Қазақстан жеріндегі алғашқы қауымдық құрылыс


1. ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ – ЧАПАЙ МУСИН


МАЗМҰНЫ
Алғы сөз...........................................................................................3

1-6 ө л і м. Ерте заманғы Қазақстан

1тарау. Қазақстан жеріндегі алғашқы қауымдық құрылыс
§1. Көне, орта және соңғы тас дәуірі..................................9
§2. Қола дәуірі. Беғазы-Дәндібай мәдениеті.................... 13

2тарау. Ерте темір дәуіріндегі тайпалық одақтар мен көне
мемлекеттік құрылымдар.
§1. Сақ тайпалық одақтары................................................ 19
§2. Сармат тайпалары.........................................................25
§3. Үйсіндер.........................................................................28
§4. Қаңлы тайпалары...........................................................33
§5. Ғұндар.............................................................................38

ІІ-бөлім. Қазақстан түркі дәуірінде (УІ-ХІІ гғ.).

3 тарау. Ерте ортағасырлық мемлекеттер.
§ 1. Көне түрік, Батыс түрік қағанаттары..........................43
§2. Түргеш қағанаты...........................................................48
§3. Қарлұқ қағанаты............................................................51
§4. Оғыз мемлекеті..............................................................54
§5. Кимек қағанаты.............................................................58

4 тарау. Кейінгі ортағасырлық мемлекеттер.
§1. Қарахан мемлекеті.........................................................61
§2. Қарақытай мемлекеті....................................................66
§3. Найман, Керей, Жалайыр ұлыстары..........................69
§4. Қыпшақ хандығы...........................................................76

5тарау. УІ-ХІІ ғғ. Қазақстан жеріндегі отырықшы және көшпелі мәдениет.
§1. Орта ғасырдағы Қазақстан калалары. Ұлы жібек жолы ..........................................81
§2. Қазақстан жеріндегі материалдық және рухани мәдениет.............................86

6 тарау. Моңғолдардың Қазақстан жеріне шапқыншылығы және жаулап алуы.
§1. Моңғолдардың Қазақстан жеріне басып кіруі. Отырар апаты.....................................................................................95
§2. Батыйдың Батысқа жорығы. Алтын Орданың құрылуы.............................................................................. 100
§3. Қазақстан экономикасы мен мәдениетінің дамуына және қазақ халқының қалыптасуына моңғол шапқыншылығының тигізген зардаптары........................................................... 103

7 тарау. ХІУ-ХУ ғғ. Қазақстан жеріндегі феодалдық мемлекеттер.
§1. Ақ Орда мемлекеті...................................................... 106
§2. Моғолстан мемлекеті.................................................. 110
§3. Ноғай Ордасы.............................................................. 117
§4. Әбілхайыр хандығы («Көшпелі өзбектер мемлекеті»)............................. 120
§5. Қазақстан экономикасы мен мәдениеті.................... 124

8тарау. Қазақ хандығының құрылуы және қазақ халқынын қалыптасуы ( ХІУ-ХУғғ.).
§1. Қазақ хандығының құрылуы...................................... 128
§2. Қазақ халқының шығу тегіндегі антропологиялық және этникалық жақтары.............................................. 133
§3. Қазақ халқының құрылуының негізгі кезеңдері және этнос ретінде қалыптасуының аяқталуы......................... 137

9 тарау. ХУІ-ХУІІ ғасырлардағы Қазақ хандығы
§ 1. Қазақ хандығының этномемлекеттік шекараларының кеңеюі....................................... 141
§2. Тәуке хан және оның "Жеті жарғысы"..................... 149

10 тарау. ХУІ-ХУІІ ғғ. Қазақ хандығының саяси-қоғамдық құрылысы және шаруашылығы мен мәдениеті.
§ 1. Қазақ хандығының саяси және қоғамдық құрылысы.................................. 153
§2. Қазақ халқының шаруашылығы мен мәдениеті....... 157

11 тарау. Қазақ халқының жоңғарларға қарсы күресі.
§1. Жоңғар мемлекетінің құрылуы және оның қазақ жеріне шапқыншылығы....................................... 164
§2. Қазақ халқының жоңғар басқыншылығына қарсы күресі. Жоңғар мемлекетінің күйреуі.......................................... 169

