Кәсіпорынның өндіріске, өнімді сатуға жұмсалған және басқа да шығындары

Кәсіпорын қызметін жоспарлау және талдау. «КӨКТАС» ЖШС . КУРСОВАЯ07
Кәсіпорын қызметін қаржыландыру. КУРСОВАЯ
Кәсіпорын қызметінде инвестицияның рөлін талдау. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорын қызметіне маркетингті енгізудің рөлі”АБДИ Компани” АҚ мысалында. КУРСОВАЯ 07
Кәсіпорын қызметінің рентабельділігін БК «Транс - Сервис» ЖШС мысалында талдау. КУРСОВАЯ
Кәсіпорын қызметінің рентабельділігін талдау. БК «Транс - Сервис» ЖШС.мысалында. КУРСОВАЯ
Кәсіпорын қызметінің рентабельділігін талдау. КУРСОВАЯ
Кәсіпорын қызметінің рентабельділігін талдау.КУРСОВАЯ
Кәсіпорын қызметінің рентабельділігін талдау.КУРСОВАЯ.-ЗГ
Кәсіпорын қызметінің тиімділігін және қаржылық жағдайын жақсарту жолдары.КУРСОВАЯӨЗГ
Кәсіпорын өнім сапасын «№1 Алматы сыра зауыты» АҚ. КУРСОВАЯ 28.05.09
Кәсіпорын өніміне баға белгілеу АҚ «Баян-Сұлу». КУРСОВАЯ
Кәсіпорын өніміне баға белгілеу. КУРСОВАЯ
Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігін талдау“Raimbek agro” ЖШС.мысалында. КУРСОВАЯ
Кәсіпорын өнімінің өзіндік құнын төмендетуді экономикалық ынталандыру «Каменка» асыл-тұқымды мал зауыты. КУРСОВАЯ
Кәсіпорын рентабельділігін талдау. КУРСОВАЯ
Кәсіпорын табыстарын бөлу және пайдалану ”Арман” АҚ .мысалында.КУРСОВАЯ
Кәсіпорын табыстарын бөлу және пайдалану ЖШС ”Арман”.мысалында.КУРСОВАЯ
Кәсіпорын табыстарын бөлу және пайдалану ЖШС ”Арман”.мысалында.КУРСОВАЯмерей
Кәсіпорын табыстылығы есебі. КУРСОВАЯ
Кәсіпорын табысын талдау және жоспарлау. КУРСОВАЯ
Кәсіпорын табысын талдау және жоспарлау. КУРСОВАЯӨЗГ.АЭП
Кәсіпорын табысын талдау және жоспарлау.КУРСОВАЯ
Кәсіпорын табысына салық. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорын шығындарын басқару, талдау «АДАЛ» АҚ.мысалынды. КУРСОВАЯ
Кәсіпорын шығындарының жіктелуі және оның қаржылық менеджменттегі рөлі. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорында айналым капиталын пайдалануды жақсарту. КУРСОВАЯ
Кәсіпорында аудитті жүргізу. КУРСОВАЯ
КӘСІПОРЫНДА ЕҢБЕК АҚЫ ТӨЛЕУДІ «Баян Сұлу» АҚ - КУРСОВАЯ
Кәсіпорында еңбек өнімділігінің өсу резервтері. КУРСОВАЯ
Кәсіпорында еңбек өнімділігінің өсу резервтері.КУРСОВАЯ
Кәсіпорында еңбекақы төлеуді ұйымдастыру. КУРСОВАЯ
Кәсіпорында еңбекақы төлеуді ұйымдастыру.ТОО “ПРОМСВЯЗЬ” мысалында. КУРСОВАЯ
Кәсіпорында еңбекақыны ұйымдастыру «АУА-ЖАЙ» ЖШС. КУРСОВАЯ
Кәсіпорында еңбекақыны ұйымдастыру «Диас» ЖШС. КУРСОВАЯ
Кәсіпорында жаңа техниканы енгізу мен оның тиімділігін арттыру «Өтес- Ақдала» ЖШС. КУРСОВАЯ 07
Кәсіпорында қоғамдық өндірісті ұйымдастыру. КУРСОВАЯ
Кәсіпорында негізгі капитал «Жамбылгипс» АҚ. КУРСОВАЯ
Кәсіпорында негізгі капиталды пайдалану тиімділігін экономикалық талдау. «Қайсар-сүт» жшс.мысалында. КУРСОВАЯ
Кәсіпорында өндірілетін өнімнің сапасын бағалау. «Қызыл Жар». мысалында. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорында өнімді өндіру және өткізу саясаты “Полимер Метал-Т” ЖШС. КУРСОВАЯ 07
Кәсіпорында персоналды басқарудың құрылымдық жүйесі.“Асем-ай” ЖШС. КУРСОВАЯ08
Кәсіпорында персоналды басқарудың құрылымдық жүйесі.“Асем-ай” ЖШСмысалында. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорында персоналды басқарудың құрылымдық жүйесі.“Асем-ай” ЖШСмысалында. КУРСОВАЯ072
Кәсіпорында персоналды басқарудың құрылымдық жүйесі.“Асем-ай” ЖШСмысалында. КУРСОВАЯ08
Кәсіпорында персоналды басқарудың құрылымдық жүйесі.ААҚ « Электораппарат »мысалында КУРСОВАЯ
Кәсіпорындағы бухгалтерлік басқару есебі. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындағы қаржы менеджментінде бәсекелестік қабілетін талдау. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындағы қаржылық инвестиция. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындағы қаржылық менеджмент. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындағы қаржылық менеджмент.КУРСОВАЯ
Кәсіпорындағы маркеитнгі жоспарлау. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындағы меншікті капиталдың есебі және аудиторлық тексеру. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындағы негізгі құралдардың бухгалтерлік есебі. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындағы өндіріс шығындарының ішкі аудиті. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындағы өндірістік басқару есепті ұйымдастыру «Марлен и К» ЖШС. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындағы персоналдармен еңбекақы бойынша есеп айырысу есебінің аудиті. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындағы стратегиялық менеджмент. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындағы тауарлар қозғалысының есебі. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындағы шығындары. КУРСОВАЯ 3 бөлім
