Модельдеу ауызша, логикалық, физикалық, математикалық, заттық, белгілік боладыМодельдеу ауызша, логикалық, физикалық, математикалық, заттық, белгілік болады. Модельдің түрін таңдау таным зерттеу объектісінің күрделілігіне байланысты.

Болжау әдісі зерттеушінің қатысынсыз педагогикалық жүйе немесе білім беру жүйесінің қозғалысын көрсету үшін қолданылады. Зерттеу нәтижесінде алынған нақты ғылыми деректерді сандық көрсеткіштерге, кестелерге, графиктерге, сызбаларға, диаграммаларға, формулаларға, түсініктер мен заңдарға айналдыру үшін зерттеушінің ойлау абстракциясының жоғары деңгейі мен дәрежесі қажет.

Математикалық және статистикалық әдіс педагогикалыққұбылыстар мен олардың сапалық өзгерістері арасындағы сандық тәуелділікті анықтау үшін қолданылады. Бұл әдіс зерттеу жиынтығын өңдеу үшін, байланыс пенықпал ету көрсеткіштерін есепке алу үшін, өзара тәуелділікті айқындау үшін, әр түрлілік көрсеткіштерін бөлу деңгейін анықтау үшін, орташа арифметикалық қате мен оның мөлшерін айқындап, осы мөлшерді бөлу дәрежесін (дисперсия), орташа квадраттық ауытқуларды, әр түрлілік коэффициенттерін есептеу үшін қолданылады.

Ғылыми-педагогикалық зерттеудің жоғарыда аталып өткен әдістері таным іс-әрекеті құралдарының ішіндегі бірегейлері ғана. Зерттеудің бұл әдістерінақты зерттеу міндеттерін шешуде қолданылатын ең негізгісі.


Ұқсас жұмыстар
Оңтүстік Қазақстан облысы топонимиясының физикалық-географиялық астарлары
Ақша қаражаттарының қоры қаржы қатынастарының материалдық-заттық көрінісі ретінде
Арал өңірі қазақтарының ХIХ ғасырдағы Хиуа хандығы мен Ресейге қарсы ұлт – азаттық күресі
Екі жақтан қоректенетін машина негізіндегі электржетегінің математикалық сипатталуы
Шылым шегу барысында не нәрсе болады
Жүйенің логикалық және физикалық құрылымын жасау
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ 1916 ЖЫЛҒЫ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ КӨТЕРІЛІСІ
Қазақстан азаматтық-азаттық соғыс жылдарында.
Мемлекеттік қызметке қалай түсуге болады
Квадрат теңсіздіктерді шешуде оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыру жолдары