Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы

§2. Шын өкінуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату......... 230
§3. Қажетті қорғану шегінен асқан кезде қылмыстық жауаптылықтан босату ...................................................................................................... 231
§4. Жәбірленушімен татуласуға байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату ...................................................................................................... 232
§5. Жағдайдың өзгеруіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату ...................................................................................................... 232
§6. Ескіру мерзімінің өтуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату ...................................................................................................... 233
§7. Жазаны өтеуден мерзімінен бұрын шартты түрде босату..................... 234
§8. Жазаның өтелмеген бөлігін неғұрлым жеңіл жаза түрімен ауыстыру.. 236
§9. Жүкті әйелдердің және жас балалары бар әйелдердің жазаны өтеуін кейінгеқалдыру ..................................................................................... 237
§10. Ауруға шалдығуына байланысты жазадан босату............................... 239
§11. Төтенше мән-жайлардың салдарынан жазадан босату мен жазаны өтеуді кейінге қалдыру ........................................................................ 240
§12. Айыптау үкімін орындаудың мерзімі ескіруге байланысты жазадан босату .................................................................................................... 241
§13. Рақымшылық немесе кешірім жасау актісі негізінде қылмыстық жауаптылық пен жазадан босату .......................................................... 242
§14. Сотталғандықтан арылу және оны жою .............................................. 245

17 тарау.
Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы
§1. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығының жалпы сипаттамасы ............................................................................................ 248
§2. Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жаза түрлері...................... 250
§3. Кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату ........................................................................................ 252
§4. Кәмелетке жасы толмағандардың сотталғандығын жою ерекшеліктері......................................................................................... 255

18 тарау.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары
§1. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түсінігі................ 256
§2. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түрлері................ 258
§3. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын ұзарту, өзгерту және тоқтату........... 260
§4. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын алкоголизм, нашақорлық және уыт құмарлық дертіне шалдыққан ауруларға қолдану.............................................. 261

Қылмыстық құқықтың Жалпы бөлімі бойынша оқуға ұсынылатын әдебиеттер.................................................................................................... 264
Қылмыстық құқықтың Жалпы бөлімі бойынша өзін-өзі тексеру сұрақтары.................................................................................................... 265

Қылмыстық-атқару құқығы. Алматы Жеті жарғы, 2002. - 256 бет
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

Жалпы бөлім

I тарау. Қылмыстық атқару (еңбекпен түзеу) құқығының ұғымы, мәні, мақсаты мен міндеттері
§ 1. Мемлекеттің қылмыстық жазаны орындаудағы саясаты мен оның қылмыспен күресудегі орны.....................................................................................5
§2. Құқықтық саласы ретіндегі қылмыстық-атқару құқығы.............................10
§3. Қылмыстық-атқару құқығының принциптері..............................................13
§4. Қылмыстық-атқару құқығы ғылымы...........................................................16
§5. Қылмыстық-атқару құқығы курсының пәні мен жүйесі.............................IS

II тарау. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңдары
§ 1. Қылмыстық-атқару заңдарының түсінігі, маңызы, мақсаттары мен
түрлері......................................................................................................21
§2. Еңбекпен түзету заңдарының реформасы...................................................
§3. Қылмыстық-атқару құқығы нормаларының түсінігі, мазмұны, түрлері мен құрылымы
§4. Қылмыстық-атқару құқық қатынастары.....................................................28

III тарау. Қазақстан Республикасындағы сотталғандардың құқықтық жағдайы
§ 1. Қылмыстық жазасымен сотталған адамдардың құқықтық жағдайының түсінігі
§2. Сотталғандардың құқығы мен міндеттері. Бас бостандығынан айырылуға сотталғандардың тәртіптік, материалдық және қылмыстық жауапкершілігі

IV тарау. Мемлекет органдары мен мекемелерінің жаза атқару жүйесі
§ 1. Жаза атқаратын мемлекет органдары мен мекемелерінің түрлері және міндеттері
§2. Жазаны атқарушы мекемелер мен органдардың соттармен және басқа да қылмыспен күрес жүргізетін мемлекеттік органдармен өзара көмек әрекеттестігі

