Тау қазығұрты


1. Cystopteris filix fragilis (L) Borbas — Пузырник ломкий — мортылдақ. Көп жылдық. Таудың бүталы белдеулерінде, көлеңкелі жартастарда, сондай-ақбұлақ жағаларында өседі.

Спора: VII-VIII. 

Thelypteridaceae Pichi sermolii — Телиптерисовые — Аратісті тұқымдасы. 

2. Thelypteris palustris Schott — Телиптерис болотный — Батпақты аратіс Көп жылдық. Бұлақ жағаларында жиі кездеседі.

Спора: VII-VIII

Aspidiaceae Mett ex Frank — Аспидиевые тұқымдасы 

3. Dryopteris filix mas Shott — Щитовник мужской — Еркек усасыр. Көп жылдық. Көлеңкелі аралас ормандар мен шыршалы ормандарда, сол секілді жартас түбінде және тасты топырақта өседі. Шаруашылық маңызы: Тамырсабағы — фильмариннің қайнар көзі.

4. Polystichum lonchitis (h) Rotch — Многорядник копьевидный. Көп жылдық. Жартаста, тастардың арасында, альпі және субальпі белдеулерінің көлеңкелі жерлерінде өседі.

Спора: VII-VIII.

Aspleniaceae Mett ex Frank — Костенцовые — Қалампыршөп тұқымдасы 

5. Asplenium trichomanes L — Костенец волосовидный — Қалампыршөп. Көп жылдық. Көбінесе көлеңкелі жерде, субальпіге дейін жартас сызатында өседі.

Спора: VI-VIII.

6. A. viride Huds — К. зеленый — Жасыл қалампыршөп.

Көп жылдық. Субальпіге дейін көлеңкелі жерлерде кездеседі, сондай-ақ жартас сызаттарында өседі.

Спора: VII-VIII.

7. A. ruta — muraria L — К. рута постенная — қалампыршөп. Көп жылдық. Көлеңкелі және ылғалды жерлерде өседі, сонымен қатар жартас сызаттарында кездеседі, тасты бөктерде өседі.

Спора: VI-VIII.

8. Ceterach officinaram Willd — Скребница обыкновенная — Кәдімгі тарақшөп. Көп жылдық. Құрғақ жартас сызаттарында, таудың төменгі беткейінде, альпіге дейінгі белдеуде өседі.

Спора: VII-VIII.

SinopteridaceaeKoidz — Синоптерисовые тұқымдасы 

9. Cheilanthes persica Mett ex Kuhn — Краскучник иранский — Иран ызбаны. Көп жылдық. Жартас сызаттарында, далалы және таудың төменгі бөлімінің шөлді жерлерінде өседі.

Спора: VII-VIII.

 

Adiantaceae ching — Адиантовые — Сүмбіл тұқымдасы

 

10. Adianthum capillus veneris L — Адиантум венерин волос. Көп жылдық. Ылғалды суармалы жартастарда, сарқырама астында және тау өзені мен жылға жағалауларында өседі. Оранжериялар мен бөлмелерде өсіріледі.

 

Polypodiaceae Bercht. et Presl — Многоножковые (настоящие папоротники) — Нағыз усасырлар тұқымдасы

 

11. Polypodium vulgare L — Многоножка обыкновенная, сладкий корень -Кәдімгі қырықаяқ, тәтті тамыр. Көп жылдық. Сызаттарда, жартаста, тау беткейлерінде, көлеңкелі ормандарда, альпіге дейінгі белдеулерде өседі.

Спора: VII-VIII.

 

Ophioglossaceae Agardn — Ужовниковые — Жылантіл тұқымдасы.

 

12. Ophioglossum vulgatum L. — Ужовник обыкновенный — Кәдімгі жылантіл. Көп жылдық. Дымқыл шалшықтанған шалғындықта, өзен және көл жағалауларында өседі.

Спора: VII-VIII.

13. Botrychium lunaria (L) Sw — Гроздовник полулунный — Жарты айлы шоқшабас. Көп жылдық. Қысқа шөпті шалғындықтарда, тау беткейлерінде және альпі белдеуінің тасты шалшықтарында өседі.

Спора: VI-VII

 

Eguisetaceae Rich ex DC — Хвощевые — Қырықбуын тұқымдасы

 

14. Eguisetum arvense L. — Дала қырықбуыны. Көп жылдық. Өзен және жылға жағалауларында, дымқыл шалғындықта, батпақ шеттерінде, арамшөп ретінде таста жиі өседі.

Спора: IV-V

Шаруашылық маңызы: дәрілік және тағамдық.

15. Е. ramosissimum Desf- X. Ветвистый — Бұтақты қ. Көп жылдық. Далалы және тасты беткейлерде, өзен және жылға жағалауларында, құмды, құрғақ жерлерде өседі.

Спора: V-VII.

16. Е. hiemale L — X. Зимующий. Көп жылдық. Аралас ормандарда, таста және құмды бөктерде, орман өзендерінің жағалауларында өседі.

Спора: VI-VIII.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, металдарды, ағашты жылтырату және тазарту үшін пайдаланады.

 

Cupressaceae Barte — Кипарисовые — Сауыр ағашы тұқымдасы

 

17. Jimiperus turkestaniko Kom. — Можжевельник туркестанский -Түркістан аршасы. Балғын аршасы. Көп жылдық. Таудың альпілік, субальпілік және жоғарғы орманды шеттерінде өседі.

VII-VIII. гүлдейді.

18. J. seravschanica Kom — М. Зеравшанский — Зеравшан аршасы. Көп жылдық. Құрғақ таулы бөктерде, сондай-ақ төменгі және ортаңғы белдеулерде өседі.

VI-VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жақсы ағаш береді, беткейлерді орнықтыруға, эрозияға қарсы қолданады.

19. J.semiqlobosa Regel — М. Полушаровидный — Жарты шартәріздес аршасы. Көп жылдық. Құрғақ тау бауырларында өседі, үлкен топтарда сирек кездеседі.

VII-VIII гүлдейді

Шарушылық маңызы: Ағаштарынан қаламдар жасауға, шыбықтарынан эфир майларын алуға.

 

Ephederaceae Dumort — Эфедровые — Қылша тұқымдасы

 

20. Ephedra redeliana Florin — Хвойник Регелевский – Қылша. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеулерінің тасты беткейлерінде, тау өзендерінің жағасында өседі.

VI, VIII. гүлдейді және жеміс салады.

21. Е. eguisetina Bunge — X. Хвощевый — Қырықбуын қ., Тау қ. Көп жылдық. Таудың төменгі, ортаңғы белдеулерінің оңтүстік тасты беткейлерінде өседі.

VI, VIII. гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Құрамындағы дәрілік алколоид — эфедринді шығарып алуға басты шикізат болады.

 

Typhaceae Juss. — Рогозовые — Қоға тұқымдасы

 

22. Турһа latifolia L — Рогоз щироколистый — Жалпақ жапырақты қоға, май қоға, жекен. Көп жылдық. Өзен, көл жағалауларында, батпақта, арық шеттерінде өседі.

VI — VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Қоректік, крахмал ұстаушы, техникалық.

23. Т. angustifolio L — Р. узколистый — Жіңішке жапырақты қ. Айыл қ. Таста қоға, қара қоға, алқоя.

VII-VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Техникалық, крахмал ұстаушы, қоректік.

24. Т. minima Funck — Р. малый — Қоға.

Көп жылдық. Өзен, көл, батпақ жағалауларында өседі.

VI-VIII. гүлдейді.

 

Potomogetonaceae Dumort — Рдестовые — Шалаң тұқымдасы.

 

25. Potomogeton pectinatus L. — Рдест гребенчатый — Тарақ бас шалаң, қазоты. Көп жылдық. Өзен шығанақтарында, тұщы көлде 20 см-ден 5-6 метрге дейінгі тереңдік суда өседі.

26. P. pusillus L — Р. маленький — Кішкентай шалаң. Көп жылдық. Өзендерде, көлдерде, тоған суларында өседі.

VII -VIII. гүлдейді.

 

Juncaginaceae Rich — Ситниковидные -Елекшөп тұқымдасы.

 

27. Triglochin maritimum L — Триостренин приморский. Көп жылдық. Көл, өзен жағалауларында, дымқыл шалғындықта өседі.

V-VIII. гүлдейді.

 

Alismataceae Vent — Частуховые — Кербезгүл тұқымдасы.

 

28. Alisma plantago aguatica L — Частуха подорожниковая — Бақа жапырақ тәрізді кербезгүл. Көп жылдық. Әртүрлі суқоймалардың жағалауларында өседі.

VII-VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, емдік.

29. Sagittario sagittifolia L. — Стрелонист стрелонистный — Жебежапырақты жебежапырақ. Көп жылдық. Суларда, жағалауларда, түйықталған немесе азғана ағатын су қоймаларында өседі.

VII -VIII. гүлдейді.

Шаруашылык маңызы: Қоректік, құрамында крахмал бар

30. S. trifolia L. — С. трилистый — Үш жапырақты жебежапырақ. Көп жылдық. Суда, жағалауларда тоқтап тұрған және аз ғана ағатын суқоймаларында өседі.

VI -VIII. гүлдейді

Шаруашылық маңызы: Қоректік өсімдік, бұтақтарының құрамында крахмал өте көп.

 

Butomaceae Rich — Сусаковые — Теңгебас тұқымдасы.

 

31. Butomus umbellatus L. — Сусак зонтичный — Шатыршалы теңгебас, ақшұнақ, акшоқан. Көп жылдық. Ылғал шалғындықта, өзеннің дымқыл жағалауларында, жиі суда өседі.

V- VIII. гүлдейді. VI — XI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Құрамында крахмал бар, қоректік.

 

Роасеае — Мятликовые — Коңырбас, қоңырат тұқымдасы.

 

32. Imperata cylindrica (L) Beaw — Императа цилиндрическая

Көп жылдық. Құмда, өзен, арық жағалауларында және дымқыл тұзсыз

шалғындықта өседі.

IV — V. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Азықтық (төм. сапада.), сәндік.

33. Erianthus ravennae (L) Beaw — Эриантус равенский — Теңбе-тең қарақамыс. Көп жылдық. Өзен алқаптарында, көл және арық жағалауларында өседі.

VII — VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Азықтық, техникалық, құрылыстық.

34. Bothriochloa ischaemum (L) Keng — Бородая кровоостанавливающий -Қантияр бозшағыл. Көп жылдық. Таудың құрғақ беткейлерінде және қыраттарында өседі, көбінесе жазық далаларда кездеседі.

VII -VIII. гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем-шөптік.

35. Achnatherum caragana (Trin) L. — Чий лисий – Ши. Көп жылдық. Құрғақ алқаптарда, ұсақтасты және батпақты жерлерде және далалы, шөлейт жерлерде өседі.

VI -VII гүлдейді

Шаруашылық маңызы: Жем-шөптік.

36. Stipa capillata L. — Ковыль волосотик (тырса) — Қылқан боз. Көп жылдық. Шалғындықта және тау даласында өседі.

VI -VII гүлдейді

Шаруашылық маңызы: Жем-шөп

37. Milium vernale Bieb — Бор весений — Көктем тарышығы. Бір жылдық. Тау шалғындықтарында және бұталы жерлерде өседі.

IV -VI гүлдейді

38. М. effusum L. — Б. раскидистый — Шашыраңқы тарышығы.

Көп жылдық. Таудың орман белдеулерінде және субальпілік шалғындықта өседі.

VI — VIII. гүлдейді

39. Phleim paniculatum Huds — Тимофеевка метельчатая — Шашақты атқонақ. Бір жылдық. Даланың құрғақ бөктерінде және құрғақ шалғындықта өседі.

VIII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем — шөп

40. P. Phleoides (L) Karst — Т. степная — Далалық атқонақ. Көп жылдық. Құрғақ шалғындықта, далада және таудың тасты бөктерінде өседі.

V -VII гүлдейді

Шаруашылық маңызы: Жақсы жем-шөп

41. Alopecurus arundinaceum Poir (A. Venticosus Pers) — Лисохвост тростниковый – Түлкі құйрық. Көп жылдық. Шығанақты және күн түсетін шалғындықта, өзен және жылға жағалауларында өседі.

V -VII гүлдейді және жеміс береді.

Шаруашылық маңызы: жем-шөп.

42. A. pratensis L. (A. Songaricus (schrenk) V. Petrov) — Л. луговой -Шалғындық т. Көп жылдық. Альпі және субальпі шалғындығында өседі.

V –VI гүлдейді

Шаруашылық маңызы: Жоғары сападағы жем-шөп

43. A. myosuroides Huds — Л. мышехвостый

Бір жылдық. Арықтың шеттерінде және жылға жағалауында өседі, кейде арамшөп түрінде кездеседі.

V –VI гүлдейді

44. Agrostis subaristata Aitch, et Hemsl — Полевица остистая — Қылтанақты суоты. Көп жылдық. Дымқыл жерлерде, өзен және жылға жағалауларында өседі.

VI -VIII гүлдейді

45. A. hissarica Roshev — П. гиссарская — Гиссар с. Көп жылдық. Субальпі белдеуінде, шалғындықта және тау өзендерінің жағалауында өседі.

VII -VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем-шөп

46. A. gigantea Poth (A. Alba L, Cihna karatavirnsis Pave) — П. гигантская -Алып с. Көп жылдық. Ылғалды жерлерде, жылға жағалай шалғындықта, өзен арналарында өседі.

VI — VIII гүлдейді және жеміс береді.

Шаруашылық маңызы: Жем-шөп.

47. Calamagrostis pseudophragmites (Hall, fil,) kal. (C.glausa(M.Bieb) — Вейник ложнотростниковый — Жалған қамыс айрауық. Көп жылдық. Құмды қыртыста, өзен, көл, арық жағалауларында, ылғал шалғындықта өседі.

VI -VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем-шөп

48. Avena sativa L. — Овес посевной — Егістік сұлы. Бір жылдық. Егістіктегі бидайда арамшөп ретінде өседі.

VI -VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Бағалы жем-шөп, мәдени өсімдік.

49. A. fatcea — О. пустой. Овсюг — Қарасұлы.

Бір жылдық. Егістікте мәдени астық болып басым өседі.

V -VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

50. Phragmites australis (Cav) rin. ex Stend.(Ph. Communis Trin) — Тростник обыкновенный — Кәдімгі қамыс, Құрақ. Көп жылдық. Көп, жылға жағалауларында тоғай жасай өседі, шығанақты шалғындықта, өзеннің құйылысында өседі.

VII — X гүлдейді және жеміс салады. Шаруашылық маңызы: Техникалық, жем шөптік.

51 .Ph. altissimus (Kunth) — Т. гигантский — Алып қ. Көп жылдық. Шалшықтанған жағалауда өседі.

VII-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Техникалық, жем шөптік.

52. Eragrostis pilosa (L) Beauv — Полевичка волосистая — Түкті шитары Бір жылдық. Өзен және су қоймаларының құмды жағалауларында өседі.

V-VIII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық.

53. Е. minor Host — П. малая — Кіші шитары. Бір жылдық. Құмды және шалшықты бөктерде өседі, сондай-ақ арық және өзен жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық, мәдени.

54. К. cristata Domin — Т. гребенчатый — Дұғаш. Көп жылдық. Далада, далалы бөктерде, далалы шалғындықтарда, субальпі белдеулеріне дейінгі жерлерде өседі.

55. Melica altissima L. — Перковник высокий — Биік шағырбидай. Көп жылдық. Бұталы тоғайларда өседі.

VI-VII гүлдейді.

56. Aeluropus repens Pad — Прибережница ползучая — Жатаған ажырық.  Көп жылдық. Тұзды құмда өседі.

V-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп

57. Dactylis glomerata L. — Ежа сборная — Жима тарғақ. Көп жылдық. Субальпіге дейінгі белдеуде шығанақты шалғындықта өседі.

VI-VII гүлдейді.

ІІІаруашылық маңызы: Жем шөп.

58. Selerochloa dura Beauv — Жестоколосница твердая — Қатты егеубас. Бір жылдық. Көшеде, арықта, қоныс орындарында өседі.

IV-VI гүлдейді және жеміс салады.

59. Роа bulbosa L. — Мятлик луковичный — Жуашықты коңырбас. Көп жылдық. Балшықты тау бөктерінде өседі.

IV-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

60.  P. pratensis L. — М. луговой — Шалғындық қоңырбас. Көп жылдық. Бұталы жерлерде және шалғындықта, жылғада және арықта өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

61. P. angustifolia L. — М. узколистый — Жіңішке жапырақты қ. Көп жылдық. Құрғақ шалғындықта, далада, тау бөктерінде өседі.

V-VIII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

62. P. nemoralis L. — М. лесной — Орман қ. Көп жылдық. Шалғындықта және бұталы жерлерде өседі.

V-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

63. P. stepposa Roshev — М. степной — Далалы қ. Көп жылдық. Құрғақ дал алы бөктерлерде және тау далаларында өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

64.Glyceria plicata Files — Манник складчатый — қатпарлы миядән. Көп жылдық. Судың, су қоймаларының жағалауларында және суда өседі.

V-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

65. Festura valesiaca Goudin — Овсяница валезийская — Бетеге Көп жылдық. Далада, Құрғақ, далалы шалғындықта және далалы бөктерде өседі.

IV-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

66. Ғ. pratensis Huds — О. луговая — Шалғындық бетеге. Көп жылдық. Ылғал шалғындықта және өзен, жылға жағалауларында өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

67.F. regeliana Pavl. — О. Гегелевская — Регелев бетегесі. Көп жылдық. Дымқыл шалғындыкта, егістікте және өзен мен жылға арналарында өседі.

V-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

68.Ғ. gigantea Vill — О. гигантская — Нар бетеге. Көп жылдық. Ормандарда, бұталардың арасында және биік шөпті тау шалғындығында өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

69.Vulpia persica V.Krecz. etbobr — Вульпия иранская — Иран ілбісі. Бір жылдық. Шөлейтті тау бөктерінде және таудың төменгі белдеуінің құрғақ беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

70.Nordurus Krauser V. Kreczt Bobr — Белоусник краузе — Аққылтан Бір жылдық. Ұсақ тасты тау бөктерінде және шөлейтті тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

71 .N. orientalis Boiss L. — Б. восточный — Шығыс а. Бір жылдық. Шөлейтті тау бөетерінде және таудың төменгі белдеуінде өседі.

IV-V гүлдейді.

72.Loliun temulentum — Плевел опьяняющий — Үйбидайық Бір жылдық. Мекендерде жиі егістік жерлерде жабайы түрде өседі.

V-VI гүлдейді.

73.L. pevenne L. — П. многолетный — Көп жылдық ү.. Көп жылдық. Егістікте, бау-бақшаларда, арықтың жағаларында, Құрғақ, ашық беткейлерде өседі.

V-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөп.

74.Bromopsis inermis Halub — Кострец безостый. Көп жылдық. Далалы шалғындықтарда, ұсақ тасты және тасты бөктерде және өзен аңғарларында өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

75. В. turkestanica Halub — К. Туркестанский Көп жылдық. Биіктаулы тасты бөктерде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жайылымдық өсімдік.

76.Bromus secalimes L — Костер ржаной — қарабидайлы арпабас. Бір жылдық. Егістікте тек қана арамшөп болып өседі.

VI-VII гүлдейді.

77.В. oxyodon Schrenk — К. Острозубый – Арпабас. Бір жылдық. Тау бөктерінде және таудың төменгі белдеуінде, егістікте арамшөп болып өседі.

IV-VI гүлдейді.