III - б ө л і м . Қазақстан Ресей империясы құрамында

12 тарау. Қазақстанның Ресейге қосылуы.
§1. Қазақстанның Ресейге қосылуының себептері. Кіші жүздің империя құрамына кіруі....................................... 177
§2. Ресей империясының қазақ жеріндегі отарлау саясаты. Орта және Ұлы жүздің Рссейге бірігуі............................ 184

13 тарау. Қазакстанның Ресейге қосылу кезіндегі ұлт-азаттық күрес. Сырым Дат ұлы бастаған Кіші жүз қазақтарының көтерілісі /1783-1797 жж./
§1. Кіші жүздегі көтерілістің басталу себептері және оның барысы................................................ 191
§2. Көтерілістің жеңілу себептері мен тарихи маңызы................................ 197

14тарау. Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған шаруалар көтерілісі /1836-1838 жж./
§1. Исатай мен Махамбет басқарған көтсрілістің басталу себептері......................... 199
§2. Көтерілістің барысы және оның жеңіліспен аяқталуы............................204

15 тарау. Қазақстандағы Кенесары Қасымұлы басқарған ұлт-азаттық қозғалыс /1837-1847 жж./.
§ 1. Кенесары басқарған ұлт-азаттық қозғалыстың басталу себептері және барысы............................210
§2. Қарулы күрестің күшейген ксзеңі және оның жеңілуі....................................215

16 тарау. Жанқожа Нұрмұхамедұлы басқарған Сырдария және Есет Котібарұлы бастаған Кіші жүз қазақтарынын көтерілісі (1853-1858 ж.ж)....................................................................219

17 тарау. XIX ғасырдың екінші жартысында Қазақстанға капиталистік қатынастардың енуі.
§ 1. ХІХғ. 60-90 жылдарындағы әкімшілік-басқару реформалары. Патша үкіметінің аграрлық саясаты.......226
§2. Қазақстанға капиталистік қатынастардың енуі........233
§3. XIX ғ. және - XX ғ. басындағы Қазақстан мәдениеті............................................................................237

18 тарау. XX ғасыр басындағы Қазақстан .
§1. Қазақстанда капиталистік қатыпастардың дамуы. Жүмысшы табының қалыптасуы.....................................249
§2. 1905-1907 жж. орыс революциясына Қазақстан халқының қатысуы.......257
§3. Столыпин аграрлық реформасы. Отарлық қоныстандыру саясатының күшеюі.................................262

19 тарау. Қазақ халқының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі.
§1. 1916 ж. көтерілістің басталу себептері, сипаты және қозғаушы күштері.............................................................265
§2. Көтерілістің Жетісу және Торғай облыстарындағы орталығы............................................................................269
§3. Қазақстан 1917 жылғы Ақпан революциясы кезінде. Ұлттық интеллигенцияның қалыптасуы және "Алаш" партиясының кұрылуы......................................................275

IV- б ө л і м. Қазақстан Кеңестер Одағы құрамында.

20 тарау. 1917 ж. Қазан революциясы және Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы.
§ 1. 1917 ж. Қазан ревалюциясы және Қазақстанда кеңес өкіметінің орнауы..............................................................281
§2. Қазақстанда кеңестік мемлекеттік аппарат құру және экономика саласындағы алғашқы өзгерістер.................286

21 тарау. Қазақстан азамат соғысы жылдарында (1918-1920 жж.)
§ 1. Өлкеде азамат соғысының басталуы және оның барысы................................................................................291
§2. Қазақ кеңес республикасының құрылуы..................296

22 тарау. XX ғ. 20-30 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық-саяси өміріндегі өзгерістер
§ 1. Қазақстанда жаңа экономикалык саясатқа көшу жәнеоның барысы......301
§2. Республиканың саяси өміріндегі өзгерістер.............306
§3. Қазақ АКСРның одактас республикаға айналуы. Тоталитарлық жүйенің қылмысы мен халықты жаппай жазалауы.....................311

