Материяның қасиеттерін, оның өзгерістерін зерттеу барысында қандай ұғым енгізілді

9 - сыныпқа арналған жылдық қорытынды тест тапсырмалары
Кинематика негіздері
1. Материяның қасиеттерін, оның өзгерістерін зерттеу барысында қандай ұғым енгізілді?
А. физикалық заңдар
В. математикалық өрнектер
С. физикалық шамалар
Д. математикалық түрленулер
2. Модульдері тең, ал бағыттары қарама - қарсы болатын екі вектордың қосындысы неге тең?
А. а+(- в)=0
В. а+в=0
С. а - в=0
Д. а+(- в)=с
3. Жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама:
А. уақыт
В. бастапқы жылдамдық
С. орын ауыстыру
Д. үдеу
4. Теңүдемелі қозғалыс кезіндегі жылдамдықтың формуласын көрсет:
А. ϑ= ϑ0 +а•t
В. ϑ2= ϑ0 – а•t
С. ϑ0= ϑ – а•t
Д. ϑ 0=ϑ +а•t
5. Ортаның кедергісі болмаған кездегі денелердің түсуі не деп аталады?
А. дене қозғалысы
В. қозғалыс жылдамдығы
С. үдемелі қозғалыс
Д. еркін түсу
6. Дененің қисық сызықты және түзу сызықты қозғалысы қандай кинематикалық шамалар арқылы сипатталады?
А. орын ауыстыру, жылдамдық, үдеу
В. орын ауыстыру, уақыт, траектория
С. жүрілген жол, жылдамдық, уақыт
Д. орын ауыстыру, үдеу, уақыт
7. l доғасының ұзындығы R радиусқа тең болтын φ центрлік бұрышының өлшем бірлігі?
А. градус
В. секунд
С. радиан
Д. метр
8. ацт= v2 r көмегімен қандай физикалық шаманы есептеуге болады?
А. түзу сызық бойымен қозғалған дененің центрге тарқыш үдеуін
В. шеңбер бойымен қозғалған дененің центрге тарқыш үдеуін
С. қисық сызық бойымен қозғалған дененің центрге тарқыш үдеуін
Д. вертикаль бойымен қозғалған дененің центрге тарқыш үдеуін
9. Көлбеу науамен домалайтын кішкене шардың үдеуін есептеуге арналған формула:
А. a=ϑ^2 r
В. a=2S ϑ
C. a=2S t
Д. a=2S r
10. Материялық нүктенің шеңбер бойымен толық 1 айналым жасауға кететін уақыты.....
А. жиілік
В. үдеу
С. жылдамдық
Д. периодҰқсас жұмыстар

Химия пәнінен материалдар
Психиканың пайда болуы және дамуы
Адамның рухани қалыпы
Химияны оқыту жолдары
Жасөспірімдердің психикасы мен санасының дамуын анықтау
Химия тілі
Ағартушылық ғасыры және француз материализмі
Семинар сабақтарын өткізу
Генетика негіздері
Ғылыми психологияның принциптері мен жалпы зерттеу әдістері
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері
Салық жүйесі және оның қазіргі кездегі қызмет етуі
Қазақстан Республикасындағы ақша реформалары және оның ерекшелiктерi
Кәсіпорынның бәсекелестік қабілетін арттыру жолдарымен оның бағалау ЖШС (КӨК-СУ).
Мұнаймен ластанған топырақтан бөлініп алынған микроорганизмдердің микробтық құрамын зерттеу
Пайда, оның экономикалық мазмұны, түрлері және анықтау әдістері «Қостанай минералдары»
Бәсеке, оның экономикалық табиғаты мен елдің шаруашылық өміріндегі атқаратын рөлі
Кәсіби бағдар берудегі оқушылардың тұлғалық ерекшеліктерін психологиялық зерттеу
Монполияға қарсы реттеу және оның экономиканың тұрақты дамуындағы орны