Психология

Психологиядағы таным ерекшеліктерге мыналар жатады:
Ойлау,зейін,ес,қабылдау, түйсік,ерік.
Ойлау дегеніміз- сыртқы дүниедегі болмыстың жалпы жанама жолмен біздің санамыздағы ең биік сатыдағы бейнесі. Мысалы: Жеке адам ойлауы мүлдем басқаша болады. Ойлаудың жеке ерекшеліктері адамның танып білуінің сапалық сипатттарымен ерекшеленеді.
Зейін дегеніміз- адам санасындағы қоршаған ортадағы белгілі заттар мен құбылыстарға белсіенді бағытталуын айтамыз. Психологияда жеке адамның зейіні ерекше болып келеді екен. Зейіннің шоғырлануын жеке адамның белгілі бір іске- ықылас- ынтасымен берілгендігін көруге болады.
Қабылда у дегеніміз- дүниедегі заттар мен құбылыстардың біздің сезім мүшелерімізге әсер ету нәтижсінен де пайда болып, сол заттар мен құбылыстардың т ұтас қасиеттерінің адам саласындағы бейнесі. Заттар мен нәрселерді қабылдаудағы тұрақтылық жеке адамның өмірі тәжірибесіне байланысты болып отырады.
Түйсік дегеніміз- дүниеегі затар мен құбылысталдың біздің сезім мүшелерімізге әсер ету нәтижесінде пайда болып, сол заттар мен құбылыстардың жекеленген қасиеттердің миында бейнеленуі. Ол қарапайым психологиялық процесс деп атағанмен ол жеке адамның шындық пен болмысты дұрыс бейнеленуіне мүмкіндік тудыратын мидың бейнелеу қызмет болып табылады.
Ерік дегенімі- бұл алға қойған мақсатты орындау жолында кездесетін қиындықтар мен кедергілерді жеңуге бағытталған адамның саналы психолгиялық іс- әрекеті.Ерік қозғалыстар мен әрекеттерден адамның эмоциялық әрекеттері туа біткен іс- әрекеттерде аңғарылады.






ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.
1. ЖАРЫҚБАЕВ.
2. ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯ.
3. ЖАНТАНУ НЕГІЗДЕРІ.