Білім беру ұйымдарында пайдалануға рұқсат етілген оқу басылымдарының тізімі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылдың 3 сәуіріндегі 160 бұйрығымен, 2009 жылғы 14 мамырдағы 217 бұйрығымен анықталған

Түсінік хат
2011-2012 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептеріндегі оқыту Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2002 жылғы 24 қыркүйектегі № 693 бұйрығымен бекітілген жалпы орта білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандарты негізінде жүзеге асырылады.Білім беру ұйымдарында пайдалануға рұқсат етілген оқу басылымдарының тізімі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылдың 3 сәуіріндегі № 160 бұйрығымен,2009 жылғы 14 мамырдағы № 217 бұйрығымен анықталған.
Математика оқу пәні ретінде Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің базистік оқу жоспарының мемлекеттік компонентін құраушылардың бірі болып табылады.
Базалық білімнің негізгі компоненті ретіндегі математиканың мәні практикалық іс-әрекетте қолдану үшін қажетті,басқа оқу пәндерін зерделеу үшін,үздіксіз білім беру жүйесінде оқуды жалғастыру үшін жеткілікті нақты математикалық білімді игерту арқылы оның адамзат өркениетін,ғылыми-техникалық прогресті дамытудағы,қазіргі ғылымдағы және өндірістегі рөлімен,сондай-ақ өскелең ұрпақтың рухани ортасын қалыптастырудағы,олардың интеллектуалдық және басқа да сапаларын дамытудағы математикалық білімнің маңыздылығымен анықталады.
Математиканы оқыту:
- есептеу мәдениетін және есептеудің практикалық дағдыларын дамытуды;
- формальды-оперативтік алгебралық аппаратты және оны әртүрлі мәселелерді шешуге қолдана алу білігін меңгертуді;
- элементар функциялардың қасиеттері мен графиктерін оқытып-үйретуді,нақты тәуелділіктерді сипаттау және талдау үшін функционалдық-графиктік түсініктерді пайдалануды;
- статистикалық мәліметтерді ұсыну мен талдаудың негізгі тәсілдерімен,нақты болмыстағы статистикалық заңдылықтармен таныстыруды,қарапайым ықтималдық бойынша түсініктерді беруді;
- планиметрияның негізгі фактілері мен әдістерін игертуді және кеңістіктік түсініктерді дамытуды қамтамасыз етеді.
Соған байланысты оқу бағдарламасында оқушыларға білім алу тәсілдерін үйрету сияқты математиканы оқытудың барынша нақты дидактикалық міндеттері жүзеге асырылады.
Базистік оқу жоспарында жаратылыстану-математикалық бағытта математиканы оқытуға аптасына 4 сағат (11-ші сыныпта барлығы 136 сағат) бөлінген. Кез-келген бағдарда математикаға және оның қолданыстарына ынталанған оқушыларға қолданбалы курстарды ұйымдастыру арқылы математикаға бөлінген сағат санын арттыра алады.
Жаратылыстану – математикалық бағыттағы сыныптарды математиканы оқыту оқушыларға математиканы белгілі бір деңгейде меңгеруін талап ететін кез-келген оқу орындарында таңадаған мамандықтары бойынша білімдерін жалғастыруға қажетті мүмкіндіктермен қамтамасыз етілуі қажет.Ұқсас жұмыстар

Қазақстан мектептеріндегі орта білім беру жүйесі
Мектептегі информатика курсының тәрбиелік мақсаты. Қазақстандағы бейіндік оқытуды ұйымдастыру тәжірибесі
Балаларды мектепке дейінгі тәрбие және оқытуды қамтамасыз ету жөніндегі «Балапан» бағдарламасы
Бастауыш мектепте оқыту туралы
Қашықтықтан ОҚЫТУ технологияларЫ бойынша оқытуды ұйымдастыру Негізгі ережелер
Конкурс жарияланған лауазымның атауы
Еңбек қорғау пәнінен дәрістер
Қазақстан Республикасының ұлттық компанияларын мемлекеттік реттеу
Қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу ережелері
Иммунды алдын алудың құқықтық негіздері
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
ҚР қоғамдық жаңа даму кезеңінде жоғары білім беру
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі
Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауын тексерулерді ұйымдастыру мен жүргiзу ережесi
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс