Қазіргі уақытта қалыпты температурада тұтқырлығы жоғары мүнайларды, немесе парафин мөлшері

ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі уақытта қалыпты температурада тұтқырлығы жоғары мүнайларды, немесе парафин мөлшері көп болғандықтан төменгі температураларда қатып қалатын мұнайларды көп мөлшермен өндіреді. Мұндай мұнайларды құбырлармен қалыпты жағдаймен айдау қиындыққа түседі. Берілген жұмыста айдаудың барлық белгілі тәсілдерінің ішінде ең тиімді деп, алдын-ала қыздырылған мүнайды айдау тәсілі альшды. Мүнай қыздыруын БТП немесе ПТБ типті блокты құбырлы пештерде жүзеге асырады.
Берілген дипломдық жобада қарастырылған БТП-ЮМ-Э типті мұнай қыздыру пештерінің автоматтандыру жүйесін енгізу - үрдістерді басқарудың жаңа микропроцессорлық техникасын енгізе отырып, жоғарыда айтылған объектінің тиімді пайдалануының зерттеу облысын кеңейтеді, қызмет ету мәдениетін жоғары деңгейге көтереді жэне мұнайды қыздыру үрдісі мен оның тасымалдауын тиімділеуге жэне ары қарай дамытуға мүмкіншілік береді.
Басқару жүйесін пайдаланудың экономикалық тиімділігі ең алдымен автоматтандырылатын өндірістің тиімділігін жоғарылатуымен, басқарудың сапасы мен сенімділігінің анықталатын жоғарылауымен, жоғалулардың төмендеуімен, өнімділіктің жоғарылауымен және т.с.с. шартталады.
Жылдық экономикалық тиімділігі 3138712,48 теңге болатын БТП-10М-Э мұнай қыздыру пешінің автоматтандыру жүйесі, пайдаланудың жиырма бір айында өзін-өзі ақтайды, бұл өзін-өзі ақтаудың нормативті уақытынан аз, демек, енгізілетін жүйені пайдалануға ұсынуға болады.
Еңбек қорғау бөлімінде қауіпті өндірістік факторлардың анализі жүргізілген, ұйымдастыру, техникалық, санитарлы-гигиеналық және өртке қарсы шаралар қарастырылған.Ұқсас жұмыстар

Басқару объектісінің температура бойынша екпін қисығын алу
Мұнай қотару станциясындағы қолданылатын сораптар
Мұнай өңдеу, мұнайхимиялық және химиялық өндірістегі технологиялық қондырғылар
Қарақойын мұнай айдау стансасындағы резервуарлық паркті қайта жаңарту
Мұнайды дайындау туралы
Жаңажол кен орнын игеру сипаттамасы
Мұнайды дайындау қондырғысындағы құбырлы пештерде мұнайды қыздыру процесінің автоматтандырылуын жобалау»
Мұнай, газды жинақтау, дайындау, тасымалдау және игеру технологиялары мен принциптері
Қара майлардың қасиеттері
Мұнайды алғашқы айдау
Қазіргі дүниежүзінің саяси картасы
ҚР қоғамдық жаңа даму кезеңінде жоғары білім беру
Салық жүйесі және оның қазіргі кездегі қызмет етуі
Оңтүстік Қазақстан облысындағы несие нарығының қазіргі жағдайын талдау
Ақшаның қызметтерi және олардың қазiргi жағдайдағы дамуы
Азия өзендерінің су мөлшері және су айналымы
Бәсекеге қабілетті экономиканың системасын қазіргі заманға концепция бойынша құру және іске асыру
Жоғары оқу орындарының экология бөлім студенттеріне қазақ тiлiн дамыта оқытудың әдiстемесі
Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасының бюджет саясатының беталысы .
Қазіргі кездегі қазақстандағы білім беру жүйесіндегі проблемалар