Басқарушы үлгілер


Мазмұны
Кіріспе 3
1 Туристік кәсіпорын құрылымы
1.1 Туркәсіпорын туралы жалпы түсінік 5
1.2 Туркәсіпорынның құрылымын талдау 6
2 Менеджмент жүйесіндегі басқару- кәсіпорынның сапа саласындағы саясаты
2.1 Басқару-кәсіпорынның мақсатқа жетуге арналған әдістері 9
2.2 Туристік қызмет көрсетудегі сапа мен мәдениет 14
2.3 Туристік фирманың беделі 15
2.4 Қонақжайлылық психологиясы 21
2.5 Туристік кәсіпорындардағы коммуникативтік мәдениет жүйесі 24
Қорытынды 30
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 32
Қосымша А 33
Кіріспе

Менеджер ұғымы ағылшын тілінен аударғанда бір нәрсені реттеу,теңестіру, басшылық ету дегенді білдіреді. Менеджменттің міндетін ұйымдағы  бір ауыздылықты және ұйым мұқтажын өтеуді қамтамасыз ету болып табылады.

Қазіргі кездегі менеджерлерге төмендегідей талаптар қойылады:

—  Өзіне деген сенімділік.

—  Жеке басының бағалық қасиеттері мен өзін үнемі жетілдіру.

—  Қызметкерлерді баулу және байланысты орнату қабілеттілігі.

—  Басқару әдіс- тәсілдерін білу.

—  Тиімді шешім қабылдауға дағдылану.

Менеджер басқару саласындағы  нақтылы бір міндеттерді орындайтын жоғарғы қабілетті кәсіби маман.

Басқару әрекетін жүргізу басшылардың білім деңгейі, басшылардың тәжірибелік байланысы.

Осыған орай басқару теориясы мен практикасында қолданылатын басқарушылар үлгісін қарастырайық.

Басқарушы үлгілер

Басқарушы үлгі деніміз — қажетті іс — қимылды жүргізуде басшылардың бойындағы арнаулы білімі, мінез — құлқы белгілерінің болуы.

Мақсатқа жету ережелері, адаммен қарым — қатынас жасау әдісі, билікпен басқару шеберлігіне байланысты жіктелінеді.

Стратегиялық басқарудағы стратегияның екінші түсінігі бойынша стратегия кәсіпорын саласы , оның іс-әрекетіндегі құралдары мен түрлері бойынша ұзақмерзімді сапалы  анықталған даму бағыттары, кәсіпорын ішіндегі қарым-қатынастар жүйесі, сонымен қатар кәсіпорынды мақсаттарына жеткізетін оның  қоршаған ортадағы орны .  Егер, мақсаттар кәсіпорынның неге ұмтылатынын, оның қызметінің нәтижесінде нені қалағанын  анықтаса,  стратегия өзгермелі және бәсекелес орта жағдайында қандай тәсілдер мен іс-әрекеттер арқасында мақсатына жететініне жауап береді. Стратегияны осылай түсіну кәсіпорында детерменизмді жоққа шығарады, себебі стратегия соңғы нәтижеге қарай бағытты анықтағанда, өзгермелі жағдайды ескере отырып таңдау еркіндігін қалдырады. Бұндай жағдайда, стратегияны жалпы алғанда,кәсіпорынның қоршаған ортадағы орнына қатысты ұзақмерзімді міндет ретінде сипаттауға болады,осы міндетті шешу кәсіпорынды оның алдында тұрған мақсаттарға жеткізеді.

Тиімді мақсаттар мен оны жетудегі құралдарды таңдауды білдіретін стратегияны жасау – бұл осымен айналысатындарға салмақты талаптарды ұсынатын күрделі міндет.

Қалыптасу және бірлескен стратегияның негізделген бағалау үрдістері едәуір уақыт пен күштердің шығынымен байланысты, сол сияқты ақпараттың көп көлемі мен қомақты дағдыны талап етеді.

Стратегия айтарлықтай шамада мекеменің жоғарғы басшылығымен жасалса, ал оны  жүзеге асыру басқарманың          барлық      деңгейіндегі

жұмыскерлерінің қатысуын қарастырады. Стратегиялық жоспар бір жағынан біртұтас болса, екінші жағынан түзетуге мүмкіндік беретін икемді болуы қажет.