23 тарау. Қазақстанныи индустриялық дамуы және оның қайшылықтары мен қиындықтары.
§ 1. Халық шаруашылығын қалпына келтіру барысында Қазақстан өнеркәсіп салаларының дамуы......................314
§2. Қазақстанның индустриялық дамуындағы қайшылықтар мен қиындыктар................317

24 тарау. Қазақстандағы ұжымдастыру және оның зардаптары. 1932-1933 жж. аштық.
§1. 20-шы жылдардағы Қазақстан ауыл шаруашылығындағы жағдай.........323
§2. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру және оның зардаптары. 1932-1933 жылдардағы аштық...................327

25 тарау. XX г. 20-30 жылдарындағы Қазақстан мәдениеті.
§1. Тоталитарлық жүйенің творчестволық шығармашылыққа қатал идеялық қысымы....................................................332
§2. Жаппай сауатсыздықты жою және халыққа білім беру ісінің дамуы. Рсспублика жоғары мектебінің қалыптасуы.........335
§3. Ғылымның және ғылыми орталықтардың құрылуы. Әдебиет пен өнер саласындағы жетістіктер...................342

26 тарау. Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында (1941-1945 жж.)
§ 1. Қазақстандықтардың майданға аттануы және олардың қаћарман ерліктері.............................................................348
§2. Казақстан экономикасын майдан мүддесіне бағындыру. Халықтың тылдағы ерен ерлігі........................................355

27 тарау. Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда (1946-1950ж.ж.)
§ 1. Республика халық шаруашылығын калпьша келтіру және одан әрі дамуы...362
§2. Қазақстанның 1946-1950 жылдардағы қоғамдық-саяси өмірі.........369

28 тарау. XX г. 50-ші жылдарындағы Қазақстанның саяси-әлеуметтік жағдайы және экономикасы мен мәдениеті.
§1. Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі. Өнеркәсіптің даму барысы..........373
§2. Республика ауыл шаруашылығының артта қалуы. Тың және тыңайған жерлерді игеру........................................378
§3. Қазақстанның мәдени дамуындағы өзгерістер........383

29 тарау. Қазақстанның XX г. 60-шы жылдарындағы экономикалық және саяси-әлеуметтік жағдайы.
§ 1. Қазақстанда жүргізілген экономикалық реформалар және
оның нәтижелері................................................................386
§2. Республикадағы қоғамдық-саяси жағдай. Әлеуметтік және мәдени дамудағы ахуал...........................................392

30 тарау. Қазақстан "тоқырау" кезеңінде /1971-1985 жж./.
§ 1. "Тоқырау" жылдарындағы республиканың өнеркәсібі.......397
§2. Қазақстан ауыл шаруашылығының дамуындағы қайшылықтар мен қиындықтар...........401
§3. Республиканың қоғамдық-саяси және мәдени дамуындағы жағдай......403

31 тарау. Қазақстан "Қайта құру" жылдарында /1985-1991 ж)
§ 1. "Қайта кұру" кезіндегі республиканың қоғамдық-саяси өміріндегі езгерістер. 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы ..410
§2. Қазақстанда демократиялық қатынастардың белең алуы. Саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктердің құрылуы...................414

32 тарау. "Қайта кұру" кезіндегі Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуындағы өзгерістер.
§ 1. Жаңа жағдайдағы республиканың экономикалық
ахуалы.................................................................................419
§2. Қазақстанның әлеуметтік және мәдени дамуындағы қиындықтар........................................................................423

V- б ө л і м. Қазақстан - егемен тәуелсіз мемлекет.

33 тарау. Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы күресі және егемендік алуы.
§ 1. Кеңестер Одағының ыдырауы және
оның себептері...................................................................427
§2. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуы........433

34 тарау. Егемен Қазақстанның сыртқы саясаты.
§ 1. Қазақстанның шет елдерімен тең құқықтық қатынастар кұру саясаты..................................................437
§2. Мемлекет қауіпсіздігін сақтау- басты міндет.........448
§3. Тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саясатындағы экономикалық байланыс мәселелері...............................456

35 тарау. Тәуелсіз Қазақстанның ішкі саясаты. Демократиялық қатынастардың дамуы.
§ 1. Елдегі демократиялық қатынастардың дамуы. Саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстар............................462
§2. 1995 жылғы Қазақстан Конституциясы....................475
§3. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері........480

