Тізбектер тонологиясының элементтері


Мазмұны

1. Кіріспе……3
2. Гармоникалық электр қозғаушы күші және ток көздері бар сызықтық тізбектердің қасиеттері және оларды есептеу әдістері…..4
3. Тізбектегі кернеу және ток көздері…….7
4. Синусоидалық токтарды комплекстік жазықтықта кескіндеу……9
5. Синусоидалық ток тізбегіндегі индуктивтік элемент……11
6. Электр тізбектері мен олардың элементтерінің анықтамалары, сипаттамалары, классификациялануы……13
7. Тізбектер тонологиясының элементтері ……..16
8. ЭҚК жоқ тізбек бөлігіне арналған Ом заңы …..17
9. Гормониялық токтардың негізгі сипаттамалары…..19
10. Гармониялық токты түсіндіру.Векторлық диаграмма…..20
11. векторлар жиыны векторлық диаграмма деп аталады.
12. Кешенді шамалар…….21
13. Қортынды……22
14. Пайдаланған әдебиеттер тізімі…..23
Кіріспе
 Гормониялық токтардың негізгі сипаттамалары.

Уақыт аралығында өзгеріп отыратын ток – айнымалы ток деп аталады.Бұл анықтама айнымалы кернеу мен ЭҚК-ке де қатысты болады.            Қарастырылып отырған уақыт моментіндегі айнымалы токтың мәні оның лездік мәні немесе лездік ток деп аталады.Лездік токтың, кернеудің немесе ЭҚК-нің мәнін белгілеу үшін латын альфавитінің і,u,е әріптерін пайдаланамыз.Айнымалы ток, кернеу, ЭҚК уақытқа тәуелді функциялар екенін көрсету үшін оларды і(t), u(t), e(t) түрінде белгілейміз.

Токтың оң бағыты ретінде мүмкін екі бағыттың бірі алынады.Ол еркін түрде таңдалады.Алайда ток бағыты еркін таңдалған бағытпен сәйкес келсе ғана ток оң болып есептеледі.Айнымалы токтар периодты және периодты емес болады. Лездік мәндерді бірдей уақыт аралығында қайталанып отыратын токтар периодты деп аталады.Периодты токтың лездік мәні қайталанатын ең аз уақыт аралығы айнымалы токтың периоды (Т) деп аталады.Период секундпен (с) өлшенеді.

Периодқа кері шама f айнымалы токтың жиілігі деп аталады: . Жиілік айнымалы токтың 1секунт ішіндегі тербеліс санын көрсетеді.Ол герцпен (Гц) өлшенеді.Бір герц секунд ішіндегі бір тербеліске сәйкес келеді.Тәжірибе жүзінде уақыттың синусоидалық функциясы болып табылатын және синусоидалық ток деп аталатын периодты ток кеңінен қолданылады

 Курстық жұмыс 25 бетҰқсас жұмыстар

Гармоникалық тоқ және кернеу көздері бар сызықты тізбектерге жүргізілетін анализ
Электр тізбектері және олардың элементтері
Электротехниканың теориялық негіздері
Сандық тізбектің шегі
Монотонды тізбектер
Элемент параметрлері
Электр тізбектеріндегі өтпелі үрдістер
Электр тізбектер және оның элементтері
Сан тізбектері және олардың шектері
Бағыттаушы тарату жүйесі
Сапа менпеджмент жүйесінің элементтері
Жоғарыдағы тәрізді белгілі бір кәсіп адамдары туралы жазылған шығармада кәсіби лексика элементтерінін, азды - көпті кездесіп отыратыны міне осы себепті
Қозғалыс техникасының элементтерін үйрету
VIIIB және VIIB топша элементтері қасиеттеріне арналған - 60 сұрақ
HTML элементтерінің тобы
Жиындар теориясының элементтері
Тұрақты токтың электр тізбектері
Сызба элементтерін редактирлеу
Өнеркәсіптік ғимараттың темірбетондық және бетондық конструкциялық элементтері
Ядролық физика элементтері