Қазақстанның беделін қалыптастыру


Бәсекелестік  жағдайындағы фирма стратегиясының  түрлері  туризмді дамыту мақсатынан  бары  туындайды. Ол  мақсаттарға  біз  келесілерді жатқызамыз:
сапасы, халықаралық туристік рынок жағдайында өндіруге, сатуға және бәсекелестікке төтеп беретін өнім өндіруге және сатуға қабілетті, рентабельді туризм индустриясын құру жолымен туризмді экономиканың табысы жоғары салаға айналдыру; республиканың туристік әлеуетін арттыру; тарихи-мәдени және табиғи-рекреациялық ресурстарды сақтау және ұтымды пайдалану; халықтың барлық жіктерінің туристік ресурстарға қол жеткізуін қамтамасыз ету, туристік қызмет көрсетуге деген сұранысты барынша қанағаттандыру; тұрғындардың жұмыспен қамтылуын ынталандыру; мемлекеттік және жеке құрылымдардың туризм саласындағы өзара бірлескен іс-қимылының тиімділігін арттыру; шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту; әрбір адамның демалу және бос уақытын өткізуге деген құқығын іске асыруы; халықтар мен мемлекеттер арасындағы өзара түсіністік пен ынтымақтастықтың ізгілік сипатын, бейбітшілік пен сыйластық, нәсіліне, жынысына, тілі мен дініне қарамастан, адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын сақтау; әділеттілік пен егемендік, саяси, экономикалық және әлеуметтік жүйесіне қарамастан, мемлекеттердің ішкі ісіне қол сұқпау; қоршаған ортаға және мәдени игіліктерге ұқыпты қарау; әлеуметтік тепе-теңдік пен даму, жеке адам мен қоғамның игілігін арттыру; туризмді тұрақты дамыту; туризм саласындағы мемлекеттік саясатты жандандыру; туристік қызметті реттеу жүйесін жетілдіру; туризм индустриясының құқықтық, ұйымдастырушылық және экономикалық негіздерін одан әрі дамыту; туристік рынокты демпингке қарсы және мемлекеттік қолдаудың басқа да шараларын қабылдау арқылы қорғау; туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; тартымды туристік объект ретінде Қазақстанның беделін қалыптастыру; ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру; туризм саласындағы ғылыми зерттеулерді тереңдету; туризм саласындағы қызмет көрсетудің статистикалық есебінің әдіснама-сын халықаралық стандартқа сәйкестендіру; туристік объектілерді қайта жаңғырту мен салу үшін отандық және шетелдік инвестицияларды тарту жолымен туризм инфрақұрылымын дамытуды ынталандыру; туристік қызметті стандарттау, сертификаттау мен лицензиялау негізінде туристерге қызмет көрсетудің сапасын арттыру; туризм саласындағы кадрларды даярлау мен олардың біліктілігін арттыру жүйесін дамыту; туризм саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараларды қамтамасыз ету, теріс әлеуметтік әсерлерді бәсеңдету және мәдени мұраны сақтау; туризм саласындағы келеңсіз үрдістерден арылу.Ұқсас жұмыстар

Қазақстан Республикасындағы туризм дамуының қазіргі жағдайы және болашағы. Туризмды дамытудың негізгі бағыттары
Қазақстандағы туристік өнім
Туризм индустриясы және инфрақұрылымы
Қазақстан Республикасындағы туризм дамуының қазіргі жағдайы
Қазақсттаның негізгі туристік игерілетін аймақтары
Қазақстан Республикасындағы туризмнің дамуы
Мемлекеттік қызметті атқару
Республиканың туристік потенциалын дамыту
Қазақстан Республикасындағы туризм саласын дамыту
Туристік қатынастардың қалыптасу
Қазақстанның халықаралық экономикалық қатынастардағы орны
Қазақстанның ұлттық экологиялық проблемалары
Индустриалды-инновациялық даму жолында Қазақстанның нақты секторын тиімді инвестициялаудың қаржылық механизмі
Халық ертегілернің бала дүниетанымын қалыптастырудың маңызы
Елімізде патриоттық тәрбиені қалыптастыру міндеттері.
Студенттердің қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруда педагогика
Қазақстанның коммерциялық банктердің валюталық операциялары және олардың дамуы «Альфа-банк» Еншілес Банк» АҚ
1995 ж. ҚАЗАҚСТАННЫҢ БАНКТІК ЖҮЙЕСІН РЕФОРМАЛАУ БАҒДАРЛАМАСЫ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ТАРИХЫ
Қазақстанның аграрлық өнеркәсіп кешені және машина жасау өнеркәсібі