V тарау. Жазаны орындату мекемелері мен органдарының қызметкерлері
§ 1. Жазаны орындау мекемелері мен органдары қызметкерлерінің құқықтық жағдайы, оларға қойылатын талаптар мен оларды әлеуметтік қорғау.........35
§2. Жазаны орындайтын мекемелер мен органдар қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.........................................................................62
§3. Жазаны атқарушы мекемелер мен органдардың қызметіне бақылау жасау..............68

VI тарау. Жазаларды атқарудың құқықтық негіздерін реттеу
§ 1. Қылмыстық жазалардың түрлері мен қылмыстық-атқару ықпалы шараларының түсінігі.............78
§2. Бас бостандығынан айыру қылмыстық жазаның турі ретінде.....................85

Ерекше бөлім

VII тарау. Бас бостандығынан айыруға сотталғандарды топтастыру
§ 1. Бас бостандығынан айыруға сотталғандарды топтастыру............................89
§2. Сотталғандарға жазаны атқаратын мекемелер түрін белгілеу.....................93
§3. Бас бостандығынан айырылғандар отырған жерлердегі сотталтандарды есепке алу, бөлу және аудару.......................................................................95

VIII тарау. Бас бостандығынан айыру орындарындағы ұстау режимін құқықтық реттеу
§1. Бас бостандығынан айыру орындарындағы режимнің түсінігі, мазмұны мен оның негізгі функциясы.......................................................................104
§2. Бас бостандығынан айыру орындарындағы режимді қамтамасыз ету
тәсілдері..................................................................................................113

IX тарау. Сотталғандардың еңбегін құқықтық реттеу
§ 1. Сотталғандардың еңбегін ұйымдастырудың негізгі принциптері
мен түрлері..................................................................................................115
§2. Бас бостандығынан айыруға сотталғаңдардың еңбек ету жағдайлары
және оған төлеу...........................................................................................124

X тарау. Сотталғандарға түзеу мекемесінде жалпы білім беруде және кәсіби-техникалық оқытуда тәрбие жұмысын құқықтық реттеу
§1. Бас бостандығынан айырылған адамдармен жүргізілетін тәрбие жұмысы.............138
§2. Бас бостандығынан айырылған адамдарды жалпы білім беру мен техникалық мамандыққа үйрету......................143

XI тарау. Бас бостандығынан айырылғандарды материалдық-тұрмыстық және медициналық-санитарлық жақтарымен қамтамасыз ету
§1. Сотталғандарды материалдық-тұрмыстық жақтарымен қамтамасыз ету.............144
§2. Сотталғандарды мекен-жаймен, коммуналдық-тұрмыстық және
киім-кешек жабдықтары мен қамтамасыз ету.............................................146
§3. Сотталғандарға медициналық қызмет көрсету...........................................148
§4. Қоныстану колонияларындағы жазаны өтеу..............................................153

XII тарау.
§1. Әр түрлі режимдегі түзеу мекемелерінде сотталған ер адамдардың жазаны өтеу ерекшеліктері.................154
§2. Әр түрлі режимдегі түзеу мекемелерінде сотталған әйел адамдардың жазаны өтеу ерекшеліктері.....................158

XIII тарау. Түрмелерде жазаны өтеу

ХІV тарау. Тәрбиелеу колонияларында жазаны өтеу
§ 1. Тәрбиелеу колонияларының түрлері жөне жазаны өтеу режимінің
ерекшеліктері......................................................................................... 163
§2. Кәмелетке толмаған сотталғандарға түзеу шараларын қолдануды
құқықпен реттеу........................................................................................165

