Кәсiби бағытталғандықты құрастырудың ерекшелiктерi туралы қазақша рефератКәсiби бағытталғандықты құрастырудың ерекшелiктерi туралы қазақша реферат

Жас шамасына байланысты психологияның дамытуының тарихтарында бұл ересек адамдардың мiнездеменiң психологиялық ғылымының саласы балалық шақ, ересектiк және жастықтың егделерi өсу, пiсу және адамның құрастыруының әр түрлi мерзiмдерi қарағанда эталондардың функцияларын орындады. Жетiлу тұрақты мерзiмдi сияқты қаралды[17 ].

Жетiлу кезең ерте 20нен 40 жылдарға дейiн мерзiмдi қамтиды. Ол қарқынды дербес өмiрдi және кәсiби қызметке адамды кiруге сәйкес келедi. Жетiлудi бас мұндай бұлшық еттiк күш, жеделдiк, еп және шыдамдылық көрсеткiштердiң ең жоғары деңгейiмен бейнеленедi. Мына барлық көрсеткiштер бұл төмендетуiнен кейiн көрiнетiнiрек болған шейiн 60-жазғы жас шамасы төмендейдi.

Эрик Эриксон[18 ], адам психосексуаль дамытуы туралы Фрейдтiң ұсынысына шiре, бұл дамытудың әлеуметтiк тұрғыларын акценттейтiн теорияны жасады.

Ол қабылдау және әлеуметтiк мәдениет ортасының факторлары бар жеке биологиялық факторларының кiрiгуiн процесстi сияқты қаралады.

Эриксонның пiкiрiнше, өмiрдiң бойысындағы адам сегiз психосексуаль дағдарыстарымен қам жейдi, қолайлы немесе қолайсыз нәтижесi адамның келесi құлпыра гүлдеуiн мүмкiндiктi анықтаған кез келген жас шамасы үшiн ерекше.

Өзiне тәң жаңадан көрiнген ересек адамдарға алтыншы дағдарыс. Ол бiрге онымен осы дамыту өз балаларына қамтамасыз ету үшiн «Жұмыс — балалардың тууы — демалыс» циклдi жасауға тура келген аяқшысы бар жақындықтың iздестiруiмен байланған. Ұқсас тәжiрибенiң жоқтығы адамның изоляциясына және оның тұйықталуына өз-өзiне алып келедi.

Жетiлудi мерзiм классификациялары туралы ғылыми мәлiметтер отандық психологияда [19 ] Б.Г.ананьеволар қорытты. Ол ересек адамның дамытуын периодизацияға жолдарының әр түрлiлiгiнiң көрсеттi. Жетiлудi жас шамасына байланысты приделылар әлеуметтiк және биологиялық себептердiң кешендерiмен анықталады және адамның жеке дамытудың нақты әлеуметтiк-экономикалық шарттарынан тәуелдi болады.

Жетiлудi мерзiм жастық, онда жалпы соматиялық дамытуды бiткен алдыңғы, мерзiмнен ерте айырмашылығы болады, физикалық және жыныс пiсуiн өз ұтымдылығына жетедi. Бұл мерзiм жылдар бойы зияткерлiк табыстар болып табылады. Б.Г.ананьеволардың нәтижеде өткiзiлген кешендi зерттеулерi келесi қорытындыға келдi: дамыту барысында ересек адам сауаттанатындықты дәреженiң өсуi орын алады.

Дегенмен психофизиологиялық функцияларға ғана емес жетiлудi мерзiмге өнiмдiлiгiнiң ұтымдылықтарымен бейнеленедi. Биiк деңгей творчестволық белсендiлiктiң әр түрлi формаларында өте зияткерлiк қызметке жетедi. Көп мамандықтар үшiн творчестволық белсендiлiктiң орташа максимумы 35-39 жылдарға атап өтедi. Бұл найзаларда творчестволық қабiлеттiлiктер мұндай математика, физика, химия ғылымдарда 30-34 жылдарға дейiн айқындалады.

Зияткерлiк қызмет, оның жоғарғы творчестволық формалары әсiресе, адам адаммен терең байланған. Қалай Б.Г.ананьеволар, парасаттың байланысы және адамды асты сызылды зерделi қызметтiң себебiнде, қоюларға байланыстылар, мүдделер және парасаттың белсендiлiгiн көпшiлiгiнде анықтаған оның талаптануларын адам, деңгейдiң идеалдары айқындалады. Өз кезегiнде, оның себептерiн адамның мiнездемелiк қасиеттерi және құрылым шындыққа бұл адамның қатынасы, әлемнiң таныстыруын тәжiрибе, дүние тану және парасаттың ортақ дамытуларынан тәуелдi болады.

Жетiлу мерзiм ерте ата-аналардың экономикалық қатынасында тәуелсiздiкке өткелiмен бейнеленедi. Уақыт бұл алуантүрлiктен қалыптасады өмiр және қызметтiң әртүрлi салаларындағы адамның мiндеттерi, қоғамда, жұмысқа, меншiктi жанұяда да дұрыс айтатын жаңа мәртебе алынады. Жеке адамның мәртебесiнiң қалыптасуы қоғамдық қатынастар және әлеуметтiк өрнектеулердiң жүйесiнен тәуелдi болады.

