Өндірісті жоспарлау


Жаңа өнімді жобалау. Инновациялық жобаларды басқару. Өндіріс процесінің типтері. Өндіріс циклі. Өндіріс қуаттылығы. Кәсіпорын орналасуы. Кәсіпорынныц өндіріс құрылымы. Өндірісті ағынды емес әдістермен ұйымдастыру. Өндірісті ағынды әдістермен ұйымдастыру. Жөндеу шаруашылыгын ұйымдастыру. Сайман шаруашылығын ұйымдастыру. Энергетикалық шаруашылықты ұйымдастыру. Зауыт ішіндегі көлікті ұйымдастыру. Материалдық-техникалық жабдықтау мен қойма шаруашылығын ұйымдастыру. Өнім сапасының стратегиясы. Өндіріс запастарын басқару. Запастарды басқарудың әдістері мен моделдері. Өндірісті жоспарлау. Өнім өтімін ұйымдастыру. Бұйым компоненттеріне қажеттілікті жоспарлау. Өндіріс бағдараламасын қалыптастыру. Құрау цехтарының өнім шығару бағдарламасын қалыптастыру. Өңдеу цехтарыныц өндірістік бағдарламасын қалыптастыру. Өндірісті оперативті басқару. Оперативтік-күнтізбелік жоспарларды жасау. Өндіріс жүрісін бақылау және реттеу. Өндірісті басқаруды үйымдастыруҰқсас жұмыстар

Өндірісті жоспарлау
Өндірісті ұйымдастыру процесстері
Өндіріс басқару жүйелері
Кәсіпорынның техникалық дамуын жоспарлауды талдау
Техникалық прогресті жоспарлаудың теориялық аспектілері
Өнеркәсіптік өндірісті жоспарлау принциптері
Өндірістің экономикалық мәні
Қазіргі заманғы өндірісті басқару теориясы
Кәсіпорынның экономикасы
Нарықтық экономика жағдайында басқарудың экономикалық мәні
Желілік жоспарлау мен басқару әдісін қолданғандағы экономикалық талдаудың және бизнес жоспарлаудың стратегиясы және тактикасы
Аймақтық экономиканың дамуындағы кәсіпорындарда қаржылық жоспарлауды ұйымдастыру (ЖШС «ГЕРМЕС»)
Өнімді өткізу, жұмыстар мен қызмет көрсетулерден түсетін табыс, оның өсу факторлары және оны жоспарлау
Өндірістік шығындар
Аграрлық өндiрiстi дамыту
Өндірісті ғылыми-техникалық тұрғыдан дайындауды ұйымдастыруды жетілдіру
Өндірістік саяхат
Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысын жоспарлау
Кәсіпорын қызметі тиімділігін басқару мен жоспарлау
Өндірістің қысқа мерзім кезеңіндегі шығындары