Басқару есептерінің қойылымы Технологиялық урдістерді оперативті басқарудың негізгі есебі

2.2.3 Басқару есептерінің қойылымы Технологиялық .урдістерді оперативті басқарудың негізгі есебі

болып өзара материалдық ағындармен анықталатын қайта
балқытулардық жүктемелерінің келісімі табылады.
Ванюков үрдісінің аперативті басқару есебі жоғарғы деңгей
жүйесінен жоспарлы тарпсырма алады. Осы есептерді шешу
нәтижесінде келесі әрбір уақыттық интервалдарға төменгі деңгей есебі
үшін тапсырмалар анықталады:
Жоғарғы деңгей жүйесінен алышатан жоспарлы тапсырмаларда
берілетін айнымалылардың мөлшерімен орташа құрамы берілуі тиіс.2.2.4 Техникалық қамтамасыздандыру.
Автоматтандырудың кез-келген обьектісін басқару жүйесінің
техникалық құралдарын таңдау мына талаптар қатарында бейнеледі:
техникалық, экономикалық, математикалық.
Бұл талаптар автоматтандыр обьектісі , техника құралдары мен
қызмет етуші адамдарды біріктіру үшін қажет.
Техникалық қамтамасыздандыруға келесі талаптар қойылады:
— Басқару жүйесінің негізгі есептерін жеткілікті жылдам шығару;
— Оператор мен қызмет етушінің техникалық құралдар комплексімен (ТҚК) қатынасын жеңілдету, әртүрлі техникалық құралдар арасындағы ақпаратты түйісу мүмкіншілігі.
Негізгі техникалық талаптарға: басқарудың барлық есептерін өз уақытында шешу қажет; өнімділік, бірыңғай блоктарды, құрылғыларды үлкен мөлшері кіреді.
Бірінші топқа бақылау ақпаратты алу құралдары мен қолданылатын энергияның бір түрін басқа түрге түрлендіргіштер кіреді. Осы топқа сонымен қатар объектімен байланысу құрылғысы кіреді.
Техникалық құралдардың екінші тобын бақылау мен басқару ақпараттарды беру құрылғысы құралды (бақылау кабельдері мен пневмосызықтар).Скачать работуСкачать работу