78.В. lanceolotus Roth — К. Латцетный. Бір жылдық. Далалы тау бөктерінде және таудың төменгі белдеуінде жабайы арамшөп болып өседі.

V-VII гүлдейді.

79.В. danthoniae Trin — К. Дантона — Дантон а. Көп жылдық. Құрғақ далалы жерде, құмда, тау бөктерінде өседі, егістікте жабайы түрде кездеседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

SO.Boissiera sguarrosa (Saland) Nevski — Буассьера растопыренная -Талпиған буассьера. Бір жылдық. Шөлейтті далада және тасты тау беткейлерінде өседі.

IV-VI гүлдейді.

81.Henrardia glabriglumis (Nevski) Ovcr,(Pholiurus glabriglumis Neveski) -Генрардия голочешуйная. Бір жылдық. Тасты, Құрғақ бөктерде өседі. V-VII гүлдейді және жеміс салады.

82.Brachypodium pinnatum (L) Beaw — Коротконожка перистая -Шебершөп. Көп жылдық. Орманды, бұталы далады, шалғындықта өседі.

VI-VII гүлдейді.

83.Agropyron fragile P. Candargy — Пырей ломкий — Сынақ бидайық. Көп жылдық. Тегіс құмды далалы жерлерде, құмда өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

84.A. pectinatum (Bieb) Beaw.(A. Pectinifonne Rolm, et. Schult, A.karataviense Pavl). — П. гребневидный — Тарақ бидайық. Көп жылдық. Құрғақ далалы жерлерде, тау бөктерінде, төбелерде өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

85.A. cristatum L. — П. житняк — Еркекшөп. Көп жылдық. Құрғақ далалы жерлерде, дала беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

86.Elytrigia trichophora Nevski — Элитригия волосоносная. Көп жылдық. Далалы жерлерде, тасты беткейлерде, бұталардың арасында өседі.

V-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

87.Е. repens Nevski — Э. ползучая

Көп жылдық. Далалы жерлерде, шалғындықта, жиі егістікте жабайы түрде кездеседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

88.Eremopyrum tritirceum Nevski — Мортук пшеничный – Мортық. Біржылдық. Шөлейтті, далалы жерлерде, қүмды және тасты топырақтарда өседі.

IV-V гүлдейді және жеміс салады.

89.Е. orientale Jaub et Spach — M. восточный — Шығыс мортығы. Бір жылдық. Оңтүстік шөлейтті далалы жерлерде, Құрғақ беткейлерде, тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

90.Algilops cylindrica Host — Эгилопс цилиндрический — Қылтаншөп. Бір жылдық. Құмды топырақта, өзен аңғарларында өседі. Егістікте жабайы түрде өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

91 .А1. Triuhcialis L — Э. трехдюмовый. Бір жылдық. Таудың төменгі жағында сазды топырақта өседі.

V-VI гүлдейді.

92.Heteranthelium piliferum Hochst — Разноколосочник волосоносный. Бір жылдық. Таудың оңтүстік төменгі белдеуінде, құрғақ, тасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

93. Elymus macrolepis Drob — Волоснец крупночешуйный – Қияқ. Көп жылдық. Таудың ортаңғы және жоғарғы белдеуінің тасты бөктерінде және тау шалғындығында өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік

94. Е. tianschanicus Czer. — В. тяньшаньский — Тяныпань қияғы. Көп жылдық. Таудың төменгі және жоғарғы белдеуінің тасты, құрғақ беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

95.Е. dahuricus Turcz. ex Griseb — В даурский. Көп жылдық. Таудың орташа белдеуіне дейін тау аңғарларында өседі.

VI-VII гүлдейді.

96.Hordeum bulbosum L. — Ячмень луковичный – Арпа. Көп жылдық. Оңтүстік даланың құрғақ беткейлерінде өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік, азықтық.

97.Н. geniculatum All — Я. коленчатый — Арпа Бір жылдық. Таудың құрғақ беткейлерінде, құмда өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

98.Н. spontaneum С. Носһ — Я. дикий — Жабайы арпа. Бір жылдық. Таудың оңтүстік бөктерінде құрғақ жерлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

99.Taeniatherum crinitum Nevski — Лентоостник длинноволосый. Ұзын шашты таспамұрт. Бір жылдық. Тау бөктерінің Құрғақ және тасты беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Қауіпті арамшөп, қатты ұшымен жануарлардың ауызы мен терісіне зақым келтіреді.

 

Cyperaceae Juss — Осоковые — Өлең тұқымдасы.

 

100. Pycreus globosus Reichenb — Ситовник шаровидный — домалақ қоғашық. Бір жылдық немесе көп жылдық. Өзен, жылға, арық жағаларында, ылғалды жерлерде өседі, егістікте арамшөп болып кездеседі.

VI-VIII гүлдейді.

101. Cyperus fuscus L — Сыть черно-бурая — Қара-қоңыр сәлемшөп. Бір жылдық. Өзен, көл жағалауларында, ылғал шалғындықта өседі.

VIII — гүлдейді.

102. С. longus L — С. длинная — Ұзын сәлемшөп. Көп жылдық. Өзен, көл жағалауларында, ылғал шалғындықта өседі.

VI-IX гүлдейді.

103. Carex diviso Huds — Осако скученная — Қияқ өлең. Көп жылдық. Сортаң шалғындықта өседі.

V-VII гүлдейді.

104. С. pochystylis J.Gray. — О. Толстостолбиковая. Көп жылдық. 1500-2000 м тау бөктерінде, шалшықты шөлейтті жерлерде өседі.

IV-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Ерте көктемгі, жайылымдық жем шөп.

105. С. Turkestanica Regel — О. туркестанская — Түркістан өлеңі.

Көп жылдық. Орманды тау бөктерінде және тасты, далалы беткейлерде өседі.

V гүлдейді.

 

Araceae Juss — Аронниковые — Шаянот тұқымдасы.

 

106. Arum korolkowii Regel — Аронник Королькова — Карольков шаяноты Көп жылдық. Сай-салада, бұталардың арасында өседі.

V-VI гүлдейді.

107. Eminium lehmannii (Bunge) O.kuntze (E.regelii Vved) — Эминиум Леманика ~ Леман күшаласы. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінде, тау бөктерінде және құмды, шөлейтті жерлерде өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Түйнектерінің құрамында улы алкалоидтар бар.

 

Juncaceae Juss — Ситниковые — Елекшөп тұқымдасы.

 

108. Juncus bufonius L. (Juncus erythropodus v.krecz) — Ситник красноногий — қызғылт елекшөп.  Бір жылдық. Жағалауларда, ылғалды жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

109. J. turkestanicus V.krecz, et Contsch. — С. Туркестанский — Түркістан елекшөбі.

Көп жылдық. Бұлактарда және ылғалды шалғындықтарда өседі.

VI-VII гүлдейді.

110. J. Brachytepalus V.krecz, et Contsch- С. Короткоцветновый. Көп жылдық. Шалшықтанған жерлерде, өзен мен жылға жағалауларында өседі.

VIII-X жеміс салады.

 

Alliaceae j — Луковые — Жуа тұқымдасы.

 

111. Allium drobovii Vved — Лук Дробова. Көп жылдық. Таудың тасты — ұсақ тасты, далалы бөктерінде кездеседі.

V-VII гүлдейді.

112. A.orescordum Vved — Л. горночесночный — Тау сарымсақ. Көп жылдық. Таудың тасты — ұсақ тасты далалы бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

113. A.scabriscapum Boiss — Л. Шероховатостебельный. Көп жылды. Таудың оңтүстік бөлігінің шөлейтті, тасты, далалы бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

114. A. inconspiceum Vved — Л. Незаметный. Көп жылдық. Тау бөктерінде өседі.

VI-V гүлдейді.

115. A. lutescens Vved — Л. Желтоватый. Көп жылдық. Ұсақ тасты — тасты далалы беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

116. A. longiradiatum (Regel) Vved — Л. Длиннолучевой. Көп жылдық. Тау бөктерінің орманды жерлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

117. A. oreoprasum Schrenk — Л. Горный. Көп жылдық. Тасты тау бөктерінде, жартастарда өседі.

V-VII гүлдейді.

118. A. talassieum Regel — Л. Таласский. Көп жылдық. Тасты тау бөктерінде, жартастарда өседі.

VII-VIII гүлдейді.

119. A. caesium Schrenk — Л. Голубой. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіне дейінгі шөлейтті, далалы жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: витаминдік, азықтық.

 

Lileiaceae Juss — Лилейные

 

120. Colchicum luteum Baker — Безвременник желтый. Көп жылдық. Биік таулы аймақтарда, қарда, сайларда өседі.

IV-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Малға улы өсімдік.

121. Eremuras regelii Vved — Эремурус Регеля — Регель шырышы. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінде және биік тау бөктерінде, топырақты, тасты жерлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тамыры декстринге бай.

122. Е. turkestanicus Regel — Э. туркестанский — Түркістан шырышы. Көп жылдық. Субальпі шалғындығында және жартастарда өседі. Сай-саламен тау бөктеріне дейін түседі.

V-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тамыры декстринге бай.

123. Е. tianschanicus Patijet Vved — Э. тянынаньский — Тяньшань шырышы.

Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінің оңтүстік тасты беткейлерінде және орманды тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Тамыры декстринге бай, сәндік, азықтық өсімдік.

124. Е. rabustus Regel — Э. мощный — Ірі шырыш. Көп жылдық. Субальпі белдеуіне дейінгі шалғындықты тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Тамыры декстринге бай, сәндік, азықтық.

125. Е. lactiflorus O.Fedtsch — Э. молочноцветный. Көп жылдық. Субальпі белдеуіне дейін ұсақ тасты-тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

126. Е. hilariae M.Pop, et Vved — Э. Иларии Көп жылдық. Шалшықты және тасты бөктерде өседі.

IV-V гүлдейді.

127. Gagea ckamutovae (Pach) Pasch — Гусиный лук Хомутовой -Хомутова казжуасы. Көп жылдық. Биік емес тау бөктерінде, жазықтықта өседі.

IV-V гүлдейді.

128. G. gageoides (zuce) Vved — Т.Л. гусятниковый – Қазжуа. Көп жылдық. Шөлейтті тау бөктерінде, жиі жазықтықта өседі.

IV-V гүлдейді.

129. G. minutiflora Regel — Т.Л. мелкоцветный – Қазжуа. Көп жылдық. Таудың альпі белдеуінде тасты, орманды беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

130. Korolkowia sewerzowii (Regel) Regel. — Корольковия Северцова -Северцов алғасы, тау алғасы. Көп жылдық. Таудың субальпі белдеуіне дейінгі тасты, орманды беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік, құрамында крахмалы бар, улы, жуа.

131. Rhinopetalum stenantherum Regel — Ринопеталюм узкопыльниковый — У шөп.

Көп жылдық. Шөпті, тасты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

132. Tulipa korolkowii Regel — Тюльпан королькова — Корольков қызғалдағы. Көп жылдық. Аласа тауларда және тау бөктерінде, құмды, тасты беткейлерде өседі.

III-IV гүлдейді.

133. Т. kayfmanniana Regel — Т. кауфмановский. Көп жылдық. Таудың альпі белдеуіне дейінгі тасты беткейлерде өседі.

IV-VI гүлдейді.

134. Т. dasystemonoides Vved — Т. Ложноволосистычиносный. Көп жылдық. Таудың альпі белдеуінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

135. Schilla puschkinioides Regel — Пролеска пушкиниевидная — Супияз Көп жылдық. Аласа тау бөктерінің шыңдарында, қар дақтарының айналасында өседі.

VI-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

136. Polygonatum sewerzowii Regel — Кукена Северцова. Көп жылдық. Орманды және бұталы, ірішөпті тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

 

Amaryllidaceae Jaume — Амариллисовые тұқымдасы.

 

137. Ixiolirion tataricum herb (Pall) — Инсиолирион татарский — Татар шөпжияры. Көп жылдьщ. Таудың төменгі белдеуінің шөлейтті, далалы беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

138. Ungernia sewerzowii В. Fedtsch — Унгерния Северцова — Северцов әсиясы. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінің бұталы, ірі шөпті-тасты беткейлерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

 

Jridaceae Juss — Касатиковые тұқымдасы.

 

139. Crocus korolhowii Mawet Regel — Шафран Королькова — Каролькова запраны. Көп жылдық. Орманды тау бөктерінде өседі.

III-IV гүлдейді.

140. С. alatavicus Regel et Semen — Ш. Ааатауский — Алатау запыраны. Көп жылдық. Орманды тау бөктерінде өседі.

141. Iridodictyum kolpokhowskionumi Radionenko — Иридодинтин шпаковского. Көп жылдық. Тасты және орманды тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

142. Iris sogdana Bunge — Косатин согдийский — Соғды құртқашашы. Көп жылдық. Ылғал шалғындықта, тау өзендердің, көлдердің, жылғалардың жағалауларында өседі.

VI-VII гүлдейді.

143.1. korolkowii Regel — К. королькова — Королькова құртқашашы. Көп жылдық. Тау бөктерінің бойымен өседі.

V-VI гүлдейді.

144. Juno subdecolorata Vued — Юнона обецвечанная — Түссіз шиқылдақ. Көп жылдық. Су ағатын арналарда, орман адырларында, ұсақ тасты жерлерде өседі.

IV-V гүлдейді.

145. J. magnifica Vued — Ю. великолепная – Шиқылдақ. Көп жылдық. Жартас сызықтарында немес жартастың май да топырақты жерлерінде өседі.

ІV — гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

 

Salicaceae Mirb — Ивовые — Тал тұқымдасы.

 

146. Salix alba L — Ива белая — Ақ тал. Ағаш. Су қоймаларының жағалауларында және өзен арналарында өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

147. S. niedzwieckii Goerz — И. Недзвецкого Бұталы. Тау өзендерінің жағалауларында өседі.

IV-V гүлдейді.

148. S. pycnostachya Andress — И. Мелкосережчатая Биік бұталы. Тау бөктерінің өзен жағалауларында өседі.

V гүлдейді.

149. Populus bachofeni Wierzb — Тополь Бахофена — Терек Биік ағаш. Тау өзенінің арналарында және тау бөктерінде өседі.

ІV гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Мәдени өсімдік, жасылдандырудың негізгі объектісі.

150. P. talassica Kom — Т. Таласский — Талас терегі. Ағаш. Тау өзендерінің арналарында және тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

 

Betulaceae S. F. Gray — Березовые — Қайың тұқымдасы.

 

151. Betula pendula Roth — Береза повислая, бородовчатая — Қотыр қайың Ағаш. Таудың батыс бөлігінің аралды ормандарында, таудың етектерінде өседі.

V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: техникалық, дәрілік, бояу ретінде қолданылады.

152. В. tianschanica Rupr — Б. тяныпаньская — Тяньшань қайыңы. Ағаш. Өзен арналарында, тау бөктерінде аз ғана топ болып өседі.

V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Мәдени отырғызуға пайдаланады.

 

Fagasceae Dumort — Буковые — Бук тұқымдасы.

 

153. Quercus robur L — Дуб черешчатый — Емен Ағаш. Өзен алқаптарында, сай-салада өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: техникалық, жем шөптік.

 

Celtideceae Link — Каркасовые — Таудаған тұқымдасы.

 

154. Celtis caucasica Willd — Каркас кавказский — Кавказ таудағысы Пәс ағаш. Оңтүстік тасты беткейлерде, жыраларда, жартастарда өседі.

IV-V гүлдейді, IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Мәдени, техникалық, тау ормандарының дамуына ұсынылады.

 

Moraceae Link — Тутовые — Тұт тұқымдасы.

 

155. Moras alba L. — Шелковица белая — Ақ тұт Ағаш. Мәдени өсімдік.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: сәндік, азықтық, техникалық, бояғыш

 

Cannabiaceae Enoll — Канаплевые тұқымдасы.

 

156. Cannabis ruderalis Janisch — Конопля сорная. Бір жылдық. арамшөп  болып өседі.

V-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: техникалық, азықтық, дәрілік.

 

Urticaceae juss — Крапивные — Қалакай тұқымдасы.

 

157. Urtico dioico L — Кропива двудомная — Қос үйлі қалақай.  Көп жылдық. Өзен жағалауларында, ормандарда, жыраларда өседі, сондай-ақ жабайы түрде кездеседі.

VI-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

 

Santalaceae R. Br — Санталовые тұқымдасы.

 

158. Thesimum minkwitzianum В. Fedtsch — Ленец минквиц – Кендірше. Көп жылдық. Таудың етегінің тасты бөктерінде өседі.

V гүлдейді және жеміс салады.

159. Тһ. arvense Horvatovszky — Л. полевой – Кендірше. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінің солтүстік беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

 

Polygonaceae Linde — Гречишные — Самалдық тұқымдасы.

 

160. Oxyria elatior R.Br, ex Meissn — Кисличник высокий – Биік саумалшық. Көп жылдық. Таудың альпі белдеуінде өседі, сондай-ақ жылға жағалауларында, дымқыл жартастарда өседі.

VI-VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

161. Rumex ocetosa L. — Щавель обыкновенный — Кәдімгі қымыздық. Көп жылдық. Альпі шалғындығында, орманда, шөпті беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Азықтық.

162. R. crispus L — Щ. курчовый — Бұйра қымыздық. Көп жылдық. Шалғындықта, егістіктің жағаларында жабайы түрінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жабайы шөп.

163. Reum wittrockii Lundstr — Ревень виттрока — Виттрок рауғашы. Көп жылдық. Шөпті және орманды тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

164. R. Maximowiczii Losinsk — Р. Максимовича — Максимович рауғашы. Көп жылдық. Шөпті және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

VІ гүлдейді.

165. Atraphoxis spinosa L — Курчавка шиповатая — Тікенді түйесіңір. Бұта. Ұсақ тасты беткейлерде, шалшықты далаларда және шөл-шөлейтті құмды жерлерде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

166. A. pyrifolia Bunge — К. грушелистая — Алмұрт жапырақты түйсіңір Бұта. Ұсақ тасты және құрғақ далалы беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

167. A. seravschanica Pavl — К. зеравшанская – Түйесіңір. Бұта. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

 

Chenopodiaceal Vent — Маревые — Алабота тұқымдасы

 

144. Polygonum thymifolium jaub et spach — Горец тимьянолистый –Таран. Бұта. Аласа таудың тасты және шалшықты беткейлерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді. VII-IX жеміс салады.

P. Hydropiper L — Г. перечный — Бұрыш самалдық. Бір жылдық. Өзен жағалауларында, шалғындық шығанақтарында өседі.

VII-IX гүлдейді.

145. P. Minus Huds — Г. малый – Таран. Бір жылдық. Жылға жағалауларында, ылғалды жерлерде, арықтарда өседі.

VII-IX гүлдейді.

146. Chenopodium botys L. — Марь душистая — Хош иісті алабота. Бір жылдық. Құмды топырақта, тасты беткейлерде және құрғақ өзен арналараында өседі.

VII-VІІІ гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, құрамында эфир майы бар.

147. Atriplex сапа С.А.Меу. — Лебеда седая — Көкпек. Жартылай бұта. Тұзды, шалшықты топырақта өседі.

VII-IX гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Отын ретінде және азық ретінде қолданылады.

148. Rhaphidophyton regelii Bunge — Рафидофитон Регеля — Регель тарбақайы. Бұта. Таудың тасты және ұсақ тасты бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

 

Coryophyllaceae juss — Гвоздичные — Қалампыр тұқымдасы.

 

149. Mesestemma karatavica Vved — Мезостема каратовская. Көп жылдық. Таудың тасты бөктерінде өседі.

V гүлдейді.

