КӘСIПОРЫН ӨНIМIНIҢ САПАСЫН СТАНДАРТТАУ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ

МАЗМҰНЫ

КIРIСПЕ…………………………………………………………………………3
НЕГIЗГI БӨЛIМ………………………………………………………………...5
КӘСIПОРЫН ӨНIМIНIҢ САПАСЫН СТАНДАРТТАУ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ……………………………………………………………5
Сапа көрсеткіштерінің мәні мен қызметі……………………………….5
Тауарлардың бәсекеге жарамдылығының көрсеткіштері……………...6
Стандарт және стандарттау ұғымы……………………………………...9
Өнім сапасын басқару жүйесінің дамуы………………………………...10
СЕРТИФИКАТТАУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН ПРИНЦИПТЕРІ……………...12
Сертификаттаудың маңызды мәселелері………………………………..13
Қызмет етуді сертификаттау……………………………………………..15
Тауардың тегін сертификатталуы………………………………………..20
Сапа жүйесін және өндірісті сертификаттау……………………………21
Өндірісті сертификаттау тәртібі…………………………………………23
Сапа жүйесін сертификаттау тәртібі…………………………………….26
Экологиялық сертификаттау…………………………………………….28
Шет мемлекеттегі сертификаттау жүйелері…………………………….29
ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………………32
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI………………………………..34