Ұйымдастырылған құрылым таңдауына әсер ететін факторларДифференция және интеграция туралы қазақша реферат

Дифференция бөлімше айырмашылықтарының дәрежесін , ал интеграция – ынтымақтастықтың дәрежесін көрсетеді.

Ұйымдастырылған құрылым таңдауына әсер ететін факторлар.Қоршаған нақты кәсіпорынның сыртқы қатынастары белгісіздікпен және динамизмен, сыртқы орта қиыншылықтарымен сипатталады. Қиыншылықты көтеру, динамизм және белгісіздік орта бәрі кәсіпорнынан жоғары икемділік бейімделуді қамтамасыз етуді талап етеді. Мысалы, кәсіпорын – төменгі белгісіздік жағдайында қызмет етеді – цемент, тұз өндіреді, ал жоғары белгісіздік жағдайында – ЭВМ – ді өндіреді.

Ұйымдағы технология жұмысы, негізгі өзгерістер білімді стандарттау дәрежесі және жұмысты орындау дағдылары, жұмысқа орналасу белгісіздік және оны орындауды ұйымда өзара тәуелділік жұмыстар. Бөлімшілерде аса жай сұлбалар болады, олар жоғары стандартталған жұмыспен және нақты орындау орнына белгілі жұмысты орнасумен сипатталады. Мысалы, күзет бөлімі, ОТК және т.б. Аса қиын құрылым сұлбалары бөлімшелерде болады, егер олар жұмысты қалай орындайтынына жоғары белгісіздікпен сипатталатын болса, және жұмысқа орналасу кезіндегі қарым – қатынастарының белгісіздігімен сипатталады. Мысалы, НИОКР бөлімі, рынокты зерттеу және басқалар.

Ұйымда өзара тәуелділік неғұрлым жоғары болса, соғұрлым оның элементтерін интеграциялауы үшін көп күштерді талап етеді. Ол құрылымды қиындатуды, тіпті матрицалық элементтерге өтуді талап етеді. Қазіргі ақпараттық технологияны пайдалану, өзара тәуелділік есептер қиыншылықтарын әсерлі шешуін рұқсат етеді;

3) Жоғары идеологияны жоғары басшылық ұстанады. Құндылықтар, принциптер, басшылық стилі бәрі басқару деңгей санына, басқару ауқымына, көлденең байланыстарына және т.б. әсерлі ықпал ете алу мүмкін. Орталықтындаруды ұстану көп деңгейлі орналысуына әкеледі, демократиялық басқару стилі орталықтандырудың басқаруына әдістенеді және бағыныштық өкілдігіне делегирлейді;

4) Ұйым циклінің өмірлік сатысы. Ұйым кіші өлшемнен ірі компанияға өскен сайын, жайдан күрделіліге, еңбек бөлінісі және кооперация қиыншылықтары қайта қарастырылу керек.

Өсу сатысында мамандырылған функционалдық процесінің күшеюі өтеді, жаңа бөлімшелер пайда болады, олардың оперативтік шешімдер қабылдау құқы бар, бірден олардың қызметтері бойынша бақылау да күшейтеледі.

Тұру сатысында ( кішігірім ұйым өнімінің бір түрін шығарады ) бұл сызықтық немесе сызықтық фунционалдық құрылым.

Жетілу сатысында әр түрлі өнімдер мен көлем өскен сайын, орта және ірі ұйымдар өздерінің құрылымдарын белсенді түрде өзгертуге бастайды, өзіндік СБП құру арқылы, дивизионалдық құрылымдар пайда болады. Олар әрі қарай белгісіздік орта өсу кезінде, икемділік құрылымдарға өту жағдайын іздейді.

Басқару құрылымының бір түрінен екінші түріне өту жылдамдығы, көбінесе салалардың өсу темптеріне қатысты болады ;

5) Сараланым стратегиясы, және департамезация принциптер таңдауына, тұтынушылар сараланым белгілер таңдауы әсер етеді;

6) Өндірісті орналастыру аумағы. Шетел рыноктарына шығу және шет мемлекеттерде кәсіпорын бөлімшілерін орналастыру, ұйымның құрылымын жасайды, және есеп факторларын жобалау кезінде глобализация және интернационализацияны талап етеді

7) Жұмысшылардың тәртібі. Жұмысшылардың өндірістік тәртібіне қажеттілік құрылым әсер етеді, сонымен бірге біліктілік деңгейі, кәсіпкерлік, мотивациялау да әсер етеді.

Құрылған кәсіпорнының ұйымдық құрылымы келесі принциптерге сәйкес болу керек:

—   циклдік өмірлік қисығында позицияға сәйкес, ұйымның мақсаттары мен есептерін қамтып көрсету;

—   қызметшілердің өкілдік көлемі мен функционады есептер бөлінуіне сәйкес болу

—   әлеуметтік- мәдени ортаға сәйкес болу, ішкі орта ( ұйымдасқан мәдениет), сыртқы  орта ( қоғамның құндылықтары );


Ұқсас жұмыстар
ҚР «Халық Банкі» АҚ құрылымы
Қабатты гидравликалық жару және ұңғылардың түптік аймаққа әсер ету
Фирманың баға саясаты және баға стратегиясы нарық құрылымының әсерін талдау
Іле Қазақ автономиялы облысының экономикалық географиялық инфрақұрылымы
Педагогикалық процестің мәні мен мазмұны, құрылымы, қозғаушы күштері мен принциптері
Инфрақұрылым кешенінің құрамы
Еңбек ресурстар нарығы мен оның құрылымы
Компьютерлік ойындардың жеткіншектердің агрессивті мінез-құлқына әсер ету мәселесі
Өнімді өткізу, жұмыстар мен қызмет көрсетулерден түсетін табыс, оның өсу факторлары және оны жоспарлау
Сұраныс пен ұсыныстың нарықтың әр түрлі құрылымындағы тауар бағаларын анықтау факторы ретінде