XV тарау. Бас бостандығынан айырмай түзеу жұмыстары түріндегі жазаны өтеудің жағдайы мен тәртібі. Қамау
§ 1. Бас бостандығынан айырмай түзеу жұмыстары түріндегі жазаны
өтеудің жағдайы мен тәртібі........................................................................167
§2. Түзеу жұмыстарына сотталғандармен жүргізілетін тәрбие жұмысы. Түзеу жұмыстарын өтеп жүрген адамдарға қолданылатын мадақтау мен жазалау шаралары..................171
§3. Қамау түріндегі жазаны өтеу.......................................................................172

XVI тарау. Қоғамнан оқшаулауға байланысты емес сотталғандардың жазаны өтеу жағдайлары мен тәртібі
§ 1. Белгілі бір лауазымды болу немесе белгілі бір қызметпен айналысу
құқұғынан айыру түріндегі жазаны атқарудың жағдайлары мен тәртібі... 173
§2. Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны атқару...............................175
§3. Айыппұл түріндегі жазаны атқару жағдайлары мен тәртібі.......................177
§4. Бас бостандығын шектеу түріндегі жазаны өтеудің тәртібі мен ережелері.. 179
§5. Қосымша жазаларды өтеу...........................................................................185

XVII тарау. Сотталған әскери қызметкерлерге қатысты әскери қызмет
бойынша шектеу, қамау мен тәртіптік әскери бөлімде ұстау түріндегі
жазаларды өтеу
§1. Әскери қызмет бойынша шектеу түріндегі жазаны өтеу............................187
§2. Сотталған әскери қызметкерлерге қатысты қамауды атқарту....................189
§3. Тәртіптік әскери бөлімде ұстау түріндегі жазаны өтеудің жағдайлары
мен тәртібі...................................................................................................190

XVIII тарау. Өлім жазасы түріндегі жазаны орындау
§ 1. Қазақстан Республикасындағы және шет елдердің ішкі барлық заңдарындағы өлім жазасы......................195
§2. Өлім жазасы түріндегі жазаны орындау.........................198

XIX тарау. Жазаны өтеуден босату. Түзету әсерлерінің қорытындысын баянды ету
§1. Жазаны өтеуден босатудың құқықпен реттеу, онын түрлері мен негіздері.............
§2. Сотталғандарды жазаны өтеуден босату тәртібі.........................................
§3. Жазадан босатылған адамдарды әлеуметке бейімдеу..................................
§4. Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға әкімшілік бақылау жүргізу................211
§5. Мемлекеттік-қоғамдық және қоғамдық құрылыстардың жазаны атқарушы мекемелер мен органдардың жұмысына қатысуы.....................216

XX тарау. Қылмыстық жазаны атқарудың Халықаралық денгейі (көзқарас бағыттары)
§1. Кейбір шетелдердегі қылмыстық жазаны өтеудің тәртібі...........................222
§2. Пенитенциар мәселелері туралы халықаралық бірлесу.
Сотталғандармен айналысу жөніндегі Халықаралық актілер.................234

Мәдениеттану. Ғабитов Т.Х., Мүтәліпов Ж.М., Құлсариева А.Т.— Алматы- Раритет, 2005. - 416 бет.
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ.........................................................................................................3

І-БӨЛІМ. МӘДЕНИЕТ ТЕОРИЯСЫ
1.1. Мәдениет ұғымының тарихи қалыптасуы.........................................6
1.2. Қазіргі заманғы ғылымдар жүйесінде мәдениеттанудың ала-
тын орны және оның баска ғылым салаларымен байланысы...................14
1.3. Мәдениет пен өркениет......................................................................20
1.4. Тарихи-мәдени процесс.......................................................................27
1.5. Мәдениеттің сұхбаттық табиғаты......................................................33
1.6. Мәдени коммуникация .......................................................................43
1.7. Текст мәдени мұра ретінде. Тіл және мәдениет................................48
1.8. Дін және мәдениет................................................................................57

