Шартты мәміле

ҚР азаматтық құқығы (жалпы және ереше бөлім) туралы қазақша реферат

Азаматтық құқықтың өзге де құқық салалары арасындағы маңызы мен мәні. Азаматтық құқықтың түсінігі, оның анықтаманы және негізгі бастамасы. Сабақтас құқықтардан азаматтық құқықтың айырмашылығы.

Азаматтық-құқықтық қатынастардың ұғымы және ерекшеліктері. Азаматтық-құқықтық қатынастардың элементтері: субъекті, объект және мазмұны.

Азаматтық құқықтарды жүзеге асырудың түсінігі. Азаматтық-құқықтық бостандығы және шегі. Субъективтік құқыққа зиян келтіруді болдырмау.

Азаматтық құқық объектілерінің ұғымы және түрлері. Мүлік — азаматтық құқықтың объектісі. Жер — құқықтың арнайы объектісі ретінде. Қозғалатын және қозғалмайтын мүлік.

Азаматтардың   және   физикалық   тұлғалардың   арақатынасы,   Азаматтық құқықтық қабілеттің түсінігі және пәні, оның басы және соңы. Шетел адамдарының және азаматтығы белгісіз адамдардың құқытық қабілеті.

Заңды тұлғалардың ұғымы мен белгілері. Олардың азаматтық  йналымдағы рөлі. Заңды тұлғалардың құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі. Заңды тұлға органдарының   құқықтық   мәртебесі.

Азаматтық-құқықтық мәмілелердің ұғымы және түрі. Біржақты мәміле. Екі жақты және көпжақты мәміле. Шартты мәміле. Мәмілелердің жарамдылығы. Мәміленің жарамдылығы.

Өкілдіктің ұғымы. Өкілдіктің қолданыс аясы. Өкілдіктің түрлері.

Сенімхат. Қолданыс мерзімі және формасы. Сенімхатты тоқтату.

Азаматтық құқықтағы мерзімдердің ұғымы. Мерзім түрлері. Азаматтық құқықтарды жүзеге асырудың мерзімі. Талап мерзімінің өтуі. Азаматтық құқықты қорғау мерзімі. Талап қою мерзімінің ұғымы және мағынасы.

Меншік экономикалық категория ретінде. Меншік құқығының ұғымы субъективтік азаматтық құқық ретінде. Жеке меншік құқығы. Мемлекеттік меншіктегі объектілерді жекешелендіру.

Меншік құқығының пайда болуының негізгі тәсілдері. Меншік құқығының пайда  болу кезеңі және өтуі.

Ортақ меншіктің ұғымы мен түрлері. Ортақ үлесті меншік құқығы. Ортақ бірлескен меншік. Ортақ бірлескен меншіктің әр түрлілігі.

Өзге де заттық құқықтардың ұғымы. Шаруашылық жүргізу құқығы.

Меншік құқығын қорғаудың маңызы. Меншік құқығын қорғаудың әдістері.Меншік құқығын тану.

Міндеттеменің ұғымы мен оның жүйесі. Міндеттеменің ұғымы, оның заттық құқықтық қатынастан ерекшелігі. Міндеттеменің туындауының негізі. Міндеттеменің субъектісі. Міндеттемедегі тараптардың көптігі.

Міндеттемені   орындаудың   ұғымы. Міндеттемені   орындаудың   қағидалары.Міндеттемені орындаудың мерзімі, жедел орындаудың ережелері.

Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз етудің ұғымы. Міндеттемені қамтамасыз етудің тәсілі. Тұрақсыздық оның кемшілігіне қатысты түрлері.

Азаматтық-құқықтық жауаптылықтың түсінігі. Құқықтық    жауаптылықтың жүйесіндегі  азаматтық-құқықтық  жауаптылықтың  орны. Азаматтық-құқықтың жауаптылық және экономикалық жауаптылық.

Міндеттеменің ұғымы және оның негіздері. Міндеттемені тоқтатудың кейбір тәсілдері. Міндеттемені тоқтатудың шарттары.

Азаматтық құқықтық; шарттардың ұғымы және белгілері қатынастардың қалыптасуындағы шарттың алатын орны. «Шарт», «мәміле», «міндеттеме» ұғымдарының ара қатынасы.

