Прокурор ұсынысты қарауға қатысуға хақылы


1. Прокурор өз құзыретi шегiнде:

1) заңдылықты бұзуды болдырмау туралы;

2) қылмыс жасауға және басқа тәртiп бұзушылыққа ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою туралы;

3) Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес қол сұғылмау құқығы бар адамдарды одан айыру мәселелерi бойынша;

4) заңда белгiленген өзге жағдайларда ұсыныс енгiзедi.

2. Ұсынысты лауазымды адам немесе орган заңдылықтың бұзылуын, сондай-ақ оларға ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою туралы шараларды мiндеттi түрде қабылдай отырып, бiр ай мерзiмде қарауға тиiс. Прокурор ұсынысты қарауға қатысуға хақылы. Ұсынысты қараудың нәтижелерi және қолданылған шаралар туралы прокуратураға хабарланады.

1. Органның немесе лауазымды адамның не азаматтың заңдарды бiлмеуi немесе дұрыс түсiнбеуi салдарынан оларды дұрыс қолданбауға әкелiп соғатын жеткiлiктi негiздер бар деп санаған ретте, прокурор заңның мазмұнын, ал қажет болған жағдайда заңды бұзғаны үшiн көзделетiн жауапкершiлiктi түсiндiредi.

2. Құқықтық актiнiң жобасы заңға сәйкес келмеген жағдайда прокурор актiнi қабылдайтын органға немесе лауазымды адамға заңның талабын түсiндiредi.Ұқсас жұмыстар

Прокуратура органдарын қаржыландыру
Көкшетау қаласының прокуратурасы бойынша өндірістік тәжірибе есебі
ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗДЕРІ
Прокурорлық қадағалау туралы ақпарат
Прокурорлық қадағалаудың ұйымдық-құқықтық негізі
Сотта мемлекет мүддесін білдіру― прокуратура қызметінің бағыты ретінде
Прокуратура құқық қорғау органы ретінде
Прокуратура органдарының жүйесі, құрылымы және оларды ұйымдастыру туралы ақпарат
Прокуратура қызметі мен даму тарихы
ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Сұраныс пен ұсыныстың нарықтың әр түрлі құрылымындағы тауар бағаларын анықтау факторы ретінде
Ұсыныстың бағалық икемділігі
Азаматтар тиісті органдарға төтенше жағдайлардың тууына алып келуі мүмкін апаттар қаупі туралы хабарлауға, халық АҚ пен ТЖ бойынша қажетті білімдер мен практикалық дағдыларды игеруге, АҚ шараларына қатысуға және орындауға міндетті
Ата - аналарды балаларға жауапкершілікпен қарауға шақыру
Патриоттық қозғалыстарға қатысуға ұмтылыстарын күшейту
Табиғатқа қамқорлықпен қарауға тәрбиелеу
Әйнектен қарауғашошынам, Тек оның мекені осы маң
Балалардың аңдарға деген сүйіспеншілік сезімдерін арттырып, оларға қамқорлықпен қарауға тәрбиелеу
Сабақ тақырыбын, мақсатын хабарлау Сабақ барысында оқушыларды белсене қатысуға ынталандыру
Ресей империясы құрамында Алаш автономиясын құру туралы ұсыныстың жария етілуі