36 тарау. Егемен Қазақстанның экономикасы.
§ 1. Қазақстанда нарыктық қатынастарға көшу:
қиыншылықтар мен қайшылықтары...............................485
§2. Қазақстан өнеркәсібі...................................................492
§3. Республика ауыл шаруашылығының жағдайы.........498

37 тарау. Қазақстанның көлік және жол
қатынасы.
§1. Қазақстанның темір жол қатынасы...........................504
§2. Республиканың автомобиль жол қатынасы..............512
§3. Қазақстанның су және әуе жол қатынасы................518
§4. Қазақстан құбыр жолдары..........................................524

38 тарау. Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік жағдайы және мәдениеті.
§1. Республика халқының әлеуметтік жағдайы.............530
§2. Қазақстан мәдениетінің дамуындағы өзгерістер.....541

Тарихи оқиғалар жылнамасы..................................................555

Әдебиеттер тізімі..................................................................... 575

«АДАМ ЖӘНЕ ҚОҒАМ» Н. КҮНҚОЖАЕВ

МАЗМҰНЫ
Кіріспе................................................................................................................... 3

I б ө л і м. Қоғам — біртұтас әлеуметтік-мәдени жүйе....................................5
1. Қоғам туралы түсінік.......................................................................................5
2. Қоғам туралы ілімнің дамуы...........................................................................6
3. Қоғам туралы маркстік ілім жөне онын қазіргі жағдайы........................... II
4. Қоғамның түрлері жөне қоғамдық қатынастар туралы түсінік................ 13
5. Қоғамнын қызметі.......................................................................................... 14

II б ө л і м. Қазақ ойшылдары адам жөне қоғам туралы................,.............. 17
1. Әл-Фарабидің қоғам, адам жөне адамгершілік туралы көзқарастары..... 17
2. Ш.Уәлихановтың адам жөне қоғам туралы ой-пікірлері...........................20
3. Ыбырай мен Абай шығармаларындағы қоғам және адам тақырыбы...... 23
4. XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың бас кезіндегі казак ойшылдарының
қоғам жөне адам туралы пікірлері.............................................................27

III б ө л і м. Қоғамның өлеуметтік құрылымы............................................... 29
1. Қоғамнын өлеуметтік құрылымы туралы жаңа көзқарастың қалыптасуы........................................................................................................ 29
2. Қоғамнын таптық кұрылымы жөне әлеуметтік жіктелу теориясы.......... 31
3. Қоғамның демографиялық құрылымы........................................................32
4. Қоғамның кәсіби құрылымы........................................................................33
5. Қоғамның әлеуметтік-аумақтық құрылымы..............................................34

IV б ө л і м. Әлеуметтік бірлік жөне әлеуметтік байланыстар.....................35
1. Әлеуметтік бірліктің сипаты.........................................................................35
2.Әлеуметтік заңдар...........................................................................................36
3. Әлеуметтік байланыстар мен іс-әрекеттер..................................................38
4. Жеке адамдар мен топтар арасындағы қатынас........................................... 39
5. Әлеуметтік ұйымдар.......................................:.........................;.....................41

V б ө л і м. Табиғат және қоғам........................................................................44
1. Адам — табиғаттың бір бөлігі........................................................................44
2. Табиғат пен адамның ерекшеліктері.............................................................44
3. Адам мен табиғаттың өзара қарым-қатынасы............................................. 46
4. Қазіргі замандағы экологиялық проблемалар............................................47

VI б е л і м. Адам— қоғамның жігерлі субъектісі...........................................50
1. Адам туралы жалпы түсінік.......................................................................... 50
2. Жеке адамның құрылымы............................................................................52
3. Адамның мүдделері мен қажеттіліктері.......................................................54
4. Адам — ақыл-ой иесі......................................................................................57
5. Адам жөне адамгершілік.....:..........................................................................58

VII б ө л і м. Адам және сана............................................................................61
1. Адам санасынын пайда болуы.......................................................................61
2. Сананың даму тарихы.....................................................................................63
3. Сананың еңбекпен жөне тілмен байланысы................................................65
4. Өзіндік сананың құрылымы жөне формалары...........................................65

