Мемлекеттің тұрпаттары дегеніміз не?

Мемлекеттің тұрпаттары дегеніміз не?

1. Мемлекеттің тұрпаттары дегеніміз не?
А) Мемлекеттің басқару формасы және құрылыс формасын және саяси режимді анықтайтын ұғым.
Б) Мемлекеттің атқаратын қызметінің жалпы негізгі бағыттарын анықтайды
В) Мемлекеттік билікті жүзеге асыру тәсәлі
Г) Сан алуан мемлекеттердің өздеріне тиісті тұтастай алынған маңызды қасиеттері мен жақтарының жиынтығы
2. Мемлекеттің тұрпаттары неше элементтен тұрады?
А) 3
Б) 2
В) 4
Г) 5
3. Басқару формасы дегеніміз не?
А) Мемлекетті кім және қалай басқаратынын қарастырады
Б) Мемлекеттің жоғарғы органдарын белгілі бір уақытта сайлап қоятын басқару формасы
В) Билік бар адамның қолында болып ұрпақтан ұрпаққа берілетін басқару формасы
Г) Мемлекеттік билікті жүзеге асыру тәсілі
4. Басқару формасы нешеге бөлінеді?
А) 2
Б)3
В)4
Г)5
5. Республика дегеніміз не?
А) Мелекеттің жоғарғы органдарын белгілі бір уақытқа сайлап қоятын басқару формасы
Б) Мемлекетті кім және қалай басқаратынын қарастырады
В) Мемлекеттік билікті асыру тәсілі
Г) Билік бір адамның қолында болып ұрпақтан ұрпаққа берілетін басқару формасы
6. Республиканың түрлері?
А) Президенттік, Парламенттік, Аралас
Б) Унитарлық, федерациялық
В) Конфедерациялық, Аралас
Г)Парламенттік, унитарлық