Кәсіпорындағы шығындары. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындар инвестициясының тиімділігі. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындар қаражатының көздері және қаржыландыру әдістері. КУРСОВАЯ2008
Кәсіпорындар қаражатының көздері және қаржыландыру әдістері. толық емес. 1 КУРСОВАЯ
Кәсіпорындар қаражатының көздері және қаржыландыру әдістері. толық емес.КУРСОВАЯ
Кәсіпорындар қаражатының көздері және қаржыландыру әдістері. толық емес.КУРСОВАЯ2007
Кәсіпорындар мен ұйымдар қаржысы. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындарда персоналдарды басқаруды ұйымдастыру. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындардаға салық салу. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындардаға салық салу. КУРСОВАЯөзгер
Кәсіпорындардағы лизинг қызметі.«Вираж» ЖШС. Мысалында. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындардағы лизинг қызметі.«Вираж» ЖШС. Мысалында. КУРСОВАЯ-зг
Кәсіпорындардың айналым қаражаттардың қажеттілігінің анықтау тәртібі. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігін арттыру. КУРСОВАЯ2008
Кәсіпорындардың инвестициялық қызметі. КУРСОВАЯ 2007
Кәсіпорындардың инвестициялық қызметі. КУРСОВАЯ 2008
Кәсіпорындардың инвестициялық қызметі. КУРСОВАЯ 2008айка
Кәсіпорындардың инвестициялық қызметі. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорындардың оперативті қаржы жүйесі. КУРСОВАЯ 07
Кәсіпорындардың экономикалық дағдарысқа қарсы басқару. КУРСОВАЯ
Кәсіпорындары өндірістік бағдарламасы «КТЗ» АҚ. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынды басқару функциялары. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынды басқару. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынды басқару.КУРСОВАЯ
Кәсіпорынды басқарудағы қаржылық менеджменттің мәні. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорынды басқарудағы қаржылық менеджменттің рөлі. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорынды дағдарысқа қарсы басқару ЖШС «Автоматика Сервис». КУРСОВАЯ
Кәсіпорынды қаржыландырудың ұзақ мерзімді көздерін басқару. КУРСОВАЯ 08
Кәсіпорынды қаржыландырудың ұзақ мерзімді көздерін басқару. КУРСОВАЯ 2008
Кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыруға орындалған негізгі есептеу жұмыстары. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржы ресурстар. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау және кәсіпорынның қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық қоры. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық қорын бағалау. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның (өнім) бағалық саясаты ААҚ «Баян-Сұлу» мыалында. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның ағымдағы шығындарын басқару. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның ағымды (айналым) активтерін талдау және бағалау. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның ағымды активтерін талдау және бағалау. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның айналым активтері. Айналым капиталын қалыптастыру. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның айналым активтері. Айналым капиталын қалыптастыру«Мерей-Әсем» ЖШС. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның айналым активтерін талдау. КУРСОВАЯ2007
Кәсіпорынның айналым активтерін талдау. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорынның айналым активтерін талдау. Қазақстан Темір Жолы» АҚ. Мысалында. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорынның айналым капиталы. ААҚ «ТҰК Казхром».мысалында.КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның айналым қаражаттар. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның айналым қаражаттары. “Еуро-Азия Эйр” ААҚ мысалында. өзгер соңғы КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның айналым қаражаттары. “Еуро-Азия Эйр” ААҚ мысалында. өзгер соңғы КУРСОВАЯ222
Кәсіпорынның айналым қаражаттары. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның айналым қаражаттары. өзгер КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның айналым қаражаттары.“Еуро-Азия Эйр” ААҚ мысалында. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның айналымнан тыс қорлары мен негізгі капиталына инвестициялар. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның айналымнан тыс қорлары мен негізгі капиталына инвестициялар. КУРСОВАЯ1
Кәсіпорынның ақша ағымдары. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның ақша ағымының мәні және оны оңтайландыру әдістері. КУРСОВАЯ 07.ТОЛЫҚ ЕМЕС
