Істі сотта қарауға әзірлеу мерзімдері

Істі сотта қарауға әзірлеу, істі әзірлеудің міндеттері туралы қазақша реферат

           Арызды қабылданғаннан және азаматтық істі қозғағаннан кейін судья оны уақытылы және дұрыс шешуді қамтамасыз ету мақсатымен сотта іс карауға істі әзірлейді.

Сотта іс қарауға істі әзірлеудің әрбір іс бойынша міндетті міндеттері мыналар:

1)        істі дүрыс шешу үшін маңызы бар мән-жайларды айқындау;

2)     тараптардың құқықтық қатынастарын және басшылыққа алынуға тиіст заңды анықтау;

3)  іске қатысатын адамдардың құрамы мен процестің басқа да қатысушылары туралы мәселені шешу;

4) әрбір тарап өз пайымдауларын негіздеу үшін ұсынуға тиіс дәлелдемелерді анықтау.

Істі сотта қарауға әзірлеу мерзімдері

Азаматтық істерді сотта қарауға әзірлеу, егер заң актіерінде өзгеше белгіленбесе, арыз қабылданған күннен бастап жеті күн мерзімнен кешіктірмей жүргізілуге тиіс. Алименттерді өндіріп алу туралы, мертігуден немесе денсаулықтың өзге де зақымдануынан келтірілген зиянды өтеу туралы істерден басқа, айрықша күрделі істер бойынша ерекше жағдайларда, сондай-ақ асыраушысынан айрылуына байланысты және еңбек қатынастарынан туындайтын талаптар бойынша бұл мерзім судьяның дәлелді ұйғарымы бойынша бір айға дейін ұзартылуы мүмкін.

Істі сотта қарауға әзірлеу туралы ұйғарым

Судья істі сотта қарауға әзірлеу туралы ұйғарым шығарады және жүргізілуге тиісті әрекеттерді көрсетеді.

Арыздың көшірмелерін және оған қоса тіркелген құжаттарды жауапкерге жіберу

Судья жауапкерге талап арыздың көшірмесін және талап қоюшының талаптарын негіздейтін оған қоса тіркелетін құжаттарды жібереді не тапсырады жвне өзі белгілеген мерзімде талап арызға пікір (қарсылық) білдіруді және од пікірін (қарсылығын) негіздеуге дәлелдемелер беруді ұсынады.

Жауапкердің пікірі мен дәлелдемелерді бермеуі істегі бар дәлелдемелер бойынша істі қарауға кедергі келтірмейді.

Судьяның істі сотта қарауға әзірлеу жөніндегі іс-әрекеттері

Істің мән-жайларын ескере отырып, істі сотта қарауға әзірлеу тәртібімен судья мынадай әрекеттерді жүргізеді:

1)      талап қоюшыдан ол мәлімдеген талаптардың мәні бойынша жауап алады одан жауапкердің тарапынан мүмкін болатын қарсылықтарды анықтап алады, егер бұл қажет болса. қосымша дәлелдемелер беруді ұсынады, талап қоюшыға оның іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді;

2)     қажет болған жағдайларда жауапкерді шақырып алады, одан істің мән жайлары бойынша жауап алады, талап қоюға қандай қарсылықтар бар екенін және бұл қарсылықтардың қандай дәлелдемелермен расталуы мүмкін екенін анықтайды; айрықша күрделі істер жөнінде жауапкерге іс бойынша жазбаша түсінік беруді ұсынады, жауапкерге оның іс жүргізу құқықтары мен міндеттерді түсіндіреді;

3) іске тең талап қоюшылардың, тең жауапкерлердің дербес талаптарсыз үшінші тұлғалардың кіруі туралы мәселені шешеді, сондай-ақ тиісті емес жауапкерді ауыстыру туралы мәселені шешеді;

4)  тараптарға дауды шешу үшін олардың аралық сотқа жүгіну құқықтарын және мұндай әрекеттің салдарларын түсіндіреді;

5)         оның нәтижесіне мүдделі азаматтар мен ұйымдарға істі қараудың уақыты мен орны туралы хабарлайды;

6)       куәларды сот отырысына шақыру туралы мәселені шешеді;

7)  тараптардың өтінімі бойынша және өз бастамасы бойынша сараптама

тағайындайды, сондай-ақ іске маманды, аудармашыны қатысуға тарту туралы мәселені шешеді;

8) тараптардың өтінімі бойынша ұйымдардан немесе азаматтардан дәлелдемелер талап етеді;

9)   кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда іске қатысатын адамдары хабарландыра отырып, жазбаша және заттай дәлелдемелерді сол жерде тексеруді жүргізеді;

10)       сот тапсырмаларын жібереді;

11)       талап қоюды қамтамасыз ету туралы мәселені шешеді;

12)     талапкердің өтініші бойынша оның берген арызын қайтару туралы ұйғарым шығарады;

13)       өзге де қажетті іс жүргізу әрекеттерін жасайды.Ұқсас жұмыстар

Азаматтық істі сотта қарауға әзірлеу – азаматтың іс жүргізудің сатысы
Істі сотта қарауға әзірлеу, істі әзірлеудің міндеттері
Істі сотта қарауға әзірлеу, істі әзірлеудің міндеттері. Сот отырысындағы тәртіп
Тәуелсіз Қазақстанның Жаңарған қоғамдық-экономикалық құрылысы
Сотта азаматтық істің қозғалуы
Қазақстан Республикасы азаматтық іс жүргізу
Азаматтық сот өндірісінің пәні нақты азаматтық істер
АЗАМАТТЫҚ ІСТІ СОТТЫҢ ТАЛҚЫСЫНА ӘЗІРЛЕУ
Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымының пәні мен жүйесі
Бұйрық арқылы іс жүргізу: түсінігі, маңызы және негіздері
Кәсіпкерлік істің мәні және маңызы
Шетелдік және отандық журналистикадағы ақпараттық технологиялардың қолданылу ерекшеліктер
Ақыл-ойының дамуы артта қалған 2-3 сынып оқушыларының уақыт және кеңістік жөніндегі түсініктерді қолдануы
Өндірістік шығындар
Аграрлық өндiрiстi дамыту
Өндірісті ғылыми-техникалық тұрғыдан дайындауды ұйымдастыруды жетілдіру
Батыс Европа, үнді-иран тілдерін зертеудегі лигнвистикалық география
Християн дінінің пайда болуы
Қазақ журналистикасының психологиясы.
СТИЛИСТИКА ЖӘНЕ ОНЫҢ ПРОБЛЕМАСЫ