Кептіру - талазау цехы

Бұл цех ылғал шитті мақтаны кептіруге және де майда ластауыштардан тазалауға арналған . Кептіру – тазалау цехына келесі технологиялық жабдықтарды орналастырамыз:

2СБ – 10 кептіру барабаны
Ылғалдылығы жоғары шитті мақтаны кептіруге арналған. Пайдаланғанда сенімді болып саналады. Оның өнімділігі шикізаттың ылғалдылығына байланысты. Кептіру агенті ретінде ысыту бөлімінен вентилятор немесе калорифер арқалы берілетін ыстық ауа қолданылады. Басқа кептіргіштерге қарағанда металл аз кетеді, шит пен талшықтан ылғалды бірдей алады, талшықты күйдірмейді және оның қасиетін сақтайды.

Қырғышты сепаратор СС – 15А
Шитті мақтаның пневмотасымалдау құрылғысынан келесі жабдыққа тиеуге арналған. Сонымен бірге мұнда мақтадан шаң және майда ластауыштардан тазалауда жүреді. Сепаратор толық металдан жасалған, пайдалануда сенімді, үлкен өнімділікте 15 т/сағ жұмыс істейді.

Шнекті тазалағыш 6А - 12М1
Үздіксіз технологиялық ағында шитті мақтадан майда ластауыштарды тазалауға арналған. Конструкциясы қарапайым, пайдалануда сенімді, тазалау тиімділігі жоғары 60 % - ке дейін болып келеді. Өнімділігі 6 т/сағ.

Пневматикалық тас ұстағыш 2 ЧТЛ – 12
Құрылғы шитті мақтадан ауыр қоспаларды ажыратуға арналған. Тас ұстағыш сызықты, кептіру – тазалау цехы процесінің алдында пневмотасымалдау жүйесіне құрылады. Өнімділігі 12 т/сағ.
Кептіру - тазалау цехының ішінде шитті мақтаны тасымалдау үшін 4 ПТС және 8 ТХС маркалы тасымалдағыштар, ШХ шитті бурандалы конвейер ЭХ – 15 және ЭС – 14 С элеваторы қолданылады.

ІІ Тазалау цехы

Мақта тазалау зауыттарында шитті мақтаны ластауыштардан толық тазартуға арналған цех - тазалау цехы. Бұл цехта шикізатты келесі процесс джинирлеуге дайындайды. Тазалау цехында ірі қиқым – қоқыстан тазалау процесі жүреді.
“Мехнат” ірі ластауыштардан тазалағыш үздіксіз технологиялық ағында майда және ірі қиқым – қоқыстан тазалауға арналған. Тазалау цехында “Мехнат” тазалағышының батария бойынша әр бірінде 6 – 8 мәшинеден орналастырады. Болт тазалағыш ірі ластауыштар бойынша тазалау тиімділігі жоғарылығымен 85 – 90 % дейін ерекшеленеді. Мәшине өнімділігі 3,5 т/сағ.

ІІІ Бас ғимарат
а) джинді – линтерлеу бөлімі
Мақта тазалау зауытының бұл бөлімінде негізгі технологиялық процесс джинирлеу және линтерлеу өтеді, яғни кәсіпорынның дайын өнімі ретінде саналатын шит, талшық және линт аламыз. Негізгі технологиялық жабдықтарға төмендегілер кіреді:

ПД маркалы қоректендіргіш
Бір барабанды ПД қоректендіргіші шитті мақта джиннің жұмысшы камерасына бір тегіс беруді қамтамасыз етеді және де қалған ластауыштарды да тазартады. Мәшине өнімділігі 3,5 т/сағ. Тазалау тиімділігі 8 – 10 %.

Аралы джин
Орта талшықты шитті мақтаны талшық пен шитке ажыратуға арналған. Өзгертілген профилі және үлкейтілген көлемдегі жұмысшы камерасы джинирлеу процесін жақсы өткізуін қамтамасыз етеді. Бірінші сыртты өңдеу кезде өнімділігі 1100 т/сағ дейін жетеді. Үлік ажырату тиімділігі 30 % - ке дейін жетеді.

