Автоматтандыру жүйесі

Жоғары оқу орындарын басқарудың автоматтандырылған жүйесі – IBM компьютері үшін жазылған MS DOS операциялық жүйесімен басқару арқылы жүргізілетін бағдарлама комплексі. Оперативтік жады – 450 кБайттан аспауы керек және міндетті түрде қатты диск болуы керек. Автоматтандыру құравмына келесі жүйелер енеді:
1. «Талапкер» - талапкер жайлы мәліметті және оқұға тусер алдындағы емтихан нәтижелерін автоматтандыруға арналған программа. Талапкерлер анкетасы бастапқы мәлімет болып табылады. Автоматтандырылған өңдеуге анкеталық деректерді енгізу және түзету, емтихан тапсыру және тестілеулерге арналған ведомость дайындау, әртүрлі белгілер бойынша талапкерлер тізімін жіктеу, есепке қосу, оларды баспаға шығару, сонюай-ақ сәйкес статистикалық мәліметтерді баспаға шығарулар жатады.
2. « Деканат» - факультет хатшысының автоматтандырылған жұмыс орны. Мәліметтер базасы ішкі жүйеден қалыптасқан. Ішкі жүйе келесі мүмкіншіліктерді қарастырады:
- студенттер тізімін топ бойынша беру;
- сабаққа қатысуын тіркеу және қатысубланктерін беру;
- сынақ-емтихан ведомостін шығару;
- сессия нәтижелерін тіркеу және жазу;
- медщициналық анықтамалардытіркеу;
3. «Степендия» - степендия тағайындауға арналған бағдарлама. Бағдарламада топ бойынша степендия төлеу туралы ведомость шығару мүмкіншіліктері жіне категория бойынша степендия тағайындау еркшеліктері қарастырылған.
4. «Келісім – шарт» - оқу төлем ақысын тіркеудің автоматтандырылған ішкі жүйесі. Мәліметтер базасы»талдапкер» ішкі жүйесінде қалыптасқан. Құрамына ақылы топтарға тіркелген студенттер жайлы мәліметкіреді. Ішкі жүйе келесі мүмкіншіліктерді қарастырады;
- ақша төлегендерге ведомость беру;
- ақща төлемегендерге ведомоть беру;
- факульте,курс, топтар арасындағыоқу орнына қарыз адамдар тізімін
шығару;
- ведомость алу.
5. «Кадрлар» - кадрларды еспке алуды автоматтандыратын
программа. Бұл программа келесі мүмкіншіліктерді қарастырады;
- кадрларды есептеу жөніндегі жеке қағаздарды қарастыру және
шығару;
-жалпы тізімдер, кафедра бойынша тізімдерді қарастыру және
шығару.
6. «Кафедра» - кафедра мен мұғалімдердің жылдық оқу жұмысының есебін автоматтандыру перограммасы.
7. «Сабақ кестесі» - сабақ кестелерін құру есебінің автоматтандыру жүйесі. Бұл сағаттарды санауға және оқыту жұмысын мұғалімдерге бөлуге және оқытылу формасына,студенттік топтарға, айларға, апталарға, және аудиторияларға бөлуге болатын оптимизациялық моделдер жүйесі.Ұқсас жұмыстар

SIMOTION қозғалысты басқару жүйесі
Сессия қорытындысын автоматтандыру туралы
Басқару жүйесінің басқару функцияларын орындау
Құрылыс өндірісінің технологиялық мүмкіндіктері
Автоматтандыру және басқару факультеті
Мұнай тасымалдау бекеттері
Сорғы станцияның сорғы агрегаттары
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу
Барабанынды бу генераторында су деңгейін реттеуді автоматтандыру жүйесі
Автоматты реттеу жүйесінің құрылымы
Салық жүйесi
Мемлекеттік бюджет жүйесінің экономикалық мазмұны
Салық жүйесі және оның қазіргі кездегі қызмет етуі
Ақтөбе қаласы бойынша салық және басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуін талдаудың ақпараттық жүйесін тұрғызу
Салықтардың экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу жүйесіндегі рөлі мен орны
Корпаративтің ақша айналымын және есеп айырысу жүйесі
Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің болашақта даму және жұмыс істеу программасы
XX ғасыр басындағы тарихи білім беру жүйесі
Бюджет жүйесі және бюджет құрылысы
Банктің корпоративтік клиенттерімен жүргізетін операцияларын басқарудың Ақпараттық жүйесін тұрғызу