Сөздік

Қайырымдылық көмек – жеке тұлғаларға әлеуметтік қолдау көрсету мақсатында , коммерциялық ұйымдарға , сондай-ақ қызметін әлеуметтік салада жүзеге асыратын ұйымдарға олардың жарғылық қызметін қолдау мақсатында өтеусіз негізде берілетін мүлік;
Сыйақы - кредиттер үшін ; қаржы лизингі бойынша Қазақстан Республикасының қаржы лизингінің мәселелерін реттейтін заң актілеріне сәйкес сыйақы түрінде берілген (алынған) мүлік үшін; салымдар (депозиттер) бойынша ; жинақтаушы сақтандыру шартары бойынша; борыштық бағалы қағаздар бойынша төлемдер – дисконт не купон ( бастапқы орналастыру құнынан және ( немесе) сатып алу құнынан дисконтты несыйлыақыны ескере отырып;
Ұтыстар- конкурстарда, жарыстарда (олимпиадаларда), фестивальдарда, лотереялар бойынша , салым мен борыштық бағалы қағаздар бойынша ойындарды қоса , ұтыс ойындары бойынша салық төлеушілер алатын заттай және ақшалай түрдегі табыстардың кез келген түрлері;
Грант – мемлекеттер, мемлекеттердің үкіметтері , халықаралық және мемлекеттік ұйымдар, қызметі қайырымдылық және халықаралық сипатта болатын және Қазақстан Республикасының Конституциясына қайшы келмейтін , мемлекеттік органдардың қорытындылары бойынша Қазақстан Респуликасының Үкіметі белгілейтін тізбеге енгізілген шетелдік үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар мен қорлар – Қазақстан Республикасына , Қазақстан Республикасының Үкіметіне , заңды тұлғаларға , сондай –ақ жеке адамдарға; шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар – Қазақстан Республикасына және Қазақстан Республикасының Үкіметіне белгілі бір мақсаттарға (міндеттерге) жету үшін өтеусіз негізде берілетін мүлік ;
Ізгілік көмек - халақтаң өмірі мен тұрмыс жағдайларын жақсарту үшін , сондай –ақ әскери , экологиялық , техногендік және табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою үшін шет елдерден және халықаралық ұйымдардан жіберілген азық- түлік , халық тұтынантын тауарлар , техника , құрал – жарақтар , жабдықтар , медициналық құралдар және дәрі- дәрмектер , өзге де заттар түрінде Қазақстан Республикасына өтеусіз берілетін , Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілетті ұйымдар арқылы бөлетін мүлік ;
Дивидендтер - акциялар бойынша төленуге тиіс табыс ; қордың басқарушы компаниясы пайдаларды сатып алған кезде пайлар бойынша табыстарды қоспағанда; пайлық инвестициялық қордың пайлары бойынша төленуге тиісті табыс; заңды тұлға өз құрылтайшылары , қатысушылары арасында бөлетін таза табыстың бір бөлігі ; заңды тұлғаны тарату кезінде , сондай – ақ құрылтайшының , қатысушының заңды тұлғаға қатысу үлесін алып қойған кезде, құрылтайшының қатысушының жарғылық капиталға салым ретінде енгізген мүлік қоспағанда , резидент заңды тұлға өз құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлген және әрбір құрылтайшының , қатысу үлесі сақтай отырып , жарғылық қорды ұлғайтуга бағытталған мүліктен басқа , мүлікті бөлуден түсетін табыстар;
Борыштық бағалы қағаздар бойынша дисконт - борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны мен бастапқы орналастыру ( купон есепке алынбаған) құны немесе оларды сатып алу ( купон есепке алынбаған) құны арасында айырма;
Борыштық бағалы қағаздар - заем қатынастарын куәландыратын қаржы құралдары. Борыштық бағалы қағаздарға мемлекеттік бағалы қағаздар , обиғациялар және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес борыштық бағалы қағаздар деп танылған басқа да бағалы қағаздар жатады;
Қатысу үлесі - жеке және заңды тұлғалардың бірлесіп құрайтын ұйымдарға , концорциумдарға , акционерлік қоғамдарды және инвестициялық пай қорларын қоспағанда , мүлкімен қатысу үлесі;
Басқа да міндетті төлемдер - бюджетке белгілі бір мөлшерде жүргізілетін міндеті ақшалай адарымдары ( алымдар ,баждар, төлемақылар мен төлемдер) ;
Жеке кәсіпкер - заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыратын резидент және резидент емес жеке тұлға;
Инжиринг қызметін көрсету – иненерлік –консультациялық қызметтер көрсету , зерттеу, жобалардың техника – экономикалық негіздемелерін даярлау, өндірісті ұйымдастыру және басқару, өнімдерді сату саласындағы ұсынымдарды әзірлеу;
Борыштық бағалы қағаздар бойынша купон – эмиттеттің шығарылым шарттарына сәйкес борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құнынан тыс төлейтін (төлеуге тиіс ) сомасы;
Бағамдық айырма ( оң, теріс) шетелдік валютамен жасалатын операциялар бойынша туындайтын айырма;
Тұлға – жеке және заңды тұлға ; жее тұлға – Қазақстан Республикасының азаматы, шет мемлекеттің азаматы, азаматтығы жоқ адам; заңды тұлға – Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің заңдарына сәйкес құрылған ұйым ( шетелдік заңды тұлға). Шет мемлекеттің заңдарына сәйкес құрылған компания , ұйымдар немемсе басқа да корпорациялық құралым.