Көп секциялы талшық тазалағыш
Зауыттың үздіксіз технологиялық процесінде талшықтан ластауыштарды үлікті тазалауға арналған мәшине. Бұрынғы шығарылған мәшинелерге қарағанда 3 ОВПА мәшинесі үлкен тазалау эффектісімен және талшықтың сапасын сақтаумен ерекшеленеді. Өнімділігі 1,5 т/сағ. Тазалау тиімділігі 45 %.

5 ЛП аралы линтері
Линтер мақта шитінен бірінші, екінші және үшінші линтерлеу, яғни линт ажырату үшін қызмет етеді. Мәшине бұрынғы шығарылып жатқан линтерлеуден үлкен өнімділіктілігі мен өңделіп шыққан линттің төмен ластығымен ерекшеленеді. Шит бойынша линтті 2 – 3 % ажыратқандағы өнімділігі 1550 т/сағ. Үлік шығыны 30 %.

УСМ маркалы шит тазалағыш
Бұл мәшиненің функциясы мақта шитті линтерлеуден алдын ауыр және жеңіл қоспалардан, бос шиттерден тазалауға арналған. Конструкциясы қарапайымдылығымен және пайдалану сенімділігімен ерекшеленеді. Өнімділігі 7 т/сағ. Ауыр қоспалардан тазалау тиімділігі 100 %, ал майда қоспалар бойынша 20 – 25 %.

ДСХ – 150 М маркалы шит ажыратуға арналған автоматты таразылар
Мақта тазалау зауытының дайын өнімі ретінде шиттің жалпы массасын бақылап, салмағын анықтауға арналған. Жоғарыда айтылған технологиялық жабдықтардан басқа джинирлеу – линтерлеу бөлімінде тарқатқыш, тасымалдау және шитті мақта үшін көмекші құрылғылар орналасқан.

Нығыздау бөлімі
Бас корпустың бұл бөлімінде дайын өнімдерді – талшық, линт, мамық қалдықтарын гидравликалық нығыздағыштар көмегімен пакеттеп будалайды. Осыдан нығыздалған будалар матамен қапталады және арнайы сыммен, бандажбен байланады.
Нығыздау цехында келесі жабдықтар құрылған:

Талшық конденсоры
Талшықты тасымалдаушы ауадан ажыратуға және қопсытылып тұрған талшықты алғаш нығыздауға арналған. Жоғары өнімділігі мен жетілдірілген тораптар мен бөлшектердің конструкциясымен ерекшеленеді. Өнімділігі 5 т/сағ. Талшық массасы конденсордан 12 т/м3 болып шығады.
Линт конденсоры
Бұл мәшине линтті тасымалдаушы ауадан ажыратуға және қопсытылып тұрған линтті алғашқы нығыздауға арналған. Шлюзді жапқыш құрылғысы орналасқандықтан гереметикалық және сенімді. Мәшине өнімділігі 700 т/сағ.Ұқсас жұмыстар

Технологиялық процес негізгі сатылары
Мақта тазалау зауытының құрылысын жүргізу
Өсімдік майын өндіру технологиясы
Бөлшектеу бөлімшесі
Кәсіпорын, өндіріс
Басылымды дайындау технологиялық нұсқауларын таңдау
Шығыс нан комбинаты ЖШС нан өнімдерін, макарон өнімдерін өндіру бойынша маманданған кәсіпорын
Цехтардың (көкөніс, етбалық) орналасу схемасын жасау
Жоғары сынып оқушыларға арналған оқулықтарды, жеке шығармаларды және әдебиеттерді шығаратын баспахана жобасының технологиялық бөлімін жасау
Текелі кен орны
Астық түйірді кептіру техникасы
Өсімдіктерді жинау және кептіру әдістері, өсімдіктерден кеппешөп немесе коллекция жасау үшін пайдаланылатын арнайы тактикалық тәсілдер
Дәнді дақылдарды кептіру
Астық түйірлерін кептіру режимдері