Адамның мәртебесiне өз қоғамдағы орыны сезiне алатын және өз мәртебесi нығыздалуға ұмтылатын немесе адамның белсендiлiктiң шарасына байланысты өзгередi оған пассивтi керiсiнше қазiргi жағдайға орайлана жатады. «Мәртебенiң Жұмысшы жеке тарабы ол нақтылы мәртебе шарттарындағында орналасатын адамның позициясының түрiнде сөз сөйлейдi» [20 ]. Адамның дамытуы адам меншiктi қызметтiң нақтылы мүмкiндiктерi менменсетiн сол мағынададағы оның мәртебесiнен тәуелдi болады. Рөлдердiң кешенiнде бұл қоғамдық функциялар адамдарға, өз, қою, себептер, мақсаттар және құндылық бағыттарға қоғамға қатынастарының жүйеген мұндайдың субъектiнiң мiнездемесi еңбекке жүзеге асырылады. Жастық мерзiмге ерте меншiктi өмiр сүрудi салады, әлеуметтiк белсендiлiктiң барлық түрлерiнде кәсiби рөлдердiң меңгеруi, қосындыда болады. Орташа жетiлудi мерзiмге әлеуметтiк және кәсiби рөлдердiң консолидациясын басталады[21 ].

Адамдар жеке қасиеттердiң жүйесiне адам, қызметтiң оның себептерi және мақсаттары тiршiлiк жоспарлар қосылады. Осылай, [22 ] В.Т.Лисовский әртүрлi етектi жастар және адамның нақты хал-жағдайлар және құндылық бағыттарымен анықталатын жас шамасының тiршiлiк жоспарлары айқындады. 20-25 жылдар тұлғалардың жас шамасында топта жоғары бiлiм, қызықты жұмыстың алуына жарық бейнеленген бағытталғандық сақталынады. Жас шамасына байланыстысы тобы ол үшiн көкейкестi қалаулы адамның iздестiруi, сенiмдi Друзьлер, жанұяның жасауын мәселенi болып қалады. Жас шамасы бұл сонымен бiрге жақсы тұрғын-үй шарттарына, заттық қамтамасыздықты қою екпiндейдi, өйткенi көп өз жанұясының жасауларына кiрiседi. Е.Ф.Рыбалконы[23 ]  1987 жылда тiршiлiк жоспар студенттердiң тиiстi жас шамасына байланысты тобында ұқсас құрылымды айқындалған зерттеу өткiздi.

Маңызды мән адам жас шамасымен ғылыми жұмыстың саласындағы құндылық бағыттар және себептердiң зерттеуi, әр түрлi жұмыс салаларындағы өнерiнiң мәселесi байланысты алады. Адамның жарық бейнеленген творчестволық қоймасымен ғалымдары зияткерлiк табыстар қарағанда айқын себептермен бейнеленедi.

Оларда зияткерлiк қажеттiк басқа себептердiң фонында анық үстем болады. [24, 25] Д.Пельц және Ф.Эндрюс мүдделердiң динамикасы бар өнiмдiлiгiндегi тербелiстерiн ұластырады. Басылуды мерзiмге рөл, уақыттары үстем болатын болып қалыптасатын аналық және отбасылық функциялардың мысалына себептiң қайта құруы, үлкею болады. Сонымен бiрге өте iрi ғалымдардың ғылыми мүдделерiнде өмiр бойы үстем болады, және сондықтан олардың ғылыми жұмысының басылуы тек қана мосқал тiптi әрдайым емес байқалады. Басылу әлсiзiрек тән күштi iшкi себеп үшiн ғылыми қызметкерлерiнде жұмысқа өмiр бойы үстем болатын үлкен мүдде бейнеленген. Творчестволық адам бұрынғы, бастаушы жұмыс саласында құндылықтарды қайта бағалауға қабiлеттiлiкпен, мүдделердiң иiлгiштiкпен және ойлауды сын көзiмендiкпен, кең саласымен жаңа идеялардың жеңiл қабылдауы және бас тартумен бейнеленедi. Өз жас шамасына байланысты динамикасындағы творчестволық процесс сондықтан тұрақты компоненттердiң ғылыми жұмыстағы табысындағы үстем болатын бағытталғандықты түрiндегi тiркес және құндылық бағыт қайта құруға қатысты айнымалы негiздерде алады адамның өмiрiнiң әр түрлi мерзiмдерiнде жаңа есептер, мақсаттар және себептердi жаңа кешен не пайда болады.

Жетiлудi мерзiмнiң ерекше маңыздылығы, Е.Ф.Рыбалко айтылғандай, болған адам олардың субъект болып қалыптасатын, әдейi, бiлiмнiң сипаты процесс балалық шақта өз қоршаған ортаға әсерлерi қалыптастыра . естиярлықтың мерзiмiне қатынастардың кiрiгуi және сипаттың құрастыруында болады бұл жүйе әлi бастайтындығында.

Сонымен, жетiлу мерзiм ерте адамның құрылымдары астында құрастыру үшiн өте қолайлы негiзгi болып табылады, жетiлу және қарым-қатынастың субъектi, таныстыру және даралық ретiнде қызметтiң олары табыс үшiн.


Ұқсас жұмыстар
ҚОРҚЫТ туралы
Батыс Еуропа елдері экономикалық интеграциясының ерекшеліктері
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері
МАХМҰД ҚАШҚАРИ туралы
ЖҮСІП БАЛАСАҒҰН туралы
Қожа Ахмет Яссауи туралы
Экономикадағы дағдарыстық жағдайдағы мемлекеттік бюджеттің ерекшеліктері
Қазақстан Республикасындағы ақша реформалары және оның ерекшелiктерi
Валюталық нарықтың және валюталық операциялардың ерекшеліктері мен дамуы
Қазақ тiлiн оқытудың, ұйымдастырудың әдiстемелiк ерекшелiктерi