Есептеу әдісі – салық есебінің әдісі , оған сәйкес табыстар мен шығыстарды төлеу уақытына қарамастан жұмыстарды орындау , қызметтер көрсету , тауарларды өткізу және мүлікті кіріске алу мақсатымен тиеп жіберу кезінен бастап есептеледі;
Салықтар – мемлекет бр жақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір мөлшерде жүргізетін, қайтарымсыз және өтеусіз сипатта болатын бюджетке төленетін міндетті ақшалай төлемдер;
Салық берешегі – бересі сомасы, сондай –ақ өсімпұлдар мен айыппұлдардың төленбеген сомалары;
Салық төлеуші – салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуші болып табылатын тұлға;
Салық агенті - төлем көзінен ұсталатын салықтарды есептеу, ұстау , аудару жөніндегі міндет жүктелген жеке кәсіпкер, жеке нотариус , адвокат, заңды тұлға , оның ішінде Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме , филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға ;
Салық режимі – салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі барлық салық міндеттемелерін есептеу кезінде салық төлеуші қолданатын салық заңдары нормаларының жиынтығы;
Бересі – есептелген және мерзімде төленбеген салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомалары;
Жер қойнауын пайдаланушылар – Қазақстан республикасының аумағында , мұнай операцияларын қоса алғанда , жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды қоса алғанда , жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар;
Туынды бағалы қағаздар – бағалы қағаздардың активтеріне қатысты құқықты куәландыратын бағалы қағаздар. Туынды бағалы қағаздар опциондар, варранттар, своптар, форвардтар, фьючерстер, депозитарийлік қол хаттар және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да бағалы қағаздар.
Қызметкер- жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұратын және жеке еңбек , ұжымдық шарты бойынша тікелей жұмыс атқаратын жеке адам; мемлекеттік қызметшілерді қоспағанда , акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі;
Өткізу –сату, айырбастау, өтеусіз беру мақсатында тауарларды тиеп жіберу, жұмыстарды орындау және қызметтер ұсыну , сондай-ақ кепілге берілетін тауарларды кепіл ұстаушыға беру;
Роялти мыналар үшін :
Пайдалы қазбаларды өндіру және техногендік құралымдарды қайта өңдеу процесснде жер пайдалану құқығы;
Авторлық құқықтарды , бағдарламалық қамтамасыз етуді, патенттерді , сызбаларды немесе модельдерді , тауар белгілерін немесе басқа да осыған ұқсас құқық түрлерін пайдаланғаны немесе пайдалану құқығы үшін; өнеркәсіп, сауда немесе ғылыми – зерттеу жабдықтарын пайдаланғаны немесе пайдалану құқығы үшін : ноу- хауды пайдаланғаны үшін ; кинофильмдерді ,бейнефильмдерді , дыбыс жазу немесе өзге де жазу құралдарын пайдаланғаны немесе пайдалану құқығы үшін төленетін төлем;
Арнаулы салық режимі - салық төлеушілердің жекелеген санаттары үшін белгіленетін және жекелеген салық түрлерін есептеу мен төлеудің және жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ақы төлеудің , сондай –ақ олар бойынша салық есептілігін берудің оңайлатылған тәртібін қолдауды көздейтін бюджетпен есеп айырысудың ерекше тәртібі ;
Демеушілк көмек - осы көмекті көрсететін тұлға туралы ақпаратты тарату мақсатында өтеусіз негізде:
Жеке тұлғаларға жарыстарға, конкурстарға, көрмелерге , байқауларға қатысу үшін және шығармашылық , ғылыми , ғылыми- техникалық ,өнертабыс қызметтерін дамыту, білім және спорт шеберлігі деңгейін арттыру үшін қаржылық қолдау түрінде;
Коммерциялық емес ұйымдарға өздернің жарғылық мақсаттарын іске асыру үшін берілетін мүлік;
Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі- филиал, өкілдік;
Сыртқы тауар номенклатурасы- тауар сыныптамасының тауарларды сипаттау мен олардың кодын белгілеудің үйлестірілген жүйесіне негізделген кодтары жүйесі;
Уәкілетті мемлекеттік орган – мемлекет алдындағы салық міндеттемелерінің орындалуына салық бақылауын қамтамассыз ететін Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы;
Уәкілетті органдар - бюджетке төленетін міндетті төлемдерді есептеуді және жинақтауды жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген салық органдарын қоспағанда , Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары;
Ақпаратты өңдеу жөніндегі қызметтер көрсету - ақпараттық массивтерді жинау мен қорытуды , жүйеге келтіруді жүзеге асыруды және осы ақпаратты өңдеу нәтижелерін пайдаланушының иеленуіне беру жөніндегі қызметтер;
Салық төлеушінің электронды цифрлық қолтаңбасы- электрондық цифрлық қолтаңба құралдарынан жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын , оның салық төлеушіге тиесілігін және мазмұнының өзгермейтінін растайтын электрондық цифрлық нышандарының реттілігі;Ұқсас жұмыстар

Қазақ тілінің негізгі сөздік қоры
ҮІІІ типтегі арнайы түзету мектебіндегі ақыл-есі кем кіші сынып оқушыларының тіл дамыту сабағында сөздік қорын байыту
Табу және эвфемизмдер жайлы
Сөздік құрастырудың техникасы
Сөздіктің түрлері
Оқушылар арасында тіл дамыту жұмыстары
Қазіргі қазақ тілі лексикасының шығу арналары жайлы мәлімет
Сөздіктің түрлері және олармен жұмыс
«Тіл сабақтарындағы сөздік жұмысы»
Жай сөйлемді оқытудағы тіл дамыту жұмыстары
СӨЗДІКТЕР
Ойын арқылы балалардың сөздік қорларын дамыту
Оқыту және үйренудегі сөздік
Сөздік праксистің көрінісі
Аударма сөздік
Фразеологиялық сөздіктер
Пән бойынша термин сөздіктермен және әдебиеттермен танысу