СССР-ДІҢ САЯСИ-ӘКІМШІЛІК КАРТАСЫ

Картаның мазмұнына сипаттама. Саяси-әкімшілік карталар — тақырыптық карталардың мысалы болып табылады. Оларда белгілі бір территорияның, мемлекеттің саяси б ө л і н у і және әкімшілік құрылысы бейнеленеді. Ондай карталарда саяси (мемлекеттік) және әкімшілік шекаралар, астаналар, елді мекендер, қатынас жолдары көрсетіледі. Картада одақтас республикалар мен олардың астаналары, автономиялы республикалар, облыстар, өлкелер, округтер, олардың шекаралары және басты қалалары көрсетілген. «Администрация» (әкімшілік) сөзін латыншадан аударғанда «басқару, басшылық» деген мағынаны білдіреді. Мемлекеттердің территориясын басқару мақсатында бөліктерге бөледі. СССР-ді облыстарға, өлкелерге, аудандарға әкімшілік бөлу де мемлекетті басқару мүдделеріне қызмет етеді.
Патшалы Россияның территориясы ішкі саяси бөлімдерге бөлінбеді. Мұның өзі оны мекендейтін әр түрлі ұлттар халықтарын қанауға әсер етті. Патшалы Россия халықтарының теңсіздігі оның әкімшілік бөлінуінен де көрінді. Мәселен, қазіргі Татар АССР-інің территориясы бірнеше губернияларға бөлінген еді. Революцияға дейінгі Россияның басқа аудандарының халықтары да осындай жағдайда болды.
Ұлы Октябрь социалистік революцияның нәтижесінде еліміздің барлық халықтары мен ұлыстары бірігу және өзін-өзі басқару правосын алды. Совет мемлекеті территориясының саяси және әкімшілік бөлінуі СССР-дің саяси-әкімшілік картасында әр түрлі түспен бейнеленген. ССР Одағы халқының ұлттық құрамы және оның конституция бойынша тең праволылығы мұндай бөлінуге негіз етіп алынған басты белгілер болып табылады. Онда барлық совет халықтарының бостандығы мен теңдігі көрініс тапқан.
Советтік Социалистік Республикалар Одағының құры-
луы. В. И. Лениннің инициативасы бойынша 1922 жылғы 30 декабрьде Советтердің I съезі Советтік Социалистік Республикалар Одағын (СССР) құру туралы Декларация мен Шартты бекітті. СССР-дің құрылуы — Коммунистік партияның лениндік ұлт саясатының жүзеге асырылуының жемісті нәтижесі.
Бұл аса маңызды тарихи оқиға қоғамды социалистік бастамада қайта құруға, жұмысшылар мен шаруалардың дүңие жүзіндегі тұңғыш көп ұлтты мемлекетінің қорғаныс қуаты мен халықаралық позицияларын нығайтуға қолайлы жағдайлар туғызды.
Совет Одағы одақтас және автономиялы республикалардан, автономиялы облыстардан және округтерден тұрады. СССР Конституциясында (70-статья): «Советтік Социалистік Республикалар Одағы — социалистік федерализм принципі негізінде, ұлттардың өзін-өзі еркін билеуі және тең праволы советтік социалистік республикалардың өз еркімен бірігуі нәтижесінде құрылған біртұтас одақтық көп ұлтты мемлекет» деп жазылған. Конституцияға сәйкес одақтас және автономиялы республикалар ССР Одағының қарауына жататын мәселелерді шешуге қатысады. Өкіметтің бүкілхалықтық екендігі, Совет мемлекеті өмірінің әр түрлі мәселелерін басқарудың бүкілхалықтық екендігі осыдан байқалады.
Орыс халқының басқа барлық совет халықтарына риясыз туысқандық көмегі олардың шаруашылығының тез дамуына, маман жұмысшы, инженер, техник кадрларын, мәдениет пен ғылым, білім беру қызметқерлерін даярлауға жағдай жасады.Ұқсас жұмыстар

Картаграфиялық генерализация
Карталардың классификациялары
Кипр
Алакөл аумағының геоэкологиялық картасын құру
Парламенттің Үкіметті жасақтаудағы роль
Картографиялық проекциялар және олардың түрлері
Түркіменстан мемлекетінің картасы
Географиялық карта
Айнала қошаған ортадағы экологиялық өзгерістерден биологиялық түрлерді сақтап, қорғау шараларын жүзеге асырып отырған ботаникалық бақтардың географиясын зерттей отырып, оның табиғат қорғаудағы ролін анықтау
Науқастарды санациялау
Қазіргі дүниежүзінің саяси картасы
Дербес компьютерлердің шығу тарихы
КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ НЕСИЕЛІК САЯСАТЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
Ауыл мектебі оқушыларын рухани-адамгершілікке тәрбиелеудің педагогикалық шарттарының орындалуы
Ақтөбе қаласы бойынша салық және басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуін талдаудың ақпараттық жүйесін тұрғызу
Коммерциялық банктердің қаржы айналымында бағалы қағаздармен жүргізілетін операциялары
Қазақстандағы саяси PR технологияларының сайлау кампанияларындағы қолдану
Мұнаймен ластанған топырақтан бөлініп алынған микроорганизмдердің микробтық құрамын зерттеу
Патшалық өкіметтің Қазақстанда саяси билігінің орнығуы (1867-1891 ж.ж)
Қазақ халқының ХVІІІ ғасырдағы саяси жағдайы