150. Stellaria media Vill — Звездчатка мокрица — Дымқыл жұлдызшөп. Бір жылдық. Орманда және шалшықты өзендерде өседі.

ПІ-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Азықтық.

151. S. turkestanica Schischk — 3. туркестанская — Түркістан жұлдызшөбі. Көп жылдық. Тасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

152. Cerastium pauciflomm Stev exser — Ясколко малоцветковая -Кішкене жапырақты мүйізшөп. Көп жылдық. Сирек кылқан жапырақты және аралас орманды өседі.

VI-VII гүлдейді.

153. С. bugeanum Vued — Я. бунгея — Бунга мүйізшөбі. Көп жылдық. Таудың шөпті беткейлерінде, шалғындықта өседі.

V-VII гүлдейді.

154. С. arvense L — Я. полевая — Дала мүйізшөбі. Көп жылдық. Шалғындықта, сиректеу орманның шөпті беткейлерінде өседі.

V-VIII гүлдейді.

155. Holosteum umbellatum L — Костенец зонтичный — Қалампыршөп. Бір жылдық. далалы тау бөктерінде өседі.

III-V гүлдейді.

156. Sagina saginoides Karst — Мшанка маховидная — Майлышөп. Көп жылдық. Таудың альпі және өзен шалшықтарында өседі.

V-VII гүлдейді.

157. Lepyrodiclis holosteoides Fisch, et Mey- Пашенник костенецовидный – Манай. Бір жылдық. Өзен жағалауларында, тау бөктерінде жабайы түрде өседі.

IV-VII гүлдейді.

158. L. stellorioides Schrenk — П. звездчатковидный — Манай шөп. Бір жылдық. Тау бөктерінде бұталардың арасында өседі.

V-VIII гүлдейді.

159. Minuartia kryloviana Schischk — Минуарция крыловская — Крылов егеуоты. Бір жылдық. Тасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

160. Arenaria ratundrfolia Bieb — Песчанка туркестанская — Түркістан құндақшөбі. Көп жылдық. Альпі белдеуінің ұсақ тасты бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

161. Silene longicalycina Kom — Смолевка длинночашечная —Сылдыршөп, ешкімия. Көп жылдық. Таудың тасты беткейлерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

162. S. baldschuanica — С. бальджунская — Сылдыршөп. Көп жылдық. Тау бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

163. S. korshinskyi Schischk — С. Коржинского — Коржинский сылдыршөбі. Көп жылдық. Таудың альпі белдеуінің тасты бетейлерінде өседі.

164. S. turkestanica Regel — С. туркестанский — Түрікстан сылдыршөбі. Көп жылдық. Бұталы тау бөктерінде және жартастарда өседі.

VI-VII гүлдейді.

165. Coronaria coriacea Schischk — Горицвет кожистый – Жанаргүл. Көп жылдық. Құрғақ тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

166. Gipsophila paniculata — Качим метальчатый — Шашақ бас қаңбақ. Көп жылдық. Дал алы аудандарда, өзен аңғарларында өседі.

VII-VI гүлдейді.

167. Allochrusa gypsophiloides Schischk — Алохруза качимовидная. Көп жылдық. Шөлейтті, орманды далалы және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

168. Dianthus attenuatus L — Гвоздика оттянутая — Қалампыр. Көп жылдық- Биік таудың ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

169. D. tianschanicus Schischk — Г. тяньшаньская — Тяныпань қалампыры. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты бөктерінде және шалшықты өзен жағалауларында өседі.

VII гүлдейді.

170. D. karataviensis Paul — Г. каратовская — Қаратау қалампыры. Көп жылдық. Тасты, шалшықты және құрғақ дала бөктерінде өседі.

VІ гүлдейді.

171. D. ugamicus Vued — Г. угамская — Угам қалампыры. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты және шалшықты беткейлерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

172. D. helenae Vued — Г. Елены — Елена қалампыры. Көп жылдық. Майда топырақты тау бөктерінде өседі. VI-VII гүлдейді.

 

Paeoniaceae Rudolphi — Пионовые — Шұғылық тұқымдасы.

 

173. Paeonia anomala L — Пион марьин корень – Шұғынық. Көп жылдық. Орманда, орманды шалғындықта және тау бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік, дәрілік, тағамдық.

174. P. hybrida Pall — П. степной — Дала шұғылығы. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінің бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: сәндік, тағамдық және дәрілік өсімдік.

 

Ranunculaceae juss — Лютиковые — Сарғалдақ тұқымдасы.

 

175. Trollius dschungaricus Regel — Купольница джунгарская – Жонғар күнгелдісі. Көп жылдық. 3800 м биіктік альпі шалғындығында және қылқанды, жапырақты ормандарда өседі.

VІ гүлдейді. Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

176. Т. altaicus С.А.Меу — К. алтайская — Алтай күнгелдісі. Көп жылдық. Субальпі және альпі шалғындығында және орманды белдеудің жоғарғы жағында өседі. VI-VII гүлдейді.

177. Delphinium dosyanthum Kar. et kiz — Живокость пушистоцветковая – Тегеурінгүл. Көп жылдық. Биік таулы шалғындықта өседі.

VII-VIII гүлдейді.

178. D. Oreophilum Hudh — Ж. Горолюбивая – Тегеурінгүл. Көп жылдық. Тасты биік таулы шалғындықта өседі.

VII-VIII гүлдейді.

179. D. bitematum Huth — Ж. дваждытройчатая. Көп жылдық. Тау бөктерінде, бұталы тоғайда және өзен арналарында өседі.

VI-VIII гүлдейді.

180. Aconitum rotundifalium var — Борец круглолистый — Дөңгелек жапырақ уқорғасын. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінің тасты беткейлерінде және альпі, субальпі шалғындығында өседі.

VII-VIII гүлдейді.

181. A. talassicum М.Рор — Б. таласский — Талас уқорғасын. Көп жылдық. Тау өзені арналарында, ылғалды жерлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

182. Anrmone petiolulusa Jus — Ветреница черешочковая — Сағақты желайдар. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінің тасты, далалы және шалғындықта тау бөктерінде өседі.

III-IV гүлдейді.

183. Ranunculus palyanthemus L. — Лютик многоцветковый — Аютабан. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіне дейінгі ылғалданған жерлерде өседі.

V-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

184. R. laetus Regel — Л. красивый — Әдемі сарғалдақ. Көп жылдық. Өзен, арық жағалауларында, бұталы тоғайда және ылғалданған жерлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

185. R. arvensis L. — Л. полевой — Дала сарғалдағы. Бір жылдық. Ылғалданған тасты жерлерде, жылғаларда өседі, ашық жерлерде жабайы түрінде кездеседі. V-VI гүлдейді.

186. R. sewerzowii Regel — Л. Северцова — Северцов сарғалдағы. Көп жылдық. Шөлейтті аймақтарда, тасты — ұсақ тасты тау бөктерінде, көшеде өседі.

187. Thalictrum isopyroides L — Василистник изопироидный — Маралоты Көп жылдық. Шөл далалы аймақтарда, таудың төменгі белдеуінде, жартастарда өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

188. Т. collinum Walter — В. холмовой – Маралоты. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуіне дейінгі беткейлерде, шалғындықта, суқоймаларының жағалауларында өседі. VI-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

189. Adonis parvifloram Fisch, ex DC — Златоцвет мелкоцветный — Уақ гүлді жанаргүл. Бір жылдық. Тұзды және құмды топырақта, жартастарда, ылғалды шалғындықта, бұталы тоғайда өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

 

Berberidaceae Juss — Барбарисовые — Бөріқарақат тұқымдасы.

 

190. Leontice ewersmannii Bunge — Леонтица эверемана — Торсылдақ. Көп жылдық. Шөлейтті аймақтардың шалшықты және құмды топырақта, тау бөктерінде өседі.

III-IV гүлдейді IV-V жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық және дәрілік.

191. Gymnospermium Albertii Regel — Гимноспермизм Альберта. Көп жылдық. Таудың ортаңғы және төменгі белдеуінің жапырақты ағаштар беткейлерінде өседі.

III-IV гүлдейді.

192. Berberis integerrima Bunge — Барбарис цельнокрастный — Бөріқарақат. Бұта. Тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

144. В. kummularia Bunge — Б. монетный Бұта. Жартасты, тасты тау бөктерінде, балшық бойымен өседі.

IV-V гүлдейді.

 

Papaveraceae juss — Маковые — Көкнәр тұқымдасы.

 

194. Chelidonicum mojus L. — Чистотель большой — Үлкен сүйелшөп.

V-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: дәрілік.

195. Glaucium corniculatum L. — Глауцлум ротатый — Мүйізді сымыр. Бір жылдық. Егісжайда, жолда және алаңда жабайы түрде өседі.

IV-VI гүлдейді.

196. G. fimbrilligerum Boiss — Г. бакрамчатый — Жалбыр сымыр. Екі жылдық. Таудың ортаңғы және төменгі белдеуінің тасты, шалшықты беткейлерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: техникалық.

197. Raemeria refracta L. — Ремерия отогнутая — Имек қызылтаңдай. Бір жылдық. Шалшықты топырақта, шөлейтті аймақтарда және тау бөктерінде өседі, ашық жерде жабайы түрде кездеседі.

IIV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады. Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

144. Papaver litwinowii Fe4de ex Bornm — Мак Литвикова – Литвиков  көкнәрі. Бір жылдық. Тасты және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

IV-VI гүлдейді.

199. P. povonimun Schrenk — М. павлиний — Жабайы көкнәр. Бір жылдық. Шалшықты және құмды топырақта өседі, тасты және ұсақ тасты шөлейтті беткейлерде өседі.

IV-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: ландшафт түзуші.

200. P. tianschanicum М.Рор — М. тяныпаньский — Тяньшань көкнәрі. Көп жылдық. Шалғындықта, альпі белдеуінің тасты және ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

 

Fumariaceae — Дымянковые — Көгілдір тұқымдасы.

 

201. Corydalis darwasica Regel — Хохлатка дарбазская — Айдаршөп. Көп жылдық. Таудың субальпі белдеуінде өседі, кейде жартаста өседі.

III-IV гүлдейді.

202. С. ledebouriana Kar. etkir — X. Ледебуровская — Айдаршөп. Көп жылдық. Таудың ортаңғы және төменгі белдеуінің шалшықты және тасты беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

203. С. sewerzowii Regel — X. Северцова- Северцов айдаршөбі. Көп жылдық. Шалшықты тау бөктерінде өседі.

III-V гүлдейді.

204. С. nudicaulis Regel — X. Голостебельная — Жалаң сабақты айдаршөп. Көп жылдық. Тауда және жартастарда өседі.

IV-VI гүлдейді.

 

Capparidaceae juss — Каперсовые — Кеуел тұқымдасы.

 

205. Capparis herbacea Willd — Каперцы колючие — Тікенді кеуел Жартылай бұта. Шалшықты, тұзды топырақта, шөлейтті аймақтарда өседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: тағамдық.

 

Brassicaceae juss — Капустные — Қырыққабат тұқымдасы.

 

206. Alliaria petiolata Bieb — Чесночник лекарственный — Дәрілік пиязшөп. Екі жылдық. Жапырақты ормандарда, бұталы тоғайда және тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: тағамдық, дәрілік.

144. Eutrema integrifolium Bunge — Эутрема цельнолистая — тұтас жапырақты деңгел. Көп жылдық. Жоғарғы және ортаңғы тау белдеулерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VII жеміс салады.

208. Sisymbrium brassiciforme С.А.Меу.- Гулявник капустовидный -Қырыққабат сарбосқурай. Екі жылдық. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

209. S. loeselii L. — Г. Леземив – Сарбасқурай. Бір жылдық. Екі жылдық. Бұталы тоғайда, далалы жерде, өзен жағалауларында өседі және ұсақ тасты беткейлерде жабайы түрінде кездеседі.

V-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Үй жануарларына беретін жем шөп

210. S. palymorphum Roth — Г. изменчивый – сарбасқурай. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты бөктерде, жартастарда және шалғындықтарда өседі.

IV-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

211. S. altissimum L. — Г. высокий — Биік сарбасқурай. Бір жылдық. Екі жылдық. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде, дала аңғарларында өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Үй жануарларына жақсы жем шөптік.

212. Torulario humilis Batsch — Четочник низкий — Аласа тікентүк. Бір жылдық. Далалы тау бөктерінің тұзды топырағында өседі.

V гүлдeйдi, VI жеміс салады.

213. Т. glandulosa Vass — Ч. железистый — Безді тікентүк. Бір жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінің шалшықты және тасты беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

214. Arabidopsis wallichii Busch — Резушка одуванчиколистая –Ақшешекше. Екі жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты бөктерінде өседі және жартастарда кездеседі.

V-VIII гүлдейді.

215. Drabobsis nuda Stapf- Крупичка голая — Жалаңаш бөртек. Бір жылдық. Құмды, адыр — бұдырлы далалы жерлерде және тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

216. Deseurainia Sophia Webb, ex Prante — Дескурайная София — София сармаласы. Бір жылдық. Тасты-ұсақ тасты тау бөктерінде және өзен жағалауларында өседі.

V-VII гүлдейді.

217. Sophiopsis sisymbrioides Schlz — Софийка гулявниковая — Сарбас тәрізді қыдық. Екі жылдық. Тасты тау бөктерінде және өзен жағалауларында өседі.

VI гүлдейді.

218. S. ашша Schulz — С. однолетняя — Қыдық. Екі жылдық. Шалшықты, тасты және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

219. Smelovshia calycina C.A.Mey. — Смеловские чашечная -Тостағаншалы бұрыш. Көп жылдық. Альпі белдеуінің тасты және ұсақ тасты беткейлерінде, жартастарда өседі.

220. Erysiseum marschallianum Andrz — Желтушник Маршалловский -Маршаллов ақбасқурай. Екі жылдық. Далалы аймақтарда, қыраттарда, бұталардың арасындағы шықтарда өседі.

V-VIII гүлдейді.

221. Е. sisymbrioides C.A.Mey — Ж. Гулявниковый – Ақбасқурай. Бір жылдық. Далалы аймақтардың құмды және тұзды топырақтарында өседі.

IV-V гүлдейді.

222. Е. Violascens — Ж. Фиолетовый. Екі жылдық. Тауда тасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

223. Bablarea stricta Andrz — Сурепка прямая — Түзу қышабас. Екі жылдық. Ылғал топырақта және суқоймаларының жағалауларында өседі.

V-VII гүлдейді.

224. В. vulgaris R.Br. — С. обыкновенная — Кәдімгі кышабас. Екі жылдық. Тау бөктерінде өседі, сондай-ақ шалғындықта жабайы түрде жиі кездеседі.

V-VI гүлдейді.

225. В. arcuata Opiz — С. дуговидная — Имек қышабас. Екі жылдық- Альпі белдеуіне дейінгі ылғалды топырақта, шығанақта және орман шалғындығында, суқоймаларының жағалауларында өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: дәрілік, тағамдық, техникалық.

226. Cardamine impatiens L. — Сердечник недотрога — Баймана Екі жылдық. орманда, бұталы тоғайда, өзен жағалауларында өседі.

V-VII гүлдейді.

227. Turritis glabra L. — Вяжечка гладкая — Жылтыр дүнгілше.

Бір жылдық. ¥сақ топырақты, кейде тасты беткейлерде өседі, шалғындықтарда, ашық жерлерде кездеседі.

V-VI гүлдейді.

228. Arabis pendula L. — Резуха повислая – Ақшешек.

Екі жылдық. Ағынды су қоймаларының жағалауларында, орманды белдеуінің тасты бөктерінде өседі.

IV-ІХ гүлдейді.

229. A. montbretiana Boiss — Р. Монбретовская — Ақшешек. Бір жылдық. Таудың Құрғақ беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

230. A. auriculata Lam — Р. ушковая — Құлақты ақшешек. Бір жылдық. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

231. A. Popovii Botsch et Vved — P. Попова — Попов ақшешегі. Көп жылдық. Ортаңғы тау белдеуінде өседі, жартас сызаттарында кездеседі.

IV-VI гүлдейді.

232. Isotis costata Kar.et Kir — Вайда рибристая – Шытыршық. Екі жылдық. Ұсақ тасты, ұсақ топырақты және тасты беткейлерде, далалы аймақтарда, өзен жағалауларында өседі.

V-VII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: техникалық.

233. Tauscheria losiocarpa Fisch ex DC — Таушерия опушенноплодная -Түсіңкі жемісті жолан. Бір жылдық. Далалы аймақтың шалшықты топырағында өседі, тасты беткейлерде кездеседі.

IV-VI гүлдейді.

234. Goldbachia laevigata DC — Гольдбахия гладкая — Жылтыр сәрияш. Бір жылдық. Далалы аймақтардың құмды, тұзды топырағында өседі, сондай-ақ тау бөктерінде кездеседі.

235. Pseudoclausia turkestanica Vassil — Ложноклаусия туркестанская -Түркістан жалғанкүрені. Екі жылдық. Тасты және ұсақ тасты беткейлерде, жартастарда және өзен арналарында өседі.

V гүлдейді.

236. P. mollisima Vassil — Л. мягчайшая — Жұмсақ жалғанкүрен. Екі жылдық. Таулы аймақтардың тасты беткейлерінде өседі, сондай-ақ жартас сызаттарында кездеседі.

IV-VI гүлдейді.

237. P. gracillima Vassil- Л. тончайшая — Жңішке жалғанкүрен. Екі жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің ұсақ топырақты және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

238. P. hispida М.Рор — Л. Щетинистоволосистая. Екі жылдық. Таулы аймақтарда, тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

239. P. tschimganica Vassil — Л. Чимганская. Екі жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты беткейлерінде өседі, сондай-ақ кепкен өзен арналарында кездеседі.

VI-VII гүлдейді.

240. Neuroloma asperrimem Botsch — Нервоплодник шершавый. Көп жылдық. Таулы аудандарда, ұсақ тасты, тасты беткейлерде, жартастарда өседі.

IV-VII гүлдейді.

241. N. albidum Botsch — Н. Беловатый. Жартылай бұта. Жартастардың жоғарғы белдеуіне дейін, тасты беткейлерде, өзен және жылға жағалауларында өседі.

VIIгүлдейді.

242. N. runcinatum Botsch — Н. Струговидный. Бұта. Таудың жоғарғы, кейде ортаңғы белдеулерінің тасты беткейлерінде және жартаста өседі.

VI – VII гүлдейді.

244. N. stenocarpum Botsch — Н. узкоплодный. Көп жылдық. Альпі белдеуінің шалғындығымен, ұсақтасты және тасты жартастарда өседі.

VI-VII гүлдейді.

245. Stirigmostemum trichocarpa Bieb- Стеригмостемум волосистоплодная. Бір жылдық. Төменгі белдеуде ұсақ тасты және тасты беткейлерде, тау өзендерінің аңғарында өседі.

ІV – V гүлдейді.

246. Trichochitum inconspicum Kom — Волосатик незометный — Елеусіз қозықұлақ. Бір жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты бөктерінде өседі, жартас пен ағаштардың көлеңкелерінде кездеседі.

V-VIII гүлдейді.

247. Euclidium syriacum R.Br. — Крепкоплодник сирийский — Сириялық тасжеміс. Бір жылдық. Шығыста далалы аудандарда, батпақты тұзды қыртыстарда өседі.

ІVгүлдейді.

Шаруашылық маңызы: мал азықтық.

248. Ally sum stenostachyum Regel — Бурачок узкополосый — Жауылша Бір жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты беткейлерінде өседі.

IIV-VI гүлдейді.

