Қазақстандық бухгалтерлік есеп стандарттары және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары

Мазмұны

Кіріспе

I.Бухгалтерлік   есепті ұйымдастыру

1.1.Бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуы, оның құқықтық және әдістемелік  қамтамасыз етілуі

1.2. Бас бухгалтердің құқықтары мен міндеттері

I I. Негізгі бөлім


2.1. Бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру туралы Қазақстан Республукасының Заңы

2.2. Қазақстандық бухгалтерлік есеп стандарттары  және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары

 Қорытынды


Пайдаланылған әдебиеттер

                                  Кіріспе

    Бухгалтерлік құжат – шаруашылық операцияларын жүзеге асыруға арналған жазбаша өнім немесе осы операцияны іс жүзінде атқаруды растау .Құжаттардағы мәліметтер бухгалтерлік есепте ағымдағы шаруашылық операцияларын көрсетуге негіз болады. Сонымен  қатар құжаттар субъектінің іс-әрекет оперативті басқару барысында кеңінен қолданылады .Құжаттар негізінде-материалдық және ақшалай құжаттардың қозғалысын, дебиторлар және кредиторлармен есеп айырысу жағдайларын және т.б. тұрақты бақылау жүргізіледі. Құжаттарды-кәсіпорындар арасында дау туындаған жағдайда дәлел ретінде пайдаланады, өйткені олар атқарылған шаруашылық операцияларының жазбаша куәлігі және бухесептегі жазбалардың негізі болып табылады. Шаруашылық операцияларын ресімдейтін құжаттар-баспаханалық тәсілмен басылатын немесе электронды таратушыда жасалған және шаруашылық операциялары туралы мәліметтер жазылған бағаналар түріндегі жолма-жол сызықтар мен жолдары бар парақтар. Есептің барлық жүйесі көрсеткіштерінің толықтығы мен күмәнсіз сенімділігі рәсімдеу сапасына байланысты.

Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы Заңның 6-1 бабына сәйкес құжаттарға мынандай талаптар қойылады:

—      уақтылы жасау;

—      позицияның сенімділігі;

—      дұрыс рәсімдеу.

Құжатта жазылған және операцияны сипаттайтын мәліметтер деректемелер (реквизиттер) деп аталады.

Құжаттар-кәсіпорындар мен адамдардың арасындағы даулар кезіндегі жазбаша дәлелдеме. Олар сот органдары мен төрелік сотта әртүрлі шаруашылық шығындарын шешуге, шарттар мен өзге де міндеттемелерді орындауға негіз болады.
курстық жұмыс 18 бетҰқсас жұмыстар

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ СТАНДАРТТАРЫНА КӨШУ КЕЗЕҢДЕРІ
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ҚАРЖЫЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ АҚПАРАТТЫҚ БАЗАСЫ РЕТІНДЕ
БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІҢ ЗАҢНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Халықаралық Қаржылық Есеп беру Стандарттарының маңыздылығы
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТЫНА СИПАТТАМА
Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сай бухгалтерлік есеп
Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарының теорияда және тәжірибеде алғашқы қолданылуы
Бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру туралы
Қаржылық қызметтен болған ақша қаражаттарының қозғалысы
Кәсіпорын қаржылық орнықтылығын
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен принциптері
Қабатты гидравликалық жару және ұңғылардың түптік аймаққа әсер ету