Азаматтық құқық табиғи ресустарды пайдалану

Азаматтық құқық табиги ресурстарды пайдалану және айналадағы ортаны қорғау жөніндегі қатынастардан былайша ерекшеленеді: а) табиғи объектілерді пайдалану мен қорғауда мүліктік сипаттың болмауымен, бірақ материалдық құндылық болып санала тұрса да толық түрде мүлік дәрежесіне ие бола алмайды. Сонымен, табиғи объектілер арнайы есеп жүйесі (көлем, мөлшері және т. б.) кадастрмен есепке алынады; ә) әзірге табиғат пайдалану жүйесінде (жерден басқасы) толық дәрежедегі тауарлық қатынастарға түгел қосылған жоқ. Солай бола тұрса да заңда табиғапы пайдалану ақылы көрсетілген, бірақ заңға сәйкес табиғат пайдаланушыларға табиғи ресурстарды (жеке меншікке берілетін жерден басқасына) сатуына және сатып алуына рұқсат етілмейді.
Адам құқықтары жөніндегі уәкілетті мекемесі адам құқықтары саласында Ұлттық әрекет жоспарларын әзірлеу бойынша көмек көрсетеді. Қазақстан Республикасының әйелдерге қатысты дискриминациясының барлық нысандарын жою туралы Конвенциясы бойынша міндеттемелерді оырндаудың жалғасы Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы отбасы және әйелдер істері жөніндегі Ұлттық комиссиясымен әзірленген Гендерлік теңдік стратегиясы болып табылады. Стратегия Қазақстан Республикасында әйелдер жағдайын жақсарту бойынша Ұлттық әрекет жоспарының жалғасы ретінде танылды, оның іс-шаралары 80 пайызға орындалған. Үстіміздегі жылдың 29 наурызында Гендерлік теңдік стратегиясы жобасын талқылау бойынша дөңгелек үстел өтті. Стратегия жобасының бастапқы әзірлену сатысында ескертпелер жолдаған Уәкілеттік мекемесі дөңгелек үстел жұмысына, оның жұмыс топтарының жұмысына қатысты, әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын жою жөніндегі БҰҰ Комитетімен жасалған Қазақстан Республикасына қатысты ескертпелерді есепке алу қажеттілігіне назар аудара отырып, өзінің ескертулері мен ұсыныстарын Стратегияның қорытынды нұсқасына енгізді.
Сонымен қатар, Уәкілетті Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы отбасы және әйелдер істері жөніндегі Ұлттық комиссиясымен 2005 жылғы 4 сәуірде өткізілген «Қазақстан Республикасын саясатында жыныстық теңдікті қамтамасыз ету стратегиясы» дөңгелек үстелінде «Қазақстанда шынайы гендерлік теңдікке жетудегі Омбудсменнің рөлі» тақырыбында сөз сөйледі, онда Адам құқықтары жөніндегі уәкіл мекемесінің гендерлік теңдікті қамтамасыз ету саласындағы жұмысына сипаттама берді, Стратегияны іске асыру келешектері мазмұндалды.
Адам құқықтары жөніндегі уәкілетті Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі халықаралық міндеттемелерін сақталуын түсіндіру процесінде адам құқықтарын сақтауда бақылауды қамтамасыз ететін тәуелсіз орган ретінде тарту Қазақстанның халықаралық ұйымдарға жолданған ақпаратының объективтілігі мен мазмұндылығын арттырады. Екінші жағынан, бұл мүмкіндік ұлттық құқық қорғау мекемесіне мемлекеттік органдардың адам құқықтары жөніндегі халықаралық стандарттарды сақтау қажеттілігіне ерекше назар аудару, кеңес беру және оларды іске асыруда көмек көрсету, оларды орындауда нақты қадамдар жасауға ұсыныс беруге мүкіндік береді
2.3 Акционерлік қоғам
Акционерлік қоғам құрылтайшылары қоғам құру туралы шешім қабылдаған жеке немесе заңды тұлғалар бола алады. Қоғам құрылтайшысы бір ғана адам бола алады. Қоғам оның құрылтайшыларының жиналысы шешімімен құрылады. Қоғам 2003 жылдың 13 мамырындағы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңындағы тәртіппен бұрынғы заңды тұлғаның қайта ұйымдастыруымен құрылуы мүмкін.
Бірінші құрылтайшылар жиналысында құрылтайшылардың атқаратын жұмыстары мыналар:
Қоғам мекемесі туралы шешім қабылдап, қоғам құрудағы атқарылатын қызметтерді анықтайды;
Құрылтайшылық келісім-шарт жасайды;
Құрылтайшылардың беретін акциялардың алдын ала төлемін бекітеді;
Жарияланған акциялардың, оның ішінде құрылтайшылар төлеміне енетін акцияларды бекітеді;
Акциялар шығаруға мемлекеттік тіркеу туралы шешім қабылдайды;
Қоғам тіркеушісін таңдайды;
Қоғам атынан мемлекеттік тіркеуге қол қою үшін өкілетті тұлғаны таңдайды;
ҚР заңнамасына сәйкес қоғам құрылтайшыларының жарғылық капитал төлемінің мүліктік бағасын анықтайтын тұлғаны таңдайды;
Қоғамның қаржылық-шаруашылығын жүргізетін және қызығушылығын үшінші тұлға алдында қоғам органдарын оқытуға дейін көрсететін тұлғаны таңдайды;
Қоғам жарғысын бекітеді. Акцияны орналастырмас бұрын бірнеше құрылтайшылар жиналысы өткізу керек. Осыған орай шешімге толықтырулар мен өзгерістер енгізу үшін барлық жақ құрылтайшыларының қатысуымен жүзеге асырылады. Бірінші құрылтайшылар жиналысында әр құрылтайшы бір дауықа ие бола алады. Келесі құрылтайшылар жиналысында да егер ол туралы құрылтайшылар келісім-шартында көрсетілмесе, әр құрылтайшы бір ғана дауысқа ие. Құрылтайшылар жиналысының шешімі барлық құрылтайшылар қол қойған хаттамамен бекітіледі.
Құрылтайшылық келісім-шарт
Жазбаша түрде бекітіледі
Құрылтайшылар мен оның өкілдіктерінің қолдары қойылады
Нотариуспен куәландырылады
Қоғам жарғысы қоғамның заңды тұлға ретіндегі хұқықтық статусын анықтайтын құжат болып табылады.
Жарғы мазмұны мынадай боуға тиіс:
Қоғамның толық және қысқартылған атауы;
Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері;