Шарт жасасудың нысаны. Шарт жасасудың кезеңдері. Шарттың мазмұны менформасы. Шарттың жай және маңызды түрі. Шарт жасасу орны.

Сатып алу-сату шартының түсінігі. Сатып алу-сату шартының мазмұны.

Айырбас шартының түсінігі. Айырбас шартының мазмұны.

Сыйға тарту шартының түсінігі. Сыйға тарту шартының мазмұны.

Рента шартының түсінігі. Рента шартының мазмұны. Рентаның түрлері.

Жалға алу шартының түсінігі, мазмұны. Жалға алу шартының түрлері.

Қарыз алу шартының түсінігі. Қарыз алу шартының мазмұны.

Тұрғын үй заңдылығының түсінігі мен мазмұны. Жеке тұрғын үй қорында түрғын үйді жалға алу. Мемлекеттік тұрғын үй қорында тұрғын үйді жалға алу.

Мердігерлік шартының түсінігі, мазмұны. Мердігерлік шарттың түрлері.

Өтелмелі қызмет көрсетудің түсінігі, мазмұны.

Тасымалдау шартының түсінігі, мазмұны. Тасымалдау шартының түрлері.

Көлік экспедициясы шартының түсінігі, мазмұны.

Заем шартының түсінігі,  мазмұны. Заем шартының түрлері.

Факторинг шартының түсінігі. Факторинг шартының мазмұны.

Банктік қызмет көрсету шартының түсінігі,  мазмұны.

Есеп айырысу әдістерінің сипаттамасы мен түрлері.

Сақтау шартының түсінігі, мазмұны. Сақтау шартының түрлері.

Сақтандыру шартының түсінігі, мазмұны. Сақтандырудың түрлері.

Тапсырма шартының түсінігі. Тапсырма шартының мазмұны.

Басқаның мүддесіне тапсыпмасыз іс-әрекет жасау міндеттемесінің түсінігі мен мазмұны.

Комиссия шартының түсінігі. Комиссия шартының мазмұны.

Мүлікті сенімгерлікпен басқару шартының түсінігі,  мазмұны.

Франчайзинг шартының түсінігі. Франчайзинг шартының мазмұны.

Конкурстық міндетгемелердің түрлері мен мазмұны.

Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелер түсінігі. Зиян    келтірудің    салдарынан    келтірілетін    міндеттемелердің түрлері.

Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттемелердің түсінігі мен мазмұны.

Интеллектуалдык меншік құқығының түсінігі. Интеллектуалдык меншік объектілерінің құқықтық режимі мен түрлері.

Мұрагерлік құқық түсінігі. Мұрагерліктің түрлері мен олардың құкықтық реттелуі.

Халықаралық жеке құқық.Ұқсас жұмыстар

Мәміленің түрпішіндері
Мәміле ұғымының қоғамдағы маңызы
АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ШАРТТАРЫҢ ЖАЛПЫ ТЕОРИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
Мәміле ұғымы жарамдық шарттары
Құқықтық мәміле
Мәміленің жарамдылық шарттары
Мәмiлелердiң ұғымы және түрлерi
Жарамсыз мәмілелердің түрлері
Мәміле құқығы
Мәміленің жекелеген түрлерінің ерекшеліктері
Ғафур Қалбыұлы (1827, Маңғыстау өңірі - 1880, Түрікменстан) - би, мәмілегер, Маңғыстау көтерілісі басшыларының бірі
Бәйеке Жазыбайұлы (1820, Тарбағатай, Тоқта - Барлық тауы - 1890, Қытай, Іле аймағы, Текес ауданы Ешкілік тауы) - би, мәмілегер
Шартты пішімдеу
МӘМІЛЕ ЖАСУҒА СЕНІМХАТ
Изобаралық процесске сәйкес сызықтың шарттың көрсет
Шартты экстремумен вариациялық есептер
Шартты рефлекстің маңызы қанадй
А. Мәміле
Жібек жолы романын шындығында шартты түрде ғана тарихи шығарма деп атаған болар едік
Нотариаттық тәртіппен куәландыратын мәмілелер