Басқару есептерінің қойылымы Технологиялық урдістерді оперативті басқарудың негізгі есебі

2.2.3 Басқару есептерінің қойылымы Технологиялық .урдістерді оперативті басқарудың негізгі есебі

болып өзара материалдық ағындармен анықталатын қайта
балқытулардық жүктемелерінің келісімі табылады.
Ванюков үрдісінің аперативті басқару есебі жоғарғы деңгей
жүйесінен жоспарлы тарпсырма алады. Осы есептерді шешу
нәтижесінде келесі әрбір уақыттық интервалдарға төменгі деңгей есебі
үшін тапсырмалар анықталады:
Жоғарғы деңгей жүйесінен алышатан жоспарлы тапсырмаларда
берілетін айнымалылардың мөлшерімен орташа құрамы берілуі тиіс.2.2.4 Техникалық қамтамасыздандыру.
Автоматтандырудың кез-келген обьектісін басқару жүйесінің
техникалық құралдарын таңдау мына талаптар қатарында бейнеледі:
техникалық, экономикалық, математикалық.
Бұл талаптар автоматтандыр обьектісі , техника құралдары мен
қызмет етуші адамдарды біріктіру үшін қажет.
Техникалық қамтамасыздандыруға келесі талаптар қойылады:
— Басқару жүйесінің негізгі есептерін жеткілікті жылдам шығару;
— Оператор мен қызмет етушінің техникалық құралдар комплексімен (ТҚК) қатынасын жеңілдету, әртүрлі техникалық құралдар арасындағы ақпаратты түйісу мүмкіншілігі.
Негізгі техникалық талаптарға: басқарудың барлық есептерін өз уақытында шешу қажет; өнімділік, бірыңғай блоктарды, құрылғыларды үлкен мөлшері кіреді.
Бірінші топқа бақылау ақпаратты алу құралдары мен қолданылатын энергияның бір түрін басқа түрге түрлендіргіштер кіреді. Осы топқа сонымен қатар объектімен байланысу құрылғысы кіреді.
Техникалық құралдардың екінші тобын бақылау мен басқару ақпараттарды беру құрылғысы құралды (бақылау кабельдері мен пневмосызықтар).Ұқсас жұмыстар

Электірлі балқыма үрдісінің басқару объектісі ретінде сипаттамасы
Технологиялық үрдісті автоматтандыру жағдайы
Экономикадағы ақпараттық жүйелер
Қорлармен басқару жүйесінің есебінің қойылымы
Мамандар бөлімінің басқару жұмыстарының қызметі
Банктің корпоративтік клиенттерімен жүргізетін операцияларын басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу
Электр балқыту үрдісінің басқару объектісін жобалау
Қазынашылық басқармасының ашылуы
Экономикалық-математикалық модельдеу классификациясы
Технологиялық ақпараттарды қайта өңдеу
Бу қазандықтары мен шаң дайындау жүйелері есебі
Басқару процесiнiң мазмұны
Қаржы-несие мекемелері рыноктық экономиканың негізгі элементі ретінде
Негізгі қорларды қйта жандандыру тәсілі – күрделі қаржыны жұмсау
Тауарлық – материалдық қорлар есебі мен аудиті және олардың жетілдіру жолдары
Мәтін және онымен жұмыстың бағдарламалық талаптарын орындаудың негізгі жолы – тілдік талдау
Тауар саясаты фирманың маркетинг қызметінің негізгі құрамдас бөлігі
Теңіз сорапты штангілі қондығылармен жабдықталған ұңғылардың жабдығын таңдау және технологиялық жұмыс режимін орнату
Негізгі қорлардың амортизациясын анықтау әдістері және олардың кәсіпорынның негізгі капиталын жаңартудағы ролі