Қорларды түгендеу есебіМАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

1.Қорлар есебінің теориялық аспектілері

1.1 Қорлардың мәні және олардың классификациясы

1.2 Қорлар есебінің жүйелері

1.3. Қорларды бағалау әдістері

2. Қазақмыс корпорациясы мысалында қорлар есебінің қазіргі қолданыстағы практикасы

2.1. Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық мінездемесі

2.2. Қорлардың шығысы мен кірісін құжаттық рәсімдеу

2.3. Қорларды түгендеу есебі

Қорытынды

КІРІСПЕ

Зертеу арқылы алынған білімдерді тәжіриибеде қолдану болып табылады. Стандарт қорлардың өзіндік құнын анықтауда әр түрлі әдістерді қолдану, оларды, қолдану  нәтижелерін өзіндік құнның мәнін жуықтап көрсету. Өнеркәсіп  кәсіпорындарының қорлар қозғалысы  үрдістерінің басқару стратегиясын  ғылыми – теориялық негіздерін жан-жақты зерттеу негізінде құру.

Курстық жұмыс тақырыбының өзектілігі – өндірістік  қорлар  бұл бір өндірістік цикл процесінде толықтай тұтынылатын, өзінің құнын бірден өнімнің, жұмыстың, қызметтің өзіндік құнына көшіріп, оның материалдық негізін құрайтын еңбек заттары. Сондықтан да өнеркәсіп  кәсіпорындарында өндірістік қорлардың халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес есбін жүргізіп, оларды түгендеуді қазіргі заманға сай орындай білу. Экономика  тұрғысында зерттеу кәзіргі уақытта өзінің даму қадамының бастапқы сатысында тұр және  көбінесе өзекті проблемаларды анықтауға бағытталған, сонымен қатар и оларды шешудің нұсқалары, әдістері және жолдары ғылыми жұмыстарда әзірге көп орын ала қойған жоқ.  Қазақстанның одан әрі даму перспективалары және экономикалық дамуының тұрақтылығы мемлекеттің даму жолына түсуімен анықталады. Бұл курстық жұмыста арастырылатын тақырыптың өзектілігі барлық өндірістік кәсіпорындардағы қаржылық есептіліктің дұрыс рәсімделуі, оның ішінде қорлардың бағалау және бірнеше әдіс бойынша  дұрыс есебін жүргізу болып табылады. Кәсіпорындағы  үрдістердің басқару стратегиясына  белсенділікті, факторларды және кәсіпорындар жағынан қозғалыс күштерін зерттеу негізінде құру және нәтижелеу арқылы жетуге болады.

Курстық жұмыстың теориялық және әдістемелік негізіне өнеркәсіп  кәсіпорындарында өндірістік қорлардың халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес есбін жүргізіп, оларды түгендеуді қазіргі заманға сай орындай білуболғандықтан  үрдістерді басқару стратегиясын қалыптастыру, болжау және экономиканы мемлекеттік реттеу, өнеркәсіп кәсіпорындарының жұмысын белсендіру саласындағы қазіргі заманғы отандық және шетел ғалым – экономистерінің еңбектері алынды. Зерттеудің стратегиялық мақсатын нәтижелеу үшін бірін – бірі толықтыратын әр – түрлі методологиялық әдістер қолданылды. Жұмыста логикалық, статистикалық талдау, экономико – математикалық моделдеу, кестелік және графикалық интерпретациялау әдістері қолданылды.

Зерттеудің ақпараттық базасы ретінде  халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп, отандық және шетел ғалым ғалымдарының зерттеулерінің материалдары, Қазақстан Республикасының мемлекеттік заңнамалары мен бағдарламалық материалдары және экономикалық  зерттеулерді  жүргізудің  жалпы экономикалық ұстанымдары, ғылыми – практикалық конференциялар материалдары,  интернет – қор және Халықаралық қаржылық есеп стандарты (IAS) 2 Қорлар, Типтік бухгалтерлік есеп шоттар жоспары Бухгалтерлік есепті  жүргізу ережелері, қосымша анықтамалық оқу құралдары, зерттеу  материалдары пайдаланылды.
курстық жұмыс 31 бет


Ұқсас жұмыстар
Бу қазандықтары мен шаң дайындау жүйелері есебі
Негізгі қорларды қйта жандандыру тәсілі – күрделі қаржыны жұмсау
Тауарлық – материалдық қорлар есебі мен аудиті және олардың жетілдіру жолдары
Негізгі қорлардың амортизациясын анықтау әдістері және олардың кәсіпорынның негізгі капиталын жаңартудағы ролі
ҚР банктеріндегі ипотекалық несиелендіруді ұйымдастыру және дамыту. Ипотекалық несиелер есебі
Мақта тазалау кәсіпорын басқарушылық есебін және ішкі аудитін ұйымдастыруды ( Шардара - мақта ЖШС)
Қазақстандағы қайырымдылық қорлардың ерекшеліктері
Кәсіпорында тауарлық-материалдық қорлар есебінің ұйымдастырылуы
Басқару есептерінің қойылымы Технологиялық урдістерді оперативті басқарудың негізгі есебі
Салық міндеттемесінің есебі