249. А1. szovitsianum Fisch — Б. шовица — Жауылша Біржылдық. Таулы аудандарда, жартастарда өседі.

IV-VI гүлдейді.

250. Draba oreades Schrenk — Крупка горная — Таулы әжік. Көп жылдық. Альпі белдеуінде ұсақтасты — тасты беткейлерде және жартастарда өседі.

VI-VIII гүлдейді.

251. D. talassica Pohll — К. таласская — Талас әжігі.

Көп жылдық. Таудың ұсақтасты-тасты альпі беткейлерінде өседі.

VII гүлдейді.

252. D. huetii Boiss — К. Хюта. Бір жылдық. Таудың тасты беткейлерінің төменгі, аз мөлшерде ортаңғы белдеулерінде кездеседі.

V гүлдейді.

253. D. stenocaopa Hook — К. узкоплодная — Жіңішке жемісті әжік. Бip жылдық. Субальпі және альпі шалғындықтарында өседі, ұсақтасты-тасты беткейлерде, өзен аңғарларында өседі.

ІV-VI гүлдейді.

254. D. nemorosa L. — К. лесная — Орман әжігі. Біржылдық. Далалы аудандарда, шалғындықта өседі, сонымен катар тауда, жартаста, тасты-ұсақтасты беткейлерде өседі.

III-VII гүлдейді.

255. Crambe kotschyana Boiss — Катран котчиевский — Котчиев катыраны. Көп жылдық. Тау бөктерінде ұсақтасты — тасты беткейлерде және өзен  аңғарларында өседі.

III-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: омарталық, мал азықтық.

256. Conringia planisiligua Fisch — Конрингия плоскоплодная — Жалпақ  жемісті кепсек. Бір жылдық. Өзен арналары мен аңғарларында өседі, кейде көшеде өседі.

V-VI гүлдейді.

257. Cardaria draba Pesv — Сердечница крупковая — Жүрекшөп. Көп жылдық. далалы аудандарда, аз тұзды қыртастарда, су қоймаларының жағалауларында және өзеннің құрғақ арналарында өседі.

IV-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Мал азықтық.

258. С. rpens Jarm — С. ползучая — Жүрекшөп. Көп жылдық. Далалы аудандарда, балшықты қыртыстарда, су қоймалардың жағалауларында, тасты беткейлерде өседі.

IV-VI гүлдейді.

259. С. pubescens Jarm — С. пушистая — Түкті жүрекшөп.

Көп жылдық. Далалы аудандарда, тұзды қыртыстарда және таудың тасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

260. Stroganowio paniculata — Строгановия метальчатая — Шашақты ергеш. Көп жылдық. Таулы далаларда шалғындық беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

261. S. intermedia kar — С. промежуточная — Арадағы ергеш. Көп жылдық. Таулы далаларда және тасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

262. Stubendorffia orientalis Schrenk — Штубендорфия восточная — Шығыс пайызы.

Көп жылдық. Таудың тасты-ұсақтасты оңтүстік беткейлерінде және таулы аудандарда өседі.

V-VI гүлдейді. Шаруашылық маңызы: Мал азықтық, омарталық.

263. S. lipsky N.Busch — Ш. Липского — пайыз. Көп жылдық. Таулы аудандарда тасты-ұсақтасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

264. S. grocilis Pavl — Ш. Тонкая — Жіңішке пайыз. Көп жылдық. Тау бөктерінде және таудың тасты беткейлерінің төменгі белдеуінде өседі.

V-VI гүлдейді.

265. Megocarraea orbiculata Fedtsch — Крупноплодник округлый -Аймақтық балшөп. Көп жылдық. Таудың тасты-ұсақтасты беткейлерінде өседі.

ІV гүлдейді.

266. М. gigantea Regel — К. гигантский — Алып балшөп. Көп жылдық. Таулы аудандардың тасты беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

267. Thlaspi arvense L. — Ярушка полевая — Егістік қанатжеміс. Бір жылдық. Орманды, далалы аудандарда, таулы бөктерде, өзен аңғарлары мен арналарында өседі, арамшөптеледі.

IV-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік.

268. Neurotropis kotschyana Czer — Неуротропис кочи Бір жылдық. Таулы аудандардың тасты беткейлерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

269. Microthlaspi perfoliatum E.K.Mey — Микроярутка кронзенная. Бір жылдық. Тау бөктерінің ұсақтасты-тасты беткейлерінде, шалғындықта, бұталы тоғайларда өседі.

IV-VI гүлдейді.

270. Neslia paniculata Desv — Неслия метальчатая — Шашақбас бүйрекбет. Бір жылдық. Көбінесе далалы және ормандалалы аудандарда беткейлерде өседі, жол жағалай арамшөптенеді.

V-VI гүлдейді.

271. N. apiculata Fisch — Н. остроконечная — Үшкір бүйрекбет. Біржылдық. Таулы аудандарда шөпті беткейлерде өседі.

III-V гүлдейді.

Resedaceae — Резедовые — Шашақгұл тұқымдасы.

272. Reseda luteola L. — Резеда красильная — Бояу шашақгүл. Екі жылдық. Тау-бөктерінің құрғақ беткейлерінде өседі.

IV- VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: техникалық.

 

Crassulaceae — Толстянковые тұқымдасы.

 

273. Rhodiola kirilowii Boriss- Родиола кириллова — Кириллов семізоты. Көп жылдық. Жоғарғы және ортаңғы белдеулерде тасты жартастың сызаттары мен беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

274. Sedum ewersii L. — Очиток эверса – Бозкілем. Көп жылдық. Таулы аудандарда тасты беткейлерде және жартастарда өседі.

VII-VIII гүлдейді.

275. S. alberti Regel — О. Альберта — Альберт бөзкілемі. Көп жылдық. Таулы аудандардың ұсақ тасты және тасты беткейлерінде, жартас сызаттарында өседі.

V-VIII гүлдейді.

276. S. pentapetalum Boriss — О. пятилепестный — Бес күлтелі бозкілем. Бір жылдық. Таулы аудандардың тасты және ұсақтасты беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

277. Pseudosedum longidentatum Boriss — ложноочиток длиннозубчатый -Ұзын тісті жалғанбозкілем.

Көп жылдық. Ортаңғы белдеуге дейінгі ұсақ тасты далалы беткейлерде және ағаштардың, бұталардың арасында өседі.

IV-V гүлдейді.

278. Rosularia paniculata Berger — розеточница метельчатая — сыпыртқы бас жертағы. Көп жылдық. таулы аудандардың тасты және ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

279. R. turkestanica — Р. туркестанская — Түркістан жертағаны. Көп жылдық. Таулы аудандарда ұсақтасты және тасты беткейлерде, жартастарда өседі.

VI гүлдейді.

 

Saxifagaceae — Комнеломковые — Тасжарған тұқымдасы.

 

280. Saxifaga macracalyx Tolm — Камнелонка крупночашечкогая — тастарған. Көп жылдық. таудың жоғарғы белдеуіндегі тасты беткейлерде және альпі шалғындығында өседі.

VII-VIII гүлдейді.

281. S.sibirica L. — К. сибирская — Сібір тасжарғаны. Көп жылдық. жоғарғы белдеуге дейінгі ұсақтасты — тасты беткейлерде, жартас сызаттарында өседі.

V-VII гүлдейді.

 

Parnassiaceae — Белозоровьые — Кездікқын тұқымдасы.

 

282. Parnassia palustris L. — Белозор болотный — Батпақ кездікқын. Көп жылдық. Орманды далалы аудандарда, альпі белдеуіне дейінгі ылғалды шалғындықта және өзен жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлденеді.

283. P. laxmannii Pall — Б. Лаксманна — лаксман кездіккын. Көп жылдық. Ортаңғы және жоғарғы белдеулердің тасты беткейлерінде, шалғындықта және өзен жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлдейді.

 

Rosaceae — Розоцветные тұқымдасы.

 

284. Spiraea pilosa Franch — Таволга волосистая — Табылғы бұта. Таудың ортаңғы және жоғарғы белдеулерінде тасты беткейлерде және жартастардың арасында өседі.

VI-VII гүлдейді.

285. S.hypericitifolia- Т.зверобоелистая — шайқурай жапырақты тобылғы. Бұта. Орманды — далалы аудандарда, тасты беткейлерде, өзен жағалауларында, бұталардың арасында өседі.

IV-V гүлдейді.

286. Cotoheaster melanocarpus Fisch — Кецильник черноплодный — Қара жемісті ырғай, қара ырғай. Бұта. Жапырақты орманда өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік және тағамдық.

287. C.megalocarpus М.Рор — К.крупноплодный — ірі жемісті ырғай. Бұта. Орманның жапырақты белдеуінде, тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді.

288. C.oliganthus Pojark — К.малоцветковый — Аз гүлді ырғай. Бұта. Тау етегінің тасты және ұсақтасты беткейлерінде, өзен жағалауларында өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік.

289. C.suavis Pojark — К.приятный — ырғай. Бұта. Таудың жоғарғы белдеуіне дейінгі жапырақты орманда және өзен арналарында өседі.

VII-VIII гүлдейді.

290. Pyrus regelii Rehd — Груша регелия — Регелия алмұрты.

Ағаш. Таулы аудандарда құрғақ, тасты беткейлерде және өзен арналарында өседі.

V гүлдейді.

291. Malus sieversii M.Roem — Яблоня сиверса — сивер алмасы. Ағаш. Таулы аудандарда беткейлерде және өзен арналарында өседі, сондай-ақ бүкіл орман жасай орналасады.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық.

292. Sarbus tianschaniko Rupr — Рябина тяньшанская — Тянь-Шань шетені. Ағаш. Таулы аудандарда, шыршалы ормандарды және бұталы тоғайда өседі.

VII гүлдейді.

293. S.persica Hedl — P.персидская — шетен. Ағаш. Таулы аудандарда, бұталы тоғайда өседі.

VI гүлдейді.

294. Crataegus chlorocarpa Lenne — Боярышник алтайский — Алтай доланасы. Ағаш. Жапырақты орманда, бұталы тоғайда және өзен арналарында өседі.

V-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Сәндік, техникалық, дәрілік, омарталық.

295. C.pontica C.Koch — Б.понтийский — Понти доланасы. Ағаш. Таулды аудандарда тасты және ұсақ топырақты құрғақ беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тағамдық, омарталық және сәндік.

296. C.songarica C.Koch — Б.джунгарский — Жоңғар доланасы. Ағаш. Таудың ортаңғы белдеуінде ұсақ тасты және тасты беткейлерде, өзен арналарында өседі.

V гүлдейді.

297. C.turkestanica Pojark — Б.туркестанский — Түркістан доланасы. Ағаш. Таудың ортаңғы белдеуінде ұсақ тасты — тасты беткейлерде, орманда және бұталы тоғайда өседі.

VI  гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық, омарталық.

298. Rubus caesins L. — Ежевика — Қарабүлірген.

Көп жылдық. шалғындықта, бақшада және орманда, бұталы тоғайда, өзен және жылға жағалауларында өседі.

VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тағамдық.

299. Fragaria vesca L. — Земляника лесная — орман бүлдіргені. Көп жылдық. Бұталы тоғайда өседі.

V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық.

300. F.viridis Duch — З.зеленая — Жасыл бүлдірген.

Көп жылдық. Орманда, шалғындықта және ашық, далалы тау бөктерінде өседі.

V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тағамдық.

301. Pentaphylloides phyllocalyx Sajak — Курильский чай листочашечный — Куриль шайы. Бұта. Альпі шалғындығында, тау өзендерінің жағалауларында, жартаста өседі.

VI- VIII гүлдейді.

302. Potentilla orientalis Jus — Лапчатка восточная — Шығыс қазтабаны. Көп жылдық. таудың төменгі белдеуінде ұсақ тасты және ұсақ топырақты беткейлерде, су қоймаларда, жолдарда өседі.

V-VII гүлдейді.

303. P.tianschanica — Л.тяньшанская — Тянь Шань қазтабаны. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінде, жартас сызаттарында өседі.

VI-VII гүлдейді.

304. P.multifiola Th. Wolf- Л. многонадрезная. Көп жылдық. далалы аудандарда тасты беткейлерде өседі, шалғындықта орманда кездеседі.

VI-VIII гүлдейді.

305. P.soongarica Bunge — Л. джунгарская — жоңғар қазтабаны. Көп жылдық таудың төменгі белдеуінде далалы беткейлерде өседі.

IV- VI гүлдейді.

306. P.asiatica Juz — Л.азиатская — Азия қазтабаны. Көп жылдық. Таулы аудандарда, далалы шалғындықта және өзен алқаптарында өседі.

V-VII гүлдейді.

307. Geum urbanum L. — Гравилат городской — Кала шыршайы.  Көп жылдық. Орманды далалы аудандарда, өзен жағалауларында өседі.

V-VIII гүлдейді.

308. Orhurus heterocarpus Juz — Прямохвостник разноплодный — Түрлі: жемісті түзуқұйрық. Көп жылдық. таулы аудандарда сай-саламен, бұталардың арасында, жартасты I және жылғада өседі.

V-VI гүлдейді.

309. Alchemilla retropilosa Juz — монжетка отклоненно — волосистая. Көп жылдық. Таудың ортаңғы және жоғарғы белдеулерінде, субальпі  шалғындығында өседі.

VI- VIII гүлдейді.

310. A.krylovii Juz — М.Крылова. Көп жылдық. субальпі және альпі шалғындығында, қатты дымқылданған жерлерде және жылға жағалауларында өседі.

VI- VIII гүлдейді.

311. Agrimonia asiatica Juz — Репейничек азиатский — Азия шоғайы.

Көп жылдық. Далалы және орманды далалы аудандарда, бақшада, алқаптарда және беткейлерде өседі. VI- VIII гүлдейді.

312. Sanguisorba officinalis L- Кровохлебка аптечная — Әптиек бүршінгүлі. Көп жылдық. Далалы аудандарда, шалғындықты бөктерде, және қылканды, жапырақты, аралас ормандарда өседі.

VI- VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: техникалық, дәрілік.

313. Poterium polygamum Waldst, et Kir — Черноголовник многобрачный -қарабас шөп.

Көп жылдық. Таулы аудандарда тасты жерлерде өседі. VII-VIII гүлдейді.

314. P.lasiocarpum Boiss — Ч.махнотопладный — Сбалақ жемісті қарабас шөп, қойоты.

Көп жылдық. Таулы аудандарда Құрғақ беткейлерде және өзен алқаптарында

өседі. IV-VI гүлдейді.

315. Rosa alberti Regel — Шиповник Альберта — Альберт итмұрыны. Бұта. Таудың ортаңғы белдеуінде өседі. Бұталы тоғайда, орманда кездеседі.

VII- VIII гүлдейді.

Шаруашылык маңызы: Дәрілік.

316. R.laxa Retz — Ш.рахлый — Бұжыр итмұрын. Бұта. Далалы және орманды далалы аудандарда, беткейлерде және су қоймаларының жағалауларында өседі.

VI үлдейді. Шаруашылық маңызы: дәрілік.

317. R.beggerana schrenk — Ш.Белгеровский. Бұта. Таулы аудандарда, жартаста және өзен жағалауларында өседі.

VI- VIII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: дәрілік.

318. R.nanohamnus Bouleng — Ш. карликовый — Тырбақ итмұрын. Бұта. Таудың ортаңғы белдеуінде тасты бөктерде өседі.

VI гүлдейді.

319. R.hissarica Slob — Ш. Гиссарскаий. Бұта. Таудың ортаңғы белдеуінде тасты бөктерде өседі, жартаста кезедеседі.

VII- VIII гүлдейді.

320. R.kokanica Regel — Ш. Кокандский. Бұта. Таулы аудандарда беткейлер мен сай-салаларда өседі.

V- VI гүлдейді.

321. R.maracanolica Bunge — Ш.смаркандский. Бұта. Таудың ортаңғы белдеуінде тасты бөктерде өседі.

IV-VI гүлдeйдi.

322. R.carymbifera Dumort — Ш.щитконосный. Бұта. Таулы аудандарда, ашық беткейлерде және өзен жағалауларында өседі.

323. Hulthemia persica L. — Гультемия персидкая — қарараушан. Бұта. Шалшықты, тұзды құмда, тасты беткейлерде өседі.

ІV гүлдейді.

324. Pranus sogdiana — Слива согдиская, алыча — Соғды қараөрігі. Ағаш. Таулы аудандарда солтүстік беткейлерде өседі, өзен арналарында және аралас орманда кезедеседі.

III- IV гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: тағамдық.

325. Amugdalus communis L. — миндань обыкновенный — кәдімгі бадам.  Бұта. Таулы аудандарда ұсақ топырақты — ұсақ тасты және тасты беткейлерде  өседі.

ІV гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тағамдық, техникалық, дәрілік, омарталық.

326. A.petunnikowii Litv — М.Петунникова — Петунников топырақты беткейлерде өседі.

IIV- V гүлдейді.

ШІаруашылык маңызы: дәрілік.

327. A.spinossima Bunge — М. колючейший — Тікенді бадам. Бұта. Таудың жоғарғы белдеуіне дейінгі ұсақ тасты — ұсақ топырақты беткейлерде және жартастарда өседі.

III-IV гүлдейді. Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік.

328. Cerasus crythocarpa L. — Вишня красноклодная — қызыл жемісті шие.  Бұта. Жоғарғы белдеуге дейін тасты беткейлерде, бұталы тоғайда өседі.

IV- V гүлдейді.

329. C.verrucosa Nevski — В.бородавчатая — шие. Бұта. Ортаңғы белдеуге ұсақ топырақты, тасты бөктерде, шықтарда және жартастардың арасында өседі.

IV- V гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: сәндік.

330. C.thianschanica Pojark — В.тяньшанская — Тянь-Шань шиесі. Бұта. Ортаңғы және төменгі бұталы тоғайда, тасты бөктерде өседі.

I V-VІ гүлдейді.

331. Padellus mahaleb L.Vass — Паделлус антикка. Бұта. Тасты бөктердің төменгі белдеуінде, бұталы тоғайда және орманда өседі.

V — VI гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: Тағамдық, техникалық.

332. Armeniaca vulgaris Lom — Абрикос обыкновенный — кәдімгі өрік. Ағаш. Таудың төменгі белдеуіндегі тасты беткейлерде және жартастарда өседі.

III- IV гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тағамдық, техникалық, сәндік.

 

 

 

Fabaceae lindl. — Бобовые — Бұршақ тұқымдасы

 

333. Gleditschia triacanthos L — Гледичия трехиглая — үш тікенді карамала. Ағаш. Оңтүстік қаланың мәдени отырғызуларында кезедеседі.

V- VI гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: сәндік, техникалық, тағамдық, омарталық.

334. Vexibia alopecuroides L.Bunge — Брунец месохвостный, софора -Түлкібас бөктерінде, құнды топырақта өседі.

V гүлдейді, V- VI жеміс салады.

335. V. расhусаrра С.А.Меу — Б. толстоплодный — ірі жемісті ақмия. Көп жылдық. Өзен жағалауларында, шалғындықта өседі.

V — VI гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Улы өсімдік.

336. Thermopsis alterniflora Regel — термопсис очередно цветковый -тентек мия. Көп жылдық әр түрлі шөптердің арасында, өзен жағалауларында, таудың төменгі белдеуінің бөктерінде өседі.

V- VI гүлдейді, VI- VII жеміс береді.

Шаруашылықтағы маңызы: Улы өсімдік.

337. Nephromedia dosycarpa — Нефранедия волосистоплодная. Бір жылдық. Тасты Czer — ұсақ топырақты беткейлерде, аласа тауларда эфемердердің арасында өседі.

IV-V гүлдейді.

