Міндеттемелер аудиті

 ЖОСПАР

Кіріспе. 4

I-тарау.  Аудит  қызметтерінің  түсінігі 5

1.1  Аудит  және  оның  құрамы.. 5

1.2.Аудиттің есебін жасау сатысы.. 8

1.3 Аудиттің кәсіпорындағы басқару функциясы.. 11

II-тарау.Ұйымның бухгалтерлік есептің мәні және ұйымдастырылу тәртібі 13

2.1 Ұйымның қаржы – экономикалық қызметі 13

2.2Міндеттемелер аудиті 18

2.2.1. Ұзақ мерзімді міндеттемелердің аудиті 21

2.2.2.Ағымдағы міндеттемелердің аудиті 24

2.2.4. Басқадай кредиторлық берешек аудиті 27

2.2.5.Еңбекке ақы төлеу бойынша есеп айырысу аудиті 28

Қорытынды.. 30

Қолданылған әдебиеттер. 32
Кіріспе
Қоғамымызды  даму  кездерінің  қай  сатыларында  болмасын  дамудың  обьективті  экономикалық  заңдылықтарын  анықтау  және  ол заңдылықтарды  пайдалану  шараларын  дұрыс  белгілеу  үшін  есеп жұмыстарын дұрыс ұйымдастырудың маңызы зор. Қоғамдық  даму  нәтижесінде  бухгалтерлік  есептің ұйымдастырылуына  талаптардың  өсіп,  міндеттердің  артып отырғандығы  бухгалтерлік  есептің  тарихынан  белгілі.

Қазіргі  нарықтық  экономикаға  түбегейлі  көшу  кезеңінде бухгалтерлік  есепке  жүктелетін  міндеттер  қай  кездегіден  болмасын күрделі, ауқымды болып отыр. Өйткені қазіргі  қоғам-дық  дамудың жаңа  кезеңінде  өндіріс құралы – жабдықтарының  мемлекеттік  меншіктен ұжымдық  және  меншіктерге  кең етек алуда. Осыған орай қазіргі  кезде  мемлекет,  ұйым  және  жеке  тұлғалар арасындағы  экономикалық  және  қоғамдық  қарым-қатынастар  саясаты  жаңа  сипат  алып  отыр.

Бухгалтерлік  есеп  беру  мәліметтері  шаруашылық  жүргі-зуші  ұйымдардың  және  олардың  құрлымдық бөлімшелерінің  қызметін  жедел  басқару үшін,  экономикалық  жоспарлар  жасап,  оның  орындалуын бақылау  үшін,  экономикалық  жоспарлар  жасап,  оның орындалуын  бақылау  үшін  қолданылады.

Қаржылық  есептілік,  аудиттің  маңызды  обьектісі болып  табылды,  ол  оның  мәліметтерінің   дұрыстығын анықтау  үшін  арналған.  Аудит  ғылымының  жаңа  саласы ретінде   пайда-ланылып,  оның  теориялық  және  практикалық  бағыттарын  дамыту  қажет  етеді.

Соңғы  кездерде  аудитке  арналған  шетелдік  және отандық  жазбалар  жарық  көруде.  Аудиттің  әр  түрлі аспектілері  бойынша  шығармалардың  қаржылық  есептілікті  тексеру  бойынша  аудит  методикаларына.  Елімізде  халық-аралық  стандартқа  сәйкес  жаңа  бухгалтерлік  есеп  стандарты-ның  енгізілуі  ел экономикасының  дамуына  оң  әсерін  тигі-зуде.  Бұл  еліміздің  қазіргі  даму  кезеңінде,  оның  шетел инвес-торларымен  қарым – қатынастарының   нығаю  кезеңінде  маңызды  болып  саналады.

Курстық жұмыстың негізгі мақсаты – бұл белгілі бір тұлғаның,басқа бір тұлғаға міндеті, яғни мүлкін беру, немесе қызмет көрсету, ақша төлеу және т.б.,ал егерде  бұл іс әрекеттерден бас тартсақ онда борышкерден оның міндеттерін орындауын талап етуге құқығы болады. Міндеттеме арқылы жаңа техника енгізу шығындары үшін, өндіріс көлемін ұлғайтуға болады.Міндеттеме  арқылы кәсіпорынның төлем қабілеттілігі оның қаржылық тұрақтылығының  маңызды белгілерінің бірі болып табылады. Осы кезде кәсіпорынның төлем қабілеттілігі өз уақытында техникамен материалмен жабдықтаушылардың төлем талаптарын қанағаттандыру,несиелерді қайтару, қызметкерлердің еңбегінің төлемін жүргізу, бюджетке төлемдер енгізу қабілеттілігі.  Төлем  қабілеттілік  баланс жасау  мерзімімен  анықталады. Төлем  құралдарының ағымдағы  міндеттемелерінен  асуы  кәсіпорынның  төлемге қабілеті  екінші  білдіреді.  Банкте  есептің және басқа шоттарда ақшаның болмауы, банке  қайтарылатын несиенің мерзімі өтіп  кетуі,  қаржы  оргындарына  қарыз болу, еңбекке  төленетін  қаржылар  мерзімінің  сақталмауы  төлемге  қабілетсіздікті  көрсетеді.  Төлем қабілеттілігі оның  қысқа  мерзім  ішінде  (апта,  жарты ай)  талдау  кезінде  анығырақ  көрсетілген.

Есепті  кезең ішінде ағымдағы төлем қабілеттілігі  төлемдік күндізбе көмегімен есептелуі мүмкін,оның негізіндегі  ағымдағы  жедел  төлем  қабілетілігінің коэфеценті анықталды, кредиторлармен, банкпен, қаржылық  және басқа да  органдармен  өз уақытында  есеп айырысуды  қамтамасыз  ететін  шаралар  жасалады.
курстық жұмыс 32 бетҰқсас жұмыстар

Міндеттемелер аудиті
Бюджетпен есеп айырысудың бақылауы мен аудиті
Ұзақ мерзімді міндеттемелер аудиті
Міндеттемелердің есебі және қарыз бойынша шығын
Қысқа мерзімді инвестициялардың құндарының төмендеуі
«Metrocom Service» ЖШС
Классикалық ұғымда аудит - кәсіпорында жұмыс істемейтін маманданған тәуелсіз аудитор жүзеге асыратын ешкімге тәуелсіз сырттай қаржылық бақылау
Аудиторлық қорытынды
Бухгалтерлік есепті реформалау және аудитті ұйымдастыру
Қаржылық аудиттің әдістемесі
Тауарлық – материалдық қорлар есебі мен аудиті және олардың жетілдіру жолдары
Мақта тазалау кәсіпорын басқарушылық есебін және ішкі аудитін ұйымдастыруды ( Шардара - мақта ЖШС)
Бюджетпен есеп айырысу аудиті
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің аудиті
Жабдықтау кезеңінің аудиті
Құрылыстардағы есеп берулердің аудиті
Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер
Қатысушылары серіктестіктің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен ортақ жауапкершілікте болатын серіктестік
Кәсіпорынның өзінің қысқа мерзімді міндеттемелерін өтеу немесе төлеу қабілеттілігі
Қаржылық есептеменің аудиті