МАССА ЖӘНЕ КҮШ

Физикадан күнтізбелік жоспар
Физика және астрономия. 7 - сынып
Барлығы: 68 сағат.
Аптасына – 2 сағат.
Оқулық авторы: Р. Башарұлы.

Тарау 1: Физика және астрономия табиғат туралы ғылым (9 сағат)
Табиғат және адам
Физика табиғат туралы ғылым. Физикалық ұғымдар. Физика және техника.
Астрономия аспан денелері туралы ғылым. (Орталық Азия ғалымдарының ғылымды дамытудағы рөлі. Ежелгі дүниедегі халық астрономиясы).
Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері.
Физикалық эксперимент.
Физикалық теория
Физикалық шама. Оны өлшеу дәлдігі.
Өлшемнің метрлік жүйесі. Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу
№1 Зертханалық жұмыс. Өлшеуіш цилиндр (мензурка) бөліктерінің құнын анықтау. Дененің көлемін өлшеу.
Есеп шығару. Өздік жұмыс.
Тарау 2: ЗАТТЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ (5 сағат)
Атомдар мен молекулалар
Молекулалар қозғалысы
Заттың күйлері
№2 Зертханалық жұмыс. Кіші денелердің өлшемін анықтау.
Есеп шығару. Өздік жұмыс.
Тарау 3: ҚОЗҒАЛЫС (10 сағат)
Механикалық қозғалыс. Санақ денесі. Қозғалыстың салыстырмалылығы.(Планеталар қозғалысы)
Күн жүйесінің құрылысы. Ежелгі ғалымдардың Күн жүйесінің құрылысына көзқарасы. Коперниктің гелеоцентрлік жүйесі.
№1 Бақылау жұмысы.
Материалдық нүкте. Қозғалыс траекториясы. Жол және орын ауыстыру
ІІ тоқсан (14 сағат)
Материялық нүкте. Қозғалыс траекториясы.
Жол және орын ауыстыру. Бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыс.
Жылдамдық оның бірлігі. (бірқалыпты емес қозғалыс кезіндегі орташа жылдамдық).
Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс графигі. Есеп шығару.
Инерция. Кеңістік және уақыт.
Есеп шығару.
Өздік жұмыс.
4 - ТАРАУ. МАССА ЖӘНЕ КҮШ. (14 - сағат).
Денелердің өзара әрекеттесуі
Дене массасы. Зат тығыздығы
№3 зертханалық жұмысҚатты дененің массасы мен тығыздығын анықтау.
Күш. Деформация.
Динамометр. Гук заңы.
№4 Зертханалық жұмыс. Серпімді деформацияларды зерделеу.
№2 Бақылау жұмыс.
Қатемен жұмыс.
ІІІ тоқсан (20 сағат)
Денеге бір түзудің бойымен әрекет ететін күштерді қосу. Тартылыс құбылысы. Ауырлық күші (Басқа планеталардағы ауырлық күші.)
Дененің салмағы. Салмақсыздық
Үйкеліс күші.
Техникада үйкеліс әрекетін ескеру.
Есеп шығару
5 - ТАРАУ: ҚЫСЫМ (15 сағат)
Қысым. Қысымның қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы берілуі.
Паскаль заңы.
Гидравликалық машиналар. Газдың қысымы
Ауырлық күшінің әсерінен сұйықтар мен газда болатын қысым.
Қатынас ыдыстар. Су құбыры
Атмосфералық қысым. Торричелли тәжірибесі
Барометр. Атмосфералық қысымның биіктікке байланысты өзгеруі. Манометрлер
Сорғылар
Архимед күші. Денелердің жүзу шарты. Аэрометрлер
№5 Зертханалық жұмыс. Архимед заңы
Су көлігі. Ауада ұшу
Зертханалық жұмыс№6 (Дененің сұйықта жүзуі)
Беттік керілу. Жұғу. Қылтүтіктер.
№3 Бақылау жұмысы.
Қатемен жұмыс
4 ТОҚСАН (15 - сағат)
6 - ТАРАУ: ЖҰМЫС. ҚУАТ. ЭНЕРГИЯ (15 - сағат)
Дененің қозғалыс бағытында әрекет ететін күш жұмысы
Қуат
Энергия. Дененің кинетикалық, потенциалдық энергиясы
Кинетикалық энергия. Есеп шығару.
Потенциалдық энергия. Есеп шығару.
Механикалық энергия, оның сақталу заңы.
Есеп шығару. Физикалық диктант.
Тыныштықтағы денелердің тепе - теңдігі. Күш моменті..
Иінді таразылар. Жай механизмдер.
Зертханалық жұмыс №7. Денені бірқалыпты көтеру кезіндегі жұмысты анықтау. Көлбеу жазықтықтың ПӘК - ін анықтау.
Көлбеу жазықтық. Механиканың Алтын ережесі . Механизмнің ПӘК - і
№8. Зертханалық жұмыс. Иіндіктің тепе - теңдік шарттарын анықтау.
№ 4Бақылау жұмысы.
Қатемен жұмыс
Тест.
Қайталау.

Физикадан күнтізбелік жоспар 7 сынып жүктеу
Физикадан күнтізбелік жоспар 8 сынып жүктеу
Физикадан күнтізбелік жоспар 9 сынып жүктеу
Физикадан күнтізбелік жоспар 10 сынып жүктеу
Физикадан күнтізбелік жоспар 11 сынып жүктеуҰқсас жұмыстар

Физика сабағында масса ұғымын қалыптастыру
Ауырлық күші
Динамиканың бірінші заңы
Ньютон заңдарын оқыту әдістемесі
Динамика
Негізгі ұғымдар мен динамика заңдары
Бүкіләлемдік тартылыс заңы
НЬЮТОН ЗАҢДАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫНА МЫСАЛДАР
Қозғалыстарды зерттейтiн механиканың бөлiмi – динамика
МЕХАНИКА
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері
Қабатты гидравликалық жару және ұңғылардың түптік аймаққа әсер ету
ПАСКАЛЬ - Программалау стилі, деректерді енгізу және шығару