Қаржы

1. Қаржы - жалпы ішкі өнім мен ұлттық табысты бөлудің және қайта бөлудің экономикалық тетігі
2. Қаржы жүйесі - әртүрлі ақшалай қорларының қалыптасуының қолдану процесіне әртүрлі салалары қаржылық қатынасының жиынтығы.
3. Ақша нарығы – қолма қол ақша ғана емес, қолма қолсыз төлем қаражатының нарығы
4. Акция – қоғам шығаратын бағалы қағаздың 1 түрі дивидент алуға, басқаруға мүлікті, иеленуге, құқығын қуәландыратын бағалы қағаз.
5. Аблегация – оны шығарған адамнан онда көзделген мінезде нақты құнымен табыс алуға құқығын қуәландыратын бағалы қағаз.
6. Топтастыру – құралдарды үйлестіру және материялдық негізін құру.
7. Реттеуші - қызмет шаруашылық субъектілерін ынталандыру.
8. Бөлу – ақша құрамының қалыптасуы және оларды бюджет әлеуметтік сақтандыру арқылы пайдалану.
9. Бақылау - салық жинаудың дұрыстығын және оларды пайдалануды қамтамасыз ету.
10. Қазыналық феодаризм - бұл нарықтық экономикасы дамыған елдерде бекітілген принцеп.
11. Қаржы саясаты - бұл мемлекеттің өз қызметімен міндеттерін жүзеге асыру үшін қаржы облысындағы өткізілетін іс-шаралар жиынтығы.
12. Қаржы маханизмі – қаржылық жоспарлау ұйымдастыру әдістерінің формалары мен жиынтығы.
13. Қаржылық стратегия – қоғамның әлеуметтік экономикалық дамуындағы ұзақ мерзімде және ірі көлемдегі міндеттерін шешуге арналған қаржының жалпы бағытын анықтайды.
14. Қаржылық тактика – елдегі, аймақтағы, саладағы экономикалық және қаржылық ауытқулар мен қарама қайшылықтарды зерттей отырып стратегия бағыттарға түзетулер енгізеді.
15. Қаржы ресурстары – белгілі бір мерзімде мемлекеттің немесе кәсіпорынның айналымындағы ақшалай қорлар мен қаражаттың барлық жиынтығы.
16. Болжам – арнайы ғылыми зерттеудің негізінде болашақтағы қандай да бір құбылыстың жай-күйі туралы ықтималдық пайымдау.
17. Субъект - заңды міндеті бар салық төлемі.
18. Кіріспе - мемлекетке қажет ақша қаражаттарымен қамтамасыз етеді.
Шығыстан орталықтандырылған ресурстардағы жалпы мемлекеттік қажеттіліктерге сәйкес болады.
19. Шығындар – қайтарылмайтын негізде болған бюджеттің қаражат.
20. Операциялық сальдо – бюджеттегі кіріс пен шығын аралығындағы айырмашылығы.
21. Вексель – вексель ұстаушыларға мерзімі жеткен кезде белгілі бір сомманы сөзсіз төлейтін ақша міндеттерін куәландыратын бағалы қағаз
22. Орталық банк - бірінші деңгейдегі мемлекеттік банк
23. Коммерциалық банктер - қарыз, капиталы нарығынан әр-түрлі секторларда қызмет ететін көп қызметті мекемелер болып табылады.