VIII б ө л і м. Адам жөне білім.........................................................................66
1. Білімнің адам, қоғам өміріндегі орны, білімнің қызметі............................66
2. Білім жүйесінің құрылымы және кәсіби бағдарлама.................................68
3. Үздіксіз білім тұжырымдамасы ....................................................................69
4. Қазақстан Республикасында білім беру жүйесінің қалыптасуы
мен болашағы......................................................................................................70

IX б ө л і м. Адам және құқық...........................................................................71
1. Адамның бұлжымас құқықтары...................................................................71
2. Құқықтық ережелер (нормалар)..................................................................75
3. Қазақстан Республикасының Конституциясы —құқықтық және
әлеуметтік мемлекет конституциясы........................................................77
4. Кұқықтық тәрбие және кұқықтық жігерлілік...........................................78

X б ө л і м. Мәдениет-адамның өмір сүру мақсаты мен
құндылық жүйесі................................................................................................80
1. Мөдениет туралы түсінік............................................................................... 80
2. Материалдық және рухани мәдениет...........................................................81
3. Мәдениеттегі дөстүр және жаңашылдық....................................................82
4. Мәдениеттің сыртқы және ішкі байланысы................................................ 83
5. Еңбек бөлінісі жөне мәдениет....................................................................... 84
6. Мәдениеттің әлеуметтік қызметі..................................................................85
XI б е л і м. Демократия жөне онын негізгі белгілері...................................88
1. Демократия туралы жалпы түсінік..............................................................88
2. Демократияның өмір сүруінің әлеуметтік-экономикалық жағдайлары..........................................................................................................91
3. Демократияның адамгершіліктік құндылығы.............................................91
4. Азаматтық қоғам............................................................................................94
5. Құқықтық мемлекет.......................................................................................97
Қорытынды.........................................................................................................98
6. Қазақстан Республикасы — егемен, тәуелсіз, демократиялық, құқықтық мемлекет...........................................................................................99
XII б ө л і м. Қоғамның саяси өмірі.................................................................105
1. Қоғам және саясат.........................................................................................105
2. Жеке адам жөне саясат.................................................................................106
3. Саяси мәдениет және саяси сана.................................................................107
4. Қазақстан Республикасындағы саяси билік...............................................108
5. Қазақстан Республикасындағы саяси партиялар.......................................111
6. Қоғамдық-саяси ұйымдар және қозғалыстар.............................................117
XIII б ө л і м. Экономика және оның қоғам өміріндегі орны.....................123
1. Экономика туралы жалпы түсінік...............................................................123
2. Нарық. Нарықтық қатынас туралы негізгі ұғымдар................................123
3. Қазақстан Республикасындағы экономикалық реформа..........................128
4. 2030 жылға дейінгі экономикалық стратегия.............................................138
5. Экономикалық қатынас жүйесіндегі адам..................................................142
XIV б ө л і м. Ұлт және ұлтаралық қатынас..................................................144
1. Этнос және оның негізгі белгілері..................._...........................................144
2. Казан революциясынан кейін ұлт
мәселесінің "шешілуі".....................................................................................145
XV б е л і м. Демографиялық қатынас...........................................................150
1. Демография туралы ұғым............................................................................ 150
2. Қазақстан Республикасынын демографиялық жағдайы...........................151
3. Қазақстан халықтарының демографиялық өсу қозғалысы.....................153
4. Қазақ халқы санының кему жөне есу себептері. Өсу болашағы.............154
1. Неке ұғымы және оның мазмұны................................................................156
2. Отбасының мазмұны.....................................................................................156
3. Отбасының қызметі.......................................................................................157
4. Отбасының құрамы және оның түрлері.....................................................160
5. Отбасының қайшылықтары.........................................................................161
XVI б ө л і м. Адам және дін............................................................................162
1. Діннің мәні.....................................................................................................162
2. Дін тарихы...................................................................................................164
3. Дін - адамзатты біріктіруші күш................................................................167
XVII б ө л і м. Қоғам және XXI ғасыр............................................................168
1. Адамның арман-мұраттары — жаңа заманның ерекше белгісі.................168
2. Адам, қоғам және олардың болашағы.........................................................170

