Герундийді формаларға бөлу


МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ……3

I БӨЛІМ. Герундий және оның сөйлемдегі қызметі.
1.1. Герундий ұғымының жалпы сипаттамасы, оның белгілері мен қасиеттері……..5
1.2. Герундийдің сөйлемдегі басты қызметі…….9

II БӨЛІМ. Герундийді аудару және аударма кезіндегі оның формалары.
2.1. Герундийді аудару тәсілдері мен эквивалентті таңдау ….11
2.2. Герундийді формаларға бөлу……14

ҚОРЫТЫНДЫ…..….17
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……19
ҚОСЫМША………24
КІРІСПЕ

        Ақпаратты беру кезіңде, әдетте, іс-әрекеттің мағынасын, қызметін немесе процесті жалпы мағынада беру қажеттілігі туады. Осындай жағдайда ағылшын тілінде герундий қолданылады. Герундийдің басқа сөз таптарына қарағанда қазақ және орыс тілдерінде ұқсастығы жоқ. Герундийді талдау жаңа ағылшын тілінің ерекше нұсқасының бірі  болып табылатын етістіктің жақсыз тұлғасының жүйесінің дамуы мен оларды қолдану ерекшеліктерімен белгіленетін құрылысының жалпы сипаттамасының көзқарасынан қызығушылық танытады. Бұл, сөзсіз, таңдалған тақырыптың өзектілігі туралы куәландырады.

Зерттеу жұмысының объектісі болып етістіктің жақсыз тұлғасы ретінде герундий алынады.

Зерттеу жұмысы болып герундийдің аударма кезіндегі ерекшеліктерін қарастыру болып табылады.

Курстық жұмыстың мақсаты- герундий формаларының сөйлемдегі әр түрлі қызмет атқару түрлері мен оларды аудару әдістерін зерттеу.

Курстық жұмыста белгіленген мақсаттарға қол жеткізу үшін келесі нұсқаулар орындалу тиіс:

1) таңдалған тақырып бойынша әдебиеттерді қарастыру;

2) герундий ұғымын, оның басты қасиеттерін анықтау және оның айрықша белгілерін табу;

3) лексикалық бірліктерді таңдау;

4) таңдалған мысалдарды олардың сөйлемдегі қаңдай қызметті атқаратына байланысты анализдеу және оларды топтастыру;

Берілген мақсаттарды іске асыру мақсатында берілген курстық жұмыста зерттеу жұмысының контекстуалді, салыстыру және сандық анализдеу әдістерін қоса жалпы әдістемесі қолданылады.

Жұмыстың практикалық маңыздылығы болып курстық жұмыстың зерттеу жұмыстарының нәтижесі ағылшын тілін үйрету тәжірибелік курсының сабақтарында, теориялық грамматика семинарларында және де тақырып бойынша алдағы ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолданыла алады.

Берілген курстық жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланған әдебиеттер тізімінен және  қосымшадан тұрады.

Кіріспеде таңдалған тақырыптың ерекшелігі, ғылыми және зерттеу өзектілігі белгіленген, зерттеушінің алдына қойылған мақсаты мен оған жету жолдары анықталады және курстық жұмыстың жүйесі мен мағұлматы сипатталып, зерттеу жұмыстарының  басты әдістері көрсетілген.

Герундий және оның сөйлемдегі қызметі атты бірінші бөлімде  герундий ұғымы және оның айрықша белгілері мен қасиеттері қарастырылады.

Герундийді аудару және оның формалары атты екінші бөлімде герундийді аудару тәсілдері, герундийдің формалары, мысалдар қарастырылады және лексикалық бірліктер анализденеді.

Қорытындыда зерттеу кезіндегі басты нәтижелер талқыланады.

Қосымшада герундийді қолдану мысалдары беріледі.
 Курстық жұмыс 24 бетҰқсас жұмыстар

Герундийді формаларға бөлу
Герундийдің формасы
Етістіктен жасалған зат есім
Герундийдің көркем әдебиетте қолданылу ерекшеліктері және аударылу жолдары
Аударма жады және автоматтандырылған аударма жүйелері
Ағылшын тілінің морфологиясын синтаксистік негізде оқыту әдістемесінің негіздері
Сананың негізгі қасиеттері
Ибн Сина
Сөз таптарының шығуы мен дамуы және олардың топтастырылуы
Сана және оның формалары
Ақшаның мәнi мен пайда болу тарихы
Мемлекеттің пайда болуы туралы
Бюджет тапшылығының проблемалары және бюджет тапшылығының болу себептері , оны төмендетудің әдістері .
Бюрократияның пайда болу формалары
Християн дінінің пайда болуы
Баніктің пайда болу тарихы
Готикалық мәдениеті және архитектурасының пайда болуы
Мемлекет пен құқықтың пайда болуы мен дамуы.
ҚҰҚЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУ НЕГІЗДЕРІМЕН ТАРИХЫ
Қазақстанда орыс-қазақ мектептері жүйесінің пайда болуы мен дамуы.