Өндірістік шығындар

«Микроэкономика» курсының аталып отырған тарауы өндірістегі өнім шығару көлемінің өзгеруіне байланысты шығындардың қалай өзгеретінін талдауға арналған. Осыған байланысты зерттеудің маңызы өте зор, себебі фирмалардың өндірістік шешімдері нарық жағдайлары мен шығындар арқылы анықталады. өндірілетін өнім көлемінің өзгеруі жалпы және орташа шығындарды өзгертеді, ал бұл жағдай баға мен фирмалар ұсынатын тауарлардың мөлшері арасындағы қатынасқа едәуір ықпалын тигізеді.
Бухгалтерлік шығындарға өндірістің есеп беру кезеңіндегі нақты шығындары жатады және олар шығарылатын өнімнің өзіндік құнының құрамына кіреді. Оған мыналар жатады: шикізат пен материалдар құны, жұмысшылар мен қызметкерлердің жалақысы, амортизациялық өтемдер, жал төлемі, салықтар.
Ал экономикалық шығындарға біз жалпы, барлық шығындарды жатқызамыз, оның ішінде фирманың өз меншігіндегі сатып алынбайтын өндіріс факторларын пайдаланғандағы айқынсыз шығындар да бар. Бұл факторларға меншік иесінің еңбегін, жерді, капиталды – барлық нарық құны бар және оларды балама қолданғанда төлем алуға болатын фаторларды жатқызамыз. Сонымен, экономикалық шығындарға біз фирманың өз ресурстарын қолданғандағы табысты да кіргіземіз.Ұқсас жұмыстар

Өндірістік шығындар
Шығындар
Шығындардың экономикалық мәні
Кәсіпорын шығындарының экономикалық мәні мен мазмұны
Өндірістік шығындар есебінің ұйымдастырылуы
Басқару есебінде қолданылатын шығындарды жіктеу
ЖШС «ОПТСНАБ» - тың ұйымдастыру - экономикалық мінездемесі
Шешім қабылдаудағы шығындар классификациясы
Өнімнің өзіндік құнын төмендету, пайда, рентабельділікті арттыру әдістері жайлы мәлімет
Өндірістік шығындарды талдау жайлы
Кәсіпорынның өндіріске, өнімді сатуға жұмсалған және басқа да шығындары
Өндіріс шығындарын есепке алудың әдістері мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау
Банк шығындарын талдау.
Құрылыс машиналары мен мердігерлерге жұмсашлған шығындар
Құрылыс шығындарының есебі
Өндірістік саяхат
Өндірістің қысқа мерзім кезеңіндегі шығындары
Өндірістік бөлімшенің жалпы құрамы
Жүзден жиырмасы кем ауылының жігіттері, далаға шығыңдар
Өндірістік жарақаттану