ІІ-БӨЛІМ. ӘЛЕМДІК МӘДЕНИЕТТЕР МЕН ӨРКЕНИЕТТЕР
2.1. Архаикалық мәдениет — адамзат мәдениетінің бастамасы.............68
2.2. Ежелгі Шығыс мәдениеті....................................................................80
2.3. Ежелгі Грекия мен Рим мәдениеті................................................... 126
2.4. Орта ғасырлардағы Батыс Еуропа мәдениеті...................................150
2.5. Қайта жаңғыру дәуірі мен Реформация кезеңінің мәдениеті ....... 171
2.6. Жаңа заманның еуропалық мәдениеті..............................................189
2.7. XX ғасыр мәдениеті............................................................................207
2.8. Ресей мәдениеті ..................................................................................215

ІІІ-БӨЛІМ. ОТАНДЫҚ МӘДЕНИЕТТІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ
3.1. Қазақ мәдениетінің бастаулары.........................................................228
3.2. Дәстүрлі қазақ мәдениетінің табиғи-ғарыштық негіздері...............239
3.3. Батырлық уақыт және қазақ мәдениетінің архетинтері...................246
3.4. Мұсылман Ренессансы және түрік халықтарының мәдениеті .......251
3.5. Дәстүр жалғастығы және заман талабы ............................................257
3.6. Өзгерістер уақыты және отарлық мәдениет......................................263
3.7. Қазақтың XX ғасырдағы мәдениеті...................................................271
3.8. Қазақстан жеріндегі дәстүрлі шаруашылық-мәдени типтер...........280
3.9. Дәстүрлі қазақ мәдениетінің әлеуметтік-тектік типтері...................289
3.10. Қазақ мәдениетіндегі діни жүйелер мен типтер................................296
3.11. Қазақ мәдениетінің көркем шығармашылық типологаясы.............305
3.12. Қазіргі қазақ мәдениетінің типтері ...................................................316
3.13. Қазіргі қоғам мәдениетінің басты құндылықтары ...........................328

ҚОСЫМШАЛАР............................................................................................352
1-қосымша. Глоссарий ..................................................................................352
2-қосымша. Оқушылардың өзіндік жұмыстары..........................................382
3-қосымша. Тестілер......................................................................................398

Мемлекет және құқық тарихы. (Дәріс мәтіндері) Исабеков А.Қ. КНИГА
Мазмұны
1-тарау. Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы пәні, әдістері және оны кезеңдестіру
§ 1. Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихының пәні
§ 2. Қазақстан Республикасының мемлекет және
құқық тарихының әдістері

І-бөлім. Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің пайда болуы және дамуы
§ 1. Саяси-потестарлық қатынастың пайда болуы
§ 2. Қазақстан территориясындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің пайда бола бастауы

2-тарау. Ежелгі Қазақстанның мемлекет және құқық жағдайы
§ 1. Ежелгі ғұн империясы
§ 2. Үйсін және қаңлы мемлекеттері

ІІ бөлім. VІ-ХІІ ғасырлардағы Қазақстан аумағындағы мемлекет пен құқық және ерте феодалдық монархиялар
§ 1. Ежелгі түрік империясындағы мемлекет
және құқық
§ 2. Түргеш және Қарлұқ қағанаттары

ІІІ бөлім. Шыңғыс хан империясы және Қазақстан аумағындағы орталықтанған мемлекеттер

ІV бөлім. Қазақ хандығының құрылуы және дамуы
1.Қазақ хандығының құрылуы.
2. ХҮ-ХҮІ ғасырлардағы қазақ хандығы
3. XV-XVІІІ ғасырлардағы әдет-ғұрып құқығы.

V бөлім. Қазақстан Ресей империясының құрамында
ХХ ғ. басындағы Қазақстандағы әкімшілік-құқықтық жүйе.

ҮІ бөлім. Кеңестік Қазақстандағы мемлекет
және құқық

ҮІІ бөлім. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық дамуы
Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы. Булгакова Д. А., Истаев А. Ж. Алматы- Заң әдебиеті, 2004.— 222 бет.

