Сертификаттаудың негізгі мақсаты

КІРІСПЕ

Сертификаттаудың негізгі мақсаты - адамның өмірі мен денсаулығын, коршаған ортаның қауіпсіздігін камтамасыз ететін өнім мен оған жасалатын қызметтің сапасын бағалап, тұтынушының мүддесін қорғау.
Қазіргі кездегі республикамызда өндірілетін және шет елдерден әкелініп жатқан азық-түлік, шикізаттар мен тағамдық өнімдер адам өмірі үшін қауіпсіз, сапасьг да сұраныс деңгейінде болуы тиіс.
Өндірілетін тауардың және көрсетілетін қызмет сапасы тұтынушылардың сұраныс талабыиа сай болуы үшін, өндірістің сапа көрсеткішін және өнім мен қызмет сапасын сертификаттап, жоғары сапалы тауар шығаруға, ол өнімдердің /қызметтердің/ сапасы ішкі және халықаралық бәсекелестікке лайық қамтамасыз етеді.
Азық-түлік шикізатын және тағамдық өнімдердің сапасын сертификаттау үшін арнаулы білімі бар, білікті және тәжірибелі мамандар керек. Сертификаттау сынағын өткізу үшін арнаулы аттестацияланған сынақ зертханалары қажетті жабдықтармен, нормалық, аныктамалық, күқықтық қүжаттармен қамтамасыз етілуі тиіс. Сонымен катар. сынак барысында алынған нәтижелер, бірдей жағдайда, басқа зертханаларда сыналып алынған нәтижелер, бір-бірімен сәйкес болуы керек.
Аталған жүмыстарды жүргізу елімізде "Стандарттау және сертификаттау" мамандарына жүктелген.
Курстық жұмыста ауыл шаруашылығы және басқа кәсіпорын өнімдерін сертификатгаудың жалпы ережелері мен тәртібі берілген. Өсімдік, мал өнімдерін сертификаттау жолдары. азықтық - өсімдік өнімдерінің, мал, балық, бал арасы, құстардан алынатьш өнімдер - ет. сүт, бал. жұмыртқа, балық, өсімдік майларының сапасын тексеру әдістері мен жолдары, сапа көрсеткіші стандарттары сәйкес беріліп отыр.
Сертификаттауға байланысты қазақ тілінде бұрын терминдік, анықтамалық түсініктеме сөздіктер болған жоқ сондықтан, негізгі терминдер тікелей немесе балама түрінде аударылып отыр.
Стандарттау — бұл ең ұтымды нормаларды табатын қызмет, ал содан соң, стандарттық үлгілерді, нұсқауларды, өнімді әзірлеудегі талап әдістемелерді нормативтік қүжаттарға тағайындап қояды. Стандарттаудың басты міндеті - халық шаруашылығының, халықтың, еліміздің қорғанысының, экспорт мұқтажы үшін шығарылган өнімге үдемелі талаптарды анықтайтын, сол сияқты осы құжаттарды дүрыс пайдалануды бақылау нормативтік-техникалық жүйе жасау болып табылады.
Қазаңстан Республикасында стандарттау жөнінде мынандадай нормативтік қүжаттар бар:
• Қазаңстан Республикасы мемлекетінің стандарттары (ГОСТ);
• салалық стандарттар (ССТ);
• техникалық жағдайлар (ТЖ);
• кәсіпорындар, бірлестіктер, қауымдастықтар, концерндер стандарттары;
• ғылыми-техникалық қоғамдар, инженерлік одақтар және басқа да қоғамдьқ ұйымдардың стандарттары.Ұқсас жұмыстар

Сапа жүйесін сертификаттау
Сертификаттау («Эльдорадо» компаниясы мысалында)
Сапа менеджмент жүйесін сертификаттау
Сертификаттаудың мағынасы мен мазмұны
Сапа жүйелері мен өндірістерді сертификаттау
Сертификаттаудың құқықтық негіздері
Кәсiпорын өнiмiнiң сапасын стандарттау және сертификаттау
Сапа жүйесін сертификаттау, оның мақсаты мен принциптері. Сертификаттау объектісі
СЕРТИФИКАТТАУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН ПРИНЦИПТЕРІ
Сертификаттаудың заңнамалық базасы жайлы мәлімет
Қаржы-несие мекемелері рыноктық экономиканың негізгі элементі ретінде
Негізгі қорларды қйта жандандыру тәсілі – күрделі қаржыны жұмсау
Бас тоғанның негізделуі, Арыс-Түркістан каналын суғару мақсатында пайдалану және су әкету
Мәтін және онымен жұмыстың бағдарламалық талаптарын орындаудың негізгі жолы – тілдік талдау
Тауар саясаты фирманың маркетинг қызметінің негізгі құрамдас бөлігі
Негізгі қорлардың амортизациясын анықтау әдістері және олардың кәсіпорынның негізгі капиталын жаңартудағы ролі
Еңбекақыны есептеудегі аудиттің мақсаты мен міндеттері
Туризмді экономиканың саласы ретінде дамытудың негізгі бағыттары. Оңтүстік Қазақстан облысы
Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды жетілдірудің негізгі бағыттары мен жолдары
Бүгінгі күндегі ата ұрпақтары қордың негізгі 4 түрлі мақсаты бар деп есептеледі