Оттық камерасының блоктары


Түрі-ДН-10.
Өнімділігі -19,6 мың. м³ сағ.
Минутына айналу саны -1500 айн мин.
Арыны — 221кг*с см²
Тұтынылатын қуаты -14,4кВт.
Электр қозғалтқыш түрі -4А-18 Ом-4.
Үрлеу желдеткіші.
Түрі-ВДН-17.
Минутына айналу саны-1000 айн мин.
Өнімділігі – 73 мың. м³ сағ.
Арыны — 450кг*с см²
Тұтынылатын қуаты-108кВт.
Жұмысшы доңғалақтың диаметрі-1700мм.
Ауаның рұқсат етілетін жоғары температурасы-30 ºС.
Электр қозғалтқыш түрі-АОЗ-355-6 3.
Электр қозғалтқыш қуаты-160кВт.
Кернеуі-380В.
Түрі-Д-15,5.
Минутына айналу саны-970 айн мин.
Өнімділігі – 90 мың. м³ сағ.
Арыны – 410 кг*с см²
Тұтынылатын қуаты-159 кВт.
Электр қозғалтқыш түрі-АОЗ-355-6У3.
Кернеуі-380В.
Көмір шикізатымен қоректендіргіш-қазандық №2, №3 КШҚ №1 КЦ2-500-180-41-У2 түрі редуктормен жабдықталған.
Қазандық №2, №3 КШҚ №2 КЦ2-500-180-41-У2 түрі редуктормен жабдықталған.
Қазандық №4 КШҚ №1 және қазандық №5 КШҚ №1,2 КЦ2-750-180-41-У2 түрі редуктормен жабдықталған.
ҚШҚ қозғалтқышта келесі электрқозғалтқыш түрлері орналасқан:
Қазандық №2 КШҚ №1,2 және қазандық №3 КШҚ №1 ПБ-41М түрі редуктормен жабдықталған.
Қуаты -1,2 кВт.
Минутына айналу саны – 500-1500 айн мин.
Кернеуі -220 В.
Тоғы – 6,7 А.
Қазандық №3 КШҚ №2 және ПБ-52-92 түрі редуктормен жабдықталған.
Қуаты -2,4 кВт.
Минутына айналу саны – 500-1500 айн мин.
Кернеуі -220 В.
Тоғы – 13,2 А.
Қазандық №4 КШҚ №1,2 және П-4 ОМ түрі редуктормен жабдықталған.
Қуаты -6,1 кВт.
Минутына айналу саны – 500-1500 айн мин.
Кернеуі -220 В.
Тоғы – 35 А.
Қазандық №5 КШҚ №1,2 2ПБ-132 М түрі редуктормен жабдықталған.
Қуаты -2,4 кВт.
Минутына айналу саны – 500-1500 айн мин.
Кернеуі -220 В.
Тоғы – 13,2 А.
Қоректендіргіш электрсорғышы.
Түрі – ЦНСГ – 60-231.
Өнімділігі – 60 мың. м³ сағ.
Арыны — 231кг*с см²

Айналым жылдамдығы – 2950 айн мин.
Тұтынылатын қуаты – 75 кВт.
Электр қозғалтқыш түрі – А2 -82 – 2 — УЗ.
Кернеуі -220 380 В.
Оттық камерасының блоктары.
Қазандықтың оттық камерасы төрт бурыштың және еш жазықтық блоктардан құралған. Әрбір оттық блок камера мен құбыр жалғанған қаңқадан түрады. Камера диаметрі 219 мм болатын құбырдан жасалған, материалы-болат 20. Жылытпайтын камераға диаметрі 60мм болатын экранды құбырлар жалғанған. Экранды құбыр қадамы 70 мм. Осы құбыр қаңқаға бұралымммен тартым көмегімен жалғанған. Блок қаңкасына қазандық қаптамасы, жанарғы қондырғылар, алаңдар, жарылғыш клапандар жане сатылар жалғанған.
Үзіліссіз жэне айналмалы үрлеу.
Қазандық 12 буландырғыш айналым контуры: үш алғышепті, үш артқы, екі алдыңғы бүйірлі жане екі артқы бүйірлі айналым контурын бірінші буландырғыштың бірінші сатысына қосылған. Су өткізу қүбырыныц диаметрі 102 мм болатын қазандық барабанындағы сумен қоректенеді. Екі орташа бүйірлі айналым контуры буландырғыштыц екінші сатысына қосылған және су өткізу қүбырының диаметрі 120мм сыртқа шығару циклонының суымен қоректенеді. Диаметрі 102мм құбыр арқылы буландырғыштың бірінші сатысындағы бу барабан белігіне түседі. Жоғары камерадағы бу барабанның бу кеңістігіне түседі. Сыртқа шығару циклоны мен барабандағы су келемі бір- бірімен диаметрі 76 мм болатын барабаннан кейінгі қоректендіргіш циклоны жүретін құбыр арқылы жалғанған. Үздіксіз үрлеу қазандық суының тұз мөлшерін белгілі бір деңгейде сақтауға арналған. Қазандықтағы айналмалы үрлеу төменгі экран камерасынан, қайнау шоғынан, сыртқа шығару циклонынан зиянды қалдықтарды жою. Буды үрлеу атмоеферадағы зиянды қалдықты азайту үшін кодданылады. (NО, СО,SО)Ұқсас жұмыстар

Екібастұз қаласындағы жылу электр орталығының 500 мвт блоктарын жобалау
Жылу сұлбасын есептеу
Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған жылумен қамтамасыз ету жүйесі
Құрылыс жұмыстарына арналған цемент
Қазандықтан шыққан будың жұмысшы қысымы
Табиғи газдың жануы
Газ турбиналарындағы жану камералары
Altyntau Kokshetau ЖШС – ті жылумен қамтамасыз ету жүйесін автоматты басқаруды жетілдіру
Пісіру температурасы
Қазандықтардың арматурасы
Елімізде патриоттық тәрбиені қалыптастыру міндеттері.
Балаларға патриоттық рух беруде Махамбет өлеңдерінің тәрбиелік мәні
Бейнелеу өнері арқылы жастардың патриоттық сезімдерін қалыптастыру
Оттықтың түрі
Мал өлімінің негізгі себебіболған улануға диагноз қоюда және соттық - ветеринариялық сараптама жүргізуде лабораториялық зерттеу әдістерінің маңызы
Шахталық оттықтар
Бастапқы әскери дайындық және басқа сабақтарда оқушы жастарға әскери патриоттық тәрбие беру
Бүгінгі таңдағы мемлекеттің өзекті мәселелерінің бірі Қазақстан Республикасының азаматтарының пат - риоттық рухын көтеру болып табылады
Патриоттық сезімге баулу
Қазақ ағартушыларының шығармаларына ғылыми - педагогикалық тұрғыда талдау жасау барысында олардың артына қалдырған мұралары бүгінгі ұрпақтың бойында адамгершілік құндылықтар мен патриоттық рухты қалыптастыруда негізгі орын алады