МАЗМҰНЫ:
Терминологиялық сөздік
Кіріспе
1 бөлім
Құлиеленушілік мемлекет пен құқықтың тарихы
1. Ежелгі Египеттің мемлекет және құқығы
2. Ежелгі Вавилонның мемлекеті және құқығы
3. Ежелгі Үндістанның мемлекеті және құқығы
4. Ежелгі Қытайдың мемлекеті және құқығы
5. Ежелгі Грецияның мемлекеті және құқығы
6. Ежелгі Римнің мемлекеті және құқығы
2 бөлім
Феодалдық мемлекет пен құқықтың тарихы
А. Батыс Еуропа елдеріндегі феодалдық мемлекет пен құқық
1. Франктардың мемлекеті және құқығы
2. Францияның мемлекеті және құқығы
3. Англияның мемлекеті және құқығы
4. Германияның мемлекеті және құқығы
Ə. Орталық және Оңтүстік-шығыс Еуропа елдеріндегі феодалдық мемлекет және құқық
1. Византияның мемлекеті және құқығы
2. Болгарияның мемлекеті және құқығы
3. Сербияның мемлекеті және құқығы
4. Польшаның мемлекеті және құқығы
5. Чехияның мемлекеті және құқығы
Б. Шығыстың феодалдық мемлекеті мен құқығы
1. Араб халифаты
2. Үндістанның мемлекеті мен құқығы
3. Қытайдың мемлекеті мен құқығы
4. Жапонияның мемлекеті және құқығы
3 бөлім
Жаңа дәуірдегі мемлекет және құқықтың тарихы (буржуазиялық мемлекет және құқық)
1. Ұлыбритания
2092. Германия
3. Америка Құрама Штаттары
4. Жаңа дәуірдегі Франция
5. Қытай
6. Жапония
7. Латын Америка
8. Италия
4 бөлім
Жаңа дәуірдегі құқықтың негізгі сипаттары
Ұлттық құқықтық жүйелердің қалыптасуы Францияның құқығы Германияның құқығы
5 бөлім
Қазіргі замандағы мемлекет пен құқықтың тарихы
1. Жапония
2. Италия
3. Франция
4. Германия
5. Ұлыбритания
6. Америка Құрама Штаттары
7. Қытай
6 бөлім
Қазіргі замандағы құқықтағы негізгі өзгерістер
1. Азаматтық және сауда құқығы
2. Заттық құқық
3. Міндеттемелік құқық
4. Антитрестілік (антимонополиялық) заңнама
5. Отбасылық құқықтағы өзгерістер
6. Еңбек және әлеуметтік заңнама
7. Қылмыстық құқық және іс жүргізу
8. Қылмыстық іс жүргізу
Негізгі заң құжаттарының хронологиялық кестесі

Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 2005 жыл
МАЗМҰНЫ


1. Біз неден бастадық?.......................................................................................................3

2. Біз жалпы ішкі өнімді екі есе ұлғайтып, бірлесіп тағы да бір Қазақстан орнататындай межеге жақындадық...............................................................................4

3. Қазақстанның жеделдетілген экономикалық және әлеуметтік прогресі ...........7

4. Қазақстанды демократияландырудың жаңа кезеңі................................................12

5. Қазақстан қазіргі әлемде..............................................................................................18

Қорытынды........................................................................................................................20

Өмір қауіпсіздігі негіздері. Алматы - ДӘНЕКЕР- 2004 - 254 бет.

