Оңтүстік Қазақстан облысының 2005 жылға дейін әлеуметтік-экономикалық дамуы

Оңтүстік Қазақстан облысының 2005 жылға дейін әлеуметтік-экономикалық дамуы

Аймақ экономикасының дамуы
Өнеркәсіптің даму басымдықгары
Облыстың өнеркәсіп өндірісіндегі негізгі басымдықтар мүнай өңцеуді, өнеркәсіптің тау-кен және өндеу салаларын дамыту болып қалады. Химия және мұнайлы химия салаларының, энергетика, машина жасау, жеңіл және тамақ өнеркәсіптерінің, көлік және байланыстың дамуы қарастырылатын болалы.
Болашағы. 2003-2005 жылдары өнеркәсіптің дамуын бүрынғысынша мүнай өндеу мен металлургия өнеркәсібі анықтайтын болады.
2005 жылы өнеркәсіптік өнім көлемі 2002 жылмен салыстырғанда 129,6% артып, 163,6 млрд.теңгені қүрайды.
Өндеу өнеркосібінде өндіріс көлемі негізінен тоқтап түрған "ИнтерКомШина" ААҚ косіпорынын іске қосу, "Южполиметалл" ЖАҚ жаңа металды мырыш өндірісін іске қосу, тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары мен "Химфарм" ААҚ-да жаңа технологияларда енгізу есебінен өсетін болады.
Макта өңдеу саласында жаңа кәсіпорныдарды іске қосу есебінен мақта талшығын шығаруды алдыңғы жылдың деңгейімен салыстырғанда 2004 жылы 1,7%-ға, 2005 жылы — 2,7%-ға арттыру қарастырылуда.
2005 жылы өндеу саласындағы өндіріс көлемі 131,6 млрд. теңгеге жетеді.
Тау-кен саласындағы негізгі міндет пайдалы қазбалар алу, кең байыту көлемінің, экспортталатын өнімнің бәсекеге қабілеттігі өсімін қамтамасыз етуге жағдай жасау болып табьглады. Уран алу көлемінің өсімі "Инкай" және "Катко" БК қуатты толық пайдалану жолымен, "Теріскей" ЖШС алтын кенін пайдалану есебінен қарастырылады. 2005 жылы бұл саланың өсімі 2003 жылмен салыстырғанды 21,2%-ға жететін болады.
"ШНОС" ААҚ-ның колда бар өндірістік куатын арттыру қарастырылуда, 2003 жылы мүнай өнімдері өндірісінің көлемін 3392 мың тоннаға дейін, 2005 жылы - 3612 мың тоннаға дейін жеткізу көзделуде, бұл - автобензршнің 4 маркасын — 830,6 мың тоннаға, керосинді — 76?2 мың тоннаға, мазутты 1612,2 мың тоннаға жеткізуге мүмкіндік береді.
"ИнтерКомШина" ААҚ қызметін қалпына келтіру мен оның жүмысын тұрақтандыруды камтамасыз ету қарастырылуда. Әр түрлі үлгідегі шиналар шығару көлемін инвестиция тарту арқылы 2005 жылы үш еседен аса арттыру жоспарлануда.
"Южполиметалл" ЖАҚ ("Южполиметалл" ЖАҚ КБК қоса есептегенде) тазартылған коргасын шығару көлемін 2005 жылы 2003 жылмен салыстырғанда 60%-ға, металды мырыш, бояу, қүбыр, қосып-ажыратқыштар цехтарын іске қосу есебінен металды мырышты - 6 есеге дейін арттыру қарастыруда.
Машина жасау кешенін дамыту бағдарламасы номенклатураны үлғайтуды, жаңа цехтарды, қосалқы бөлшектер шығаруды, жана машиналарды жинау желілерін ашу, мүнай газ секторы, тау-кен кешені мен "Қазақстан темір жолы" РМК үшін жабдықтарды өндіру арқьиіы өндіріс көлемін арттыруға бағытталған.
Тоқымда және тігін өнеркәсібін дамыту бәсекеге қабілетті өнім өндіру көлемін арттыру, тоқтап түрған өндірісті іске қосу, технологияларды жаңарту, цехтарды реконструкциялау негізінде қүрылатын болады. "Восход" ААҚ-да жабдықтарды жаңарту жөніндегі бизнес жоспар әзірленген, "Эластик" ААҚ-да әйелдер шүлығын шығаратын машиналар орнату қарастырылуда. "Сенім фабрикасы" ЖШС фабриканы кеңейтуді карастыруда.
Тартылатын инвестицрія бірқатар өндірістерді реконструкциялауға, кеңейту мен ашуға, жаңа өнім түрлерін игеруге бағытталатын болады, 73
бұл импорт алмастыру деңгейін арттыруды, тауарлы өнімнің бәсеке қабілеттілігін қарастырады.

