Битумды - күйелі құрамГИДРОИЗОЛЯЦИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ӨНДІРІСІ туралы қазақша реферат

Бұл материалдардың кеңінен қолданылуы арзандығына негізделген. Битумдарды қолданудың бірнеше әдістері бар:

-битумды барынша қозғалымдылығына дейін қыздыру (150…2000С), битумды ыстық кезінде микро- және макротолтырғыштарға жағу және сіндіру; жабындарды сіндіру алдында шаңнан тазалайды және БН 50 50 немесе БН 70 30 маркадағы 90….950С дейін қыздырылған битумы бар ваннаға салады; битумды бірте бірте 105…1100С-қа дейін қыздырады, осы кезде бетондағы ауа мен ылғалдың жоюылу есебінен көбіктену өтеді; көбіктенудің аяқталуымен ваннадағы температура 160…1700С-қа көтеріледі, ал кейін жайлап 70…900С-қа дейін төмендейді; суыту процессінде бетон кеуектеріндегі ауа көлемінің азаюы мен будың конденсация кезіндегі ажырау есебінен сіңірілу интенсивті жүреді; жұмыстың жүруіне бақылау сол бетон араласпадан жасалған үлгілер бойынша жүргізіледі; 20 мм тереңдіктегі бетонды сіңіртуге кететін «қара байланыстырғыштың» 1м2 бұйымның бетіне шығыны 1…2 кг-нан аспауы керек;

-битумдарды бензинде, жасыл майда, локойлде, этинолда және басқада органикалық еріткіштерде ерітіп,  темірбетон конструкциясына ерітіндіні жағу, ерітілген битумды микротолтырғыштармен араластырып және суық кезінде жағу; толтырғышсыз қабықшаның немесе суық мастиканың қатаюы еріткіштің ұшуы есебінен өтеді;

-суда ерігіш эмульсия немесе пастаны алуымен битумның механикалық дисперциялануы; судың булануы және битум бөлшектерінің коагуляциялану есебінен эмульсияның қатаюы.

Эмульсиядан жасалған қорғаушы қабаттың сапасы ең төмені, жоғары сапалысы – ерітіндіден жасалғаны және ең жоғары сапалысы – балқымадан жасалғаны. Битумды-күйелі құрам 10…20% концентрациялы қышқыл, ерітінділер, сілтілер ( 10%-ке дейінгі) әсері кезінде, сонымен қатар ауада жақсы қорғаушы қасиеттерге ие.

Битумды-күйелі құрамға агрессиялық әсер етеді:

–     қатты концентрациялы және ерекше қышқылдандыратын қышқылдар;

–     концентрациялы сілтілер;

–     структураның тығыз емес жерлеріне кіруші су  (бетонмен мастиктің арасындағы байланыстардың бұзылуын туғызуы мүмкін);

–     төмен температура ( -40….-500С битумның шынылануын туғызады, нәтижесінде бұзылуына әкеледі);

–     көптеген органикалық еріткіштер ( битумды материалдарды ерітеді );

–     температураның 30…700С-қа дейін жоғарлауы (битумдық қабықшаның жұмсаруына және ағуын туғызады).


Ұқсас жұмыстар
Қылмыс қүрамының түсінігі және маңызы
Мұнаймен ластанған топырақтан бөлініп алынған микроорганизмдердің микробтық құрамын зерттеу
Тауар саясаты фирманың маркетинг қызметінің негізгі құрамдас бөлігі
Сигналдың гармоникалық құрамдас бөліктерін графикалық түрде анықталуын бағдарлама түрінде іске асыру
Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстарының құрамы
Инфрақұрылым кешенінің құрамы
Бюджеттің кірістері мен шығыстарының құрамы.
Бие сүті және қымыздың құрамы мен қасиеттері. туралы
Кіші жүздің Ресей империясынын құрамына енуі.
Америка Құрама Штаттарына жалпы сипаттама