Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту

Жалпы ережелер
1.“Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы “ мемлекеттік мекемесі (ары қарай - Басқарма) – мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асырушы , сондай-ақ заңнамаларға сәйкес тілдерді дамыту мәселелері бойынша мемлекеттік атқарушы органдардың іс-әрекеттерін үйлестіруші уәкілетті орган болып табылады.
2.Басқарма өзінің іс-әрекеттерін Қазақстан Республикасының Конституциясына, ҚР заңдарына , Президенттің және ҚР Үкіметінің актілеріне , әкімияттың қаулысына, облыс әкімінің шешімдері мен өкімдеріне ,басқа нормативтік-құқықтық актілеріне, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
3.Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық –құқықтық түріндегі заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілдегі өз атауы бар мөрі және мөртабаны, белгіленген үлгідегі бланкісі, сондай – ақ заңнамаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің қазынашылық органдарында есеп шоты болады.
Басқарма өзінің атынан азаматтық - құқықтық қарым-қатынастарға түседі.
1. Басқарманың құрылымы және штаттық санын облыс облысының әкімияты бекітеді.
2. Басқарма өз құзіретіндегі мәселелер бойынша заңнамалармен белгіленген тәртіпте бұйрық түріндегі актілер шығарады.
3. Басқарманың заңды тұлғалық мекен-жайы: Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Горкий көшесі, 40-үй.
4. Басқарманың толық атауы: “Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы” мемлекеттік мекемесі.
5. Басқарманың құрылтайшысы Шығыс Қазақстан облысының әкімияты тұлғасындағы мемлекет болып табылады.
6. Басқарманың құрылтайшылық құжаты облыс әкімиятының қаулысы және Ереже болып табылады.
7. Басқарма Іс-әрекетін қаржыландыру жергілікті бюджеттік есебінен жүзеге асырылады.
Басқарма өз міндеттерін орындауы бойынша қызметі бойынша қызметі болып табылатын істерге кәсіпкерлік субъектілерімен келісім-шарттар қатынасына түсуге тыйым салынады.
Егер заңнамалық актілермен басқармаға табыс әкелетін іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқық берілсе, осы іс-әрекеттерден алынатын табыс жергілікті бюджетке жіберіледі.Ұқсас жұмыстар

Құжат айналымы. Құжат айналымын ұйымдастыруға қойылатын талаптар. Құжат айналымының көлемі
«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде»
Зырян ауданында атқарылыған жұмыстар
Мемлекеттік тіл
Қарағанды облысының тарихы
Қазақ тілі,кабиниеті,жабдықталуы,жұмыс мазмұны
Тіл - үлкен саясат
Алматы облысының туризм индустриясының даму жағдайын айқындау
Шығыс Қазақстан облысының аумақтарында емдік туризмді дамытудың алғышарттары
Ұлттық мәдениеттің даму мәселелері
Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауын тексерулерді ұйымдастыру мен жүргiзу ережесi
Қазақстанның халықаралық экономикалық қатынастардағы орны
Оңтүстік Қазақстан облысындағы несие нарығының қазіргі жағдайын талдау
Қазақстан Республикасындағы ақша реформалары және оның ерекшелiктерi
Қазақстандағы саяси PR технологияларының сайлау кампанияларындағы қолдану
Қазақстанның ұлттық экологиялық проблемалары
Оңтүстік Қазақстан облысы топонимиясының физикалық-географиялық астарлары
Патшалық өкіметтің Қазақстанда саяси билігінің орнығуы (1867-1891 ж.ж)
Іле Қазақ автономиялы облысының экономикалық географиялық инфрақұрылымы