Жедел - іздестіру шараларын токтатудың негізі


Жедел-іздестіру шараларыныңтүсінігі тақырыбына тақылау жасау туралы қазақша реферат

Жоспары:
Жедел-іздестіру шараларын жүзеге асыру мерззімдері. Жедел-іздестіру шараларын токтатудың негізі. Жедел-іздестіру шараларын қысқартудың негізі


Лекция мақсаты: Осы саладағы гылым жедел-іздестіру қызметІнің өкілдері ғана емес, сондай-ак тергеуші, прокурор, білімгерлерге, қорғаушыларға, оқытушыларға үлгі бола алады. Құқықтық мәселелерді толығымен кдмтиды.Жедел-іздестіру қызметінің міндеті: -адам    мен    азаматтардын    өмірі,    денсаулығы,    бостандықтарын, күкықтарын қылмыстық іс-әрекеттерден қорғау;

?қоғам мен мемлекеттін қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

?қылмыстың алдын алу, оны ескерту, жасапған қылмысты ашу; -анықтау органдарынан, алдын ала тергеу мен соттан бас жасырып

жүргендерді іздестіру.

 Лекция мәтіні:Жедел-іздестіру шаралары — бүл өз өкілеттігі шегінде жедел-Іздестіру кызметін жүзеге асырушы мемлекеттік органдардың іс-әрекеті.

Осы   көрсетілген   түсінікті   аша   отырып,   жедел-іздестіру   қызметінің төмендегі элементтерін аныктауга болады;

жедел-іздестіру кызметі заңға негізделген барлау (іздеу) шараларын жүзеге асырушы орган ретінде;

жедел-іздестіру шараларын жүзеге асыру кезінде ғылыми-техникалық кұралдарды қолдану жэне қылмысты тіркеу, оны ашу, ақпарат жинаушы қызмет ретінде;

жедел-Іздестіру шараларын жүзеге асыру кезінде ғылыми негізделген тэсілдерді қолдануды;

занды   көзделген   субъектілерден   басқа  ешқандай  тұлға  жедел-іздестіру шараларын жүзге асыруга құқығы жоқ. Жедел-ІздестІру қызметі туралы Заңының 1-тарм. 10-бабына сэйкес жедел-Іздестіру қызметін жүзеге асыруға мыналар негіз бола алады:

1). Қозгалған қылмыстық істің болуы;

2). Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органга келіп    түскен төмендегі ақпаратгардың болуы;

—       дайындалып жатқан, жасалған немесе жасалатын қылмыстар туралы;

—         аныктау органдарынан,   алдын  ала тергеуден  немесе  соттан  бас
жасырып жүрген адамдар туралы;

— із-түссіз жоғалған адамдар немесе танылмаған мәйіттер;

— шетел арнайы қызметінің немесе халықаралық ұйымдардың;

3). Тергеушінің немесе прокурордың жазбаша тапсырмалары;

4). Құқықтық көмек негізіндегі шетел мемлекеттерінің сұраулары;

5). Қоғам, мемлекет мүддесін қорғау мақсатында барлау ақпараттары.

Жедел-іздестіру шараларының мерзімдерін іске асыру, тоқтату немесе қысқарту осы жоғарыда көрсетьілген шарларды жүзеге асырушы органдар туралы занда көрсетілген. Бұл көрсетілген акті тек қана ҚР Бас прокурорының келісімін қажет етеді. Жедел-іздестіру қызметі туралы Заңының 16-бабына сәйкес жедел-іздестіру шаралары төмендегі жағдайларда ғана кысқартылады;

алдына қойылған мақсаттар орындалған соң;

объективті  түрде   алдына  қойылған  мақсаттарды   жүзеге  асыру

мүмкіндігі болмаган жағдайда;

заңда негізделгендей, тексерілушінің қылмысқа қатысты болмаган

жағдайларда.


Ұқсас жұмыстар
Индустриялдық – инновациялық бағдарламасының негізі
ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ НЕГІЗІ
Екі жақтан қоректенетін машина негізіндегі электржетегінің математикалық сипатталуы
Оңтүстік Корея Республикасының дамыған елдер қатарына қосылудағы мемлекеттік шараларының рөлі
Қазмұнайгаз компаниясының тұрақты дамуы, компанияның болашақтағы табыстарының негізі
Басқару іс- әрекеті негізі.
«Воробьев и К» КТ табиғат қорғау іс-шараларын орындау туралы ақпарат
Ислам философияның бастапқы негізін қалаушылар
Қазақстан опера өнерінің негізін салушы сахна жұлдыздары
СӘКЕН БАЛАЛАР ӘДЕБИЕТІНІҢ НЕГІЗІН САЛУШЫ