2.4 Акционерлік қоғамның құқықтары
Акционерлердің хұқықтары туралы, қоғамның жоғары дәрежелі акциясын куәландыратын хұқық көлемін қоса алғанда мәлімет;
Қоғам органдарының компетенциясы мен білім тәртібі;
Қоғам органдары қызметінің ұйымдасу тәртібі мыналармен қоса: жиналыс тәртібі, акционерлердің жалпы отырысының тәртібі және қоғамның әріптестік отырысы тәртібі;
Қоғам органдарының шешімінің тәртібі, соның ішінде көпшілік дауыспен білікті болып қабылданатын шешім сұрақтары тәртібі;
Қоғам қызметі туралы бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетілген ақпарат беру тәртібі;
акционерлер мен міндетті тұлғалардың қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат тәртібі;
егер қоғам коммерциялық емес ұйым болса, қоғамның коммерциялық емес екенін көрсету, дивиденттердің төленбегені туралы, дауыс беру шарасы және басқа да ҚР Заңы мен заңнамалық актілермен бекітілген талаптар; қоғам қызметін тоқтату шарасы;
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері мен Заңына сәйкес басқа да жағдайлар. Жарғылық капитал Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың номиналды бағасымен төлеген акция қаражатымен қалыптасып және Қазақстан Республикасы валютасымен көрініс табады.
Қоғамның жарғылық капиталы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда бекітілген талаптармен жүзеге асады.
Акциялардың алдын ала төлемі олардың мемлекеттік тіркелуінен кейін отыз күн ішінде жарғылық капиталдың ең аз мөлшерімен құрылтайшылар арқылы төленеді. Қоғамның жарғылық капиталының өсуі қоғамның жарияланған акцияларының орналасуына байланысты. Қоғамның жарғылық капиталының ең аз мөлшері 50 000 еселік айлық есептік көрсеткішке тең. Бұл ҚР Сәйкес қаржы жылдағы республикалық бюджет туралы заңымен бекітілген.
Акциялар Қоғам жай және ерекше акциялар шығаруға хұқылы.
Акция бөлінбейді. Егер акция бірнеше тұлға иелігіне жататын болса, олардың барлығы бір акционер болып акциямен кәуланға хұқықты пайдалана алады.
Қазақстан Республикасы Заңнамалық актілермен мыналарға шектеу қойылуы мүмкін:
Қоғам акцияларымен келісім жасау;
Бір акционер иелегіндегі қоғамның акцияларының ең жоғары саны;
Бір акционерге берілген қоғам акциясы бойынша ең жоғары дауыс саны.
Қоғам басқа да құнды қағаздар шығаруға хұқылы. Оны шығарудың тәртібі мен талабы, ұсыну мен алып тастау ҚР заңнамасымен бекітіледі.Ұқсас жұмыстар

ҚР - ның азаматтық құқығы
Табиғат пайдалану құқығының ұғымы
Жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргiзудiң экологиялық негiзi
Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг
Пайдалы қазбалар қорлардың жіктелуі және оларды экономикалық бағалау
Жер қойнауы және жер қойнауының пайдалану түсінігі
Табиғатты пайдалану құқығының тәртібі
Сот тәжірибесінде қоршаған ортаны қорғау және ұтымды табиғатты пайдалану сұрақтары
Қазақстан биоресурстары
Табиғи ресустардың қоғам өміріндегі рөлі
Оқытудың жаңа технологиясын пайдалану
Бас тоғанның негізделуі, Арыс-Түркістан каналын суғару мақсатында пайдалану және су әкету
Ерекше қорғалатын табиғи территориялар экотуризм дамуы Ақсу-Жабағлы қорығы
Модулдық технологияны сабақта пайдалану
Көркем шығарманы детальдап талдауда модульдік оқыту технологиясын пайдалану
Ресей Федерациясындағы жерге меншік және жер пайдалану құқығы
Ұлттық табиғи паркте
Кәсіпкеріктің дамуының алғы шарты құқықтық қамтасыз етілуі
Қаржылық лизингті жүзеге асыру барысында қатысушы субъектілер анықталып,міндеттері және құқықтары белгіленеді