Кәсіпорынның ақша ағымының мәні және оны оңтайландыру әдістері. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның ақша ағымының мәні және оны оңтайландыру әдістері. КУРСОВАЯ09
Кәсіпорынның базалық көрсеткіштері ЖШС «СКПП». КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның банкроттықтан сақтану жолдары. «АЛТЫН ЖІП» АҚ мысалында. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның банкроттықтан сақтану жолдары. «АЛТЫН ЖІП» АҚ. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның банкроттықтан сақтану жолдары. «Алтын жіп» АҚ.мысалында.КУРСОВАЯ
КӘСІПОРЫННЫҢ БӘСЕКЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНЕ ЖЕТУ ЖОЛДАРЫ “ҮРКЕРКОСМЕТИКС” ЖШС мысалында КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігі “ҚАЙНАР АКБ” ЖШС. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін басқару. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін жетілдіру жолдары “ҮРКЕРКОСМЕТИКС” ЖШС мысалында. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі БАХУС. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның бәсекелестік қабілеті. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның бәсекелестік қабілетін жоғарлату жолдары. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның бәсекелестік қабілетін талдау. КУРСОВАЯ Нархоз - 3 курс, Экон.
Кәсіпорынның бәсекелестік қабілетін талдау. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның дағдарыстық жағдайының диагностикасы АТФБанк - КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның дағдарысы мен банкроттығы. КУРСОВАЯказгу
Кәсіпорынның дамуы. КУРСОВАЯ 2007
Кәсіпорынның еңбек ақы қорын тиімді пайдалану. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның еңбекақы қорын тиімді пайдалану «Асфальтобетон» ЖШС. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның жұмысын жоспарлау.«Қант»ААҚ. мысалында. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның инвестициялық қызметі. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның инвестициялық қызметі. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорынның инвестициялық қызметін талдау. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның инвестициялық қызметін талдау.КУРСОВАЯ.Марлен
Кәсіпорынның инвестициялық саясатты КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның инвестициялық саясатты. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның инвестициялық саясаты. Анелья. КУРСОВАЯ 27 ozger
Кәсіпорынның инвестициялық саясаты. Анелья. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның инвестициялық саясаты. Анелья.КУРСОВАЯ 27 ozger
Кәсіпорынның инвестициялық саясаты. Анелья.КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның инвестициялық саясаты. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығы «Мақтарал» АҚ. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның инновациялық белсенділігін арттыру “Ақсай нан” НТК ЖШС. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның кірістері, шығыстары және пайдасы есебі. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның кірістері, шығыстары және пайдасы есебі.КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаражат көздерін қалыптастыру. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржы менеджменті. КУРСОВАЯ 2007
Кәсіпорынның қаржы менеджменті. КУРСОВАЯ 2007ӨЗГЕР
Кәсіпорынның қаржы менеджменті.КУРСОВАЯ.Камила
Кәсіпорынның қаржы ресурстары. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржы ресурстары.КУРСОВАЯвв
Кәсіпорынның қаржы ресурстарын қалыптастыру және пайдалану механизмі. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржы стратегиясы өзгерт.АЭиП КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржы стратегиясы. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржы стратегиясы. өзгер КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы «Курганмашзаводының» АҚ. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен экономикалық потенциалы. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау және кәсіпорынның қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бақылау және ұйымдастыруын талдау. КУРСОВАЯ2008
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бақылау. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жоспарлау және бақылау. КУРСОВАЯ 2007
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жоспарлау және талдау. КУРСОВАЯ 07
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жоспарлау және талдау. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жоспарлау және талдау. КУРСОВАЯПОЛИТ
