Материал қайтарымдылығыБикен-жарнама кәсіпорны 1993 жылы екі кәсіпорынның бірігуі негізінде Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен кейін, жеке меншік құқығы Серіктестік өзінің қызметін толық шаруашылық есеп негізінде жүзеге Серіктестіктің жарғылық қоры 62000 (алпыс екі мың) теңге
Құрылтайшы жарғылық капиталға өзінің жарнасы көлемінде серіктестіктің міндеттерімен Серіктестікті құру және қызмет атқарудың мақсаты өндірілген өнім, Серіктестік келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады: өндірістік, сауда-саттық, металдық құрылғылар, визуалды және түстік жарнаманы дайындау, құру жарнамалық өнімді шығару, символдарды шығару, фирмалық белгілер, дизайнерлік көркем-безендірушілік қызмет, көркем және сувенирлік өнімдерді шығару; баспашылық қызмет, полиграфиялық және баспа өнімдерін шығару; қоғамдық тұтыну тауарлар өндірісі, өндірістік-техникалық тауарлар өндірісі; өндірістік-техникалық өнімдерді сату, сатып алу бойынша коммерциялық қызметті сауда-саттық қызмет; әр түрлі өндірістік-техникалық бағыттағы өнімдерді көтерме және бөлшек    делдалдық және жабдықтау қызметі; өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы келісімдік қатынастарды қалыптастыру, маркетинг,жарнама-ақпараттық қызмет. Серіктестік қызметінің мақсаты өз клиенттерін қанағаттандыру болып табылады.Барлық өндірілетін өнім 6 топқа бөлінген:

Баспа өнімдері: жалаулар, ауыстырушылар, плакаттар, марапаттау ленталары, палаткалар,Тігу өнімдері: баскиімдер, киім-кешек, арнайы қызметкерлер киімі, жалауларШелкография – бұйымға логотипті жасау, оның ішіне: стикерлер,Тігін өнімі: погондар, тігіншемелер. Биллбордтар. Түсті жарнама. Өндірілетін өнімнің үлкен үлесі баспа өнімдеріне (58%), түстіТехникалық-экономикалық көрсеткіштердің талдауы келесі бағыттарды анықтады:

1) зерттелген3-кесте — Бикен-жарнама ЖШС-ның техникалық-экономикалық көрсеткіштері.

1 Өнім өткізуден түскен табыс, мың тг. 114666

2 Өнімнің өзіндік құны, мың тг. 93680 209363

3 Жиынтық табыс, мың тг. 20986 39237

4 Негізгі қызметтен түскен табыс, мың тг. 10460

5 Негізгі емес қызметтен түскен табыс, мың тг.

6 Салық салудан кейінгі негізгі емес қызметтен түскен

7 Таза табыс, мың тг. 7322 8484

8 Жұмысшылардың орташа тізімі, адам 112 124

9 Қорқайтарымдылық, тг. 3,91 6,28

10 Қорсыйымдылық, тг. 0,26 0,16

11 Активті бөлімнің қорқайтарымдылығы 4,50 7049

12 Еңбектің қорқаруландырылуы, мың тг. 262,142 319,227

13 Материал қайтарымдылығы, тг. 21,10 31,11

14 Материал сыйымдылығы, тг. 0,047 0,032

15 Бір жұмысшының жылдық орташа тигізген үлесі, мың
Талданатын периодтың ішінде кәсіпорын қызметін суреттеу үшін кәсіпорынның

4-кесте-Кәсіпорын өндірістік күштерін тиімді пайдаланудың талдауы.

