MathCad, Maple, MatLab компьютерлік жүйелері

Мазмұны:
1 Кіріспе ...............................................................................................3

2 MathCad, Maple, MatLab компьютерлік жүйелері

2.1 MathCad туралы қысқаша түсінік...............................................4
2.1.1 Қолданушы интерфейсі..........................................................9
2.1.2 Құжаттарды өңдеу .................................................................9
2.1.3 Берілгендер типтері...............................................................11
2.1.4 Символдық есептеулер..........................................................15
2.1.5 Программалау.........................................................................18

2.2 MatLab дегеніміз не?....................................................................21
2.2.1 MatLab жүйесі.........................................................................21
2.2.2 Simulink туралы......................................................................22
2.2.3 Матрицалармен жұмыс атқару..............................................23
2.2.4 Қос нүкте операторы..............................................................25

2.3 Maple компьютерлік жүйесі.........................................................29
2.3.1 Maple компьтерлік жүйесі......................................................30

3 Қорытынды..........................................................................................33

4 Қолданылған әдебиеттер тізімі..........................................................34