Өзге қысқа мерзімді активтер

Жетісу ЖШС-дегі  қаржы- экономикалық сипаттамасы туралы қазақша реферат

2008 жылы сауда саттық саласында Астана қаласында  құрылды.

Компания негізгі қаржылық көрсеткіштердің жоғары қарқынды өсуін көрсете отырып, 2010 жылды табысты аяқтады. Активтердің ұлғаюы 2009 жылмен салыстырғанда 2010 жылы 39 %-ға жетті , жеке капитал 114 %-ға ұлғайтылды, таза табыстың мөлшері 2009 жылдың көрсеткішінен 3,3 есе артты.

Жетісу ЖШС-нің активтерінің құрамы мен құрылымын мына кестеден көруге болады(Кесте 2).

Кесте 2.ЖШС – нің 2010  жылғы балансының сипаттамасы
Активтер Жыл басы, тг

  Жыл соңы, тг Ауытқуы, тг А 1
2
3
Қысқа  мерзімді активтер Ақша қаражаттары және оның эквиваленттері 1073137
3411526
2338389
Қысқа мерзімді сауда және өзге дебиторлық қарыз 288695
531690
242995
Ағымдағы табыс салығы 440092
440092

Қорлар 5679430
7218258
1538828
Өзге қысқа мерзімді активтер 32084
52432
20348
Барлығы 7513438
11653998
4140560
Ұзақ мерзімді активтер  
 
 
Негізгі құралдар 43825
84979
41154
Материалдық емес активтер Барлығы 43825
84979
41154
Қысқа мерзімді міндеттемелер —

 
Қысқа мерзімді сауда және өзге дебиторлық қарыз 8169535
15543077
7373542
Жұмысшыларға сыйақы 60
54
-6
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер 215695
461335
245640
Барлығы 8385290
16004465
7619175
Ұзақ мерзімді міндеттемелер —

 
Қарыздар —

Өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер —

Капитал Таратылмаған табыс (жабылмаған залал) -4368489
594764
4963253
Барлығы -4368489
594764
4963253
Бақыланбайтын меншік иесінің үлесі 103000
103000
103000
Барлығы -4368489
697764
506653
Баланс 11738977
27069165
15330188

Кестені қорытындылай келе, кәсіпорынның  жыл басымен салыстырғанда қысқа мерзіді активтер 7513438 теңгені құраса, жыл аяғында  11653998 теңгені құраған, 4140560теңгеге артқандығын көрсетеді.  Алайда мұнымен қатар қысқа мерзіді міндеттемелер жыл басында 8385290 теңгені құраса, жыл аяғында 16004465 теңгені құраған, 7619175 теңгеге артқан.

Кесте 3. ЖШС – ның  табыс  пен  шығыстар көрсеткіші
  2008 жыл, тг 2009 жыл, тг 2010 жыл,тг Өнім сату мен қызмет көрсетуден түскен табыс 118351978 82327197 68374065 Сатылған өнім мен көрсетілген қызметтің өзіндік құны 104728883 72723707 58548477 Жалпы табыс 13623095 9603490 9825588 Әкімшілік шығыстар 13236466 14489625 6388126 Жалғасып келе жатқан қызметтен кезеңдік табыс (залал) 386630 -4886135 3437462 Салық салынғанға дейінгі табыс (залал) 386630 -4886135 3437462 Кезендегі таза табыс 386630 -4886135 3437462 Барлық табыс 386630 -4886135 3437462
3 кестені талдай келе, 2009 жылы  таза табыс -4886135 теңгені құраса, 2010 жылы 3437462 теңгені құрағанын көруге болады. Бұл ретте 2009 жылмен салыстырғанда 2010 жылы  табыстың артуын әкімшілік шығыстардың 2010 жылы азайтылғандығымен түсіндіріледі.

ЖШС өз еркімен жұмысшылардың керектігіне, олардың санына, кәсіпқойлық және мамандық деңгейіне байланысты штаттық кестесін жасайды. Штаттық кестені ЖШС директоры бекітеді. ЖШС тұлғалық құрамының есебін кадр бойынша жұмыс істейтін менеджер жүргізеді. Жұмыс уақытын қолданғанның есебі табельдерде жұмысқа келуі немесе келмеуі түгелдей тіркеу әдісімен жүргізіледіҰқсас жұмыстар

Қысқа мерзімді активтер
Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп шоттарының жоспарын бекіту туралы
Бухгалтерлік баланстың теориялық негіздерін зерттеу
Материалдық емес активтердің есептен шығарылуы
Талшик Астык LTD ЖСШ бухгалтерлік қызметінің құрылымы
Қаржылық есептілік
Қысқа мерзімді активтер. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп пен есептілік жүйесін ұйымдастыру ерекшеліктері
Ұзақ және қысқа мерзімді активтердің есебі және талдауы
Дебиторлық берешек есебі
Локомотив құралдарын қалпына келтіру, жөндеу және жаңаша жабдықтау «Жолбарыс» ЖШС-не қысқаша сипаттама туралы
алықаралық қаржылық есеп стандарты бойынша дебиторлық қарыздың өзгерістері
Ақша туралы қысқаша түсінік
Локомотив құралдарын қалпына келтіру, жөндеу және жаңаша жабдықтау «Жолбарыс» ЖШС-не қысқаша сипаттама
Ұзақ мерзімді несиелендіру
Қажетті қимыл- қозғалыстың жетіспеушілігі организмді белгілі өзгерістерге ұшыратады
"Активтердің тозуы"
60-ЖЫЛДАРДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫНДА ҚАЗАҚСТАН ДАМУЫНДА БОЛҒАН ӨЗГЕРІСТЕР
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің аудиті
Бауыр ауруларын зерттеудегі қысқаша тарихи мағұлмат