338. Trigonella gandiflora Bunge — Пожитник крупноцветковый — Ірі гүлді бойдана. Бір жылдық. Шалшықты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік.

339. Medicado tianschanica Vass — Люцерна тяньшаньская — Тяньшань жоңышқасы. Көп жылдық. Субальпі белдеуіндегі ұсақ топырақты ұсақ тасты және тасты беткейлерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: жем шөптік, гүлдеген кезде омарталық.

340. М. sativa L — Л. посевидная — Егістік жоңышқасы. Көп жылдық. Егістікте мәдени өседі, кейде ашық жерлерде, жолда жабайы түрде өседі.

V-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жем шөп, омарталық.

341. М. falcata L. — Л. серновидная или желтая — Сарыбас жоңышқа Көп жылдық. Алкапты шалғындықта, шөпті және тасты беткейлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

342. М. orbicularis L — Л. Округлая. Бір жылдық. Шөпті, бұталы тоғайда, дал алы жерлерде, құмда өседі.

V-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

343. М. minima L — Л. маленькая — Кіші жоңышқа.

Бір жылдық. Шалшықты, тасты, ұсақ тасты беткейлерде өседі, сондай-ақ эфемерлі өсімдіктердің арасында кездеседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жабайы шөп.

344. Melilotus officinalis Pall — Донник лекарственный — Дәрілік түйежоңышқа. Екі жылдық. Далалы шалғындықта, өзен алқаптарында, жол жағаларында және егісте өседі.

V-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, тағамдық, омарталық, жем шөптік.

345. Trifolium bonannii L — клевер пренебрежный – Беде. Көп жылдық. Ылғалды сортаң шалғындықта, өзен, жылға, арық жағалауларында және тау бөктерінде өседі.

IV-VIII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

346. Т. pratense L — к. луговой — Шалғындық беде. Көп жылдық. Ылғалданған шалғындықта, өзен жағалауларында және тау беткейлерінде өседі.

V-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

347. Psoralea drupacea Bunge — Псеролея костянковая — Сүйекті аққурай. Көп жылдық. Құрғақ ұсақ топырақты беткейлерде, төбелерде, эфемерлі өсімдіктердің арасында өседі.

V-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік, техникалық.

348. Chesneya ternata М.Рор- Чезнея тройчатая — Үшқұлақ аспара. Көп жылдық. Ұсақ тасты және шалшықты беткейлерде өседі, 1800 м биіктікке дейін жетеді.

IV-V гүлдейді

349. С. borissovae Pavl — Ч. Борисовой — Борисова аспарасы. Көп жылдық. Оңтүстік тасты тау бөктерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

350. Astragal lithophilis Kar, et Kir- Астрагол комнелюбивый — Таспа шөп. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты беткейлерде, биік тауларда өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

351. A.subscaposus — А. стрелковый – Таспа. Көп жылдық. Биік тауды далалы және шалғындықты беткейлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді.VII-IX жеміс салады

352. A. amygdalinus Bunge — А. миндельный — Бадамды таспа. Көп жылдық. Эфемерлі шалғындықта, орманды тау бөктерінде, далада өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

353. A. sewersowii Bunge — А. Северцова — Северцова таспасы. Көп жылдық. Ортаңғы және төменгі тау белдеуінде, бұталардың арасында, тасты және дал алы беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жайлымда гүлдегенге дейін малға жақсы жем шөп.

354. A. losisosemius Boiss — А. мохнатый – Таспа. Бұта. Таудың ортаңғы және төменгі тау белдеуінде, тасты және ұсақтасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

355. A. tibetanus benth ex Bunge — Аю тибетский — Тибет таспасы. Көп жылдық. Жоғарғы және ортаңғы тау белдеуінде, шалғындықта, далалы жерлерде, бұталы тоғайда өседі.

IV-VIIIгүлдейді, VI-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Құрамында алколойд болғанымен үй жануарларына жақсы жем шөп болады.

356. A. Vicarius Liski — Аю замещабщий. Біржылдық. Тасты — ұсақ тасты, ұсақ топырақты тау бөктерінде, эфемерлі өсімдіктер арасында өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Көктемгі жайылымда бағалы жем шөп болады.

357. A. bungei С. Winkl et В. Fedtsch — А. Бунга. Бір жылдық. Әртүрлі шөпті эфемерлі өсімдіктердің арысындағы ұсақ топырақты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

358. A. sesamoides Boiss — А. кунтужный. Бір жылдық. Орманды тау бөктерінде және тасты беткейлердегі эфемерлі шөптердің арасында өседі.

V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: көктемгі жайлымдағы бағалы жем шөп болады.

359. A. rytilobus Bunge — А. маршинистолопастной. Біржылдық. Орманды тау бөктерінде, аласа тауларда өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: бағалы жем шөп.

360. A. alopecias Pall — А. лисовидный Көп жылдық. Орманды тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады. Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

361. A. nematodes Bunge — А. нитовидный — Жіп таспа. Көп жылдық. Таудың белдеуіндегі тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: құрамында алколоид бар.

362. A. stenanthus Bunge — А. тонкоцветный — Жіңішке гүлді таспа. Көп жылдық. Тау бөктерінде тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VIII жеміс салады.

363. A. shorniahowii В. fedtsch — А. скорнякова — Скорняков таспасы. Көп жылдық. Тау бөктерінде және өзен арналарында өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады. Шаруашылық маңызы: мал азық етеді.

364. A. neo-lipskyanus М. Pop — А. новый Липского. Бұта. Таудың төменгі белдеуінде тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік

365. A. ugamicus М.Рор — А. угамский. Бұта. Құрғақ ұсақ тасты, кейде тасты тау бөктерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік, жайылым өсімдік.

366. A. xanthomeloides Kor et М. Pop — А. черно-желтый — Қара -сары таспа. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Жем шөптік

367. A. pseudonobilis М. Pop — Л. ложноблогродный Көп жылдық. Тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI жеміс салады.

368. Oxytropis glabra DC. — Остролодочник голый — Тықыр кекек, у кекек Көп жылдық. Шалғынлықта және өзен жағалауларында өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: малға, әсіресе жалқыға улы өсімдік.

369. О. talassica Gontsch — О. таласский — Талас кекегі. Көп жылдық. Шалғындықта және тасты-ұсақ тасты тау бөктерінде, таудың жоғарғы белдеуінде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

370. О. tshimganica Gontsch — О. Чимганский — Шымған кекегі. Көп жылдық. Биік таудың тасты және ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

371.0. Macrodontha Gontsch — О. крупнозубый — Ірі тісті кекек. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің шөпті беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді

372. О. baissunensis Vass — О. байсунский. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің шөпті беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

373. О. rosea Bunge — О. розовый — Қызғылт кекек. Көп жылдық. Тасты, ұсақтасты және ұсақ топырақты тау бөктерінде өседі.

V гүлдейді

374. О. adschendens Gontsch — О. Восходящий. Көп жылдық. Таудың тасты бөктерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

375. Glycyrrhiza glabra — Солодка голая — Жалаң мия. Көп жылдық. Далалы жерлерде, шөлейтті және жартылай шөлейтті жерлерде өседі, жабайы түрінде егістікте жиі кездеседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

376. G. uralensis Fisch — С. уралськая — Орал миясы. Көп жылдық. Сортаң шалғындықта, далалы және тоғайлы жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

377. Meristotropis eryuthrocapra Wass Раздельнолозочник красноплодный — Қызыл жемісті тікентұршақ. Көп жылдық. Тасты беткейлерде, су ағындарының құрғақ жағалауларында, сай-салада өседі.

V-VI гүлдейді.

378. Hedysarum seversovii Bunge — Конеечник Северцова — Северцов тиынтағы. Көп жылдық. Аласа иаудың тасты және ұсақ тасты шыңдарында өседі.

V-VI гүлдейді.

379. Н. pshemense М. Pop ex В. fedtsch — К. Пскемский — Піскем тиынтағы. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты беткейлерінде және жылға жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлдейді.

380. Н. ferganense Korsh — К. ферганский – Тиынтақ. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты төменгі белдеудің тау бөктерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

381. Н. jaxarticum М. Pop — К. сырдарьинский — Сырдария тиынтағы. Көп жылдық. Аласа таудың ұсақтасты және шалшықты бөктерінде өседі, сондай-ақ далалы төбелерде кездеседі.

V-VI гүлдейді.

382. Н. acutifolium Bait — К. остролистый. Көп жылдық. Тасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

383. Onobrychis echidua Lipsky — эспарцетехидна эспарцет. Бұта. Таудың альпі белдеуінің тасты және жартасты жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

384. О. microntha Schrenk — Э. мелкоцветный — Майда гүлді эспарцет. Бір жылдық — Тасты және далалы беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

385. О. amoena M. Pop — Э. приятный

Көп жылдық. Таудың тасты бөктерінде, шалшықты топырақта өседі. VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

386. Cicer flexuosum Lipsky — нут извлистый — Kip ноқат. Kөn жылдық. Ұсақ тасты — тасты оңтүстік беткейлерде және өзеннің тасты арналарында өседі.

VI-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

387. Vicia subvillosa Boiss — Горошек маловолосистый – Сиыржоңышқа. Көп жылдық. Аласа таудың шалшықты және ұсақ тасты беткейлерінде, далалы жерлерде, сай-салада және құмда өседі.

IV-V гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

388. V. peregrina L. — Г. иноземный. Бір жылдық. Мекен орындарында, егінжайларда, шөпті далалы беткейлерде өседі.

IV-VI гүлдейді, VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік, жабайы шөп.

389. V. hybrida L — Г. помесный. Бір жылдық. Егінжайда және бау-бақшаларда жабайы түрінде өседі.

IIV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: жем шөптік.

390. Lens orientalis Schmalh — Чечевица восточная — Шығыс жасымығы. Біржылдық. Эфемерлі өсімдіктердің арасында өседі, егінжайларда жабайы түрінде кездеседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы:  азықтық.

391. Lathyrus ciceris L — Чина нушовая — Ноқат әсікен. Бір жылдық. Таудағы бұталардың арасында, далалы бөктерінде, өзен алқаптарында жабайы түрінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады. Шаруашылық маңызы: азықтық

392. L. inconspicuus L. — Ч.незаметная — Әйкен. Бір жылдық бұталардың арасында, егіншілікте және далалы тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

 

Geraniaceae juss — Гераниевые — қазтамақ тұқымдасы.

 

393. Geranium collinum Steph — Герань коромовая — Белес қазтамақ. Көп жылдық жазықтықта, көгалда, өзен алқаптарында және тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

394. G. saxatile Kar — Г.спальная. Көп жылдық. биік таулы шалғындықтан бұталы белдеуге дейін өседі.

VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

395. G. transversale Vved — Г.покеречно клубная. Көп жылдық. аласа тауларда жазықтықта, бұталардың арасында өседі.

V гүлдейді, V жеміс салады.

 

Biebersteiniaceae.L.Agardh — Биберштейниевые — қоқтың тұқымдасы.

 

396. Biebersteinia multifida DC — Биберштейния многораздельная -салалы қоқтын. Көпжылдық тасты беткейлерде, жартаста, орманды алқаптарда және шөлейтті далалада өседі.

IV-V гүлдейді, VI жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Улы өсімдік.

 

Linoual S.F. Grau — Льновые — Зығыр тұқымдасы.

 

397. Linum mesostylum Juz — Лен среднестолбиковый — зығыр. Көп жылдық. Құрғақ тау бөктерінде және таулардың арасындағы алқаптарда өседі.

VI гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

398. L. perenne L. — Л. многолетний – көп жылдық зығыр. Көпжылдық. Далалы жазықтықта, шалғындықты беткейлерде өседі.

VІ гүлдейді VIII жеміс салады.

 

Polugalauae R. Br — Истодовые — Мекет тұқымдасы.

 

399. Polugala kybrida — Истод гибридный — Будан мекеті. Көп жылдық. Шалғындықты далада және тасты беткейлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді және жеміс салады.

Euphorbiaceaejuss— Молочайный — Сүттіген тұқымдасы.

 

400. Chrozophora obligua Juss — Хрозофора косая — көкморос. Бір жылдық. Құрғақ тасты және ұсақ тасты беткейлерде және егінжайда өседі.

VI-X гүлдейді.

401. Euphorbia tianschanica Prokh — молочай тянынанский — Тянь Шань сүттіген. Көп жылдық. Тауда, беткейлерде, құрғақ арналарда және далалы беткейлерде өседі.

V- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Малға улы шөп.

402. Е. rapulum Kar — М. репка – зығыр. Көп жылдық. Далалы беткейлерде және шөлейтті жазықтықта өседі.

ІV гүлдейді, V- VI жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Малдарға ұлы шөп.

403. E.lamprocarpa Prakh — М. светлоплодный — сүттіген. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінде бұталы тоғайда, жылға кағалауларында өседі.

ІІ-VII гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: малдарға улы шөп.

404. Е. helioscopia L — М. солнцегляд. Бір жылдық. Лас жерлерде, арықтың жағасындағы көгалда, егістікте жиі кездеседі.

IV- VIII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: малдарға улы шөп, арамшөп.

405. Е. Sewerzowii Herd — М. Северцова — Северцев сүттігені. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінің тасты және ұсақ топырақты, шалғындықты беткейлерінде өседі.

VІ гүлдейді, VII жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: малдарға ұлы шөп.

406. Е. falcata L. — М. Серповидный — Ортақша сүттіген.  Бір жылдық. Егінжайда, көгалда жабайы түрде өседі.

VI-IX гүлдейді.

 

Anacardiaceal Linoll — Сумаховые — Сірке ағашы тұқымдасы.

 

407. Pistacia vera I — Фисташка настаящая — Нағыз пісте. Ағаш немесе бұта. Ұсақ тасты және ұсақ топырақты тау беткейлерінде және аласа тауларда өседі.

IV- V гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Тағамдық, бояу өсімдігі.

 

Celastraceal R. Br — Бересклетовые — Қаыржық тұқымдасы

 

408. Euonymus semenovii Regel — Бересклет Семенова — Семенов қабыршығы. Бұта. Шыршалы орманда, аршалы тоғайда, жартаста және тасты бөктерде өседі.

V- VI гүлдейді, VIII жеміс салады.

409. Е. koopmanni Lauche — Б. коопана — Коопман қабыршағы. Бұта. Орманды жерлерде, тасты бөктерде және өзен алқаптарында өседі. VI гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: сәндік өсімдік.

 

AceracealJuss— Кленовые — үйеңкі тұқымдасы.

 

410. Aser semenovii L. — К. Семенова — Семенов үйеңкісі. Бұта. Таудың сай-саласы мен беткейлерінде, бүталы тоғайда және өзен алқаптарында өседі.

V- VI гүлдейді, IX жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: сәндік өсімдік .

411. A.tataricum L. — К. татарский — татар үйеңкісі. Ағаш. Өзен жағалауларында, орманда және бұталы тоғайда өседі.

V- VI гүлдейді, IX жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: шөлейтті жерлерде жасылдандыруға арналған.

 

Balsaminoceal A. — Бальзаминовые — Қына гүл тұқымдасы.

 

412. Impatiens balsamina L. — Недотрого бальзаминовая — бальзаминді шыңқетер. Бір жылдық. Қазақстанның Оңтүстік және Оңтүстік Шығыс бөлігінде бақшада өседі.

VII- VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік.

413. I.parviflora D.C. — Н. мелкоцветная — ұсақ гүлді шыңқетер. Бір жылдық. Өзен жағалауларында, таудың тасты беткейлерінде, бақшада жабайы түрде өседі.

VI — VIII гүлдейді және жеміс салады.

414. I.brachycentra Var. et Kir — H. короткошпорцовая — шыңқетер. Бір жылдық. Көлеңкелі жерлерде, қылқанды, шыршалы тау ормандарында өседі.

VII- VIII гүлдейді және жеміс береді.

 

Rhamnaual Juss — Крушиновые — Итшомыр тұқымдасы.

 

415. Rhamnus cothartica L. — Жестер слабительный. Бұта. Өзен жағалауларында, бұталардың арасында тау бөктерінде өседі.

V- VI гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

Шарушылыктағы маңызы: Бояу, омарталық, сәндік, техникалық, дәрілік.

416. R. согіасеа Кот — Ж. Кожистолистый. Бұта. Аласа тауда және тасты бөктерде, жартастарда өседі.

IV- VI гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

 

Malvaseal Juss — Мальвовые — Құлқайыр тұқымдасы.

 

417. Malva mauritiona L. — Просворник мавританский — мавритан құлқайыры, ләйлі.  Бір жылдық. Көп жылдық. Лас жерлерде өседі, көшелерде, бақшада, аулада өседі.

VI-X гүлдейді, VII-X жеміс салады.

418. М. neglecta Wallr — П. кренебреженный — гүлқайыр. Көп жылдық. ұсақ тасты беткейлерде, құрғақ арналарда, көше бойымен өседі, аулада және бақшада жабайы түрде кездеседі.

VI-IX гүлдейді, VII-X жеміс салады.

419. М. pusilla Smith — П. Маленький — кіші құлқайыр. Бір жылдық. ерекше жылдық. Бауда. Бақшада өседі.

VI-X гүлдейді, VII-X жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Дәрілік.

420. Alsea litvinowii Lljin — Шток — роза Литвинова — Литвинов айдарша-сы. Көп жылдық. Тау бөктерінде жабайы түрде өседі.

V- VII гүлдейді, VI- VIII жеміс салады.

421. Alsea nudiflora Boiss — Ш-р, голоцветная — жалаң гүлді айдарша. Көп жылдық. Далалы, тасты ұсақтасты беткейлерде, құрғақ шалғындықта, көгалда өседі.

V- VI гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Техникалық, сәндік, омарталық.

422. Althaea offisinalis L. — Алтей лекарственный — Дәрілік жалбызтікен. Көп жылдық. Далалы аймақта, дымқыл, сортаң шалғындықта, өзен алқаптарында, көл жағалауларында өседі.

VII- VIII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылык маңызы: дәрілік

 

Hupericaceal Juss — Зверебойный — Шайқурай тұқымдасы.

 

423. Hupericum scabrum — Зверебой шероховатый — шайшөп. Көп жылдық. Жартаста, тасты және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

V-VII гүлдейді.

Шаруашылықтағы маңызы: Ояуға арналған.

424. Н. elongatum Ledeb — 3. вытянутый — созылыңқы шайқурай. Көп жылдық ұсақ тасты және далалы тау бөктерінде, жартастарда өседі.

VI- VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік.

425. H.perforotum L. — 3. продырявленный — Тесілген шайқурай. Көп жылдық. Дымқыл шалғындықта, өзен арналарында, таудың тасты беткейлерінде өседі.

VI- VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, бояу, улы өсімдік.

 

Violaceal Batssch — Фиалковые — Шегіргүл тұқымдасы.

 

426. Viola suavis Bieb — Фиалка приятная — сүйкімді шегіргүл. Көп жылдық. Шөпті беттерде, тау алқаптарында, жылға-жағалауларында, яғни аршалы орманда өседі.

IV- V гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

427. V. ruperstris F.W.Schmidt — Ф. скальная — жартасты шегіргүл.

Көп жылдық. Құрғақ шөпті және тасты бөктерде, аршалы орманда, бүталардың

арасында өседі.

V- VI гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

428. V.elatior Fries — высокая — биік шегіргүл.

Көп жылдық. Бүталардың арасында, ылғал шалғындыкта, өзен мен жылғаның жайылма жерлерінде өседі.

IV- VI гүлдейді, VI- VIII жеміс салады.

