Қаржылық есептілік


1996  жылдың   1 қаңтарынан бастап  26  желтоқсан  1995 жылғы  №2732      Бухгалтерлік есеп туралы   заң күші бар  ҚР Президентінің  Жарлығы күшіне  енді,  ал ол қазір  2004  жылдың  24  маусымынан бастап Бухгалтерлік есепке алу және  қаржылық есеп беру туралы   ҚР  Заңы деп аталды. 2007  жылдың наурыз айынан  бастап Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы жаңа заңы күшіне енді.  ҚР Президентінің  № 234-111 Жарлығымен 22.02.2007 жылы бекітілген. Заң  Қазақстан территориясында тіркелген,  кәсіпкерлік қызметпен айналысатын барлық  барлық  шаруашылық  заңды субьектілер мен жеке тұлғалар үшін  есеп пен есеп  берудің  біркелкі  құқықтық әдістемелік    негіздерін бекітеді.  Бұл  дегеніміз   қызмет ету бағытынан   (түрінен )   тәуелсіз    әрбір субьект    өзінің қызметін бастағаннан  кейін  мемлекет  шегінде   оның қызметін реттейтін   сәйкес  заңдарды,  мемлекет алдындағы жауапкершілігі мен    өздерінің арасындағы    құқықтары  мен    заңды  жаупкершіліктерін  сақтауға  міндетті. Осы  заң  бухгалтерлік  есеп   пен  есеп  берудің    барлық  сауалдары  бойынша  кәсіпорын  басшылары,    бухгалтерлері  мен  баска  да  лауазымды    тұлғалары     басшылыққа  алуға  міндетті    нормаларды анықтайды.

Бухгалтерлік есепке алу және  қаржылық есеп  беру  туралы    ҚР  Заңы 5 бөлімнен  және 26  баптан  тұрады.

1-бөлім.Жалпы ережелер. Бөлімде:  заңның қызмет ету саласы; бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру   жүйесінің мемлекеттк реттелуі; бухгалтерлік есеп стандарттары мен бухгалтерлік есепшоттарының  үлгі жоспары;   бухгалтерлік есеп  және  қаржылық  есеп  берудің  мақсаттары мен  қағидалары  берілген.

     2-бөлім.  Бухгалтерлік  есеп пен  қаржылық есептілік  жүйесі.  Бөлімде  бухгалтерлік есеп,   бухгалтерлік  құжаттандыру  және  ішкі  бақылауды  ұйымдастырудың  негізгі  талаптары   қарастырылған.

3-бөлім.  Қаржылық  есептілік. Бұл бөлімде қаржылық есеп берудің  элементтері, олардың бағалануы мен есебі қарастырылған. Қаржылық есеп беру мен құрамы, консолидирленген қаржылық есеп беру;   есептік кезң  туралы  түсінік;  қаржылық есеп беруді  ұсыну мерзімдері.

     4-бөлім.  Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік  жүйесін  реттеу. Бұл бөлімде  бухгалтерлік есеп беру жүйесін   реттейтін  мемлекеттік және мемлееттік емес  уәкілетті органдары қаралған, кәсіби бухгалтерлерге   кандидаттарды сертификаттау жағдайлары  және ішкі  бақылау талаптары  қарастырылған.

5-бөлім. Қорытынды ережелер.  Бұл бөлімде  Бухгалтерлік есепке алу жәнеқаржылық есеп беру  туралы    Қазақстан   Республикасының   заңдылықтарын  бұзғандығы үшін  жауапкершіліктер көрсетіледі.Ұқсас жұмыстар

Қаржылық есептілік
Аралық қаржылық есептілік
Ұйымның қаржылық есептілігі және оны талдау
Ұйымның шоғырландырылған қаржылық есебі және оны талдау
Қаржылық есептілік туралы
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗЫ
Қаржылық есептілікті ұсыну
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының тұжырымдамасы
Автокөлік салалары бойынша қаржылық есеп және оны талдаудың теориялық негіздері
Қазіргі таңдағы қаржылық жәнe салықтық eсeптіліктің экономикалық мәні мeн маңызы
Салықтардың экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу жүйесіндегі рөлі мен орны
Индустриалды-инновациялық даму жолында Қазақстанның нақты секторын тиімді инвестициялаудың қаржылық механизмі
алықаралық қаржылық есеп стандарты бойынша дебиторлық қарыздың өзгерістері
Аймақтық экономиканың дамуындағы кәсіпорындарда қаржылық жоспарлауды ұйымдастыру (ЖШС «ГЕРМЕС»)
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау және кәсіпорынның қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары
Қаржылық лизингті жүзеге асыру барысында қатысушы субъектілер анықталып,міндеттері және құқықтары белгіленеді
Алдыңғы қатарлы мемлекеттердегі қаржылық бақылаудың ұйымдастырылуы.
Компанияның қаржылық стратегиясын қалыптастыруда инновацияның рөлі
Қаржылық- сақтандыру хұқы
Қаржылық менеджменттің мазмұны