Қонақ үй  кәсіпорындарының  сауатты  басшылығының  байқауынша  тұтынушылардың  қатынасы  көп  жағдайда  қызметкерлердің  көңіл  күйіне  байланысты болады екен.   Олар ішкі  маркетингті  жүргізіп,   жоғары  сапалы  қызмет  көрсеткені  үшін  қызметкерлерді  марапаттау  мен  оларды  қолдау жүйелерін жасап шығарады. Қызмет басшылары өздерінің  қызметкерлерінің  өзінің  жұмысымен қанағаттануын  қадағалап  отырулары  керек.

Қызметкерлердің  өзінің  жұмысымен  қанағаттану дәрежесі басшылық неғұрлым көбірек назар  аударса,  соғұрлым  жоғары  болмақ.

Стратегия кәсіпорынға  бір бағыттылық әрі ерекшелік, ал оның жұмыскерлеріне – күнделікті жұмыстарында нақты бағдар береді.

Қызметкерлер  тұтынушыға  ұсынылған  қызметтердің  маңызы  мен  мазмұнын  жеткізу  үшін  коммуникацияның жоғары  деңгейіне  ие  болулары тиіс.

Қызметкерлердің қызмет көрсету жылдамдығын тәрбиелеу керек.  Сонымен қатар клиент сұраған қызметті орындауға деген құлшыныстарының,  қабілеттерінің  және қызығушылықтарының  бар екенін бақылап  отырулары  керек.

Ең соңғысы, қонақтармен тікелей  қатынасқа  түсетін  қызметкерлерді   олардың  қызмет  көрсету  шеңберінен  шығатын  және  мәселелерді  тез  арада  және  жедел шешетін  өкілеттіліктерімен  қамтамасыз  ету керек.

Сонымен қатар қызметкерлерге қолдау  көрсету  мен қызметкерлердің  қанағаттануын бақылауға алу керек.

Курстық жұмыстың мақсаты:туристік бизнестегібасқару мен бақылау негіздерін айқындау,  менеджмент жүйесіндегі басқару негіздері жайлы,туризм саласының маңызды бір бөлігі болып саналатын қонақжайлылық туралы түсінік беру, туристік қызмет көрсетудегі сапа мен мәдениет туралы, менеджердің басқару саясатында қолданатын әдіс-тәсілдерін кең түрде қарастыру болып табылады

Курстық жұмыстың міндеті:

—  Туристік бизнестегі басқару мен бақылау негіздерін айқындау

—  Туристік кәсіпорын құрылымымен таныстыру

—  Менеджмент жүйесіндегі басқару саясатын қарастыру.

—  Қонақжайлылық психологиясы,қонақпен сенімді байланыс құрудың негізгі элементтерімен таныстыру

—  Қонақ үй басқармасы бөлімшелерімен, әр бөлімшенің атқаратын қызметі мен міндеттерін қарастыру.

  Курстық жұмыс 33 бетҰқсас жұмыстар

Операторлық модельдер
Cтратегиялық жоспарлау
Өлшеу құралдарын метрологиялық аттестаттау
Бухгалтерлік есептің концептуалды негіздері
Ерекшелеу тәсілімен басқару
Басқарудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
Деректер банкі
Ақпараттық технологиялардың базалық ішкі жүйелері
АҚШ-тағы басқару ерекшеліктері
Қаржы менеджмент
Мақта тазалау кәсіпорын басқарушылық есебін және ішкі аудитін ұйымдастыруды ( Шардара - мақта ЖШС)
Басқарушы кадрлар
Экономикалық өсу үлгілері
Гербарий үлгілері бойынша ауылшаруашылық дақылдарының түрлерін анықтау
Қазақстандағы басқарушылық қызметтің құрылымы
Құжат үлгілерін толтырыңыз
Басқарушылық талдау
Гербарий үлгілері бойынша арамшөптер түрлерін анықтау
Гербарий үлгілері бойынша ауылшаруашылық дақылдарының түрлерін анықтау. Агрономиялық терминдер мен терминологияларды құрастырудың әдісі
Оқудың интерактивті әдістері үлгілері