Мазмұны
Алғы сөз............................................................................. 5
1. Қауіп - қатер дегеніміз не? Қала (поселок) қауіп көзі есебінде.......................................................... 8
2. Тұрмыстағы төтенше жағдайлар, қауіпсіздік іс -әрекеттері...................................... 12
3. Көліктегі төтенше жағдайлар, жол - көлік қауіпсіздігі .................................................................................. 23
4. Қылмыстық сипаттағы төтенше жағдайлар.............. 34
5. Қоршаған ортадағы төтенше жағдайлар................... 47
6. Климат-географиялық жағдайлардың ауысуы...... 64
7. Қан кеткенде және күйіп қалғанда көрсетілетін алғашқы дәрігерлік жәрдем.............................................. 69
8. Далалық жағдайда алғашқы дәрігерлік жәрдем көрсету ................................................. 72
9. Жарақаттың негізгі түрлері және алғашқы дәрігерлік көмек................................... 84
10. Уланғандағы алғашқы дәрігерлік көмек. Жинақталған қышқылдармен және тұншықтыратын щелочьпен улану ............................................................... 108
11. Жұқпалы аурулар және олардың алдын алу............ 121
12. Денсаулық және салауатты өмір салты туралы негізгі түсініктер............................................................... 126
13. Жер сілкінісі................................................................. 141
14. Опырылу, мүжілу, селдер мен көшкіндер.................. 162
15. Дауылдар, бұрқасындар, қарлы борандар................ 175
16. Су тасқыны, найзағай, шаңды борандар................... 187
17. Далалықтағы және ормандағы өрттер....................... 197
18. Апаттар........................................................................ 202
19. Радиациялық қауіпті объектідегі апаттар және радиациялық зақымданғандағы жасайтын әрекеттер .... 213
20. Гидродинамикалық апаттар....................................... 223
21. Экономикалық тепе - теңдіктің бұзылуы................... 228
22. Мемлекетті қорғау -жеке адам мен қоғам қауіпсіздігінің маңызды элементі.................................................. 241
23. Әлеуметтік саяси қақтығыстар және жеке адам мен қоғам қауіпсіздігі.............................................................. 247

Полицейлiк құқық. Хохлов Е.Б. Алматы - Нұр-пресс 2005. 183 бет.
M А З М Ұ Н Ы
Алғысөз
1-тарау. Мемлекеттiң функциялары жүйесiндегi полицейлiк
мiндет
§ 1. Мемлекет тетiгi ұғымы жəне оның функциялары
§ 2. Мемлекеттiң полицейлiк функциясы жəне полицияның
функциялары (полицейлiк құқық мəселесіне орай)
2-тарау. Құқықтық мемлекеттегi полиция функциясы
§ 1. Құқықтық мемлекет ұғымы жəне оның полицейлiк қызметi
§ 2. Полицейлiк құқық ғылым жəне оқу пəнi ретiнде
Қорытынды
Қосымшалар
1-қосымша. Н.Ф.Рожденственский. Мемлекеттiк абаттандыру
жəне игiлiк жасау заңдарының бағдарламасы
2-қосымша. Штаттағы профессор В.Н.Лешковтың қоғамдық
құқық пəнi бойынша дəрiс оқу бағдарламасы
3-қосымша. Штаттағы профессор И.Е.Андреевскийдiң
полицейлiк құқық бағдарламасы
4-қосымша. Қазiргi кезде профессор С.В.Ведров Орман
институтының 3 жəне 4 курстарында оқитын Полицейлiк құқық
пен орман жəне межелеу заңдарының бағдарламасы
5-қосымша. В.М.Гессеннiң Полицейлiк құқық курсының
бағдарламасы
6-қосымша. Полицейлiк құқық. Александр атындағы əскери-заң
академиясында В.К.Случевский оқыған курстың бағдарламасы
7-қосымша. Полицейлiк құқықтың хронологиясы: полицейлiк
құқықты зерттеу барысында қолданылатын анықтамалық құрал
Ұсынылатын əдебиеттер тiзiмi

Психология (қазақша). Қайырғалиев Темірғали - Орал - 2002
Мазмұны
Кіріспе ………………………………………………………..

1 бөлім. Психология ғылымының жалпы мәселелері

І тарау. Психологияға кіріспе.
§1. Психология пәні ………………………………………………………..
§2. Психология салалары…………………………………………………….
§3. Психологияның зерттеу әдістері……………………………………
§4. Психологияның мақсат-міндеттері.....................................................

ІІ тарау. Психологияның даму тарихы туралы мәліметтер
§1. Ежелгі психология.......................................................................
§2. Кеңестік психологияның дамуы....................................................
§3. Қазақстанда психология ғылымының даму жолы..................................