Күштерді тиімді пайдалану (%):

1 Баспа өнімдері 62,8 70,3

2 Тігу өнімдері 45,6 51,8

3 Тігін өнімдері 27,6 33,3

4 Шелкография өнімдері 73,3 81,1

5 Биллбордтар 40,0 49,7

6 Өнімнің 5 негізгі топтары бойынша өндірістік күштерді

Барлық талданатын период кезеңінде кәсіпорын өндірістік күштерінің тиімді
Мысалы баспа өнімдерінен өндірістік күштердің максималды тиімді пайдаланылуыЖалпы алғанда зерттелген период аралығында өндірістік күштердің пайдаланылуКәсіпорында негізгі қорлар көлемі интенсивті өскендіктен, кәсіпорын өндіріс Өндірістік күштердің пайдалану тиімділігін анықтағаннан кейін, негізгі капиталды

5-кесте-Кәсіпорынның негізгі қорларын пайдалану мен мүліктік жағдайының тиімділігі.

1 Қорқайтарымдылығы 3,91 6,28

2 Қорсыйымдылығы 0,26 0,16

3 Негізгі қорлардың активті бөлімінің қорқайтарымдылығы 4,50 7,49

4 Еңбектің капиталқаруландырылуы 262142,9 319227

5 Ескіру коэффициенті 0,42 0,45

6 Қажеттілік коэффициенті 0,58 0,55

7 Негізгі қорлардың жаңару коэффициенті 0,14 0,26

Талдауды жүргізу барысында келесі бағыттар айқындалды. Негізгі қорлардың қорқайтарымдылық динамикасының талдауы келесіні көрсетеді: зерттелген Қорқайтарымдылық негізгі қорлардың активті бөлімінің көлеміне тәуелді болғандықтан, Қорсыйымдылық қорқайтарымдылық көрсеткішіне сәйкес керісінше өзгереді: 0,26-дан 0,16-ға Қорлардың қажеттілік дәрежесі төмендейді, бұны қорлардың ескіру және Еңбектің қорқаруландырылуы зерттелетін периодта өскен, бұл кәсіпорын негізгі Жалпы кәсіпорын бойынша келесілерді белгілеп өтуге болады:

1)Кәсіпорынны негізгі қорларын пайдалану тиімділігін анықтағаннан кейін, материалдар

6-кесте-Материалдар мен айналым қорларын пайдалану анализі.

1 Материал қайтарымдылығы 21,10 31,11

2 Материал сыйымдылығы 0,047 0,032

3 Айналмалы қорларының айналым саны 16,82 21,97

4 Бір айналымның айналу ұзақтығы 21,40 16,39

Материал қайтарымдылығының көлемі жоғарылады, алайда қолданылған Өнімнің материалсыйымдылығының көлемі материал қайтарымдылығына кері болғандықтан, сәйкесінше көрсеткіш Материалдық айналмалы қорларының айналым саны өсті, бұл өткізуден Бір айналымдық ұзақтығы жасалатын айналым санына тәуелді болғандықтан, Кәсіпорын қызметінің тиімділігін сипаттауда еңбек қорларын пайдалану сапасы Еңбек ресурстарын тиімді пайдалануды анықтау үшін өндірілген өнімнің
7-кестеде көрсетілген талдау негізінде 1 жұмысшымен жасалған орташа
7-кесте-Еңбек ресурстарын тиімді пайдалануын талдау.

1 1 жұмысшымен жасалған орташа жылдық жұмыс 1023804

2 Жұмысшы еңбекақысының 1 теңгесіне шаққанда шығарылатын өнім

3 Кадрлар ағымы коэффициенті 18,8 22,6

Жұмысшылардың еңбекақы көлемі төмендеді, өйткені еңбекақының өсу қарқыны


Ұқсас жұмыстар
Тауарлық – материалдық қорлар есебі мен аудиті және олардың жетілдіру жолдары
Ақша қаражаттарының қоры қаржы қатынастарының материалдық-заттық көрінісі ретінде
ҚТС жалпы номерлік сыйымдылығы және минималды материалды шығынға сай РАТС-тың оптималды сыйымдылығы таңдалын
Кәсіпорында тауарлық-материалдық қорлар есебінің ұйымдастырылуы
Материалдық запастар
Диалектикалық және тарихи материализмнің теориялық бастаулары
Материалдық емес активтер есебі туралы
Тауарлы-материалдық қорлар есебі
Материалдық емес активтер есебі.
Материалдар дайындау