Табиғи ресурстар үнемі


 МАЗМҰНЫ

 КІРІСПЕ

1-ТАРАУ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТИІМДІ ТҰТЫНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
1.1 Табиғи ресурстар, олардың мәні мен түрлері
1.2 Табиғи ресурстарды үнемді пайдалану мәселелері

2- ТАРАУ ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДА ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ТҮСІМДІ ТҰТЫНУ
2.1 Табиғи ресурстардың экономикадағы орны
2.2 Табиғи ресурстар үнемі
2.3 Табиғатты қорғауға, тиімді пайдалануға ынталандыру

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ

                                                 Кіріспе

Қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыру, соның нәтижесінде халықтың тұрмысын, әл-ауқатын жақсарту өндірістің еңбек, материалдық және табиғи қорларын тиімді пайдаланумен тікелей байланысты. Қазіргі кезде және болашақта өндіріс қорларының барлық түрін кешенді, үнемді пайдалану мәселесін шешкенде ғана экономиканың даму қарқынын арттыруға болады.

Бұл мәселенің шешімі ең алдымен табиғаттың қалыпты жағдайын сақтап, оның ресурстарын тиімді пайдаланумен тығыз байланысты. Өйткені табиғат өндіріс қорының көзі, әрі өндірісті орналастыру ортасы ретінде өндірістің барлық саласына қатысты. Өндірістің даму қарқыны артқан сайын табиғат байлығын пайдалану мөлшері де өсіп келеді. Соған байланысты әсіресе қалпына келмейтін табиғат байлығының тиімді қорының азаюы немесе сапасының төмендеуі қоғамның өндіріске жұмсалатын шығынынің артуына кері әсер етуде. Өндірісте қолданылатын табиғат қоры сапасының төмендеуінен туындайтын өндіріс тиімділігіне кері әсерді ғылыми-техникалық жетістіктер нәтижесі де жоя алмай отыр.

Табиғатты тиімді пайдалануда экономика ғылымының маңызы өте зор. Табиғатты қорғау, тиімді пайдалануды басқару, жоспарлау, оған экономикалық ынталандыру, табиғат байлығын игеруге, табиғи ортаны қорғауға жұмсалған шығындардың тиімділігін анықтау, қоғамдық қажеттілікті қамтамасыз етудің тиімді жақтарын белгілеу, экономика ғылымының тікелей атқаратын қызметі.

Табиғи ортаны қорғау, табиғат байлықтарын тиімді пайдалану табиғаттың және қоғамның даму заңдылықтарына сүйеніп жүргізіледі. Заңдылықтардың үйлесімділігі және жүргізілген шаралардың осы заңдылықтарға сәйкес болуы басты міндет. Табиғат байлығын пайдалану және табиғи ортаны қорғау жүйесінде негізгі екі заңдылық тобын атауға болады. Бірінші жалпы заңдылық, табиғат пен қоғамның қатынасындағы ең негізгі тұрақты байланыстар заңдылығы. Екінші, өндіріс қатынасымен шектелген арнайы заңдылықтар

Табиғат қорғау және оның байлықтарын тиімді пайдалану бір-бірімен тығыз байланысты кешенді мәселе және олардың жиынтығын табиғат пайдалану деп атаймыз. Былайша айтқанда, табиғат пайдалану міндетті түрде оны қорғаумен ұштастыруды талап етеді. Оның үстіне ол бүкіл әлемдік мәселе болып табылады. Табиғат пайдалану халықаралық мемлекеттік және аймақтық мәселе. Сондықтан барлық деңгейде қарастырылады. Табиғат пайдалану дәрежесін бағалау әдістері барлық деңгейді қамтитын және алдын алу сипатында болуы керек. Өйткені табиғатқа әсерді, оның сипатын, зиянын алдын ала бағалау оны болдырмау шараларын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Табиғат пайдаланудың мемлекеттік және жергілікті мәселелерін экономикалық механизмдерді жетілдіру арқылы шешуге болады.

Бұл курстық жұмыс табиғи ресурстарды  және оларды тиімді пайдалану мәселелерін қарастырады.
курстық жұмыс 28 бетҰқсас жұмыстар

Экономикалық ресурстардың мәні мен түрлері
Рекреациялық жұмыстармен туристік сфераның айырмашылықтары мен ұқсастықтары
Өнеркәсіптік өндіріс ресурстары
Өндіріс. Өндіріс ресурстары мен факторлары
Ресурстардың шектеулігі
Табиғат қорларының экономикалық бағалануы
Рекреациялық ресурстар
Материалдық емес байлық
Генетикалық ресурстарды пайдалануға байланысты пайданы ақиқатты түрде және тең негізде алу
Экономикалық теорияның қалыптасуы мен даму кезеңдері
Ерекше қорғалатын табиғи территориялар экотуризм дамуы Ақсу-Жабағлы қорығы
Еңбек ресурстар нарығы мен оның құрылымы
Ұлттық табиғи паркте
Су табиғи қор ретінде пайдалану және қолдану
Азаматтық құқық табиғи ресустарды пайдалану
Қазіргі кездегі адам ресурстарын басқарудың ерекшеліктері.
Қазақстан жер қыртысы ресурстары оны пайдалану және қорғау
Қазақстандағы жер ресурстарын басқарудың казіргі жүйесін қалыптастыру әдіснамасы
Қазақстанның топырақтары мен табиғи зоналары және олардың сипаттамалары
Ауа райы және агроклиматтық ресурстары