Қаржы

1. Қаржы - жалпы ішкі өнім мен ұлттық табысты бөлудің және қайта бөлудің экономикалық тетігі
2. Қаржы жүйесі - әртүрлі ақшалай қорларының қалыптасуының қолдану процесіне әртүрлі салалары қаржылық қатынасының жиынтығы.
3. Ақша нарығы – қолма қол ақша ғана емес, қолма қолсыз төлем қаражатының нарығы
4. Акция – қоғам шығаратын бағалы қағаздың 1 түрі дивидент алуға, басқаруға мүлікті, иеленуге, құқығын қуәландыратын бағалы қағаз.
5. Аблегация – оны шығарған адамнан онда көзделген мінезде нақты құнымен табыс алуға құқығын қуәландыратын бағалы қағаз.
6. Топтастыру – құралдарды үйлестіру және материялдық негізін құру.
7. Реттеуші - қызмет шаруашылық субъектілерін ынталандыру.
8. Бөлу – ақша құрамының қалыптасуы және оларды бюджет әлеуметтік сақтандыру арқылы пайдалану.
9. Бақылау - салық жинаудың дұрыстығын және оларды пайдалануды қамтамасыз ету.
10. Қазыналық феодаризм - бұл нарықтық экономикасы дамыған елдерде бекітілген принцеп.
11. Қаржы саясаты - бұл мемлекеттің өз қызметімен міндеттерін жүзеге асыру үшін қаржы облысындағы өткізілетін іс-шаралар жиынтығы.
12. Қаржы маханизмі – қаржылық жоспарлау ұйымдастыру әдістерінің формалары мен жиынтығы.
13. Қаржылық стратегия – қоғамның әлеуметтік экономикалық дамуындағы ұзақ мерзімде және ірі көлемдегі міндеттерін шешуге арналған қаржының жалпы бағытын анықтайды.
14. Қаржылық тактика – елдегі, аймақтағы, саладағы экономикалық және қаржылық ауытқулар мен қарама қайшылықтарды зерттей отырып стратегия бағыттарға түзетулер енгізеді.
15. Қаржы ресурстары – белгілі бір мерзімде мемлекеттің немесе кәсіпорынның айналымындағы ақшалай қорлар мен қаражаттың барлық жиынтығы.
16. Болжам – арнайы ғылыми зерттеудің негізінде болашақтағы қандай да бір құбылыстың жай-күйі туралы ықтималдық пайымдау.
17. Субъект - заңды міндеті бар салық төлемі.
18. Кіріспе - мемлекетке қажет ақша қаражаттарымен қамтамасыз етеді.
Шығыстан орталықтандырылған ресурстардағы жалпы мемлекеттік қажеттіліктерге сәйкес болады.
19. Шығындар – қайтарылмайтын негізде болған бюджеттің қаражат.
20. Операциялық сальдо – бюджеттегі кіріс пен шығын аралығындағы айырмашылығы.
21. Вексель – вексель ұстаушыларға мерзімі жеткен кезде белгілі бір сомманы сөзсіз төлейтін ақша міндеттерін куәландыратын бағалы қағаз
22. Орталық банк - бірінші деңгейдегі мемлекеттік банк
23. Коммерциалық банктер - қарыз, капиталы нарығынан әр-түрлі секторларда қызмет ететін көп қызметті мекемелер болып табылады.Ұқсас жұмыстар

Қаржы саясаты және қаржы механизмі
Қаржы саясатының мазмұны, міндеттері, мақсаттары және қағидаттары
Қазақстан Республикасында нарықтық экономикадағы қаржы саясаты және қаржы жүйесін реттейтін құралдар
Қаржы және қаржы жүйесі
Қаржылар және олардың нарықтық экономикадағы ролі
Қаржы саясаты жайлы
Қаржы саясатының стратегиясы мен тактикасы
Қазақстан Республикасының қаржы саясаты және оның нарықтық экономиканы дамытудағы ролі
Қазақстан Республикасының қаржы жүйесінің дамуы
Нарықтық қатынас жағдайындағы кәсіпорынның маңызы, мәні мен қаржылық сипаты
Қаржы-несие мекемелері рыноктық экономиканың негізгі элементі ретінде
Негізгі қорларды қйта жандандыру тәсілі – күрделі қаржыны жұмсау
Коммерциялық банктердің қаржы айналымында бағалы қағаздармен жүргізілетін операциялары
Салықтардың экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу жүйесіндегі рөлі мен орны
Индустриалды-инновациялық даму жолында Қазақстанның нақты секторын тиімді инвестициялаудың қаржылық механизмі
Ақша қаражаттарының қоры қаржы қатынастарының материалдық-заттық көрінісі ретінде
Қаржының мәнi, функциялары және ролi
Қаржы механизмі қаржы қатынастары мен қаржы саясатын ұйымдастырудың экономикалық механизмі
Шаруашылық жүргізудің әр түрлі меншік формаларындағы кәсіпорынның қаржысын ұйымдастыру ерекшеліктері«СЕНІМ» АҚ
Қаржы орталығы мен Қазақстан бағалы қағаздар нарығы Институционалды экономика