Үлгі шкаласын немесе салыстырмалы үлгі шкаласын дайындау


Қозғалмалы калийді анықтау туралы қазақша реферат

          Калий фосфатынан қалған сүзілген ерітіндісінен стаканға 5-7 см3 алынып, фотометрде 766, 5 және 766,9 н м толқын ұзындығында анықталады. Үлгі шкаласын немесе салыстырмалы  үлгі шкаласын дайындау.

Біріншіден ерітенді қажет болады. Ол ерітіндіні  алу үшін калий хлор тұзынан 0,792 гр тартып алынады. 0,5 моляр сірке қышқылына 1 литрлік колбада ерітеміз.

К2О мөлшері 0,5 литр грамға тең.

Осы дайындалған ерітіндіден салыстырмалы үлгі шкаласын құраймыз. Ол үшін 250см3 өлшеу колбасына төменгі таблица бойынша КСL ерітіндісін аламыз.

Кесте 1  Қозғалмалы калийді анықтау үшін салыстырмалы шкала.
Үлгі рет саны

Көрсеткіш 1 2 3 4 5 6 7 8 1.Алынған КСL ерітінді, см3 мөлшерінде. 0 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 12,0 16,0 2.К2О ерітіндісінің салыстырмалы мөлшері мг 1000см3 0 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 20,0 32,0 3. К2О топырақтағы мөлшері мг кг. 0 25 50 100 200 400 600 800
Калийдің топырақтағы мөлшерін төмендегі формуламен анықтаймыз:

С· V·1000

К2О = ————-

V1 ·m

Мұндағы: С = К2О   — концентрациясы (100см3) салыстырмалы шкала бойынша.

V = анализге алынған сүзгіден сүзілген ерітінді мөлшері 1000 – 1 кг топыраққа өту коэфициенті.

m = топырақтың салмағы.

V1 = колометрлеуге алынған колбадағы ерітінді мөлшері.

Тәжірибе алқабының тәжірибе жүргізуден алдыңғы алынған топырақ үлгісі құрамының анализіне қарағанда фосфор жетерлі, калий орташа, мыс жеткіліксіз, орташа сорланған құнарсыз топыраққа жатады деуге болады.

Қозғалмалы фосфор және калий Чирикова әдісі бойынша бойынша анықтау.

Әдістің мақсаты: бұл әдіс топырақтағы фосфор және калий бір үлгіден 0,5 моляр сірке қышқылы жәрдемінде ажыратып алуға болады.


Ұқсас жұмыстар
Бу қазандықтары мен шаң дайындау жүйелері есебі
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі
Инвестициялық жобаларды дайындау және экономикалық дәлелдеу ЖШС «Тамир»
Қазіргі уақытта қалыпты температурада тұтқырлығы жоғары мүнайларды, немесе парафин мөлшері
Жүзедегі дипломдық жобада қарастырылған КИВЦЭТ-ЦС автогенді балқыту үшін шихта дайындау үрдісі
Өндірісті ғылыми-техникалық тұрғыдан дайындауды ұйымдастыруды жетілдіру
Натуралистшіл немесе позитивтік
Канаданың үлгісі
Маталарды дайындау