429. V.pumila Chaix — Ф. Низкая — аласа шегіргүл.

Көп жылдық. ылғал шалғындыкта, бүталардың арасында, жарық орман мен тауда, жазықтыкта және өзен жайылмасында өседі.

V- VI гүлдейді, VI- VIII жеміс салады.

430. V.occulta Lehm — Ф. Скрытая — жасырын шегіргүл.

Бір жылдық. Ашьщ жерлерде, тасты беткейлерде. Бүталардың арасында

жабайы түрде өседі.

IV- V гүлдейді, V- VI жеміс салады.

DatiscaualLinde— Датисковые — Кендір жапырақ тұқымдасы.

431. Datisca cannabina L. — Датиска коноплевая — Сора кендір жапырақ. Көп жылдық. Өзен жағалауларында, ылғал шалғындықта, тоғайда. Тау өзендерінде, аршалы белдеуге дейін өседі.

VI- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады. Шаруашылықтағы маңызы: Дәрілік, бояу өсімдігі.

ThymelaeaualJuss— Волчниковый тұқымдасы.

60

432. Diarthron vesiculosum L. — Двучленник пузырчатый — көпіршік мамыты.

Бір жылдық. Құрғақ беткейлерде, шөлейтті жазықтықта өседі. V- VIII гүлдейді.

ElaegnaualJuss— Лоховые — жиде тұқымдас.

433. Elaeagnus охусафа Schecht — лоховый остроплодный — Үшкір жемісті жиде.

Ағаш. Өзен, көл жағалауларында, құмда өседі.

V- VI гүлдейді, VIII-X жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Тағамдық, омарталық, дәрілік, бояу өсімдіктері.

OnagracealJuss— Кипрейные — күрең от тұқымдасы.

434. Epilobium velutinum L. — кипрей бархотистый — барқыт күрең от. Көп жылдық. Ылғалды шалғындықта, арық, көл, жылға жағалауларында және шөлейтті сай-салаларда өседі.

VI- VIII гүлдейді.

435. Е. tianschanicum Paul — К. Тянь-Шанский — Тянь-Шань күрең оты. Көп жылдық. Таудың субальпі белдеуінде, ылғал шалғындықта өседі.

VI- VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

ApiacealLinde— Зонтичные — Шатыршагүл тұқымдас.

436. Eryngium macrocalyx Schrenk — Синеголовник каратовский -қаратау көкбасы.

Көп жылдық. Жүмсақ ағашты тау бөктерінде, саздақты сүр топырақта өседі. VI гүлдейді, VII жеміс салады.

437. E.caucasicum Trautv — С. кавноцский — Кавноц көкбасы. Көп жылдық. Далалы көгалды жерл ер де және тау бөктерінде өседі. VI гүлдейді, VII жеміс салады.

438. Scandix stellata Bonks — Скандиск звездчашый — жүлдызша шолпантарақ.

Бір жылдық. Тау бөктерінде ұсақтасты топырақтарда өседі. IV- V гүлдейді, V- VI жеміс салады.

439. Torilis arrensis Link — Пузырник калевой — Дала көбікшесі. Бір жылдық. Көгалда және бақшада жабайы түрде өседі.

V гүлдейді, VI жеміс салады.

61

440. Т. leptophylla Reichenb — П.тонколистый — жіңішке жапырақты көбікше.

Бір жылдык. Бақшада, арық жағасында және көгалда жабайы түрде өседі.

V гүлдейді, VI жеміс салады.

441. Turgenia latifolia L. — Тургеневия широколистая — жалпақ жапырақты сәлмен.

Бір жылдық. Ағашты топырақта, тау бөктерінде, көгалда, ашық жерлерде өседі.

V гүлдейді, VI жеміс салады.

442. Schrenkia kultiassoii Korov — Шренкия культиасова — Культиасов ботаны.

Жартылай бұта. Құрғақ тасты шыңдарда және аласа таудың беткейлерінде

өседі.

VI гүлдейді, 1 жеміс салады.

443. Sch. congesta Korov — Ш. Скученная — Шоғыр ботан. Көп жылдық. Жартастардың арасындағы тасты бөктерде өседі.

VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

444. Sch.ugamica Korov — Ш. Угамская.

Көп жылдық. Бүталы беелдеулердегі шалшықты беткейлерде өседі. VI- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

445. Prangos pabularia Bunge — Прангос кормавой — мал азық сайсабақ. Көп жылдык. субальпі белдеуіне дейінгі жүмсақ шөпті, тасты тау бөктерінде өседі.

V- VI гүлдейді, VII- VIII жеміс салады. Шаруашылық маңызы: Мал азықтық.

446. Bupleurum exaltatum Ffreun — Володушка высокая — биік шоқсары. Көп жылдық. Таудың ағаш — бұталы белдеуінде, тасты беткейлерде өседі.

VI- VII гүлдейді, VII — VIII жеміс салады.

447. Paraliguisticum discolor Ledeb — Паралигустинум разноцветный. Көп жылдық. Таудың бұталы бөктерінде өседі.

VI гүлдейді, VII жеміс салады.

448. Bunium chaerophylloides Drude — Буниум бужневый — түйнек шөп. Көп жылдық. Тау бөктерінде, жүмсақ топырақта өседі.

IV гүлдейді, V жеміс салады.

449. B.capusii Korov — Б.Капю — Түйнекшөп. Көп жылдық. орманды жазықтықта өседі.

IV- V гүлдейді. V- VI жеміс салады.

450. B.vaginatum Korov — Б.влаголищный — қынапты түйнек шөп. Көп жылдық. Таудың тасты бөктерінде өседі.

V гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

451. Elolasticta allioldes Regel — Элеостикта лунавидная. Көп жылдық. Орманда тау бөктерінде және жазықтыкта өседі.

V- VI гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

452. E.transitora M.Pimen — Э. переходная. Көп жылдық. Бұталардың арасында өседі.

VI гүлдейді, VII жеміс салады.

453. Mediasia macrophylla M.Pimen. — Медиазия крупнолистая.

Көп жылдық. Ұсақ тасты беткейлерде, таудың ағаш-бұталы белдеуінде өседі.

VI- VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

454. Galagama tragrantissimo Lipsky — Галагония пахучая. Көп жылдық. Ұсақ тасты беткейлерде, таудың ағаш-бұталы белдеуінде өседі.

VI гүлдейді, VII жеміс салады.

455. Aulacaspermum simplex Rupr — Бораздоплотник простой -қарапайым сағол. Көп жылдық. Таудың субальпі белдеуіндегі бөктерде өседі.

VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

456. A.tianschanicum C.Norm — Б. тяныпанский — Тянь-Шань сағалы. Көп жылдық. Жұмсақ шөпті беткейлерде өседі.

VI гүлдейді, VIII жеміс салады.

457. Conium maculatum L. — Болтголов пятнистый — Убалдырған. Ерекше жарылған. Арамшөп болып көшеде өседі.

V- VI гүлдейді, VI- VII жеміс салады. Шаруашылықтағы маңызы: Улы, дәрілік.

458. Eremodaucus lehmanni Bunge — Пустиннопорковник лемана — леман шөл сәбізі. Бір жылдық. Орманды алқаптарда, тау бөктерінде өседі.

Vгүлдейді, VI жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Азықтық.

459. Oedibasis apiculata K.Pol.- Ойдибазис остроконечный — үшкір садыр. Көп жылдық. Ұсақ тасты жазықтықта және аласа таудың беткейлерінде өседі.

V гүлдейді, VI жеміс салады.

460. Korovinia tenuisecta Vved — Коровиния тонкорассеченная. Көп жылдық. Орманды төбелерде және тау бөктерде өседі.

V гүлдейді, VI жеміс салады.

461. Ferula diversivitlata Regel — Ферула разноканальцевая — сасыр. Көп жылдық. Тау бөктерінде өседі.

V  гүлдейді, V-VI жеміс салады.

462. F.samarkandica Korov — Ф. Самаркандская — Самарканд сасыры. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіндегі тасты бөктерде өседі.

ІV гүлдейді, VI жеміс салады.

463. F.karatoviensis Bunge.K — Ф. Каратовская — Қаратау сасыры. Көп жылдық. Шалшықты ұсақ тасты топырақта өседі.

V- VI гүлдейді, V- VII жеміс салады.

464. Semenovia dosucarpa Korov — Семеновия опушенноплодная -Таушық. Көп жылдық. Ағашты — бұталы белдеудің ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

Vгүлдеді, VI жеміс салады.

 

PrimulacealVent— Первоцветные тұқымдасы.

 

465. Androsau maxima L. — Проломник большой — үлкен тасшы гүл. Бір жылдық. Тасты және ұсақ тасты қырат және тау беткейлерінде, жартастарда өседі.

V- VI гүлдейді.

466. Cortusa brotheri Pax. — кортуза бротеруса — еменжапырақ.

Көпжылдық. Орманды белдеуде, жартастарда және және жартастың юлеңкесінде өседі.

V- VI гүлдейді.

467. С. turkestanica Losissk — К. туркестанская — түркістан емен жапырағы.

Көпжылдық. Таудың жоғарғы орман белдеуінде, жылға жағалауында және жартас көлеңкесінде өседі.

V- VII гүлдейді.

468. Anagallis arrensis L. — Очноцвет пашенный — күндізгүл. Көп жылдық емен жаңғақ. Ашық алаңдарда, өзен және көл жағалауларында, таудың тасты бөктерінде өседі.

IV- VIII гүлдейді.

Шаруашылықтық маңызы: улы өсімдік.

469. A.caerulla Schreb — О. голубой — көкшіл күндізгүл. Бір жылдық. Құрғақ тасты беткейлерде, бұталы тоғайда өседі.

V-VIII гүлдейді.

 

Limoniaceal ser — Кермековые — Кермек тұқымдасы.

 

470. Acantholimon fetisowii Regel — Акантолимон Фетисова — Фетисов кемпіршөп.

Бұта. Таулы бөктерде, кейде таудың альпі белдеуінде өседі. VII-VIII гүлдейді.

471. A.auliatense czerniak — А. Аулиатинский — Әулиеата кемпіршөбі. Бұта. Таудың тасты бөктерінде өседі.

IVII-VIII гүлдейді, VIII-X жеміс салады.

472. Chaetoolenimon setiferam Bunge — Хетошман щетинчатый -қылтанды келіншек шөп.

Көп жылдық. Аласа тауда және шөлейтті бөктерде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VI жеміс салады.

473. Goniolimon sewerzowii Herd — Гониолимон Северцова — Северцев қызшөбі. Көп жылдық. Далалы әр түрлі шөптердің арасындағы құрғақ беткейлерде өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: сәндік ыңжылдық.

 

Oleaceal Linde — Масленные — Зәйтүн тұқымдасы.

 

474. Fraxinus syriaca Boiss — Ясень сириский — Сирия шағаны. Ағаш. Орман алқаптарында, тау бөктерінде өседі.

III-IV гүлдейді, VI жеміс салады.

475. F.sogdiana Bunge — Я. согдиский — соғды шағаны. Ағаш. Өзен алқаптарында, тау бөктерінде өседі.

VI гүлдейді, VII жеміс салады.

 

Gentianactal Juss — Горечавновые — Шерменгүл тұқымдас.

 

476. Centaurium pulchellum Drace — Золототысячник красивый — Әсем толғам шөп. Бір жылдық. Шалғындықта, тұзды шалшықты жапырақта, тоғайда, және арық жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

477. Gentiano pneumonanthe L. — Горечавка легочная, стародубка — өкпе шерменгүлі. Көп жылдық. Шалғындықта, сортаң топырақта өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII-X жеміс салады.

478. G.tianschanica Rupr. — Г. тяньшанская — Тянь-Шань шерменгүлі. Көп жылдық. Дал алы жерлерде, өзен арналарында шыршалы орманда және таудың шөпті беткейлерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

479. Lomatogonium rotatum L. — Ломатогониум колесовидный — Әлпігүл. Бір жылдық. Ылғалды жерлерде, тау өзендерінің жағасында өседі.

VII, VIII гүлдейді, VIII -IX жеміс салады.

 

Convolvulaceae Juss. — Вьюнковые — шырмауық тұқымдас.

 

480. Convelvulus fruticosus Pall — Вьюнок кустарниковый — бұталы шырмауық.

Бұта. Құмда, құмды шөлейтті жерлерде, жазықтықта және тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

481. С.hamadae Petrov — В.пустынный — шөлейтті шырмауық.

Көп жылдық. Тасты және құмды шөлейтті жерлерде, жазықтықта, тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

482. C.pseudocantabrica Schrenk — В. ложнокантабристий. Көп жылдық. Тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

483. C.arvensis L. — В. полевой — Дала шырмауығы. Көп жылдық. Далалы жерлерде, өзен алқаптарында таралған жабайы өсімдік.

IV-VIII гүлдейді, IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: егістік қауіпті арамшөп, улы.

 

Cuscutaceae Dumort — Повиликовые — Арамсояу шырмауық тұқымдасы

 

484. Cuscuta approximata Bab — Повилика снежная — Арамшырмауық. Бір жылдық. Егістікте жоңышқаға және бұршақтарға каіпті арамшөп.

VI-VII гүлдейді.

485. С. europaca L. — П. Европейская — Европа арамшөбі.

Бір жылдық. Бұталарды, шөптесін өсімдіктердің көбін және көпжылдық өсімдіктерді паразиттейді.

VI-VII гүлдейді.

486. С. compestris Yunk — П. Полева — Дала арамсояуы. Бір жылдық. Мәдени өсімдікке қаіпті паразит.

VII-VIII гүлдейді.

487. С. lehmanniana Bunge — П. Лемоновская — Лемонов арамсояуы. Бір жылдық. Ағаштарды, бұталарды және көпжылдық шөптесін өсімдіктерді паразитейді.

VI-VIII гүлдейді., VII-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Қауіпті арамшөп.

 

Boraginaceae Juss — Бурачниковые — Қияршөп тұқымдасы

 

488. Heliofopium supinum L. — Гелиотрон простертый — Сүйел жазар. Бір жылдык. Шалшықты сортаң топырақта, тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады. Шаруашылық маңызы: арамшөп

489. Ulugbehia tschimganca zak — Улугбекия чимганская — Шымған елішөбі.

Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіндегі шөптесін бөктерде, бұталардың арасында өседі.

IV-V гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

490. Arhebia baldshuanica (Raylef) Jahnst — арнебия бальджуанская -Зарқын.

Бір жылдық. Ағашты тау бөктерінде, тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

491. Onosma gmelinii Ledeb — Оносма гмелина — Гмелин аймауығы. Көп жылдық. Тамты беткейлерде, таудың далалы белдеуінде өседі.

V-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

492. O.irritans M.Pop — О. раздражающая — Айлауық.

Көп жылдық. Таудың төменгі белдеудегі ұсақ тасты және жартастарда өседі.

V-VI гүлдейді, VI жеміс салады.

493. О. dichoantha Boiss — О. двуцветная — Айлауық. Көп жылдық. Орманды және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

494. Echium vulgare L. — Синяк обыкновенный — Кәдімгі көкшешек. Екі жылдық. Жолда өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Омарталық

495. Anchusa italica Retz — анхуза итальянская — итальяндық өгізшөп. Көп жылдық. Тасты — ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

496. Lycopsis orientalis L. — Кривоцвет восточный — Шығыс қисықгүл. Бір жылдық. Егінжайларда және жолдың жағасында өседі.

V-VI гүлдейді.

497. Myosotis sparsiflora Pohl — Незабудка редкоцветная — Селдіргүлді ботагөз. Бір жылдық. Мекен орындарында тасты жерлерде, жылғаларда және ылғалды қоғалдарда өседі.

V-VI гүлдейді.

498. M.caespitosa K.F.Schultz — Н. дернистая – Құралайгүл. Көп жылдық. Балшықты шалғындықта және көлде өседі.

IV-VI гүлдейді.

499. Heterocaryum rigidum A.DC — Гетерокарий жесткий — Қатты түктікен. Бір жылдық. Құмды, тасты және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді және жеміс салады.

500. Н. subsessile vatke — Г. Почти сидячий – Түктікен. Бір жылдық. Тау бөктерінде тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді және жеміс салады.

501. Lappula spinocarpos Aschers — липучка колючеплодная — Тікен жемісті кәріқыз.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

502. L. patula — л. Пониклая — Кәріқыз

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

503. L. subcaespitosa M.Pop — Л. Почти дернистая. Көп жылдық немесе екі жылдық. Жартас сызаттарында өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

504. Rochelia disperma (L.fil) C.Koch. — Рохелия двусемянная -Қостұқымды тікен от. Бір жылдық. Тау бөктерінде ұсақ тасты және тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді және жеміс салады. Шаруашылық маңызы: арамшөп.

505. R.peduncularis Boiss — Р. длинноножковая — Ұзын аяқты тікенот

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

506. Rindera tianschanica M.Pop — ридера тяныпаньская — Тянь-Шань жуантамыры. Көп жылдық. Құрғақ тасты беткейлерде және жартастарда өседі.

VI-VII гүлдейді.

507. R. oblongifolia M.Pop — Р. продолговатолистая – Жуантамыр. Көп жылдық. Таудың тасты және ұсақтасты бөктерінде, жартастарда жиі өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

508. Trachelanthus korolkowii Lipsky — Трахелянт королькова. Көп жылдық. Тасты беткейлерде, сайсалаларда, ағаштардың арасында өседі.

V-VI гүлдейді, VI жеміс салады.

509. Lindelofia macrostyla (Bunge) М.Рор Линделофия длинностокбежовая – Қоянқұлақ. Көп жылдық. Тасты беткейлерде, жолда, егістікте өседі.

V-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

510. Salenanthus circinnatus Ledeb — Трубкоцвіт завитковый — Шиыршық түтікгүл. Көп жылдық. Таудың ортаңғы және төменгі белдеуінде, сайсалады өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: ерте көктемгі омарталық.

511. Tnchodesma incanum (Bunge) A.DC — Триходесма седая — Ақбас айыртарақ. Көп жылдық. Тасты, ұсақтопырақты — ұсақ тасты беткейлерде өседі. V-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

 

Verbenaceae juss — вербенове — Нарқайсар тұқымдасы

 

512. Verbena officinalis L. — Вербена лекарственная — Дәрілік нарқайсар Көп жылдық. Шалғындықта, өзен жағалауларында, егістікте өседі.

VI-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: улы, дәрілік.

 

lamiaceae Linde — Яснотковые — Тауқалақай тұқымдасы

 

513. Scutellaria galericulata L. — Шлемник обыкновенный — Кәдімгі томағашөп.

Көп жылдық. Шалғындықта, ылғалды өзен жағалауларында өседі.

VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Халық медицинасында дәрілік зат ретінде қолданады.

514. S. microdasys Juz. — Ш. Коротко опушенный Бұта. Дал алы оқапша, тау бөктерінде өседі.

V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

515. S. mesostegia Juz. — III. Среднечешуйный — Томағашөп. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты беткейлерде және далалы жерлерде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII же міс салады.

516. S. haematochlora Juz — Ш. Кравово-зеленый Жартылай бұта. Тасты және шөпті бөктерде өседі.

V гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

517. S. talassica Juz — Ш. Таласский Жартылай бұта. Биік таудың қойнауында өседі. VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

518. S. karatavica — Ш. Каратавский. Көп жылдық. Тау бөктерінде өседі.

VI гүлдейді және жеміс салады.

519. S. talassica Juz — Ш. Таласский Жартылай бұта. Биік таудың қойнауында өседі. VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

520. S. karatavica — Ш. Каратавский. Көп жылдық. Тау бөктерінде өседі.

VI гүлдейді және жеміс салады.

