ДСҰ кіру жағдайындағы кедендік бақылаудың қалыптасуы


Мазмұны

КІРІСПЕ 3

1 ТАРАУ Қазақстан Республикасында кеден баждарын төлеуді кедендік бақылаудың теориялық, құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері
1.1 Кедендік бақылаудың болмысы, принциптері, мақсаттары мен міндеттері 5
1.2 ДСҰ кіру жағдайындағы кедендік бақылаудың қалыптасуы 16

2 ТАРАУ Кеден баждарын төлеуді бақылау тәжірибесі
2.1 Кеден баждарын төлеуді бақылау механизмі 34
2.2 Жылдар бойынша және жеке баждар бойынша кеден төлемдерін бақылау нәтижелері 55

3 ТАРАУ ДСҰ кіруін есепке ала отырып, ҚР кеден баждарын төлеуді бақылау тиімділігін арттыру ресурстары
3.1 Кеден баждарын төлемеу қаупін төмендетуді есепке ала отырып кеден тарифтерін қалыптастыру 58
3.2 Халықаралық стандарттар негізінде кеден баждарын төлеуді кедендік бақылау жүйесінің механизмін қалыптастыру 75

ҚОРЫТЫНДЫ 89
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 92
ҚОСЫМШАЛАР
КІРІСПЕ


Қазақстанда қайта құру кезеңінің басында жарияланған ашық экономиканы құру курсы, ең алдымен, Батыспен сауда-экономикалық қатынастарды дамытуды қарастырған болатын, себебі одан экономиканы жетілдіруге қажетті технологиялар, несиелер, инвестицияларды экспорттық тауарларға – дәстүрлі отын-шикізаттық ресурстарға ғана емес, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдеріне, өңдеу өнеркәсібінің, оның ішінде ғылыми сыйымды өнімдерге айырбастау болжанған еді. Бұл Қазақстаннның сыртқы экономикалық қызметі стратегиясын қалыптастыру процесіндегі ең басты міндет болып табылды. Сонымен қатар, тарифтер мен сауда бойынша Бас Келісімінің (ТСБК) “уругвайлық” раунд нәтижесінде біршама жаңартылған көпқырлы халықаралық сауда жүйесіне негізделген әлемдік шаруашылық қатынастарының жаңа глобальды құрылымының қалыптасу процесі ары қарай дамуда және  жеделдетілуде. Бұл процеске Қазақстанның қатысуын абстракциялау оның онсыз да күрделі жағдайын шиеленістіріп жібереді. Сондықтан да елде жүзеге асырылып жатқан экономикалық реформа аясында ең басты міндеттердің бірі болып Қазақстанның ДСҰ-на кіруі саналады.

ҚР бұл жолда қандай болашақ күтіп тұр, қандай мәселелер мен теріс үрдістерді қабылдау немесе алдын алу қажет, сондай-ақ бұның бәрі республиканың ауыл шаруашылығына қалайша әсер етеді? Осы және басқа да сұрақтарға жауап беру мақсатында осы жұмыс жазылып отыр.

Дипломдық жұмыстың көкейкестігі Қазақстан Республикасындағы кедендік бақылауды ұйымдастырудың ДСҰ мүше-елдеріндегі кедендік бақылаумен салыстырғанда әлі де дамымағандығында және жетілмегендігінде болып отыр. ҚР кедендік жүйесі даму сатысында: бұл кедендік бақылау логистикасының жетілдірілуі әрі бақылаудың жаңа технологияларының енгізілуі, кадрлық саясат, құқық қорғау органдарымен өзара әрекеттестік және т.б.

Жұмыстың тәжірибелік құндылығы: дипломдық жоба экономикалық факультет студенттері үшін негізгі әрі қосымша материал бола алады.

Дипломдық зерттеудің мақсаты Қазақстан Республикасындағы кедендік бақылау жүйесін зерттеу болып табылады. Қойылған мақсат келесі міндеттерді шешуге негізделген дипломдық жұмыстың мазмұнын анықтайды:

— кедендік ресімдеуге дейінгі, ресімдеу кезіндегі және одан кейінгі кедендік бақылаудың теориялық мәні мен болмысын қарастыру;

— ДСҰ кіру жағдайындағы кедендік бақылаудың қалыптастырылуын қарастыру;

— кедендік органдар алдында тұрған кедендік бақылаудың тиімді жүйесін қалыптастыру жөніндегі міндеттерді игеру.

Дипломдық жұмысты жазу кезінде монографиялар, оқу құралдары, мерзімдік баспасөздер, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетінің (бұдан былай – ҚР ҚМ КБК) тоқсандық және жылдық есептері пайдаланылды.

Зерттеу пәні – Қазақстан Республикасындағы кедендік бақылау жүйесі.

Зерттеу нысанасы болып ҚР ҚМ КБК табылады.

Дипломдық жұмыстың құрылымы кіріспеден, негізгі бөлімнен (3 тараудан және 6 бөлімшеден тұратын), қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімі мен қосымшалардан тұрады.

 Дипломдық жұмыс 93 бетҰқсас жұмыстар

Кеден баждарын төлеуді бақылау тәжірибесі
Қазақстан Республикасында кеден баждарын төлеуді кедендік бақылаудың теориялық, құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері
Халықаралық сауда жайлы
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДАНЫҢ НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАРЫ МЕН КӨРСЕТКІШТЕРІ
Экономикадағы интеграциялық процестер
Қазақстандағы азық-түлік нарығы мәселелерін теориялық, әдістемелік және тәжірибелік тұрғыдан зерттеу
Экономикалық бірлестіктің халықаралық банкі
Шаруа (фермер) қожалығының Дүниежүзілік Сауда Ұйымына (ДСҰ) ену жағдайындағы дамуы: Халықаралық құқықтық аспект
Сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржы қатынастарының теориялық мәні
ЕврАзЭҚ мемлекеттерінің транзиттік қуатының негізгі проблемалары және даму болашағы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Халықаралық кедендiк ынтымақтастық және мемлекеттiк экономикалық қауiпсiздiк
Валюталық жүйе және валюта бағамының қалыптасуы
ҚР -ғы нарықтық экономиканың қалыптасуы
Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіруі кезінде Қазақстан бәсеке қабілеттілігінің стратегиялық менеджменті
Қазақ терминологиясының дамуы мен оның қалыптасуының тарихы
Азаматтардың денсаулығына келтірілген экогендік зиянның ұғымы және оның қалыптасуы механизмі
Экономикалық ой-пікірлердің қалыптасуы.
Қазақстан Республикасында салық жүйесінің қалыптасуы
Республикасының Кедендік шекарасы арқылы өткізу туралы негізгі ережелері