Азаматтық құқық.1 том. 2-басылымы. М.К. Сүлейменов, Ю.Г. Басин. Алматы, 2003. 736 бет.
Мазмұны

Алғысөз................................................................................................................9

I бөлім. Жалпы ережелер................................................................23

1-тарау. Азаматтық құқық — құқықтың бір саласы....................................
§ 1. Азаматтық құқық ұғымы......................................................................
§ 2. Құқықтың сабақтас салаларынан азаматтық құқықтың айырмашылығы..28
§ 3. Азаматтық құқық принциптері..........................................................31
§ 4. Азаматтық құқық жүйесі.....................................................................40

2-тарау. Азаматтық зандар.............................................43
§ 1. Азаматтық зандар ұғымы......................................................................
§ 2. Азаматтық зандардың құрамы............................................................45
§ 3. Азаматтық зандардың уақытқа қарай және кеңістікте қолданылуы.........50
§ 4. Азаматтық зандардың қолданылуы....................................................53

3-тарау. Азаматтық құқық ғылым және оқу пәні ретінде.......................59
§ 1. Азаматтық құқық ғылым ретінде.......................................................
§ 2. Қазақстан Республикасының азаматтық құқық ғылымы..............61
§ 3. Азаматтық құқық — оқу пәні.............................................................68

4-тарау. Шетелдік мемлекеттердегі азаматтық құқықтың негізгі белгілері..................................................................70
§ 1. Жалпы сипаттама....................................................................................
§ 2. Континентгік (роман-германдық) азаматтық-құқықтық жүйенің ерекшеліктері...........................................................................71
§ 3. Ағылшын-американдық құқық жүйесіндегі азаматтық зандардың ерекшеліктері....................................................................74
§ 4. Мұсылмандық құқық жүйесі..............................................................78
§ 5. Ресей мен ТМД елдері азаматтық құқығының ерекшеліктері...................86

5-тарау. Азаматтық-құқықтық қатынастар............................................90
§ 1. Азаматтық-құқықтық қатынастар ұғымы және олардың түрлері.................
§ 2. Азаматтық-құқықтық қатынастардың мазмұны..............................92
§ 3. Азамапық-құқықтық қатынастардың субъектілері мен объектілері.......94
§ 4. Азаматтық құқықтық қатынастардың пайда болу, өзгеру және тоқтатылу негіздері......................................................................96

6-тарау. Азаматтар мен басқа да жеке тұлғалар — азаматтық құқық субъектілері..................................................................................100
§ 1. Жеке тұлғалардың азаматтық құқық субъектілігі..............................
§ 2. Азаматтың есімі және тұрғылықты жері. Азаматтық, хал-ахуал актілері.................................................................................113
§ 3. Азаматтарды хабар-ошарсыз кетті және өлді деп тану..................116
§ 4. Азаматтың кәсіпккерлік қызмет саласындағы заңды тұлға құрмайтын құқық субъектілігі...........................................................119

7-тарау. Заңды тұлғалар..................................................................121
§ 1. Занды тұлға ұғымы.................................................................................
§2. Занды тұлғаның құқық қабілетгілігі................................................129
§ 3. Занды тұлғаның пайда болуы және тоқтатылуы............................132
§ 4. Заңды тұлғалардың түрлері................................................................140
§ 5. Шаруашылық серіктестік....................................................................143
§ 6. Акционерлік қоғам..............................................................................161
§ 7. Еншілес ұйым және төуелді акционерлік қоғам............................178
§ 8. Өндірістік кооператив.........................................................................179
§ 9. Мемлекеттік кәсіпорын.......................................................................203
§ 10. Коммерциялық емес ұйымдар........................................................226

8-тарау. Мемлекет және әкімшілік-аумақтық бөлініс азаматтық құқық субъектілері.................................................................246
§ 1. Мемлекеттің және әкімшілік-аумақтық бөліністің азаматтық құқық субъектілігінің ерекшеліктері.................................
§ 2. Мемлекеттің азаматтық айналымға қатысу нысандары.................251