521. Drepanocarym sewersowii (Regel)Pojark — Серноплодник Северцова -Северцов орақжеміс. Бір жылдық.  Таудың тасты және сай-салалы беткейлерінде, жартастың көлеңкесінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VII жеміс салады.

522. Lophanthus schrenkii Leven — Лофант Шренка — Шренк шүраны. Көп жылдық көлеңкелі сай-салада, жартас пен тастардың арасында өседі.

VI-VII гүлдейді.

523. Nepeta formosa Kudz — Котовник прекрасный — Әсем көкбасшөп. Көп жылдық. Тау ормандарында, жапырақта өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

524. N. cataria L. — К. Кошачий — Мысық көкбасшөбі. Көп жылдық. Бұталы тоғайда, шалғындықта, таулы бөктерде, бау-бақшада, егістікте өседі.

VI-VII гүлдейді. VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: омарталық, дәрілік.

525. N. mariae Regel — К. Марии. Көп жылдық. Альпі және субальпі белдеуінде, тау өзендерінің алқаптарында өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII жеміс салады.

526. N. pulchella Pojark — К. красивый. Көп жылдық. Таудың альпі және субальпі белдеуінде өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII жеміс салады.

527. N. bucharica Lipsky — К. Бухарский. Көп жылдық. Субальпі белдеуіндегі жайылымда өседі.

VI-Х гүлдейді.

528. Dracocephalum discolor Bunge — Змееголвник двуцветный -Қосгүлді жыланбас. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуіндегі тасты және ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

529. D. integrifolium Bunge — З. Цельнолистый — Толық жапырақты жыланбас. Көп жылдық. Тасты және шөптесін беткейлерде, орманда өседі. VI-VII гүлдейді, VII жеміс салады.

530. D. karataviense Pave. — З. Каратавский — Қаратау жыланбасы. Жартылай бұта. Жартас астындағы тасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII жеміс салады.

531. D. Pavlokii Roldug — З. Павлова — Павлов жыланбасы. Көп жылдық. Кішкентай таулардың тасты шыңдарында өседі.

VI-VII гүлдейді, VII -VIII жеміс салады.

532. D. paulsenii Brid — З. Паульсена. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуіндегі тасты бөктерде өседі.

VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

533. D. imberbe Bunge — З. безбородый. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінде, жартаста өседі.

VI-VII гүлдейді.

534. D. nutans L — З. поникший. Көп жылдық. Орманда, бұталы тоғайда, тасты және құмды беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

535. D. komarovii Lipsky — З. Комарова

Көп жылдық. 3600 м биіктіктегі тасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

536. D. imberbe Bunge — З. безбородый. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінде, жартаста өседі.

VI-VII гүлдейді.

537. D. nutans L — 3. поникший. Көп жылдық- Орманда, бұталы тоғайда, тасты және құмды беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

538. D. komarovii Lipsky — 3. Комарова. Көп жылдық. 3600 м биіктіктегі тасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

539. Hypogomphia turkestana Bunge — Гипогомфия туркестанская -Түркістан балтигі. Бір жылдық. Тау бөктеріндегі жазықтықтағы шалшықты топырақта өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

540. Prunrlla vulgaris L. — Черноголовка обыкновенная — Кәдімгі топрақбас. Көп жылдық. Шалығындықта, өзен және бұлақ алқаптарында өседі.

VI-IX гүлдейді.

541. Eremostahys impessa Parijet Vved — Пустынноколосник прижатый -Сығылған шөлмасақ. Көп жылдық. Далалы тау бөктерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

542. Е. tulgens Bunge — П. Блистающий — Шөлмасақ. Көп жылдық. 1500-2000 м биіктіктегі шалғындықты және тасты беткейлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

543. Е. labiosa Bunge — П. Губастый. Көп жылдық. Тау бөктеріндегі жазықтықтағы топыракта өседі.

IV-V гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

544. E. karatavica Pave — П. Каратавский — Қаратау шөлмасағы. Көп жыбдық. Аласа труда және тасты тау бөктерінде өседі.

V гүлдейді, VI жеміс салады.

545. Phlomis Regelii M.Pop — Зопник Регеля — Регель әремі. Көп жылдық. Тау бөктерінде және орманды топырақта өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

546. Ph. salicifolia Regel — 3. Иволистый — Тал жапырақты әрем. Көп жылдық. Тау бөктерінде жазықтықта өседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

547. Ph. agraria Bunge — 3. полевой — Дала әремі. Көп жылдық. Орманды-далалы белдеуде, бұталардың арасында өседі.

V-VI гүлдейді, VII жеміс салады.

548. Stachyopsis oblongata M.Pop — Стахиопсис продолговатолистый Сопақ жапырақты дағдан. Көп жылдық. Субальпі шалғындығында, жартастарда және оорманды белдеудің шеттерінде өседі.

VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

549. Lamium amplexicaule L. — яснотка стеблеобьемлющая — сбақты тауқалақай.

Бір жылдық, Екі жылдық. Аласа таудың тасты және ұсақтасты бөктерінде  өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

550. L. album L. — Я. белая — Ақ тауқалақай. Көп жылдық. Жапырақты және қылқанды орманда өседі.

IV-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

551. Lagochilus subhispidus Vved — Зайцегуб почтищетинистый -Қылшықты қоянжырақ. Көп жылдық. Ұсақ тасты топырақта, жусанды өсімдіктердің арасында өседі.

ІІІ  — VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

552. L. platyacanthus Pupr — З. плоскоколючковый — Қоянжырақ. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты бөктерде өседі.

V-VI гүлдейді, V-VII жеміс салады.

553. Staehys setifera C.A.Mey — Чистец щетинистый — Қылшықты қайызғақшөп. Көп жылдық. Арық және өзен жағалауларында және ылғалды шалғындықта өседі.

VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

554. Salvia macrosiphon Boiss — Шалфей длиннотрубчатый — Сәлбен Көп жылдық. Тасты алқаптарда, ұсақ тасты және ағашты тау бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

555. S. sclarea L. — Ш. мускатный — Мускат сәлбені. Көп жылдық. Таудың тасты және ұсақ тасты бөктерінде, сай-салада, алқаптарда өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

556. Perovskia angustifolia Kudr — Перевския узколисьая — Жіңіщке жапырақты қоянтамақ. Жартылай бұта. Өзеннің құрғақ арналарында, ұсақ тасты беткейлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

557. Ziziphora Bungeana Juz — Зизифора Бунговская — Бунге некемаралы. Көп жылдық. Таудың тасты және дал алы бөктерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

558. Z. clinopodioides Lam. — 3. похучковидная – Киікоты. Көп жылдық. Ұсақ тасты, тасты, далалы беткейлерде және шалғындықта, өзен жағалауларында өседі.

VI-VIII гүлдейді.

559. Z. tenuior L. — 3. тонкая — Жіңішке некемаралы. Бір жылдық. Аласа таудың шөлейтті, тасты және ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

V-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, омарталық, сәндік.

560. Antonina debilis Vved — Антанино слабая — Әлсіз үшек.

Бір жылдық. Субальпі шалғындығында, құрғақ далалы жерлерде және тасты беткейлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

561. Hyssopus serovschanicus Pori — Иссон зеравшанский — Сайсағыз Жартылай бұта. Таудың тасты бөктерінде өседі.

VII-IX гүлдейді.

562. Origanum tyttanthum Gentsch — Душица мелкоцветная — Ұсақ жұпаргүл. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінде, ұсақ тасты топырақта өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

563. Thymus seravschanicus Klok — тимянь зеравшанский — Жебір шөп. Жартылай бұта. Альпі шалғындығында, таудың ұсақ тасты бөктерінде өседі. VI-VII гүлдейді.

564. Тһ. Dmitrievae Gamaiun — Т. Дмитриевой — Дмитриев жебіршөп. Жартылай бұта. Ашық тасты бөктерде өседі.

VI-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

565. Тһ. Karatavicus A.Dmitr — Т. Каратавский — Қаратау жебіршөбі Жартылай бұта. Тасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

566. Тһ incertus klok — Т. Неверный — Жебір Жартылай бұта. Таудың тасты бөктерінде өседі. VI гүлдейді.

567. Lycopus exaltatus L.fil — Зюзник високий — Биік бөріаяқ. Көп жылдық. Тоғайда, өзен жағалауларында өседі.

VI-VIII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: дәрілік.

568. Mentha arvensis L. — Мята полевая — Дала жалбызы. Көп жылдық. Жылға жағалауларында, арықта, тоғайда өседі.

VI-X гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: омарталық, дәрілік, азықтық.

 

Solanacaeae juss — Пасленовые — Алқа тұқымдасы

 

569. Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy(S.depilatum kitag) — Паслен китагавы — Алқашөп.

Жартылай бұта. Орман алқаптарында, өзен жағалауларында, шалғындықта, көл жағасынды балшықта өседі.

VI-IX гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

570. S. nigrum L. — П. Черней — Қара алқашөп. Бір жылдық. Бау-бақшада, өзен, көл жағалауларында, қоқысты жерлерде, егістікте өседі.

VI-X гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: азықтық, арамшөп.

571. S. Olgae Pojark — П. Ольги — Ольга алқашөбі. Бір жылдық. Бау-бақшада, арық бойында, жолдың жағасында өседі. VI-X гүлдейді, VII-X жеміс салады.

 

Scrophularacaeae Linde — Норичниковые — Сабынкөк тұқымдасы

 

572. Verbascum songaricum Schrenk — Коровяк Джунгарский — Жоңғар аюқұлағы.

Екі жылдық. Шалғындықты, тасты және далалы беткейлерде, бұталардың арасында өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

573. Scrophularia nuraniae Tragolova — Норичник Нурании — Нуран сабынкөгі. Көп жылдық. 1400 м биіктіктегі жартас сызаттарында, тауда өседі.

V гүлдейді.

574. S. leucoclado Bunge — Н. беловежвистый — Сабынкөк. Жартылай бұта. Сайдың Құрғақ арналарында, көл жағалауларында және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

575. S. talassica Tzagolova — Н. таласький — Талас сабынкөгі. Көп жылдық. Таудың ұсақ тасты бөктерінде, субальпі шалғындығында және қылқанды орманның шекараларында өседі. VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

576. S. kiriloviana Schischk — Н. Кириловский — Кирилов сабынкөгі. Көп жылдық. Таудың ұсақтасты бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді, V-VIII жеміс салады.

577. S.insica Weinm — Н. вырезной — кесілген сабыншөп. Көп жылдық. субальпі белдеуінде, аршалардың арасында, тасты беткейлерде , жартастарда, өзен жағалауларында өседі.

V-VII гүлдейді, V-VIII жеміс салады.

578. Veronica spuria L. — Вероника неностаящая — жалған бөденешөп. Көп жылдық. Шалғындықты дал ада өседі.

V-VIII гүлдейді, VII -IX жеміс салады.

579. V.laeta Kar, et Kir — В. красивая — әсем бөденешөп. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіндегі далалы және ұсақ топырақты, тасты бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

580. V.arguteserrata Regel et schmalh — В. острокильчатая — Бытпылдық. Бір жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіне дейінгі бұталы бөліктерде өседі.

III-VII гүлдейді, IV-VII жеміс салады.

581. V.mbrifalia Boiss — В. кросно листая — қызылжапырақты бөдене шөп. Бір жылдық. Тасты далалы жерлерде, құмда, алагүлділердің арасында өседі.

IV-VI гүлдейді және жеміс салады.

582. V.cardiocarpa (Kar et Kir) Walp — В.сердцевидноплодная — жүрек түкті жемісті бөдене шөп.

Біо жылдық. Тау бөктерінен субальпі белдеуіне дейінгі тасты беткейлерде өседі.

III-V гүлдейді, IV-VI жеміс салады.

583. V.arvensis L. — В. полевая — дала бөдене шөбі.

Бір жылдық, немесе емен жаңғақты. 2000м биіктікке дейінгі таудың далалы бөктерінде өседі.

III-V гүлдейді, IV-VI жеміс салады.

584. V.verha L. — В.весенная — көктем бөденешөбі. Бір жылдық. немесе е.ж. Таудың төменгі белдеуіне дейінгі тасты бөктерде өседі.

III-V гүлдейді, IV-VI жеміс салады.

585. Leptorhabdos parviflora (Benth) Benth. — ленторабдус мелкоцветный — ұсақ гүлді бұғы мүйіз. Бір жылдық. Өзен, жылға жағалауларында, құмда, таудың топырақты орманы мен аршалардың арасында өседі. VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

586. Euphrasia pectinata Ten — Очанка гребенчатая — көздері.

Бір жылдық. Далалы шалғындықта және тау бөктерінің жазықтықтарында өседі.

VI-IV гүлдейді.

587. E.kapataviensis Govor, ex Karmyscheva — О.карашавксая — Қаратау көздәрісі. Бір жылдық. Құрғақ таулы шалғындықта өседі.

V-VII гүлдейді.

588. E.regelii Wettst — О. регеля — регель көздәрісі. Бір жылдық. Таудың шалғындықты бөктерінде және тау ормандарында өседі. VII-VIII гүлдейді, IX жеміс салады.

589. Pedicularis olgae Regel — Мытник ольги — ольга қандыгүл. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VIII жеміс салады.

590. P.dolichorhiza Schrenk — М.длиноокорневый — ұзын тамырлы қандыгүл, битенон, сіркетон.

Көп жылдық. таудың ортаңғы белдеуіндегі шалғындықты және тасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

591. P.talassica Vved — Н. таласский — Талас қандыгүл. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты таудың жоғарғы белдеуіндегі бөктерде өседі.

VI- VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

592. P.dubia B.Fedtsch — М. сомнительный — күдікті қондыгүл. Көп жылдық. Ұсақ тасты, далалы және шалғындықты таудың субальпі белдеуінде өседі.

VI- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

593. Bungea vesiculifera (Herd) Schischk — Бунгея пузырчатая -көпіршекті шағалтай. Көп жылдық. Таудың тасты немесе ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

V- VI гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

OrobanchaceaeVent— Зарацыховые — сұңғыла тұқымдасы.

 

594. Orobanche uralensis С.Beck — заразиха уральская — орал сұғыласы. Көп жылдық. Далалы немесе тасты бөктерде жіне бұталардың арасында өседі,  сондай-ақ Ariemisio түрін паразиттейді.

VI- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

595. О. ramosa L. — 3. ветвистая — бұтақты сұңғыла. Бір жылдық. Егістікте мекендердегі жолда өседі, мәдени және сәндік өсімдіктерді паразиттейді.

V- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

 

Plantaginaceae Lindl — Подоржниковые — Бақажапырақ тұқымдасы.

 

596. Plantago major L. — Подорожник большой — үлкен бақажапырақ. Елу жылдық. Ылғал шалғындықта, көл жағасында, батпақтардың шеттерінде жабайы түрде өседі.

VI-IX гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік.

597. P.media L. — п. средний — орташа бақажапырақ. Көп жылдық шалғындықты далада, көп жағалауларында өседі.

VI- VIII гүлдейді.

598. P.lankeolata L. — П.ланцетовидный — қандауыр тәрізді бақажапырақ, сужапырақ. Көп жылдық. Далалы шалғындықта, тасты, құмды өзен және жылға жағалауларында өседі.

IV-IX гүлдейді.

 

Rubiaceae Juss — Мареновые — ләйлекшөп тұқымдасы.

 

599. Asperula congesta Tschemeva — Ясменник сжатый — сығылған бояушөп. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіндегі жартаста өседі.

VI- VIII гүлдейді, VIII жеміс салады.

 

RubiaceaeJuss— Мареновые

 

600. A.setosa Jaub, et Spach — У. Щетинистый — тікенді бояушөп. Бір жылдық, Тасты және шөпті беткейлерде, егістікте жабайы түрде өседі.

V- VI гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

601. Galium songaricum Schrenk — Подмаренный джунгарский — жоңғар қызылбояуы. Бір жылдық. Субальпі жіне альпі белдеуіндегі шыршалы және аршалы орманда өседі.

VI- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

602. G.tenissimum Bieb — П.тончайший — жіңішке қызылбояу. Бір жылдық. Ұсақ тасты, тасты жартасты, шалғындықты, беткейлерде және далалы тау бөктерінде өседі.

IV- VI гүлдейді, VI- VIII жеміс салады.

603. G.verticillatun Danth — П. мутавчатый — қызылбояу. Бір жылдық. Таудың тасты бөктерінде және жартастардың арасында өседі.

IV- V гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

604. G.tianschanium М.Рор — П.тяньшанский — Тянь-Шань қызылбояуы. Көп жылдық. Субальпі белдеуінде, таудың тасты беткейлерінде, өзеннің құрғақ арналарында өседі.

VII- VIII гүлдейді, VIII — IX жеміс салады.

 

Сарі ifolioceal Juss — Жимолостные — ұшқат тұқымдасы.

 

605. Abelia corambosa Regelet Schmalh — Абелия щитковидная — канкан тәріздіс асай түсті. Бұта. Тасты және жартасты беткейінде, аршалы және жаңғақты орманның арасында өседі.

VI- VIII гүлдейді, VIII -IX жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Сәндік, қатты ағаш.

606. Loncinera microphylla Willed, ex Schult — Жимолость мелколистая -ұсақ топырақты ұшқат. Бұта. Тасты, жартасты бектейінде, өзен арналарында өседі.

IV- VII гүлдейді, VIII- IX жеміс салады.

607. L.Stenantha Pojark — Ж. Узкоцветная — жіңішке жапырақты ұшқат. Бұта. Субальпі белдеуге дейінгі тасты беттерде өседі.

IV- VI гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

608. L.hispida Pall, ex Schult — Ж. Щетинистая — Тікенді ұшқат. Бұта. Субальпі белдеуінде, ағаштардың, аршалардың арасында өседі.

V- VI гүлдейді, VI- VIII жеміс салады.

609. L.Olgae Regel et Schmalh — Ж.Ольги — Ольга ұшқаты. Бұүта. Альпі белдеуіндегі тасты бөктерде, жартас сызаттарында өседі.

VI- VII гүлдейді, VII- VIII жеміс салады.

610. L.nummulariifolia Jaub, et Spach — Ж.монетолистая — тиын жапырақты үшқат. Бұта. Таудың тасты ортаңғы белдеуінде, өзен жағалауларында өседі.

V- VI гүлдейді, VII- IX жеміс салады.

 

Valerianaceae— Валериановые — Шүйіншөп тұқымдасы.

 

611. Patrinia intermedia Reem, et Schult — Патриния средняя — орташа тасшүйгін. Көп жылдық. Таудың тасты беткейлерінде, жартастарда өседі.

V- VII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Медицинада қолданады.

612. Valeriana turkestanica Regel, et Schmalh — Валериана туркестанская -түркістан тасшүйгін. Бір жылдық. Таудың Құрғақ тасты бөктерінде өседі.

IV- V гүлдейді, V- VI жеміс салады.

613. V.plagiostephana Fisch, et Mey. — В.косевенечная — жеңіл. Бір жылдық. таудың ортаңғы және төменгі белдеуінде, тасты, ұсақ топырақты тау бөктерінде өседі.

IV- VI гүлдейді, V- VII жеміс салады.

 

Morinaceae Rafin — Мориновые — салпыс тұқымдасы.

 

614. Morina kokanica Regel — марина кокандская — Қохан салпысы. Көп жылдық. 1500-3000 м биіктіктен аршалы белдеуге өседі.

VII- VIII гүлдейді, VIII-I3 жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Мәдени гүлді өсімдік.