7. Егер үкіметті президент пен парламент құраса, онда ол қандай республика б.т.
А) Аралас
Б)Парламенттік
В) Президенттік
Г) Барлық жауаптар дұрыс
8. Егер үкіметті президент құраса, онда ол қандай республика б.т?
А) Президенттік
Б) Парлементтік
В) Аралас
Г) Манархия
9. Егер үкіметті парламент құраса, онда ол қандай республика б.т?
А) Парламеттік
Б) Президенттік
В)Аралас
Г) Манархия
10. Манархия дегеніміз не?
А) Билік бір адамның қолында болып, ұрпақтан ұрпаққа берілетін басқару формасын айтамыз
Б) Мемлекеттік билікті жүзеге асыру тәсілі
В) Мемлекеттің атқаратын қызметінің жалпы негізгі бағыттарын айтады
Г) Барлық жауаптар дұрыс
11. Манархияның түрлері?
А) Абсолюттік, конституциялық
Б) Конституциялық, аралас
В)Президенттік, парламенттік
Г) Аралас
12. Абсолюттік монархия дегеніміз не?
А) Монархтың билігі шексіз
Б) Монархтың билігі конституциямен шекті
В) Мемлекеттік билікті жүзеге асыру тәсілі
Г) Барлық жауаптар дұрыс
13. Конституциялық монархия дегеніміз не?
А) Монархтың билігі конституциямен шекті
Б) Монархтың билігі шексіз
В) Мемлекеттік билікті жүзеге асыру тәсілі
Г) Барлық жауаптар дұрыс
14. Құрылыс формасы дегеніміз не?
А) Орталық үкіметпен жергілікті биліктің арасындағы қарым-қатынасты реттейтін ұғым.
Б) Мемлекеттік билікті жүзеге асыру тәсілі
В) Манархтың билігі шексіз
Г) Монархтың билігі конституциямен шекті
15. Құрылыс формасының түрлері?
А) Унитарлық, федерациялық, конференциялық
Б) Аралас, унитарлық
В) Парламенттік, президенттік
Г) Федерациялық, унитарлы
16. Унитарлық мемлекет дегеніміз не?
А) Бір мемлекеттің ішінде басқа мемлекет бірлестік болмайтын біртұтас мемлекетті айтамыз.
Б) Бір мемлекеттің ішінде бірнеше тәуелді мемлекеттер болатын күрделі мемлекетті айтамыз
В) Тәуелсіз мемлекеттіердің белгілі бір мақсатқа қол жеткізу үші құратын уақытша одағын айтамыз.
Г) Барлық жауаптар дұрыс
17. Федерациялық мемлекет дегеніміз не?
А) Бір мемлекеттің ішінде бірнеше тәуелді мемлекеттер болатын күрделі мемлекетті айтамыз
Б) Тәуелсіз мемлекеттердің белгілі мақсатқа қол жеткізу үшін құратын уақытша одағын айтамыз
В)мемлекеттік билікті жүзеге асыру тәсілі
Г) Бір мемлекеттің ішінде басқа мемлекеттік бірлестік болмайтын біртұтас мемлекетті айтамыз
18. Конференциялық мемлекет дегенімі не?
А) Тәуелсіз мемлекеттердің белгілі мақсатқа қол жеткізу үшін құратын уақытша адамға айтамыз
Б)Бір мемлекеттің ішінде бірнеше тәуелді мемлекеттер болатын күрделі мемлекетті айтамыз
В) Мүмкіндік билікті жүзеге асыру тәсілі
Г) Барлық жауаптар дұрыс
19. Саяси режим дегеніміз не?
А) Мемлекеттік билікті жүзеге асыру тәсілі
Б) Монархтың билігі шексіз
В) Монархтың билігі конституциямен шекті
Г) Барлық жауаптар дұрыс
20. Саяси режимнің түрлері?
А) Демократиялық режим, демократияға қарсы режим
Б) Абсолюттік, конституциялық
В)Аралас, президенттік
Г) Аралас, абсолюттік
Отбасындағы балалар мен ата-аналардың құқықтары. Отбасы жағдайында бала ерекше кұқықтарға ие. Балалар құкықтары туралы конвенция бойынша он сегіз жасқа (кәмелетке) толмаған азаматтар бала болып есептеледі. Әр баланың отбасында өмір сүруге және тәрбиеленуге құкығы бар. Бала отбасында ез мүддесін қозғайтын кез-келген мәселені талқылауға қатысуы керек. Соттасу кезінде он жасқа толған баланың пікірі ескеріледі.
Ата-ананың балалар алдындағы құқтары мен міндеттері тең. Ата-аналар балаларының денсаулығын қадағалауға, оларды тәрбиелеуге, орта білім алуын қамтамасыз етуге міндетті
Бала деп он сегіз жасқа (кәмелетке) толмаған тұлға танылады. Әрбір бала мүмкіндігінше отбасында өмір сүруге және тәрбие алуға, өз ата-аналарын білуге, оларға қамқор болуға, егер оның мүдделеріне қайшы келмейтін болса, олармен бірге тұруға құқылы. Бала өз ата-аналарының тәрбиесін алуға, олардың мүдделерін қамтамасыз етуге, жан-жақты дамуға, оның адамдық қадір-қасиетін құрмет тұтуға құқылы. Бала өзінің ата-аналарымен, аталарымен, әжелерімен, бауырларымен және басқа туысқандарымен қарым-қатынас жасауға құқылы. Ата-аналарының некені бұзуы, оның жарамсыз деп танылуы немесе ата-аналарының бөлек тұруы баланың құқықтарына әсерін тигізбейді.
Баланың өз құқықтарын және заңды мүдделерін қорғауға хақысы бар. Баланың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды ата-аналары (оларды ауыстырушы тұлғалар), ал заңмен қарастырылған. Өтірік сөз дауға пайда, жанға қас, Өткір пышақ қолға пайда, қынға қас. Жағдайларда қорғаншылық және қамқоршылық органдары, прокуратура және сот жүзеге асырады. Бала ата-аналар (оларды ауыстырушы тұлғалар) тарапынан асыра сілтеушіліктен қорғануға құқылы. Баланың құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған кезде, оның ішінде ата-аналары (олардың біреуі немесе оларды ауыстырушы тұлғалардың) баланы ұстау, тәрбиелеу, білім беру жөніндегі міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, не ата-аналық (қорған-шылық, қамқоршылық) құқықтарын асыра пайдаланған кезде, бала өз құқықтарын қорғау үшін қорғаншылық және қамқоршылық органдарына, жасы он төрт жасқа толған болса сотқа өтініш жасауға құқылы.Ұқсас жұмыстар

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ НЕГІЗГІ ТҰРПАТТАРЫ
Мемлекеттің салық саясаты және қазіргі салық саясатының ерекшеліктері
Мемлекет пен құқықтың пайда болуы туралы теориялар
Мемлекет ұғымы (түсiнiгi ) және оның белгi-нышандары
Мемлекет. Мемлекет функциясы және белгілері
Салық саясаты
Еуропадағы соғыс алдындағы дағдарыс
Мемлекеттің пайда болуы жайлы ақпарат
Мемлекеттің түсінігі мен белгілері
Экскурсиондық объектілерді таңдау
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері
Индустриялдық – инновациялық бағдарламасының негізі