9-тарау. Азаматтық құқықтар объектілері................258
§ 1. Азаматтық құқықтар объектілеріне жалпы сипаттама.......................
§ 2. Мүлік — азаматтық құқықтар объектісі...........................................260
§ 3. Азаматтық құқықтар объектісі — мүлікті жіктеу............................267
§ 4.Ақша......................................................................................................272
§ 5. Бағалы қағаздар...................................................................................285

10-тарау. Мүліктік емес өзіндік құқықтар......................292

11-тарау. Мәмілелер..................................................................................302
§ 1. Мәміле ұғымы және мәміленің түрлері..............................................
§ 2. Мәміленің нысаны және оның маңызы...........................................308
§ 3. Жарамсыз мәмілелер...........................................................................316
§4. Мәмілелердің жарамсыздығының салдары......................................328

12-тарау. Азаматтық құқықтарды жүзеге асыру, міндеттерді атқару. Азаматтық құқықтарды қорғау...................................333
§ 1. Азаматтық құқықтарды жүзеге асыру. Міндеттерді атқару.............-
§ 2. Азаматтық құқықтарды қорғау.........................................................336

13-тарау. Өкілдік........................................................................................345
§ 1. Өкілдік туралы жалпы ережелер...........................................................
§ 2. Өкілдіктің пайда болу негіздері және түрлері.................................350
§ 3. Сенімхат...............................................................................................356

14-тарау. Азаматтық құқықтағы мерзім..........................................364
§ 1. Азаматтық құқықтағы мерзім ұғымы және оның түрлері..............-
§ 2. Талап қою мерзімі...............................................................................368


II бөлім. Заттық құқықтар........................................374


15-тарау. Заттық құқықтар ұғымы және олардың түрлері......................
§ 1. Заттық құқықтар ұғымы.......................................................................
§ 2. Заттық құқықтар түрлері...................................................................379

16-тарау. Меншік құқығы. Жалпы ереже.................................................387
§ 1. Меншік және меншік құқығы.............................................................~~
§ 2. Меншік құқығының мазмұны..........................................................392
§ 3. Меншік құқығының формалары мен түрлері.................................398

17-тарау. Азаматтардың меншік құқығы....................................401
§ 1. Азаматтардың меншік құқығы ұғымы, оның түрлері мен туындау негіздері...........................................................................
§ 2. Меншік құқығының субъектілері.....................................................404
§ 3. Азаматтардың меншік құқығының объектілері..............................405
§ 4. Азаматтардың меншік құқықтарының мазмұны және оны жүзеге асыру.

18-тарау. Заңды тұлғалардың меншік құқығы...................418
§ 1. Занды тұлғалардың меншік құқығы ұғымы....................................
§ 2. Меншік құқығының субъектілері, нысандары және мазмұны.......419
§ 3. Занды тұлғалардың кейбір түрлерінің меншік құқығы................422

19-тарау. Мемлекеттік меншік құқығы.....................433
§ 1. Мемлекеттік меншік құқығы ұғымы................................................
§ 2. Мемлекеттік меншік құқығының субъектілері...............................436
§ 3. Мемлекеттік меншік құқығының мазмұны....................................440
§ 4. Мемлекеттік меншік құқығының объектілері.................................443
§ 5. Мемлекеттік меншікті жекешелендіру.............................................446


Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауын тексерулерді ұйымдастыру мен жүргiзу ережесi
Қазақстанның халықаралық экономикалық қатынастардағы орны
Оңтүстік Қазақстан облысындағы несие нарығының қазіргі жағдайын талдау
Қазақстан Республикасындағы ақша реформалары және оның ерекшелiктерi
Жүк көтергіштігі 6-тонна жүктік автомобиль жасап, арнайы бөлімде ілініс муфтасының құрылысын жобалау
Қазақстандағы саяси PR технологияларының сайлау кампанияларындағы қолдану
Қазақстанның ұлттық экологиялық проблемалары
Оңтүстік Қазақстан облысы топонимиясының физикалық-географиялық астарлары
Патшалық өкіметтің Қазақстанда саяси билігінің орнығуы (1867-1891 ж.ж)
Индустриалды-инновациялық даму жолында Қазақстанның нақты секторын тиімді инвестициялаудың қаржылық механизмі


Көмек