 

DipsacaceaeJuss— Ворсянковые — Қожакендір тұқымдасы

 

615. Dipsocus laciniatus L. — Ворсянка разрезная — Тілік қожакендір.

Е.ж. бұталардың арасындағы таудың төменгі белдеуінде, өзен алқаптарында өседі.

VI- VII гүлденеді, VIII жеміс салады.

Шаруашылықтағы маңызы: Құрамында алкалойдтар бар.

616. D.dipsocoides (Kar,et Kir.)Botsch. — В. Лазоревая — қожакендір Е.ж немесе көп жылдық. Бұталардың арасында ұсақ тасты бөктерді өседі.

VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

617. Scabiosa songarica Schrenk — Скабиоза джунгарская — жоңғар қотырот, таужапырақ. Бір жылдық. Таудың төменгі және ортаңғы белдеуінде түрлі шөпті беткейлерде өседі.

VI- VII гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

618. S.micrantha Desf- С. мелькоцветная — ұсақ гүлді котырот. Бір жылдық. Ұсақ тасты және далалы тау бөктерінде өседі.

V гүлдейді, VI- VII жеміс салады.

 

CampanulaceaeJuss— Колокольчиковый — қоңыраугүл тұқымдасы

 

619. Campanula gromerata L. — колокольчик сборный — шоғыр қоңыраугүл. Көп жылдық. Шалғындықта, орманда өседі.

VI- VIII гүлдейді.

620. C.evolvulocea Roule, ex A.DC. — К.развернутый — Кең қоңыраугүл жартас сызаттарында және жартастарда өседі.

VI- VIII гүлдейді, VIII -IX жеміс салады.

621. Ostrowskia magnifica Regel — Островские великолепная — Әдемі ойраш. Көп жылдық. Шықтарда, жартастардың көлеңкесінде, таудың ортаңғы белдеулерінде өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.

622. Asyneuma argutum (Regel)Bomm — Азенума острая — Үшкір құртшөп. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінде ұсақтасты және тасты бөктерде өседі.

VI-VIII гүлдейді

623. Cryptocoton monocephalus (Trautv.)Fed. — Криптонодан одноглавый — Дарабас ершін. Көп жылдық. Ұсақ тасты шыктарда және жартастарда өседі.

IV-V гүлдейді, VI жеміс салады.

624. Sergia Severzowii Legel Fed — Сергия Северцова — Северцов жартасшөп. Көп жылдық. Құрғақ жартас сызаттарында өседі.

VI-VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

 

Asteracea Dumort — Сложноцветные — Күрделігүлділер тұқымдасы

 

625. Saligaga virgaurea L. — Золотарник обыкновенный — Кәдімгі алтыншөп. Көп жылдық. Орманда, шалғындықты және далалы жерлерде өседі.

VIII-X гүлдейді, XI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Омарталық, баяғы заманда дәрілік есебінде

пайдаланған.

626. Heteropappus canescens — Гешероппиус седеющий. Көп жылдық. Тау бөктерінің ұсақ тасты және тасты беткейлерінде өседі.

VII-IX гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

627. Galotella chromopappus Novopokr. — Солонечник окрашеннохохолковый — Бояу бас далазығыры. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіде тасты беткейлерінде өседі.

VII-IX гүлдейді.

628. G. scoparia Novopokr — С. Прутоевидная. Көп жылдык. Құрғақ далады, құрғақ G. coriacea Novopokr — С. кожистый Көп жылдық. Тасты және тасты беткейлерде өседі.

VII-IX гүлдейді.

629. G. coriacea Novopokr — С. Кожистый. Көп жылдық. Тасты беткейлерде, бұталы орманда өседі.

VII-IX гүлдейді.

630. Pseudolinosyris grimmii Novopokr — Ложногрудница гримма Жартылай бұта. Ұсақ тасты және тасты беткейлерде өседі.

VII-IX гүлдейді.

631. Tripolium vulgare Nees — Триполтум обыкновенный. Бір жылдық. Сортаң шалғындықта өседі.

V-X гүлдейді және жеміс салады.

632. Brachyactis ciliata — Брахиактис ресничатый

Бір жылдық. Ылғалды, шалғындықты және сортаң топырақта және өзен жағалауларында өседі.

633. Erigeron pseudoseravschanicus Botsch — Мелколепестник ложнозеравшанский — Майдажелек.

Көп жылдық. Биік таудың далалы беткейлерінде, орманды белдеуінде өседі. VII-IX гүлдейді

634. Е. azurens Regel ex M. Pop — М. лазоревый

Көп жылдық. 2500-4000 биіктікте орманды және альпі белдеуінде өседі. VII-VIII гүлдейді. Шаруашылық маңызы: сәндік

635. Е. heterochaeta — М. разнощетинковый

Көп жылдық. Альпі белдеуінде, қарда және тасты беткейлерде өседі.

VI-IX гүлдейді.

636. Е. petiolaris Vierh — М. Черешковый. Көп жылдық. Субальпі және альпі шалғындығына дейінгі орманды және далалы беткейлерде өседі.

VII-IX гүлдейді.

637. Е. pallidus М. Pop — М. Бледный. Көп жылдық. Ұсақ тасты және ұсақ топырақты тау бөктерінде өседі.

VII-IX гүлдейді.

638. Lochnophyllum gossypinum Bunge — Шерстолистник хлопковидный. Бір жылдық. Шөлейтті жазықтықта, сұр топырақта және ұсақ тасты, тасты беткейлерде өседі.

VIII-X гүлдейді және жеміс салады.

639. L. arvensis L — Ш. Полевой. Бір жылдық. Құмды және тасты жерлерде, далалы шалғындықтарда, жолда өседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

640. Cymbolaena griffithii (A.Gray)Wagenitz (C.longifolia(Boiss.et Reut) Smoljian — Цимболена длиннолистаг — Ұзын жапырақты дөңбет. Бір жылдық. Таудың ортаңғы және төменгі белдеудегі құрғақ тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

641. Aster alpinus — Астра альпийская. Көп жылдық. Альпі белдеуіне дейінгі далалы, шалғындықты және тасты беткейлерде, өзен жағалауларында өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: сәндік беткейлерде, бүталы орманда өседі.

VII-IX гүлдейді.

642. Leontopodium ocholeucum Beauverd — Эдельвейс бледно-желтый. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінде, тасты жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

643. Anaphalis velutina Krasch — Анафалис бархатистый. Жартылай бұта. Таудың жоғарғы белдеуінде жартаста, тасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

644. Omalothaca supine — Омалотека криземистая. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуіндегі тасты жерлерде, қарда өседі.

VII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

645. Helichrysum arenarium — Цмин, Бессмертник песчаный. Көп жылдық. Құрғақ тау бөктерінде, құмда, жартылай шөлейтті жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Құрамында аренарин антибиотигі бар дәрілік өсімдік.

646. Jnula britannica L — Девясил британский. Көп жылдық. Ылғалды жерлерде, сортаң шалғындықта өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-X жеміс салады.

647. Pentanenca albertoregelia Gorschk — Пентанема Альберта Жартылай бұта. Тасты беткейлерде, жартас сызаттарында өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

648. Filogo Montana L. — Жабник горный — Тау қазығұрты. Бір жылдық. құрғақ тасты бөктерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

649. Pulicaria salviifolia Bunge — блошница шалфеелистая — Шалфей жапырақты бүргешөп. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты бөктерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

650. Achillea millefelium — Тысячелистник обыкновенный. Көп жылдық. Шалғында, далалы және таудың шалғынды бөктерінде өседі.

VII-X гүлдейді.

651. Waldheimia tomentosa Regel — Вальдгеймия войлочная. Көп жылдық. Биік таудың тасты жерлерінде өседі.

VII-IX гүлдейді.

652. W. staliczkae Ostenf- В. Столични. Көп жылдық. Биік таудың ұсақ тасты суды жерлерінде өседі. VII-VIII гүлдейді.

653. Trchanthemis aulilatensis (B.Fedtsch)Krasch. Трихантемис аулеатинский — Әулие-ата саржауы. Көп жылдық. Тасты және ұсақ тасты беткейлерде 1000 және 1400 метрге дейінгі биіктікте.

654. Tanacetepsis karataviensis Kovalevsk. — Танацетопсис каратавский -Қаратау сертебесі. Көп жылдық. Жартастарда, таудың ортаңғы белдеуінде өседі.

V-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

655. Tanacetum turlanicum (Pavl,)Tzvel. — Тижма турланская — Турлан түймешетені. Көп жылдық. Далалы жерлерде, ұсақ тасты тау бөктерінде және жартастада, таудың төменгі және ортаңғы белдеуінде өседі.

VII-VIII гүлдейді

656. Ajanio fostigata (C.Winkl.)Pojiak. — Аяния щитковая — Қалқан өрнекшөп. Көп жылдық. Тасты беткейлерде және далалы жерде бұта арасында өседі.

VIII-IX гүлдейді

657. Artemisa pamirica C.Winkl. — Польын памирская — Памир жусаны Көп жылдық. Жоғарғы белдеуде, ұсақ тасты — шалшықты шалғындық құрғақ бөктерде өседі.

VII-VIII гүлдейді

664. A. turanica Crask. — П. Туранская — Түран жусаны. Көп жылдық. Тау бөктерінде, ұсақ тасты шалшықты топырақта, құмда, тасты беткейлерде өседі.

ІХ-Х гүлдейді

665. Ligularia songarica (Fisch) Ling — Бузульник Джунгарський — Жоңғар сарыандызы. Көп жылдық. Өзен және көл жағалауларында, батпақтың айналасында өседі, тау бөктерінде жиі кездесіді.

VI-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

666. L. macrophylla (Ledeb)DC. — Б. Крупнолистый — Ірі жапырақты сарыандыз. Көп жылдық. Ортаңғы белдеуде, дымқыл тұзды шалғында, өзен жағасында өседі.

667. Echinops talassicus Colosk — Мардовник таласский — талас лақсасы Көп жылдық. Шалғынды бұталарда және сүректі — бұталар бөктерінде, ортаңғы белдеуге дейін өседі.

VII-VIII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

668. Е. karatavicus Regel, et Schmalh — M. Каратавский — Қаратау лақсасы. Көп жылдық. Түрлі шөпті шалғыңдарда, сүректі бұталарда және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VIII-IX жеміс салады.

669. Cousinia talassica (Kulf)Juz et Tschemeva — Кузинния таласская -Талас көбеңқұйрығы. Көп жылдық. ұсақ топрақты және таудың конгломерат бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

670. С. pseudoaffmis Kult — К. ложнородственная — Көбеңқұйрық. Көп жылдық. Тау бөктерінде ала гүлдің тұқымы өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

671. С. umbrosa Bunge — К. теневая — Көбеңқұйрық. Көп жылдық. Саялы жерлерде, тау бөктерінде және таудың төмекнгі белдеуінде арамшөп түрінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

672. С. vicaria kult — К. замещающая — Көбеңқұйрық. Көп жылдық. Ұсақ топырақты — ұсақ тасты бөктерде, таудың төменгі белдеуінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

673. С. rigida kult — К. жесткая — Қатты көбеңқұйрық. Көп жылдық. Тасты беткейлерде өседі.

VII-VIII гүлдейді

674. С. herrescens Juz — К. ужасающая — Сұмдық көбеңқұйрық. Көп жылдық. Тасты, ұсақ тасты бөктерде, таудың ортаңғы белдеуіне дейін өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

675. С. grandifolia kult — К. крупнолисая — Ірі жапырақты көбеңқұйрық. Көп жылдық тасты бөктерде және сай-салада, аласа таудың белдеуінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

676. С. tianschanica kult — К. тяньшаньская — Тянь-шань көбеңқұйрығы Екі жылдық. Тасты және ұсақ тасты бөктерде, төменгі шекарада таудың төменгі белдеуінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

677. С. Severtzowii Regel — К. Северцова — Северцов көбеңқұйрығы. Екі жылдық. Ұсақ тасты және ұсақ топырақты бөктерде таудың төменгі белдеуіне дейін өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

678. С. Regelii C.Winke — К. Регеля — Регель көбеңқұйрығы Екі жылдық. Ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

679. Saussurea asbukinii Iljin — Соссюре Азбукина — Шұбаршөп. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінде, жарық жартастарда өседі.

IV-V гүлдейді, V жеміс салады.

680. S. Vvedenskyi Lipsch — С. Введенского — Шұбаршөп. Жартылай бұталы. Тасты және ұсақ тасты бөктерде өседі.

VII-VIII гүлдейді

681. S. elegans Ledeb — С. изящная — Шұбаршөп. Көп жылдық. Шалғындықта, тасты және ұсақ тасты бөктерде, өзен жағасынжа және бұта арасында өседі.

VII-VIII гүлдейді

682. Jurinea tartisguamea Iljin — Наголоватка извилисточешуйчатая — Ақжапырақ. Көп жылдық. Шөпті және шалшықты, тасты бөктерде, бұталарда өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

683. Carduus thaermeri Weinm — Чертопелах термара — Түйетікен. Екі жылдық. Құрғақ шалғында, жол жағасында және тасты бөктерде жиі өседі. VI-VIII гүлдейді және жеміс салады.

684. Cirsium vulgare (Savi)Ten — Бодяк обыкновенный — Кәдімгі тікен қурай. Екі жылдық. Дымқыл көлеңкелі жерлерде, өзен алқаптарында, шөлді, тасты жерлерде өседі.

VII-IX гүлдейді және жеміс салады.

685. С. Sairamense (Wirkl)O.etB.Fedtsch — Б., сайрамский — Сайрам тікенқурай. Көп жылдық. Таулы шалғында өседі. VII-VIII гүлдейді және жеміс салады.

686. С. arvense (L) Scop. — Б. полевой — Егістік тікен курай. Көп жылдық. Далалы аудандарда, егістікте және таулы дерлерде жиі өседі.

VII-IX гүлдейді және жеміс салады.

687. Picnomon acama (L)Cass — Пикномон колючий — Тікенді жұмыршөп. Бір жылдық немесе екі жылдық. Тасты бөктерде, Жолдақ, арықта, тастанды жерлерде өседі.

VII-VIII гүлдейді және жеміс салады.

688. Onopordum leptolepis DC. — Онопордум тонкочешуйный –Шағыртікен. Екі жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінде өседі.

V-VI гүлдейді және жеміс салады.

689. Crupina vulgaris Cass — Крупина обыкновенная — Кәдімгі тіктікен. Бір жылдық. Ұсақ тасты бөктерде, жартастарда, бұта арасында, өзен жағасында өседі. IV-VII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

689. Centaurea phyllopoda Iljin — Василек черошочковый – Гүлкекіре. Көп жылдық. Тасты бөктерде, таудың ортаңғы белдеуінде өседі.

VII-VIII гүлдейді

690. С. turkestanica Franch — В. Туркестанский — Түркістан гүлкекіре. Көп жылдық. Тасты бөктерде, таудың ортаңғы және төменгі белдеуінде өседі.

IVI-VIII гүлдейді

691. С. sguarrasa Willd — В. растопыренный – Гүлкекіре. Екі жылдық. Тасты және ұсақ топырақты бөктерде, таудың шөптесін және жайылымдық жер інде өседі. VI-VIII гүлдейді.

692. Tragopogan capitatus S.Nikit — Козлобородник головчатый — Басты желкек. Екі жылдық. Шөпті бөктерде, бұталарда, егістік арасында өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жем шөп — малдар арамшөбін жақсы жейді.

693. Т. pseudomjor S.Nikit — К. ложнокрупный — Ірі жалған желкек. Екі жылдық. Шалғынды, далалы тау бөктерінде, жазықтыкта, далалы жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

694. Т. montanus S.Nikit — К. горный — Таулы желегі. Көп жылдық. шалғынды, далалы, шөпті және таудың тасты бөктерінде өседі.

V гүлдейді, V-VI

695. Taraxcum montanum (C.A.Mey)DC. — Одуванчик горный — Таулы бак-бак. Көп жылдық. ортаңғы белдеуде, тасты-ұсақ тасты және ұсақ топырақты бөктерде өседі.

VII гүлдейді, IX жеміс салады.

696. Т. mojoe Schischk — О. большой — Үлкен бақ-бақ. Көп жылдық. шалғында, шөпті бөктерде, таудың төменгі белдеуінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

697. Lactuca dissecta D.Don — Латук ушковатый — Сүтжапырақ. Бір жылдық. Тау бөктерінде, тастар арасында және бұта арасында өседі.

VI гүлдейді, VI жеміс салады.

698. Cephalorrhynchus subplumosus Kovalevsk — цефолоринхус почти перистый. Көп жылдық. Ортаңғы белдеуде, жылғаларда, аршаларда және ағаштардың және бұталардың көлеңкелерінде өседі.

VI-VII гүлдейді

699. Crepis oreades Schrenk — Скера горная — Тау әлен. Көп жылдық. Жоғары белдеуде, жартастарда, тасты-ұсақтасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

700. С. servschanica B.Fedtsch — С. зеравшанская – Элен. Көп жылдық. Төменгі және жоғарғы белдеуде, тасты, ұсақтасты бөктерде, жартастарда өседі.

VII-VIII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

701. Hieracium irghsorum Juxip — Ястребинка киргизкая — Қырғыз соршатыры. Көп жылдық. Аласа таудың бөктерінде және таудың орманды белдеуіне дейін аршаларда өседі.

V-VI гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

702. H. erythracorpum Petez — Я. Красноплодная — Қызыл жемісті соршатыр. Көп жылдық. Таулы ормандарда, таудың 2600 м биіктігіне дейін өседі.

VII-VIII гүлдейді.

703. Н. echiodes Lumn — Я. румянковая – Соршатыр. Көп жылдық. Даланың түрлі шөпті, дала бөктерінде, жазықтықта, ортаңғы белдеуге дейін өседі.

V-VIII гүлдейді.Ұқсас жұмыстар

Оңтүстік Қазақстан облысындағы туризмнің жағдайы
Оңтүстік Қазақстан облысы дамуы
Оңтүстік Қазақстан облысының табиғи рекреациялық ресурстарының географиясы және оларды халықтың демалыс орындары ретінде пайдалану ерекшеліктері
Оңтүстік Қазақстан облысының климаттық - экологиялық жағдайы
Оңтүстік Қазақстан облысы жайлы
Оңтүстік Қазақстанның географиялық атауларының шығу тегі мен мағыналық жүктемесінің физикалық-географиялық негіздері
Оңтүстік Қазақстан облысының экономикалық географиялық проблемалары және болашағы
Оңтүстік Қазақстан облысының жалпы физикалық - географиялық сипаттама
ПАЙҒАМБАРЛАР ТАРИХЫ ҒАЛАМНЫҢ ЖАРАТЫЛУЫ
Қазақтың күй өнері және күйшілік мектептері
Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауын тексерулерді ұйымдастыру мен жүргiзу ережесi
Тергеушінің тергеу бөлімінің бастығымен және анықтау органдарымен өзара әрекеттесуі
ЖӘҢГІРҰЛЫ ТӘУКЕ ХАН
Тауарлық – материалдық қорлар есебі мен аудиті және олардың жетілдіру жолдары
ТАУАСАРҰЛЫ ҚАЗЫБЕК
Пайда, оның экономикалық мазмұны, түрлері және анықтау әдістері «Қостанай минералдары»
Тауар саясаты фирманың маркетинг қызметінің негізгі құрамдас бөлігі
Негізгі қорлардың амортизациясын анықтау әдістері және олардың кәсіпорынның негізгі капиталын жаңартудағы ролі
Мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын анықтау үшін модельдік методикалық нұсқаулар
Локомотив құралдарын қалпына келтіру, жөндеу және жаңаша жабдықтау «Жолбарыс» ЖШС-не қысқаша сипаттама туралы