Сапалық анализдің әдістемесі


Мазмұны:
Кіріспе
I. Әдеби шолу
1.1.Тарихи анықтама
1.2.Физикалық қасиеттері
1.3 Химиялық қасиеттері
1.4 Алыну жолдары
1.5.Қолданылуы
II.Эксперименттік бөлім
2.1 Бастапқы қосылыстардың мiнездемесi
2.1.1 NaOH синтез методикасы
2.2 Сапалық анализдің әдістемесі
2.2.1 Na+ катионын аныктау
2.2.2 OH- анионын аныктау
2.3 Сандық анализдің әдістемесі
2.3.1 Na+ катионын аныктау
2.3.2. OH- анионын анықтау
III.Қорытынды
Әдебиеттер тізімі

                                Кіріспе

Курстық жұмыстың өзектiлiгі натрий гидроксидiн қолдануында болады.Натрийдың гидроксидi — тұрмыста каустикалық сода деп аталатын күштi сiлтi , сабын жасау, металлдық алюминиды алу, мұнай өңдейтiн өнеркәсiп, жасанды жiбектiң өндiрiсiнде, халық шаруашылық тағы басқа салаларында органикалық синтездiң өнеркәсiбiнде жартылай өнiм ретінде қолданылады.

Үйренушiлiктiң дәрежесi: Бұрынырақ натрий гидроксидінің анализі мен синтезі Карякин мен  Ключниковпен қаралған еді. Натрий гидроксидiнiң талдауы осы курстық жұмыста жасалды.

Курстық жұмысты мақсаты : заттың синтезi, оның құрамы және қасиет болып табылады.

 Курстық жұмыс 20 бетҰқсас жұмыстар

Алгебра және анализ бастамаларын оқыту барысында математикалық анализдiң негiзгi ұғымдарын есептердi пайдаланып қалыптастыру
“Психология бойынша практикум” пәні бойынша дәрістің тезистік мазмұны
Психодиагностика туралы түсінік
Мектеп химия курсында эксперименттік есептердің оқытудың әдістемесі
Оқушыларды эксперименттік есептерді шығаруға үйрету
Жойылмалы эллиптік түрдегі оператордың бір класының оң анықталғандығы туралы
Кәсіпкерлік құқықтың пайда болуы және функциялары
Қазақстандағы аналитикалық химияның дамуы
Натрий гидроксиді
Аналитикалық химия заттың химиялық құрамы мен құрылымын анықтау әдістері туралы ғылым
Жоғары оқу орындарының экология бөлім студенттеріне қазақ тiлiн дамыта оқытудың әдiстемесі
Дыбыс үндестігі арқылы орыс бөлімі студенттерін қазақша сөйлеуге үйрету әдістемесі
Мектепте тарихты оқыту әдістемесі пәні
Бастауыш мектепте сөз тіркестерін оқытудың әдістемесі
Интерактивті құралдармен сабақ өткізу әдістемесі
Шет тілін оқытудың әдістемесі 2011 жыл
Интерактивті оқыту әдістемесі
Қанның морфобиохимиялық көрсеткіштерін анықтаудың ветеринариялық пропедевтикалық әдістемесі
Қазақ тілін оқыту әдістемесі
Сынып ұжымы мен тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі