Топырақты жырту

Бір жауабы дұрыс тесттік тапсырма
1. Топырақ өңдейтін машиналар. Топырақты механикалық өндеу әдістері тақырыбына тиісті.

1. Соқаның негізгі жұмыс органдарына нелер жатады?
А. Корпус, түрен;
В. Топырақ тереңдеткіш, қайырма;
С. Корпус, пышақ, негізгі соқа алдындағы соқаша;
D. Жақтау тақтайшасы, тірек;
Е. Қаңқа, қайырма, штанга.

2. Корпустың қосымша органдарына нелер жатады?
А. Шөп шапқыш, каток;
В. Соқаша, тырма;
С. Тірек, жақтау тақтайшасы;
D. Қайырма;
Е. Пышақ, қаңқа.

3. Жазық (жыртқыш) терең қопсытқыш қандай мақсатта қолданылады? (КПГ - 250, КПГ - 2 - 150).
А. Топырақты су эрозиясына қарсы өндеуде;
В. Топырақты жер эрозиясына қарсы өндеуде,
С. Топырақты қайырмасыз өңдеп қопсытуда және желге қарсы күресу үшін;
D. Арамшөптердің тамырларын құрту үшін;
Е. Егістік жерді тегістеп құрту үшін

4. Жазық табанды терең қопсытқыш культиватордың жұмыс органдарына не жатады?
А. Шөп шапқыш, каток;
В. Соқаша, тырма;
С. Тірек, жақтау тақтайшасы;
D. Қайырма;
Е. Пышақ, қаңқа.

5. Соқаның негізгі жұмыс істейтін мәрімдері.
А. Сыртқабат, тірек доңғалақ, пышақ;
В. Реттеу механизмі, сыртқабат, пышақ;
С. Шым аударғыш, тірек доңғалақ;
D. Сыртқабат, топырақты тереңдеткіш, пышақ;
Е. Сыртқабат, шым аударғыш пышақ, топырақты тереңдеткіш;

6. Түрен түрлері -
А. Өткір, конусты және ойықты;
В. Тұмсықты түрен, конусты және ойықты;
С. Трапеция тәріздес және ойықты
D. Трапеция тәріздес, тұмсықты түрен және түзу;
Е. Трапеция тәріздес, тұмсықты түрен және ойықты;

7. Тісті тырмалармен топырақты.... тереңдікке өңдейді
А. 10 см;
В. 6 см;
С. 12 см;
D. 8 см;
Е. 4 см;

8. Тұқымсепкішпен егін себу әдістері
А. Қатарлы, жіңішкеқатарлы, квадратты - ұялы, бірдәнді ж е біртіндеп тастау;
В. түзусызықты;
С. кеңқамту;
D. бұрыштап;
Е. жиықамту;

9. Ауыл шаруашылығы машиналарын жөндеу сатылары
А. Бөлшектеу, жуу, ақауды анықтау, бөлшекті қалпына келтіру, реттеу, жүргізіп жаттықтыру, шлагілерді ауыстыру, сырлау;
В. бөлшектеу, жинақтау, реттеу, сырлау;
С. реттеу, жүргізіп жаттықтыру, сырлау;
D. бөлшектеу, реттеу, жүргізіп жаттықтыру, шлагілерді ауыстыру, сырлау;
Е. жинау, реттеу, май ауыстыру;

10. Топырақты жырту... тереңдікке жүргізеді
А. 55 см;
В. 15 см;
С. 35 см;
D. 45 см;
Е. 25 см;

11. Культиваторларды топтастыру
А. аспалы және тіркемелі;
В. тіркемелі және аралас;
С. кәдімгі және аралас;
D. аспалы және тісті;
Е. аспалы тіркемелі және жартылай тіркемелі;

12. Мына соқалардың қайсысы жүзімдік жерлердің топырағын өңдеп - қопсытуға арналған?
А. ПН - 4 35;
В. ПН - 3 - 35;
С. ПРВН - 2, 5;
D. МКП - 3, 0;
Е. ВСО - 25;

13. ПРВН - 2, 5 соқаның жұмыс органдарына нелер жатады?
А. түрен, тұтқа, корпус;
В. корпус, қайырма, культиватордың табаны, қопсытушы табан;
С. резервуар, рама, желдеткіш;
D. қопсытқыш, жатқа, тырма, пышақ;
Е. дискілі пышақ, қаңқа, қайырма, түрен;

14. Қопсытқыштардың атқаратын жұмыстарына нелер жатады?
А. арамшөпті отау, түптеу;
В. жерді суғару;
С. топырақтың ылғалды қабатын қопсыту;
D. топырақты қопсыту, арамшөпті отау, тыңайтқыш шашу, түптеу;
Е. тұқым себу;

15. Қопсытқыштарды тракторға тіркеу әдісі нешеу?
А. 3;
В. 1;
С. 2;
D. 6;
Е. 4;
Дұрыс жауаптары: 1) с, 2) с, 3) с, 4) d, 5) е 6) е, 7) е, 8) а, 9) а, 10) с, 11) а, 12) с, 13) в, 14) d, 15) с

Ашық формадағы тесттік тапсырма
2. Ауылшаруашылық машиналары және автокөліктер жөнінде жалпы мәліметтер
1. Бірінші болып астық жинайтын комбайн жасап, оны қолданған және ол өзінің комбайнын астық тамырын атпен жинау деп атаған кім және қашан?
2. 1885 жылы бензинмен жүретін бір орынды мотоколясканы ойлап тапқан неміс құрастырушысы ________________________________
3. 1886 жылы төрт доңғалақты екі орынды автокөлікті ойлап тапқан
неміс құрастырушысы ______________________________________
4. ДТ - 75М моделін қай завод шығарады?________________________
5. 1885 жылы 4 - цилиндрлі тігінен тұратын қозғағышты ойлап тапқан орыс конструкторы _____________________________
6. 1882 жылы алғашқы женіл автокөлікті ойлап тапқан орыс инженерлері _______________________________________________
7.____________________ басқаруымен жанармай сорабын пайдаланып, Путилов (Киров) қозғағыш зауыты құрылды.
8. Бірінші рет дизель қозғағышын доңғалақты тракторға орналастырып, орыс тракторын ойлап шығарушы белгілі орыс конструкторы _____________________
9. Бірінші іштен жанатын қозғағышты ойлап тапқан Петербург қаласындағы орыс флотының офицері_________________________
10. ______________________ жылы бірінші іштен жанатын қозғағыш ойлап табылды.
11. 1897 жылы дизель қозғағышын бірінші ойлап тапқан ________
_____________.
12. Автокөлік тіркеме және жүк түсіретін шанақпен жабдықталған болса, онда ол __________________ автокөлік деп аталады.
13. Автокөлік жүкті өзі түсіретін шанақпен жабдықталған болса, онда ол __________________ автокөлік деп аталады.
14. Егер автосүйреуші бір және бірнеше тіркемелермен жұмыс істесе, онда ол__________________________ деп аталады.
15. Жүк автокөлігі үш негізгі бөлігінің үйлестіру тәсілі бойынша
____________ және ______________ болып бөлінеді.

Дұрыс жауаптары:
1) 1868 жылы орыс агрономы А. П. Власенко.
2) Г. Драймер.
3) К. Бенц.
4) Павлодар.
5) Б. Г. Луцкин.
6) Путилов, Хлобов.
7) Г. В. Тринклеодің.
8) Я. В. Мамин.
9) И. С. Костович.
10) 1979 ж.
11) Рудольф Дизель.
12) оған автосүйреуші.
13) жүкті өзі түсіретін.
14) автопоезд.
15) капотты, капотсыз.Ұқсас жұмыстар

Топырақ өңдеу тәсілдері мен әдістері
Топырақ өңдеу технологиясы
Топырақ өңдеу
Топырақты қорғайтын топырақ өңдеу жүйесін анықтау
Топырақ өңдеудің мәселесі
Топырақты өңдеу әдістері
Топырақ өңдеу жүйесі
Топырақ бетін өңдеу тәсілдері
Екпе ормандарға топырақ өңдеу
Топырақты өңдеудің мақсаты
Жер қорының және топырақтың пайдаланылуының әлемдік тәжірбиелері
Топырақты өңдеудің мақсаты мен міндеті.
Топырақтың морфологиялық құрылымы
Топырақтың түзілуі және оның құрамы
Топырақтың су категориялары тұрпаты түрлері
Топырақтың құрамына
Топырақты аудандастыру территориясының экологиялық тиімділігі
Топырақтың жылу қасиеттері
Топырақтың құрылыстық классификациясы
Топырақтың негізгі қасиеті