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау және бағалау. «Қазақтелеком» АҚ.мысалында.КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау және бағалау«Қазақтелеком» АҚ мысалында. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау және бағалау«Қазақтелеком» АҚмысалында.КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау.КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық жоспарлау мен болжау 5 шт КУРСОВАЯ. АСЕЛЬ
Кәсіпорынның қаржылық қалпын талдау. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорынның қаржылық менеджменті. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорынның қаржылық нәтижелерінің талдау.«RG BRANDS» АҚ.мысалында. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық нәтижелерінің талдау.«RG BRANDS» АҚ.мысалында. КУРСОВАЯ08
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы - Баланс активтері. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы және оның көрсеткіштері. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын нығайту жолдары. КУРСОВАЯ2008
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау. КУРСОВАЯ2007
Кәсіпорынның қаржылық-шауашылық жұмысын ұйымдастыру. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның қарыз қаражат саясаты. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның лизингтік қызметі.«Вираж» ЖШС.мысалында.КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның маркетингтік қызметі - РАХАТ АҚ. КУРСОВАЯ 07
Кәсіпорынның маркетингтік қызметін талдау.«КВ AGRO COMPANY» ЖШС. мысалында. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорынның маркетингтік ортасы «КВ Agro Company» ЖШС. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның нарық жағдайында еңбекақыны ұйымдастыру «ӨНЕР» ЖШС мысалында. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның негізгі капиталын қолдану тиімділігі. «ЖАМБЫЛГИПС» АҚ . КУРСОВАЯ08
Кәсіпорынның негізгі қорлары. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның негізгі қорларын талдау. КУРСОВАЯ.Мұнайгазқұрылыс ААҚ мысалында
Кәсіпорынның негізгі қорларын талдау. КУРСОВАЯ.Мұнайгазқұрылыс ААҚ мысалындрау
Кәсіпорынның негізгі өндіріс шығындарының есебі мен аудиті. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның өндіріске, жұмысқа, өнімді өткізуге, сатуға кеткен шығындары. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның өндіріске, өнімді сатуға жұмсалған және басқа да шығындары. КУРСОВАЯ Фин.мен. 2007
Кәсіпорынның өндіріске, өнімді сатуға жұмсалған және басқа да шығындары. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорынның стратегиялық жоспары. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның табыс салығы. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның табыс салығы. КУРСОВАЯ1
Кәсіпорынның табысын арттыру. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның табысын жоспарлау «Алматы маргарин зауыты» АҚ СФ. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның табысын жоспарлау.«АЛМАТЫ МАРГАРИН ЗАУЫТЫ» АҚ СФ. КУРСОВАЯ07
Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі «ҚМГ-Астана» ЖШС. КУРСОВАЯ
Кәсіпорынның Фирманын қаржы стратегиясыі. КУРСОВАЯ Нархоз - 3 курс, Экон.
Кәсіпорынның экономикалық тиімділігі.«Қайсар-сүт» ЖШС мысалында. КУРСОВАЯ
Кәсіпорының айналым қаражаттардың қажеттілігі анықтау. КУРСОВАЯ 07
Кәсіпорының айналым қаражаттары. КУРСОВАЯ
Кәсіпорының инвестициялық портфелі. КУРСОВАЯ
Кәсіпорының инвестициялық портфелі. КУРСОВАЯАЭС
Кәсіпорының инвестициялық портфелің таладау. КУРСОВАЯ
Кәсіпорының инвестициялық портфелің таладау. КУРСОВАЯ08
Квалиметрия (өлшеу және бағалау). КУРСОВАЯ
Квалиметрияда өлшенелетін және санды бағаланатын- Сапа. КУРСОВАЯ
Кеден қызметі. Кедендік істі. КУРСОВАЯ
Кеден қызметінің қалыптасуы. КУРСОВАЯ
Кеден органдарындағы қызмет тәртібi. КУРСОВАЯ
Кеден ісі. КУРСОВАЯҰқсас жұмыстар

Кәсіпорынның өндіріске, өнімді сатуға жұмсалған және басқа да шығындары
Негізгі өндірістегі шығындар есебі
Өнімді жүзеге асырғаннан кеткен шығынға факторлық талдау жасау
Кәсіпорынның өндіріске, жұмысқа, өнімді өткізуге, сатуға кеткен шығындары
Өзіне меншікті өндіріс шалафабрикатының есебі
Өндірістің қысқа мерзім кезеңіндегі шығындары
Кәсіпорындағы өндірістік есеп пен өндірісті ұйымдастыру
Жалпы өндірістік шығындар
Өндірістік шығындар туралы ақпарат
Өнім өндіру шығындары, шығындарды азайту жолдары
Бу қазандықтары мен шаң дайындау жүйелері есебі
Тасымалдау шаруашылығын ұйымдастыру
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
ҚР қоғамдық жаңа даму кезеңінде жоғары білім беру
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы