АННОТАЦИЯ

АННОТАЦИЯ

Бұл дипломдық жұмыстың басты мақсаты БКЗ – 320/140 «AES Ө ЖЭО» АҚ қазандық агрегатта жобаланбаған көмірді негізгі және қосымша жабдықтарды қайта құрудың аз мүмкіндігін пайдалана отырып мүмкін және мақсатты пайдалануға байланысты бірқатар сұрақтарын қарастыру болып табылады.
Жобаланбаған көмір ретінде Қазақстан қорында тұрған Қаражыра және Майкөбе көмірлері қарастырылады:
Төмендегідей есептер жүргізілді:
 Қазандықтың жылу есебі;
 Шоқ жүйелерінің есебі;
 Газды және ауа жолдарының аэродинамикалық есебі;
 Қоршаған ортаға шығарылған қалдықтардың есебі;
 экономикалық нәтижелік есебі;
Дипломдық жұмыста отын жағу құрылысын қайта құруды орындау мүмкіндіктері қарастырылады. Жоба Қазақстан Республикасында күші бар және қазандық жабдықтарын дайындау зауыты - Барнауыл Қазандық зауытының (БҚЗ) нормативтік – техникалық құжаттарына сәйкес орындалған.
БКЗ-320-140 қазандықтарын Қазақстанда өндірілетін көмірге ауыстырудың мақсатыда экономикалық сараптама жүргізілді.
Жарылғыш көмірлермен жұмыс істейтін қазандықтар үшін, яғни кептіру агенті ыстық ауа болып табылатын шоқ дайындау үлгісінің автоматизациясы жүргізілді. Аэроқоспалардың температурасын реттеу қарастырылды.Скачать работуСкачать работу