ІІІ тарау. Психика дамуын бейнелеу теориясы тұрғысынан түсіну
§1. Психиканың даму сатылары.....................................................................
§2. Психика және жануарлар мен адамның бейнелеу ерекшеліктері.......
§3. Сана – психика дамуының жоғары сатысы...........................................

ІV тарау. Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы.
§1. Адам және оның қалыптасуы.....................................
§2. Жеке адам және іс-әрекет психологиясы................................................
§3. Адамның қажеттілігі мен мұқтаждығы және іс-әрекет түрлері........

2 бөлім. Таным процестері

V тарау. Түйсік.
§1. Түйсік туралы жалпы ұғым................................................…..
§2. Түйсік органдары............................................................................
§3. Сезгіштік жеке адамның қасиеті......................................................

VІ тарау. Қабылдау.
§1. Қабылдау туралы ұғым..................................................................
§2. Қабылдаудың кейбір ерекшеліктері..............................................
§3. Бақылау............................................................................................ .

VІІ тарау. Ойлау.
§1. Ойлау туралы ұғым.......................................................................
§2. Ойлаудың физиологиялық негіздері....................................................
§3. Ойлаудың түрлері және оның даралық ерекшеліктері.. ………….


VІІІ тарау. Сөйлеу.
§1. Сөйлеу туралы ұғым.......................................................................
§2. Сөйлеудің физиологиялық механизмі..........................................
§3. Сөйлеу және адам..........................................................................

ІX тарау. Қиял.
§1. Қиял туралы ұғым...........................................................................
§2. Қиялдың маңызы...........................................................................

X тарау. Ес.
§1. Елестер..........................................................................................
§2. Ес туралы жалпы ұғым..................................................................
§3. Естің физиологиялық негіздері............................................... …

3 бөлім. Адамның көңіл-күйі мен эмоциясы және ерікті әрекеттерінің сипаттары.

XІ тарау. Зейін.
§1. Зейін туралы ұғым.......................................................................
§2. Зейіннің физиологиялық негіздері..............................................…

XІІ тарау. Сезімдер.
§1. Сезімдер туралы түсінік..................................................................
§2. Эмоциялар мен сезімдер.....................……………………………...

XІІІ тарау. Ерік.
§1. Ерік туралы ұғым........................…………………………………......
§2. Еріктің физиологиялық негіздері........................................................

4 бөлім. Адамның даралық психологиялық сипаттары.

XІV тарау. Темперамент.
§1. Темперамент туралы ұғым............................................................
§2. Темперамент типтерінің сипаты.....................................................

XV тарау. Мінез.
§1. Мінез туралы ұғым...........................................................................
§2. Ұлттық мінез....................................................................................
§3. Мінездің қалыптасу заңдылықтары....................................................

XVІ тарау. Қабілет.
§1. Қабілет туралы ұғым............................................................................
§2. Қабілеттің даралық айырмашылығы....................................................
§3. Нышан және қабілет..............................................................................
Сілтеме әдебиеттер …………………………………………………….


Салықтық құқық. Найманбаев С.М. Алматы Жеті жарғы, 2005. 400-бет
M A 3 M Ұ Н Ы
Алғысөз.................................................................................................................3
ЖАЛПЫ БӨЛІМ .................................................................................7
I. Мемлекеттік бюджеттің салықтық кірістері аясындағы
Салықтық құқық.................................................................................9
1.1. Салықтар, салық салу және мемлекеттің салық жүйесі............................10Ұқсас жұмыстар

Қарым-қатынас психологиясы (дәрістер)
Психология жайлы түсінік
Жеке тұлға психологиясы
Ұжым психологиясы мәселесі
Психология ғылым ретінде
Психология менің өмірімде және кәсібімде тақырыбында
Жас ерекшелік және әлеуметтік психология пәні бойынша студенттерге арналған лекция жинағы
Психологиялық қарым-қатынас және оның құрамы
Менеджмент психологиясы бойынша дәрістер
Психология тарихы туралы
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Диалектика — даму мен ең жалпы байланыс жөніндегі ілім
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар
Батыс Еуропа елдері экономикалық интеграциясының ерекшеліктері
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс