Іскери хаттар көбінесе фирмалар арасындағы байлынысты орнату үшін қолданылады


Іскери хаттар көбінесе фирмалар арасындағы байлынысты орнату үшін қолданылады. Қабылданған хат жазысу мемлекеттің ерекшеліктеріне байланысты өзгеруі мүмкін, бірақ жалпы заңдарға бағынышты болады.

Кез келген құжаттың ішінде міндетті түрде болатын заңдар болады. Мысалы, танысу, мақтау сөз, қол қою, күн саны, мекен-жай.

Іскери хат түсінікті, әрі қысқа, әрі қатесіз және сыпайы болу керек. Іскери хатты фирманың бланктарына жазу керек. Бланктың сыртқы түрң, фирманың беті сияқты саналады. Бланк неғұрлым ресми болса, кездесу де дәл сондай болу керек.

Кез келген документ адресаттан басталады. Алдымен кімнен , сосын қайда деп жазады.

Алушының мекен-дайы екі рет жазылады, конверттің оң жақ астына және хаттың сол жақ үстіңгі жағына. Бұл хат, мөлдір ұяшығы бар конвертке салынады., бір рет жазылады, хаттың сол жақ үстінгі жағына. Кейін хат жіберушінің аты-жөнін жазу керек.

Қайтаратын мекен-жай конверттің астыңғы сырт жағына жазылады, кейде теріс жағына да жазыла береді.

Іскери хаттарды конверт іші екі бүктеуден артық салмау керек. Маңызды хаттарды бүктеуге болмайды, оларды үлкен конверттермен жібері керек.

Визиттік карточканы ұсынғанда аты-жөнді дауыстап айтады, алғанда, алушының тегін айту керек. Бұл қате айтылудан сақтайды.

Іскери адам өзімен бірге он карточкадан кем емес ұстап жүру керек. Фирма қызметкерлірінде визиттік карточканың бар болуы, партнерлермен сұхбаттасуға көмектеседі, яғни бұл жалпыға бірдей қабылданған ұлтаралық этикет нормаларына сәйкес болып келеді.Сөйтіп, визиттік

карточка, тұлғаның біті болып есептелінеді. Сондықтан оны  ұқыптап ұстау керек.Ұқсас жұмыстар

Ресми құжаттардың мәтіндік ерекшеліктері және үш тілге аударылуы
Ресми іскери құжаттарды ағылшын тілінен қазақ тіліне аударуда кездесетін мәселелер
Ресми іскери құжаттарды қазақ тіліне аудару тәсілдері
Бизнестегі этикалық нормалар
Іскерлік хаттарды аудару кезінде қолданылатын әдіс-тәсілдерді анықтау, ерекшеліктерін сараптамалау
Іс жүргізу
Қызметтік хаттардың түрлері
Экономикалық ақпарат тұжырымдамасы экономикалық ақпарат жүйесі
Ағылшын тілінен қазақ тіліне аударғанда лексикалық және грамматикалық трансформацияның түрлерін талдау
Жapнaмaның тeopиялық нeгiздepi
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс
Жастар арасындағы жұмыссыздықтың алдын алу шаралары.
Тергеушінің тергеу бөлімінің бастығымен және анықтау органдарымен өзара әрекеттесуі
Адамдар арасындағы қарым-қатынастар
Теңіз сорапты штангілі қондығылармен жабдықталған ұңғылардың жабдығын таңдау және технологиялық жұмыс режимін орнату
Ақша қаражаттарының қоры қаржы қатынастарының материалдық-заттық көрінісі ретінде
Мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын анықтау үшін модельдік методикалық нұсқаулар
Газды-сұйықты өнімнің атқылауын болдырмау үшін ұңғы сағасын жабдықтау жүйелерін зерттеу және жетілдіру