Ауыл шаруашылығын дамыту басымдықгары
Мақта, көкөніс, жеміс-жидек, жүзім, сүт пен ет өндірістерін арттыру
Болашағы. Елбасының 2003-2005 жылдарға арналған Қазақстан халқына Жолдауында анықталған міндеттерге сәйкес, Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған аграрлық азық-түлік бағдарламасын іске асыру шеңберінде облыста қабылданатын шаралар:
- өңдеу кәсіпорындарын олардың өзіндік айналым қаржысын бюджеттік несиелермен толықтыру есебінен дамыту жөніндегі;
- ауылдық округтерге ақпараттық - макетингтік жүйені қалыптастыру жөнінлегі;
-ауылдық несие серіктестіктерін құру арқылы қаржы проблемасын шешу жөніндегі;
- блыс аудандарында "ҚазАгроҚаржы" ЖАҚ желісі бойынша МТС қүру.
Межеленген мақсаттарға жетуге облыстагы әзірленген мақта және жүзім шаруашылықтарын дамыту бағдарламасы, 2005 жылға дейінгі агроазық-түлік бағдарламаларды іске асыру ықпал етеді.
2003 жылғы деңгейге өсімді 104,6%-ға үлғайта отырып, көрсетілген шараларды іске асыру есебінен 2005 жылы жалпы өнім көлемін 70,8 млрд теңгеге жеткізу межеленуде.
Өсімдік шаруашылығы. Өсімдік шаруашылығының жалпы өнім көлемін 2002 жылғы 37 млрд. теңгеге қарсы 2005 жылы 41,8 млрд. теңгеге дейін жеткізу көзделуде.
2003-2005 жылдар аралығында 2003 жылы 340 мың тоннадан 2005 жьтлы 350 мың тоннаға дейін астық өндіруді біртіндеп арттыру қарастырылуда немесе өсім 2,9%-ды қүрайды. Астық өндірісінің өсімі егіс көлемінің артуынан қалыптасады.
2003-2005 жылдары майлы дақылдар егіс көлемін біршама арттыру қарастырылды немесе 51 мың га-дан 53 мың. га-ға дейін, негізінен мақсары егісін үлғайту есебінен.
Шитті мақта өнімділігінің 2003 жылы 19 ц/га-дан 2005 жылы 20 ц/га-ға дейін артуы есебінен жалпы жиын 335 мың тоннадан 345 мың тоннаға дейін немесе 3%-ға артады.
Көкөністің жалпы жиыны 2003 жылы 352 мың тоннадан 2005 жылы 360 мың тоннаға дейін артады.
2003-2005 жылдары датацияның артуы, жеке капиталды тарту есебінен асыл түқымды шаруашылықты одан әрі дамыту жоспарлануда.
Аграрлық сектордағы генқорын сақnау, өсімдіктерді аурудан қорғай мақсатында асыл түқым шаруашылығын субсидиялау, жаппай зиянкештерден келетін өсһщік ауруынан қорғау бағдарламалары іске асатын болады.
Егін өсіру технологиясын жетідціру проблемасын шешу, жердің өнімділігін қалпына келтіру мен суармалы жерлердің тйімділігін арттыру бағдарламаларын іске асыру қарастырылуда.
Мал шаруашылығы. Сүтті және етті мал шаруашылығы, биязы жүнді, жартылай қылшық жүнді және қаракөл қой шаруашылығы, құс шаруашылығы мен асылданлыру жұмысы дамитын болады.
2003-2005 жылдары жыл сайын 2,5 - 2,8 млрд.теңге көлемінде ауылшаруашылық өндірісін, жерді суландыруды дамытуға, ауылшаруашылық технрікасын алу мен ауыл инфрақұрылымын дамытуға жұмсалатын қаржылар инвестицияланатын болады.
Ауылшаруашылық мал басы ханын селекциялық асылдандыру жүмысын дамыту, ветеринарлық қызмет пен жем базасын жақсарту есебінен арттыру қарастырылуда.
Экономикасы тоқыраған Созақ және Отырар ауылды аудандарында шағын кәсіпкерлік субъектілерін дамыту, ауылшаруашылық өнімді өндеу жөніндегі шағын өндірісті жоне ХТТ дамыту жөніндегі шаралар қабылданатын болады. Инвестициялық қызмет ауыл шаруашылығын, әлеуметтік саланы, қызметті дамытуға багытталатын болады.
2005 жылы мал мен құс етінің өндіріс көлемі 60,7 мың тоннаға жетеді немесе 2003 жылғы деңгейден 104,1%-ға жоғары, сүт 461,2 мың тонна немесе сәйкесінше 107,2%, жүмыртқа — 155,9 млн. дана немесе 110,2% және жүн 4111 тонна немесе 107,2% болады.
2005 жылы 2002 жьомен салыстырганда мал шаруашылығының жалпы өнім көлемі 24,4%-ға артады.Ұқсас жұмыстар

Оңтүстік қазақ жері
Құбыр көлік инфрақұрылымы
Шығыс Қазақстан облыс халқының табиғи қозғалыстарына әлеуметтік-экономикалық географиялық сипаттама
Алматы облысының көлік инфрақұрылымы мен коммуникациясының қазіргі жағдайы мен келешектегі даму жобалары мен олардың негізгі болашақ экономикалық, сондай-ақ саяси тенденцияларын анализдеу
Туристік рекреациялық ресурстар және олардың таралуы
Оңтүстік Қазақстан облысында туризмді дамыту мәселелері
Аймақты әлеуметтiк экономикалық дамуын жоспарлау мәселелерi
Қазақстан Республикасында салықтық реттеудің қазіргі тенденциялары ( ОҚО мысалында )
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ТӘУЕЛСІЗДІК КЕЗІНДЕ
Экономикалық жоспарлау
Батыс Еуропа елдері экономикалық интеграциясының ерекшеліктері
Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауын тексерулерді ұйымдастыру мен жүргiзу ережесi
Қазақстанның халықаралық экономикалық қатынастардағы орны
Мемлекеттік бюджет жүйесінің экономикалық мазмұны
Нарық жағдайында шағын кәсіпкерліктің дамуы
Оңтүстік Қазақстан облысындағы несие нарығының қазіргі жағдайын талдау
Ақшаның қызметтерi және олардың қазiргi жағдайдағы дамуы
Қазақстан Республикасындағы ақша реформалары және оның ерекшелiктерi
Валюталық нарықтың және валюталық операциялардың ерекшеліктері мен дамуы